Optimising bio-based fertilisers in agriculture – Providing a knowledge basis for new policies

LEX4BIO

Alkamispäivä

01.06.2019

Päättymispäivä

31.05.2023

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on optimoida ravinnerikkaiden sivuvirtojen käyttö maataloudessa ja minimoida Euroopan riippuvuus tuontilannoitteista. Hankkeessa tuotetaan tietoa tarvittavista teknologioista turvallisten kierrätyslannoitteiden tuottamiseen minimoimalla ympäristölle, ruuantuotannolle ja terveydelle aiheutuvat riskit. Hanke tuottaa tietoa EU:n päätöksentekoon turvallisten kierrätyslannoitteiden valmistamiseksi.

Tuotokset

Hankkeessa tuotetaan tietoa kierrätyslannoitteiden optimaaliseen käyttöön EU:ssa ottamalla huomioon kasvien fosforin ja typen tarve sekä tarvittavat teknologiat turvallisten kierrätyslannoitteiden valmistamiseksi.