Kansallisten humalageenivarojen säilytys ja hyödyntäminen

Humalan tuotanto ja käyttö

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.03.2017

Tavoitteet

Humala-hankkeen tavoitteena on pyrkiä turvaamaan käytännön hyödyntämisen kannalta arvokkaiden humalageenivarojen saatavuus, lisäämään niiden tuotantoa sekä tutkimaan humalakäpyjen laatuominaisuuksia ja humalan käyttömahdollisuuksia panimoteollisuudessa. Samalla pyritään selvittämään kotimaisten humalakantojen alkuperä ja monimuotoisuus. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää pitkäaikaissäilytyksen kannalta tärkeä ja toimiva kryosäilytysmenetelmä (solukkoviljelymenetelmä, jossa puhdistettu aineisto talletetaan nestetyppeen turvaan mm. kasvintuhoojilta). Hankkeessa lisätään humalan viljelyosaamista Suomessa ja tutkitaan humalan luomuviljelyn mahdollisuuksia.

Tuotokset

Yhteistyöverkoston luominen, opintomatka Sloveniaan, työpajan järjestäminen (vuonna 2017), humalan DNA-analyysit (perimän monimuotoisuus), kryomenetelmän testaaminen, laatuominaisuuksien testaaminen, MOU-sopimukset University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Slovenia ja Institute of Hop Research and Brewing, Slovenia, kanssa