Perunan kuorirokon epidemiologian erityispiirteet ja torjunta Suomessa

Kuorirokko kuriin

Alkamispäivä

01.04.2019

Päättymispäivä

30.06.2021

Tavoitteet

Perunan kuorirokko on merkittävä perunan ulkoista laatua pilaava tauti, jonka aiheuttaja (Spongospora subterranea) toimii myös perunan maltokaariviruksen levittäjänä. Kummankaan taudin torjuntaan ei ole tehokkaita keinoja. Hankkeen tavoitteena on selvittää kuorirokkomikrobin epidemiologiaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä Suomen oloissa. Hankkeessa tuotetun tiedon avulla pyritään löytämään uusia taudinhallintakeinoja, jotka edesauttavat myös maltokaariviruksen hallintaa.

Tuotokset

Hanke tuottaa tietoa kuorirokkomikrobin epidemiologiasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, perunalajikkeiden ja jalostuslinjojen kuorirokon ja maltokaariviruksen kestävyydestä sekä nykyisten ja uusien torjuntamenetelmien kustannustehokkuudesta kuorirokon torjunnassa. Hankkeen tuloksena syntyy tehokkaampia diagnostiikkamenetelmiä, joita voidaan hyödyntää sekä tutkimuksen työkaluina että taudinaiheuttajien monitoroinnissa peltomaista ja sadoista.