Siirry pääsisältöön

Luke ratkaisi korkeiden kasvien vertikaaliviljelyn haasteen

Ilmastonmuutos lisää sääolosuhteiden vaihtelua ja satoriskit kaikkialla maailmassa kasvavat. Vertikaaliviljelyn eli kerrosviljelyn ehdotetaan olevan yksi keskeisistä ratkaisuista ruoan tuottamiseksi jatkuvasti kasvavalle maailman väestölle. Kannattavia ja skaalautuvia vertikaaliviljelyjärjestelmiä on saatavana pääasiassa salaatille ja yrteille. Modulaarisia ja vertikaalisia viljelyratkaisuja korkeille kasveille, kuten kurkulle, tomaatille ja pavulle, ei ole vielä markkinoilla. Luke on kehittänyt ainutlaatuisen ratkaisun korkeiden kasvien kasvattamiseen kerrosviljelyssä.

Kuva: Titta Kotilainen

Kurkut pötköllään kerroksissa

Korkeiden tuotantokasvien vertikaaliviljelyn konseptoinnin lähtökohtana on Lukessa tehty keksintö, joka on patentoitu. Menetelmää tutkittiin Piikkiön koetoiminta-asemalla. Korkeiden tuotantokasvien vertikaaliviljelyratkaisun kehittäminen aloitettiin Luken strategisen rahoituksen ja Rikalan säätiön rahoituksen turvin ja jatkettiin edelleen Business Finlandin myöntämän Research to Business-rahoituksen avulla. Projektissa yhdistyi asiantuntemus kasvihuonetuotannon ja kaupallistamisen aloilta. 

Tutkimuslaiteprototyypin toimitti High Metal Oy. Kasvit kasvavat laitteessa vaakasuoraan tukitankojen varassa ja näitä kerroksia voidaan asetella useita päällekkäin. Ratkaisu on modulaarinen ja skaalautuva. Tutkimuksissa havaittiin, että ratkaisu mahdollistaa valotuksen optimoidun käytön, jonka ansiosta energiankäyttö tehostuu. Luken ratkaisun avulla manuaalisen työvoiman tarvetta voidaan vähentää automaation avulla.

Korkeaksi kasvava kurkku kasvaakin vaakasuorassa useassa kerroksessa. Uusi menetelmä mahdollistaa optimoidun valon käytön. Kuva: Titta Kotilainen

Vertikaaliviljelykonseptin kaupallistaminen

Vertikaaliviljely kasvitehtaissa mahdollistaa ruoantuotannon esimerkiksi alueilla, joilla avomaankasvatus tai perinteinen kasvihuoneviljely eivät ilmasto-olosuhteiden takia onnistu. Vertikaaliviljelyteknologiat tarjoavat ratkaisuja puhtaan, kestävän ja paikallisesti tuotetun ruoan kasvavaan kysyntään. Tuotanto on mahdollista toteuttaa myös olosuhteissa, joissa viljelykelpoista maata tai vesivarantoja on rajallisesti. 

Tuotanto on mahdollista toteuttaa myös olosuhteissa, joissa viljelykelpoista maata tai vesivarantoja on rajallisesti. 

Projektin aikana valmisteltiin vertikaaliviljelykonseptin kaupallistamismahdollisuuksia ja -väyliä. Tämä työ on ollut pohjana suunniteltaessa laajemminkin Luken toimintamalleja keksintöjen kaupallistamiseen ja ns. spinoff-yritystoimintaan liittyen.

Kasvitehtaissa voidaan tuottaa ruokaa paikallisesti ja tehokkaasti vuorokauden ja vuoden ympäri

Markkinoilla ei ole vielä ratkaisua ja teknologiaa, joka mahdollistaisi köynnöstävien ja korkeiden tuotantokasvien, kuten kurkun tai papujen kustannustehokkaan kasvattamisen kasvitehtaassa ja ennen kaikkea kerrosviljelyssä. Luken tutkimuksessa kehitetty uusi tuotantomenetelmä tuo tähän ratkaisun ja synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Suljetun kasvatusympäristön ansiosta ilmasto-olosuhteista riippumattomat kasvitehtaat mahdollistavat kasvituotannon tuotteiden puhtauden ja turvallisuuden, sää- ja satoriskin hallinnan, tuotannon tehostumisen ja tasaisuuden.  

”Kasvitehtaissa voidaan tuottaa ruokaa paikallisesti ja tehokkaasti vuorokauden ja vuoden ympäri. Teknologiaa ja automaatiota täytyy kehittää edelleen, jotta erilaisten kasvien tuotanto voi yleistyä kasvitehtaissa kannattavasti ja kokonaiskestävällä tavalla”, projektipäällikkö, Luken erikoistutkija Titta Kotilainen sanoo.