Siirry pääsisältöön

Kannattavuuskerroin (luomu/tavanomainen tuotanto)

1.10.2015
|
Päivitetty 28.3.2022

Keskimääräinen kannattavuus on 2000-luvun alkuvuosista heikentynyt selvästi. Viime vuosina kannattavuus on lisäksi vaihdellut erittäin voimakkaasti, erityisesti kasvinviljelyssä, mikä pääasiassa johtuu suurista panos- ja tuotehintojen vaihteluista. Lypsy- ja nautakarjatilojen kannattavuuskehitys on ollut maltillisempaa.

Kannattavuus oli edelleen alhaisin viljatiloilla ja muilla kasvinviljelytiloilla. Niillä kannattavuuskertoimet olivat 0,23 ja 0,22 vuonna 2019 ja 0,15 ja 0,27 vuonna 2020. Sikatiloilla kannattavuuskerroin nousi vuodesta 2019 ja oli 0,73 vuonna 2020, siipikarjatiloilla laski ollen 1,23. Maitotiloilla kannattavuuskerroin nousi 0,47:sta 0,56:een. Suurempien kokoluokkien maatilat ovat pääsääntöisesti kannattavampia kuin pienempien. Keskimäärin maa- ja puutarhatalouden kannattavuuskerroin oli vuonna 2019 0,41 ja nousi 0,52:een vuonna 2020.

Luomutuotannon kannattavuus on selvästi parempi kuin tavanomaisen tuotannon. Kannattavuuskerroin oli 0,69 vuonna 2015, mutta laskenut sen jälkeen ja oli 0,58 vuonna 2020.

Luomutuotannon ja tavanomaisen tuotannon kannattavuuskerroin

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Indikaattori kertoo eri tuotantosuuntien kannattavuuden luomun ja tavanomaisen tuotannon osalta. Kun yrittäjätulo jaetaan palkka- ja korkovaatimusten summalla, saadaan suhteellista kannattavuutta kuvaava kannattavuuskerroin.

Indikaattorin tiedot saadaan Luken kannattavuuskirjanpitoaineistosta.

Indikaattori on yksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 kansallisista vaikuttavuusindikaattoreista.

Indikaattoritietojen seuraava päivitys on keväällä 2023.