Hannele Heusala

Tutkija

Tutkinto

KTM

Sähköposti

hannele.heusala@luke.fi

Puhelin

+358295326446

Osoite

Teknologiakatu 7, 67100 Kokkola

Asiantuntemusalueet

Asiantuntemusala: Ruoantuotannon ja -kulutuksen ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen. Elinkaariarvioinnin (LCA) laskentamenetelmien ja standardien kehittäminen. Tuotteiden ja kulutuksen ympäristövaikutusten viestintä. Tutkimusaiheet: Ruokavalio- ja kulutusskenaarioiden ympäristövaikutusten arviointi ja vähentäminen, nautakarjatuotannon ja uusien kasviproteiinijakeiden tuotannon ympäristövaikutusten arviointi ja vähentäminen. Elinkaariarvioinnin ohjeistusten kehittäminen, erityisesti EU:n komission Product Environmental Footprint, PEF ohjeistus, sekä laskentamenetelmien kehittäminen (esim. N2O-päästöt, maaperän hiilivarastot, maankäytön muutos, luonnon monimuotoisuus). Tuotteiden ja kulutuksen ympäristövaikutusten viestintä ja kuluttajaviestinnän vaikutusten arviointi.