Herneen, härkäpavun ja makealupiinin tuotanto ja uudet korjuumenetelmät

HUKKA

Alkamispäivä

01.04.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa herneen, härkäpavun ja makealupiinin viljelytekniikasta ja parantaa viljelyn kannattavuutta. Hyödyntämällä uutta tekniikkaa ja testaamalla uusia viljely- ja korjuumenetelmiä etsitään mahdollisuuksia kehittää ja lisätä näiden valkuaiskasvien tuotantoa.

Tuotokset

Hankkeen tuotoksena pyritään esittämään konkreettisia ratkaisuja palkokasvien viljelytoimenpiteiden, kasvinsuojelun ja sadonkorjuun onnistumiseksi.
Tuloksena ovat ajankohtaiset ja selkeät ohjeet herneen, härkäpavun ja makealupiinin viljelyyn.