Herneen, härkäpavun ja makealupiinin tuotanto ja uudet korjuumenetelmät

HUKKA

Alkamispäivä

01.04.2019

Päättymispäivä

31.12.2022

Rahoittajat

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa herneen, härkäpavun ja makealupiinin viljelytekniikasta ja parantaa niiden viljelyn kannattavuutta. Hyödyntämällä uutta tekniikkaa ja testaamalla uusia viljely- ja korjuumenetelmiä etsimme mahdollisuuksia kehittää ja lisätä näiden valkuaiskasvien tuotantoa.

Hankkeen tuloksista kokoamme oppaan, jossa esitetään konkreettisia ratkaisuja palkokasvien viljelytoimenpiteiden, kasvinsuojelun ja sadonkorjuun onnistumiseksi.

Näin pyrimme vahvistamaan kotimaisen valkuaisen saatavuutta elintarvikkeissa ja rehuissa, mikä lisää myös viljelyn monimuotoisuutta ja muita ympäristöhyötyjä.