Lypsylehmän resurssitehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden jalostaminen

A++ Lehmä - Makera

Alkamispäivä

01.02.2019

Päättymispäivä

31.03.2022

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää suomalaisille ja pohjoismaisille lypsylehmille rehunkäyttökyvyn genomiset ennusteet.

Tuotokset

Toteutuksen jälkeen rehunkäyttökyvyn odotetaan paranevan 0,5 % vuodessa, mikä kymmenessä vuodessa saisi aikaan säästöä rehukustannuksiin noin 20 milj. euroa ja vähennystä kasvihuonekaasupäästöihin noin 350 000 tonnia CO2-ekv.