Siirry pääsisältöön

Yrittäjätulo maataloudesta

1.10.2015
|
Päivitetty 18.1.2023

Yrittäjätulon muutosta on kuvattu suhteessa vuoteen 2005=100 (oranssi käyrä), sekä suhteessa edelliseen vuoteen (sininen käyrä). Yrittäjätulo kuvaa maatalousyrittäjän työlle ja pääomalle saamaa korvausta. Vuoteen 2005 suhteutettuna yrittäjätulo oli korkeimmillaan vuonna 2010 pisteluvun ollessa 135,9, ja 2000-luvulla alimmillaan vuonna 2015 ollen noin 69 prosenttia vuoden 2005 yrittäjätulosta. Vuonna 2019 pisteluku oli 106,8.

Maatalouden yrittäjätulo

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Yrittäjätulo maatalousyrittäjää kohden saadaan siten, että tuotannontekijätulosta (katso ko. indikaattori) on vähennetty työntekijöille maksetut palkat, maksetut korot ja kiinteistä pääomien käytöstä maksetut vuokrat. Saatu luku jaetaan palkattoman maataloustyövoiman määrällä. Yrittäjätulo kuvaa siten yrittäjälle jäävää palkkaa ja omalle pääomalle saatavaa korkoa. Se kertoo toimialan taloudellisesta kehityksestä.

Nettomääräinen maatalouden yrittäjätulo poikkeaa edellisestä siten, että yrittäjätuloa ei ole jaettu maatalousyrittäjää kohden. Vuotuinen yrittäjätulo on laskettu kiinteähintaisena, eli se kuvaa kokonaisyrittäjätulon muutosta.

Yrittäjätulon indeksiluvut lasketaan Tilastokeskuksessa ja lähdeaineistona on käytetty pääasiassa Eurostatille toimitettuja EAA-lukuja (economic accounts for agriculture)

Indikaattori on yksi yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) vaikuttavuusindikaattoreista.

Indikaattoritietojen seuraava päivitys on keväällä 2023.