Siirry pääsisältöön

Maatalouden ammoniakkipäästöt

1.10.2015
|
Päivitetty 23.3.2022

Maataloudesta peräisin olevat ammoniakkipäästöt olivat vuonna 2020 noin 27 500 tonnia, mikä on lähes 90 % Suomen ammoniakkipäästöistä. Maatalouden ammoniakkipäästöt ovat pääosin peräisin lannasta ja epäorgaanisista typpilannoitteista.

Ammoniakkipäästöjen vähentäminen parantaa ilmanlaatua sekä vähentää maaperän happamoitumista ja rehevöitymistä. Ammoniakkipäästöjen vähentämisen keinot liittyvät eläinten ruokintaan, lannan levittämiseen ja lantavarastojen kattamiseen.

Ammoniakkipäästöjen vähentämisvelvoitteeksi on asetettu 20 % vuoden 2005 päästöistä vuoteen 2020 mennessä.

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Indikaattori kuvaa Suomen maatalouden ammoniakkipäästöjä (NH3) ja sen avulla voidaan seurata päästöjen määrässä tapahtuneita muutoksia.

EU:n päästökattodirektiivi 2001/81/EY velvoittaa laskemaan ja raportoimaan mm. ammoniakkipäästöt EU:n komissiolle. Päästöt arvioidaan  EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook -ohjeistuksen mukaisesti. Ammoniakkipäästöjen määrä lasketaan Suomen ympäristökeskuksessa. Alueittaisten päästöjen määrät 2015 eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, koska laskentatapaa on muutettu.

Indikaattori on yksi yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) vaikuttavuusindikaattoreista.

Indikaattoritietoja päivitetään seuraavan kerran keväällä 2023.