Siirry pääsisältöön

Maaseutuyritysten lukumäärä

1.10.2015
|
Päivitetty 10.11.2021

Noin kolmannes Suomen yrityksistä sijaitsee maaseudulla. Maaseutuyrityksiä oli noin 81 000 vuonna 2019. Maatalouden ulkopuolisesta yritystoiminnasta on muodostunut myös maatiloille uusi tulonlähde. Vuodesta 2013 vuoteen 2019 maaseutuyritysten määrä on hieman laskenut. Kaupunkiyritysten määrä on vähän noussut vastaavalla ajanjaksolla.

Maaseudun yrityksistä vain noin 0,1 prosenttia on suuria yrityksiä, loput ovat pieniä ja keskisuuria. Maaseutuyrityksistä noin 94 prosenttia on mikroyrityksiä, joiden palveluksessa on alle kymmenen työntekijää. Yrityksistä kolmannes toimii rakentamisen ja kaupan toimialoilla.

Eniten maaseutuyrityksiä on Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa sekä Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla.

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Indikaattori kuvaa yleistä yrityskannan kehittymistä maaseudulla. Indikaattoritietoja voidaan hyödyntää tehtäessä arvioita maaseutuohjelman toimenpiteiden vaikutuksesta yritystoiminnan kehitykseen maaseudulla. Yrityskannan muutosten kautta voidaan arvioida myös alueen potentiaalista työllisyyskehitystä.

Tilastokeskus tuottaa tietoa maaseutuyritysten lukumääristä maaseutualueittain.

Indikaattori on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 kansallinen vaikuttavuusindikaattori.

Indikaattoritietojen seuraava päivitys on kesällä 2022.

Lisätietoja