Siirry pääsisältöön

Maataloustuotannon kokonaispääoman tuottoprosentti ja työtuntiansio

1.10.2015
|
Päivitetty 29.3.2022

Kokonaispääoman tuottoprosentti on ollut lähes koko 2000-luvun negatiivinen. Kokonaispääoman tuottoprosentti oli Luken kannattavuuskirjanpitotulosten mukaan myös vuonna 2020 negatiivinen, -0,6 prosenttia.

Maataloustuotannon työtuntiansion kymmenen vuoden keskiarvo 2011-2020 on noin 1,9 euroa. Vuonna 2020 maatalousyrittäjän työtuntiansioksi tuli 4,6 euroa.

Kokonaispääoman tuottoprosentti tukialueittain

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Kokonaispääoman tuottoprosentin avulla voidaan vertailla kilpailukykyä ja kannattavuutta. Luku kertoo, kuinka paljon yritystoimintaan sitoutuneelle pääomalle on kertynyt tilikaudella tuottoa.

Työansio on yrittäjäperheen työlle jäävä korvaus, joka saadaan vähentämällä yrittäjätulosta oman pääoman korkovaatimus. Kun työansio jaetaan työtunneilla, saadaan työtuntiansio. Tätä tulokäsitettä voidaan käyttää verrattaessa maatalousyrittäjien tuloja palkansaajien tuloihin. On kuitenkin huomattava, että omalle pääomalle on jo saatu laskentakorkovaatimuksen mukainen tuotto.

Tämän indikaattorin tiedot saadaan Luken maatalouden kannattavuuskirjanpitotuloksista.

Indikaattori on yksi Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 - 2020 kansallisista vaikuttavuusindikaattoreista.

Indikaattoritietojen seuraava päivitys on keväällä 2023.