Siirry pääsisältöön

Vedenotto maataloudessa

1.10.2015
|
Päivitetty 3.1.2023

Suomessa maatalousmaan kastelu on suhteellisen vähäistä verrattuna muihin maihin. Maatalouden rakennetutkimuksen mukaan vuonna 2020 kasteltavissa oleva ala oli 71 200 hehtaaria, noin 3,1 prosenttia käytössä olevasta maatalousmaasta.  Vuonna 2016 kasteltiin noin 8 000 hehtaaria pelto- ja puutarha-alaa, mikä on noin 0,3 % käytössä olevasta maatalousmaasta. Vuonna 2010 kasteltu ala oli 12 610 hehtaaria ja 9 470 hehtaaria vuonna 2013. Vuonna 2010 kasteluun käytettiin vettä noin 4,4 miljoonaa kuutiometriä.

Vuoden 2010 rakennetutkimuksen mukaan maatalousmaan kastelu oli mahdollista 4 600 tilalla, mikä on 7 prosenttia Suomen maatalous- ja puutarhayrityksistä. Kastelevien tilojen osuus on korkein Ahvenanmaalla.

Puolet niistä tiloista, joilla on kastelukalustoa käytettävissään, kasteli viljelyksiään vuonna 2010. Pääosin kasteltiin avomaan vihanneksia ja perunaa. Kasteltavissa olleesta alasta kasteltiin kuivuuden takia 9,3 % vuonna 2013 ja 14,6 % vuonna 2016.

Puutarhakasvien viljelyä päätuotantosuuntanaan harjoittavat tilat käyttivät hallantorjuntasadetusta kolmella prosentilla maatalousmaa-alastaan vuonna 2010.

Vihannesten ja perunan kastelu tehtiin lähes kokonaan sadettamalla. Mansikan ja muiden marjojen sekä omenapuiden kastelussa tihkukastelulla on merkittävä osuus. Yli 80 prosentilla kastelevista tiloista käytettiin sadetusta, 18 prosentilla tippu- tai tihkukastelua ja 13 prosentilla altakastelua vuonna 2016.

Lähes kaikki kasteluvesi on pintavettä, joka on peräisin tilan alueella sijaitsevasta lammesta tai muusta suuremmasta tilan ulkopuolelle ulottuvasta vesistöstä.

Viljelysmaan hoito ja kastelu 2020.

Kasteluveden käyttö maataloudessa

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Indikaattori kuvaa veden käyttöä kasteluun maataloudessa. Indikaattorin avulla pyritään arvioimaan maatalouden vedenkulutusta ja vedenkäytön tehokkuutta.

Indikaattorin tietoja on saatu Luken toteuttamasta maatalouden rakennetutkimuksesta.

Indikaattori on yksi yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) vaikuttavuusindikaattoreista.

Seuraavan kerran maatalouden rakennetutkimus toteutetaan vuonna 2023.