Uutiset Ilmasto, Metsä, Monimuotoisuus, Talous, Ympäristö

Hämmentääkö suometsien ympärille virinnyt vilkas keskustelu? Ei ihme, sillä suometsien tutkimuksessa eletään parhaillaan kiivastahtista aikaa.

”Olemme nyt haastavassakin tilanteessa, kun tutkimusta on käynnissä todella paljon ja tulokset ovat osittain vielä suuntaa antavia. Vielä ei ole käytössä yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä tai tietoa, jonka kaikki allekirjoittavat”, sanoo johtava luontotiedon asiantuntija Miia Saarimaa Metsäkeskuksesta.

Suometsissä on puuta lähes neljännes metsiemme puustosta.

”Korjattavissa olevaa puustoa on valtavasti, mutta samaan aikaan suometsätalouden negatiivisia vaikutuksia on tuotu esiin. Tarve neuvonnalle konkretisoituu”, Saarimaa sanoo.

Käynnissä on useita laajoja tutkimuksia, jotka ovat tuottamassa aiempaa tarkempaa tietoa ennen kaikkea suometsien käsittelyn ympäristövaikutuksista. Kun luotettavia tuloksia saadaan, voidaan niihin pohjautuvia toimenpidesuosituksia antaa myös käytännön metsänhoitoon.

”Osaamisen vaatimus on todella iso, kun pitäisi pystyä ymmärtämään, miten esimerkiksi hiili suometsässä käyttäytyy, kun sitä käsitellään. Metsäneuvojilla pitää olla tietoa siitä, miten suometsiä voi hoitaa kestävästi”, Saarimaa sanoo.

Suometsänhoitoa tullaan jatkossa ohjaamaan myös metsätalouden uuden kannustejärjestelmä Metkan avulla. Sen mukaan suometsien hoitoon suunnattu valtion tuki painottuu jatkossa kokonaiskestävän käytön suunnitteluun ja vesiensuojeluun. Nykyisen kaltainen tuki suometsien kunnostusojituksiin on päättymässä.

Uusi järjestelmä otetaan näillä näkyminen käyttöön vuonna 2023 tai 2024.

”Tavoitteena on suometsien käsittelyn, luonnonhoidon sekä vedenpinnan sääntelyn toteutus niin, että vähennetään metsänkäsittelystä ympäristölle – erityisesti vesistölle – aiheutuvaa haittaa”, Saarimaa sanoo.

 

Kirjoittaja: Heikki Hamunen, Simana Oy

Juttu on julkaistu Maaseudun Tulevaisuuden Tiedesivuilla 8.11.2021. Suomen metsäkeskus on mukana Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa, maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa SUO-hankkeessa.

Katso myös