Blogiartikkelit Meri Kallasvuo Sanna Kuningas Ilmasto

Ilmastonmuutoksen vaikutus näkyy ja tuntuu Itämerellä. Vaikutukset ovat sekä suoria, välillisiä että laajasti toisiinsa kytkeytyneitä. Ensimmäinen Baltic Sea Climate Change Fact Sheet -raportti kokoaa yhteen uusimman tieteellisen tiedon ilmastonmuutoksen ekosysteemi- ja elinkeinovaikutuksista Itämerellä. Raportti toimii suorana syöttönä päätöksentekijän lapaan tarjoamalla eväitä tutkimustiedon jalkauttamiseen.

Urakka alkoi jo vuoden 2019 loppupuolella. Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio (HELCOM) ja Baltic Earth – tieteellinen verkosto alkoivat houkutella asiantuntijoita laajaan yhteistyöprojektiin. Yli sata Itämeren alueen tutkijaa ja asiantuntijaa tarttui kutsuun. Monien luonnosten, kokousten ja tekstin hiomisten jälkeen, lähes kaksi vuotta myöhemmin, työ saatiin päätökseen: Baltic Sea Climate Change Fact Sheet -raportti julkaistiin 3.9.2021.

Raportti kokoaa viimeisimmän tieteellisen tiedon yhteen siitä, kuinka ilmastonmuutos jo nyt vaikuttaa Itämerellä ja toisaalta mitä muutoksia on tulevaisuudessa odotettavissa. Raportissa kuvataan myös tutkimuksissa tunnistetut epävarmuudet. Tarkastelun alla oli 34 muuttujaa ilman lämpötilasta aina Itämeren tarjoamiin ekosysteemipalveluihin ja elinkeinoihin saakka. Raportti tarjoaa napakan tietopaketin päätöksentekijöille, joilla on ratkaisun paikat ihmiskunnan suurimman haasteen ratkaisemiseksi.

Porvoon merialuetta
Tutkimuksella voidaan tuottaa keinoja sopeutua uusiin olosuhteisiin ja mahdollistaa elinkeinojen toiminta uudenlaisessa tilanteessa.

Itämeri lämpenee merialueista nopeimmin

Itämeri kuuluu maailman mittakaavassa merialueisiin, joilla sekä ilman että veden lämpötila nousee tällä hetkellä nopeimmin. Lämpötila nousee Itämerellä suhteessa eniten Pohjanlahdella ja etenkin talviaikaan. Talvinen jääpeiteaika lyhenee entisestään, ja myös jään paksuus pienenee.

Sadannan kasvu johtaa lisääntyneeseen valumavesien määrään, mikä puolestaan voi laskea meriveden suolapitoisuutta, lisätä ravinteiden, orgaanisen ja kiintoaineen määrää Itämeressä. Tapahtuvilla muutoksilla on vaikutuksia koko Itämeren lajistoon ja elinympäristöihin, mutta toisaalta myös elinkeinojen toimintamahdollisuuksiin.

Itämeren kalalajistossa ja kalastuksessa on jo nähtävissä muutoksia

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Itämeren kalalajistossa. Muutokset veden lämpötilassa, suolapitoisuudessa ja jääpeiteajan pituudessa vaikuttavat kalojen levinneisyyteen, lisääntymismenestykseen ja sitä kautta runsauteen. Toiset lajiryhmät, kuten kevätkutuiset rannikkolajit, hyötyvät ja kylmien ja vähäravinteisten olojen suosijat, kuten lohikalat, kärsivät.

Muutokset kalastossa heijastuvat väistämättä myös kalastukseen. Jääpeiteajan lyhentyminen on toisaalta pidentänyt troolikalastuskauden pituutta, mutta heikentänyt talviaikaisen rannikkokalastuksen sekä jäänpäältä tapahtuvan vapaa-ajankalastuksen mahdollisuuksia. Saaliskoostumuksessa on nähtävissä muutoksia, kun ilmastonmuutoksen vaikutuksista hyötyvien saalislajien osuus saaliissa kasvaa muiden saalislajien osuuden kustannuksella. Toisaalta kalastajalta kuluu yhä enemmän aikaa esimerkiksi rehevöitymisen aiheuttaman limoittuneen välineistön huoltoon.

Ilmastonmuutos aiheuttaa kausiluontoiseen kalastuselinkeinoon myös ennustamattomuutta. Samalla haaste kasvaa myös kalastuksen säätelyn osalta, jossa yhä paremmin tulisi voida reagoida nopeisiinkin muutoksiin ja toisaalta toimia kalastuksen säätelyssä varovaisuusperiaatteen mukaisesti.

Peli ei ole menetetty

Ilmastonmuutos muuttaa Itämerta, mutta peli ei ole menetetty. Se on jo selvää, että kaikkia ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia me emme pysty torjumaan tai hillitsemään. Mutta tutkimuksella pyrimme tuottamaan keinoja sopeutua uusiin olosuhteisiin ja mahdollistaa elinkeinojen toiminta uudenlaisessa tilanteessa. Tutkimustietoa hyödyntämällä voimme tehdä oikeita ratkaisuja Itämeren suhteen. Päätöksentekijät, teillä on velvollisuus viedä tutkimuksen tarjoamat keinot käytäntöön.

Lisätietoja:

HELCOM-tiedote ja julkaisu

STN-rahoitteisen SmartSea-projektin tietolaatikot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *