LUOMUBUUMI – Lisää luomutuotteita rohkeilla kokeiluilla ja paremmalla osaamisella

Luomubuumi

Alkamispäivä

01.10.2018

Päättymispäivä

31.03.2021

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on rohkaista yrittäjiä näkemään luomun kasvava kysyntä ja sen tarjoamat mahdollisuudet sekä lisätä suomalaisten luomuelintarvikkeiden ja luomuluonnontuotteiden tuotantoa
1) tukemalla luomutuotteita jalostavien pienten yritysten jalostusosaamista, kuluttaja- ja markkinatuntemusta, markkinointiosaamista ja
2) lisäämällä verkostoitumista raaka-ainetuottajien ja ostajien kanssa.

Tuotokset

Luomuelintarvikkeiden nykyistä konseptointia arvioidaan sekä luodaan uusia kuluttajien tarpeisiin vastaavia tuotekonsepteja.
Luomuelintarvikkeita valmistusta ja markkinointia varten kootaan tietopaketteja.
Yritysten verkostoitumista edistetään järjestämällä työpajoja eri puolilla Suomea.

Kumppanit