Siirry pääsisältöön

Kasvavien maaseutuyritysten osuus

1.10.2015
|
Päivitetty 8.11.2020

Noin kolmannes Suomen yrityksistä sijaitsee maaseudulla. Vuodesta 2013 vuoteen 2018 maaseutuyritysten määrä on hieman laskenut. Kaupungeissa yritysten määrä on vähän noussut vastaavalla ajanjaksolla.

OECD:n määritelmän mukaan kasvuyritykseksi luokitellaan yritys, joka työllistää kasvukauden alussa vähintään 10 henkilöä ja seuraavan kolmen vuoden aikana henkilöstömäärä kasvaa keskimäärin yli 20 prosenttia vuosittain.  OECD:n määritelmän mukaisia kasvuyrityksiä oli kasvukaudella 2011 - 2014 koko maassa 714 yritystä ja niistä maaseutualueilla 103 yritystä. Kasvukaudella 2015 - 2018 vastaavat määrät olivat 1 145 ja 152 yritystä. Maaseutualueilla oli tällöin 13 prosenttia kaikista kasvuyrityksistä.  Maaseudulla oli eniten palvelualojen ja jalostuksen kasvuyrityksiä.

Jos yrityskokoluokkaa väljennetään OECD:n määritelmästä ja otetaan mukaan vähintään kolme henkilöä kasvukauden alussa työllistävät yritykset, niin maaseutualueiden kasvuyritysten osuus oli noin 21 prosenttia kaudella 2015 - 2018 (790 yritystä).  Näin määritellen kasvuyrityksiä oli koko maassa 3 727 kappaletta.

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Indikaattori kuvaa maaseudulla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten kasvukehitystä suhteessa koko maan pk-kasvuyrityksiin ja pyrkii arvioimaan, miten maaseutuohjelman toimenpiteet ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen.

Tilastokeskus tuottaa maaseutuyritysten ja maaseudun kasvuyritysten lukumäärätietoja maaseutualueittain. Tilastokeskuksen tuottamassa kasvuyritystilastossa yritysten kasvua tarkastellaan henkilöstömäärän kehityksen mukaan kasvukausittain. Kasvukausi käsittää neljä vuotta, aloitusvuoden ja lisäksi kolme seuraavaa vuotta.

Indikaattori on yksi yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) vaikuttavuusindikaattoreista.

Indikaattoritietojen seuraava päivitys on keväällä 2022.

Lisätietoja