Siirry pääsisältöön

Maatalousympäristöjen päiväperhosten kannan kehitys

1.10.2015
|
Päivitetty 26.12.2021

Maataloudessa tapahtuneet muutokset ovat vähentäneet päiväperhosten kantoja. Erityisesti laiduntamisen, niittämisen ja luonnonniittyjen vähentyminen ovat heikentäneet perhosten elinoloja.

Seurannan aikana päiväperhosten kannat ovat vaihdelleet vuosittain suuresti. Kesän aikaiset sääolosuhteet selittävät suurimman osan vaihtelusta. Vuosien 2013-2017 perhoskesät olivat enimmäkseen heikkoja, mutta kesät 2018 ja 2019 lämpimiä ja perhosille erinomaisia, jolloin perhoskannat jonkin verran toipuivat heikkojen kesien jäljiltä. Kesä 2020 oli päiväperhosille edelliskesiä heikompi, mutta kesä 2021 oli vaihteeksi edelliskesää parempi.

Seurantaindeksiin sisältyvistä 45 yleisimmästä perhoslajista 18 lajin kanta on vähentynyt ja 21 lajin pysynyt vakaana tai runsastunut seurantajaksolla 1999-2020. Perhoskannat ovat olleet 2000-luvulla kokonaisuutena loivasti laskussa, koska 2010-luvulle osui useita heikkoja perhosvuosia.

Maatalousympäristöjen päiväperhoskantojen kehitys

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Päiväperhoskannan muutokset indikoivat maatalousympäristön ekologista tilaa. Perhospopulaatiot reagoivat nopeammin lähiympäristön muutoksiin kuin lintupopulaatiot ja kertovat siten nopeammin muutoksista maatalousympäristöissä.

Päiväperhosseurantaa on tehty Suomessa vuodesta 1999 alkaen. Päiväperhosia seurataan niin sanotun linjalaskentamenetelmän avulla. Linjalaskennassa havainnoija kävelee vakiona pysyvän reitin toistuvasti, säännöllisin väliajoin kesän alusta loppuun asti. Kullakin kävelykerralla kirjataan lajeittain muistiin kaikkien perhoslajien havaitut yksilöt edessä olevalta 5x5x5 metrin alueelta.

Suomen ympäristökeskus vastaa maatalousympäristön päiväperhoskannan seurannasta ja tuottaa siitä saatavat tiedot.

Indikaattori on yksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 kansallisista vaikuttavuusindikaattoreista.

Indikaattoritietojen seuraava päivitys on tammikuussa 2023.