Siirry pääsisältöön

Laiminlyöntien osuus tuotantoeläinten otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa

1.10.2015
|
Päivitetty 8.1.2023

Eläinsuojelussa on tapahtunut merkittävää kehitystä kaikkialla Euroopassa. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevista tieteellisistä tutkimuksista on saatu paljon uutta tietoa hyvinvoinnin edellytyksistä ja eläimille oleellisen tärkeistä perustarpeista. Myös ihmisten näkemykset eläimille kuuluvasta arvosta sekä eläinten oikeasta kohtelusta ja käsittelystä ovat muuttuneet.

Valvonnalla, ohjauksella ja koulutuksilla on saatu tuloksia aikaan. 2000-luvun alkupuoliskolla eläinten pidossa havaittiin laiminlyöntejä yli 30 prosentilla tarkastetuista tiloista, mutta vuosina 2007-2009 laiminlyöntien osuus vaihteli 20 prosentin molemmin puolin.  Vuosina 2010-2013 laiminlyöntien osuus nousi jälleen lähelle 30 prosenttia, mutta laski 22 prosenttiin vuonna 2014 ja laski edelleen sen jälkeen ollen 15 prosenttia vuonna 2017.  Vuonna 2019 oli jälleen selvä nousu noin 30 prosenttiin, mutta sen jälkeen lievää laskua. Vuosittaisissa tarkastuksissa havaitaan keskimäärin noin yksi tila, jolla vaaditaan kiireellisiä toimenpiteitä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Karkeissa eläinsuojelutapauksissa saattaa olla kyse viljelijän henkisestä uupumisesta.

Valvonnan riskiperusteisuutta on kehitetty voimakkaasti viime vuosien aikana. Huomioitavaa on, että mitä tehokkaammin riskiperusteinen valvonta löytää ongelmakohteet, sitä korkeammaksi havaittujen laiminlyöntien määrä kasvaa.

Yleisimmät syyt laiminlyönteihin nautatiloilla liittyivät pitopaikan tilavaatimuksiin ja puhtauteen, sikatiloilla virikemateriaalin ja emakoiden pesäntekomateriaalin puutteeseen. Broilerinkasvatuksessa yleisin syy oli riittämätön valaistus.

Maaseutuohjelman koulutuksella, neuvonnalla ja maatalousinvestoinneilla sekä eläinten hyvinvointikorvauksilla pyritään parantamaan tuotantoeläinten hyvinvointia.

Otantaan perustuvien eläinsuojelutarkastusten ja laiminlyöntien määrät

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Indikaattori kuvaa tuotantoeläinten hyvinvoinnin kehittymistä. Se antaa kuvan laiminlyöntien määrästä otantaan perustuvissa tarkastuksissa. Laiminlyönnit voivat liittyä esimerkiksi puutteelliseen kirjanpitoon, vähäiseen virikemateriaaliin, pitopaikan rakenteellisiin puutteisiin tai tilaan nähden liian suuriin eläinmääriin.

Ruokavirasto kokoaa vuosittain tiedot tuotantoeläinten eläinsuojelutarkastuksista.

Indikaattori on yksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 kansallisista vaikuttavuusindikaattoreista.

Indikaattoritietojen seuraava päivitys on syksyllä 2023.