Etsi projekteista

Voit hakea projekteja vapaatekstihaulla, katkaisumerkkiä ei tarvita. Kirjoita hakuun projektin tai tutkijan nimi.

Hakutulokset

Nimi Lyhenne Tutkimusohjelma Tutkija Kesto Tila
Nimi Lyhenne Tutkimusohjelma Tutkija Kesto Tila
Biokaasuprosessin monipuoliset syötteet ja niiden koostumuksen vaikutus maatilamittakaavan biokaasulaitokseen BIO-PROMOTE Innovatiivinen ruokajärjestelmä Satu Ervasti 01.09.20 - 31.12.21 Käynnissä
Matching consumer knowledge with industrial and municipal strategies to increase markets for low-carbon housing and wood construction KnockOnWood Pohjoinen vihreä biotalous Katja Lähtinen 01.10.20 - 31.12.22 Käynnissä
Kohti yhteisymmärrystä metsien käytön kestävyysmuutoksista THINK Pohjoinen vihreä biotalous Annika Kangas 01.01.21 - 31.12.22 Käynnissä
Kiertotaloutta edistävät uudet alueelliset toimintamallit ja biopeittoratkaisut kaivosten jälkihoidossa Biopeitto2 Pohjoinen vihreä biotalous Marleena Hagner 01.10.20 - 30.06.23 Käynnissä
Verkostomaisen puukerrostalorakentamisen konseptointi – Case hirsikerrostalo VerkostoMaine Pohjoinen vihreä biotalous Katja Lähtinen 01.09.20 - 31.08.22 Käynnissä
Technological and conceptual basis for Continuous Cover Forestry (CCF) CCFBASIS Pohjoinen vihreä biotalous Yrjö Nuutinen 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
JUST GLOBE: JUSTICE AND POLITICS IN GLOBAL BIOEOCNOMY JUST GLOBE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Sabaheta Ramcilovik-Suominen 01.09.20 - 31.08.25 Käynnissä
Fungal decay of durable wood materials DuraWood Pohjoinen vihreä biotalous Tiina Belt 01.09.20 - 31.08.23 Käynnissä
Turismin aiheuttaman ravinnekuormituksen vähentäminen rannikkoalueilla NURSECOAST Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Virpi Vorne 01.10.20 - 31.12.21 Käynnissä
Innovations for smart-specialization in arctic aquaculture ARCTAQUA Sininen biotalous Antti Kause 04.12.19 - 30.11.22 Käynnissä
Genomic and nutritional innovations for genetically superior farmed fish to improve efficiency in European aquaculture AquaIMPACT Sininen biotalous Antti Kause 01.01.19 - 31.12.23 Käynnissä
Suometsien ympäristövaikutuksia torjuvat käsittelyvaihtoehdot ja demonstraatiot SuoDemo Pohjoinen vihreä biotalous Markku Saarinen 01.08.20 - 31.12.22 Käynnissä
Trafficability Prediction and Route Planning for Forest Machines TRAM Pohjoinen vihreä biotalous Leena Finér 01.09.20 - 31.08.24 Käynnissä
Circular Design Network SA Project CircDes Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Hannu Ilvesniemi 01.08.20 - 31.12.22 Käynnissä
Pohjoisien ekosysteemien orgaanisen aineen muodostuminen ja hajoaminen maaperässä – NORTH-SOM Pohjoinen vihreä biotalous Bartosz Adamczyk 01.09.20 - 31.08.25 Käynnissä
The fate of soil organic matter in Northern ecosystems – missing pieces in the plant-soil-microbe interactions puzzle – Research costs NORTH-SOM-research costs Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Bartosz Adamczyk 01.09.20 - 31.08.23 Käynnissä
Diversification of the Nordic protein sources DiversiProt Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anne Pihlanto 01.03.20 - 31.05.22 Käynnissä
Socially and Culturally Sustainable Natural Resource Governance SOCCA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Sabaheta Ramcilovik-Suominen 01.02.20 - 31.12.20 Käynnissä
Hallintorakenteet ja poikkeavat metsätoimenpiteet: vaikutukset EU-FLEGT:iin ja REDD+:aan Laoksessa GIIFA Pohjoinen vihreä biotalous Sabaheta Ramcilovik-Suominen 01.01.19 - 31.05.19 Päättynyt
Luonnon läheisemmän metsänhoidon menetelmät Suomessa CtN Forest Pohjoinen vihreä biotalous Kari T Korhonen 01.09.20 - 28.02.21 Käynnissä
Kohti Hiilineutraalia Tutkimusmaatilaa – kehittämishanke HiTu-D Mikko Järvinen 14.02.20 - 31.12.22 Käynnissä
Ligniinissä kiinni olevat proteiinit ja eksovesikkelit ligniinin biosynteesissä DirExo Pohjoinen vihreä biotalous Anna Kärkönen 01.09.20 - 31.08.23 Käynnissä
Tuottajien yhteistyön markkinavaikutukset TYHMA Csaba Jansik 01.01.20 - 31.05.22 Käynnissä
Poronhoidon muutokset ja sopeutumiskeinot metsätalouden ja eri maankäyttömuotojen ristipaineissa POMURI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jouko Kumpula 01.08.20 - 31.12.21 Käynnissä
Puiden hiilinieluefektin molekulaarinen perusta ja jalostus Hiilinielu Pohjoinen vihreä biotalous Kaisa P Nieminen 01.09.20 - 31.10.23 Käynnissä
Sustainable intensification of food production through resilient farming systems in West & North Africa SustInAfrica Nils Borchard 01.09.20 - 31.08.25 Käynnissä
Toimimattomuuden kustannukset Kuitti Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jussi Uusivuori 01.07.20 - 31.12.21 Käynnissä
Tietoa ja työkaluja viljelyvarmuuden parantamiseksi TyVi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Helena Soinne 01.04.20 - 31.12.22 Käynnissä
Metsäkonfliktien ratkaisu tieteen ja taiteen yhteistyöllä Metsätaide Pohjoinen vihreä biotalous Ville Hallikainen 21.08.20 - 21.08.21 Käynnissä
Bio-based products to protect Scots pine against damage due to rust fungi RUSTCHEM Pohjoinen vihreä biotalous Juha Kaitera 01.09.20 - 31.12.23 Käynnissä
Global drivers, local consequences: Tools for global change adaptation and sustainable development of industrial and cultural Arctic “hubs” (ArcticHubs) ArcticHubs Pohjoinen vihreä biotalous Pasi Rautio 01.08.20 - 31.12.24 Käynnissä
Hatchery solutions for improved viability of landlocked salmon ViableSalmon Sininen biotalous Matti Janhunen 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Typpidioksidin imeytymisen mekanismit monivuotisissa palkokasveissa, eri ilmastovyöhykkeillä ENSINK 334422 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Narasinha Shurpali 01.09.20 - 31.08.24 Käynnissä
ANTIVIRAL FIBERS: PILOT WITH EXTRACTS FROM FINNISH FORESTS ANTIVIRAL FIBERS Pohjoinen vihreä biotalous Tuula Jyske 01.08.20 - 31.01.21 Käynnissä
Suurpetojen ruokinnan vaikutukset porotalouteen SUURPORO Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Ilpo Kojola 01.08.20 - 31.12.22 Käynnissä
Genomics in BLUP: Continuous genomic prediction by single-step evaluation Genomics in BLUP Innovatiivinen ruokajärjestelmä Martin Lidauer 01.07.20 - 31.12.24 Käynnissä
LowPhytos valmistelu YM LowPhytos valmistelu YM Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anne Rahkonen 01.07.20 - 30.06.21 Käynnissä
Lapinlehmään perustuvan erikoistumisen mahdollisuudet osana pohjoisia elinkeinoja Lappari-elinkeino Innovatiivinen ruokajärjestelmä Heidi Leskinen 01.08.20 - 31.03.23 Käynnissä
Institute for Atmospheric and Earth System Research Infrastructure / Agriculture INAR RI Agriculture Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Raisa Mäkipää 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
SavoFarm 4.0 SavoFarm 4.0 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Mikko Laajalahti 01.02.20 - 31.12.21 Käynnissä
Orgaanisten ja mineraalimaiden ilmastovaikutukset nurmituotannossa ORMINURMI Innovatiivinen ruokajärjestelmä Saara Lind 01.07.20 - 31.12.22 Käynnissä
Kohti Hiilineutraalia Tutkimusmaatilaa – Investointihanke HiTu-I Innovatiivinen ruokajärjestelmä Mikko Järvinen 14.02.20 - 31.03.22 Käynnissä
Covid-19 epidemian hillitseminen- osahankkeet Covid-osahankkeet Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anne Pihlanto 01.02.20 - 31.12.21 Käynnissä
Vertikaalipilotti- energiatehokasta kasvintuotantoa kerrosviljelyllä Vertikaalipilotti Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kati Hoppula 01.08.20 - 31.12.22 Käynnissä
Varsin hyvät vanhat pelakuut Pelakuu Pohjoinen vihreä biotalous Maarit Heinonen 01.07.20 - 31.12.22 Käynnissä
Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle – Oulujoen vesistövisio Oulujoen vesistövisio Sininen biotalous Pekka Hyvärinen 01.06.20 - 31.12.22 Käynnissä
MAAKIERTO KP – Hidasliukoisen N/P-rikkaan maanparannusaineen valmistaminen hyödyntäen maaalkaliaktivoitua tuhkaa sekä teollisuuden ja biotalouden sivuvirtoja Keski-Pohjanmaan alueella. MAAKIERTO Pohjoinen vihreä biotalous Pasi Rautio 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
SOTKA Luke – Kosteikkojen perustamisen ja vesistöjen kunnostamisen vaikutusten arviointi SOTKA Luke Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Andreas Lindén 01.05.20 - 31.12.21 Käynnissä
ADELE ecosystem application. Immune defense and living environment ADELE 2 Pohjoinen vihreä biotalous Aki Sinkkonen 01.01.20 - 31.12.21 Käynnissä
Maatilojen riskit hallintaan toimivalla turvallisuusjohtamisella FaSaRi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kim Kaustell 01.06.20 - 31.12.22 Käynnissä
Hirvieläinten kokonaisvaikutukset Hirvieläinvaikutukset Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Juho Matala 01.05.20 - 31.12.22 Käynnissä
Hiilineutraali Suomi – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset HIISI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Liisa Maanavilja 21.04.20 - 31.08.21 Käynnissä
Ahavatuhot ja niiden esiintymiseen vaikuttavat tekijät kuusen taimikoissa Ahava Pohjoinen vihreä biotalous Jaana Luoranen 15.06.20 - 31.05.21 Käynnissä
Selvitys karjatiloilla muodostuvien säilörehun puristenesteiden, pesuvesien ja jaloittelualueiden valumavesien sekä turkistarhojen valumavesien määristä Nestemäärä Innovatiivinen ruokajärjestelmä Elina Virkkunen 01.06.20 - 31.08.20 Päättynyt
Maidontuotannon hiilijalanjäljen pienentäminen, muutokset maatilan pellonkäyttöstrategiaan HiiliMaito Innovatiivinen ruokajärjestelmä Auvo Sairanen 01.05.20 - 31.12.22 Käynnissä
Vihreää kemiaa ja lisäarvotuotteita: nopeakasvuisen haavan käytön tehostaminen BoostA Pohjoinen vihreä biotalous Tuula Jyske 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
SNP-analyysilaitteisto SNP-analyysilaitteisto Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Mia Valtonen 27.04.20 - 31.12.21 Käynnissä
Resurssitehokkaan mansikan lajikejalostus genomisilla työkaluilla StrawberrySelect Innovatiivinen ruokajärjestelmä Tuuli Haikonen 01.06.20 - 31.03.23 Käynnissä
RoboSE – Automaatiota eliittitaimien tuotantoon RoboSE Pohjoinen vihreä biotalous Saila Varis 01.06.20 - 30.09.21 Käynnissä
Environmentally Friendly Smart Organic Agriculture EFSOA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Elena Valkama 01.03.20 - 31.08.22 Käynnissä
Kokonaiskestävää ja hyväksyttävää puuntuotantoa turvemailta SUO Pohjoinen vihreä biotalous Leena Finér 01.05.20 - 31.12.23 Käynnissä
Turvepelloilta päästövähennyksiä – paikkatieto avuksi TUPA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Kristiina Regina 01.04.20 - 31.03.21 Käynnissä
Climate Smart Forestry Norway CSFN Pohjoinen vihreä biotalous Annika Kangas 01.03.20 - 31.12.24 Käynnissä
LULUCF ilmastotoimien vaikuttavuusarviointi ILMAVA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Aleksi Lehtonen 15.04.20 - 31.12.20 Käynnissä
HealthyFoodAfrica HealthyFoodAfrica Innovatiivinen ruokajärjestelmä Mila Sell 01.06.20 - 30.11.24 Käynnissä
Regoverning the Existing Hydropower System: Integrating ecological, economic and societal aspects of sustainability – SusHydro SusHydro Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Janne Artell 01.09.20 - 31.08.24 Käynnissä
Suomalaisen humalan tuotannon käynnistäminen HopUp Innovatiivinen ruokajärjestelmä Saara Tuohimetsä 01.04.20 - 31.12.22 Käynnissä
Life Carbon Farming Scheme Life 19 PRE FI 001 CarbonLIfe Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Ilvesniemi 12.05.20 - 11.05.22 Käynnissä
Porkkanakärpäsen ja -kempin lentoennusteet helpottamaan kasvinsuojelupäätöksentekoa Ennustemallit Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anne Nissinen 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Vetenskapligt forskningsprojekt om torsk i Ålands hav Ålands torsk Sininen biotalous Ari Leskelä 26.03.20 - 31.12.20 Käynnissä
Tutkittua tietoa ja käytännön malleja regeneratiivisen luomuviljelyn kehittämisen tueksi Luomu 2.0 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sari Iivonen 01.04.20 - 30.04.22 Käynnissä
Maaperäeläinten monimuotoisuuden selvittäminen luomuviljelyssä eDNAn avulla OrgAni Innovatiivinen ruokajärjestelmä Krista Peltoniemi 01.06.20 - 31.08.21 Käynnissä
Tools for assessing environmental sustainability of organic cropping systems and products TASSU Innovatiivinen ruokajärjestelmä Taru Palosuo 01.06.20 - 31.12.21 Käynnissä
Valkoposkihanhien aiheuttamien maatalousvahinkojen ennaltaehkäisy (YM) VaPoPelto Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jukka Forsman 01.03.20 - 31.03.21 Käynnissä
Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn kasvatusmallit JatKa Pohjoinen vihreä biotalous Jari Hynynen 01.05.20 - 30.04.22 Käynnissä
Luontokohtaamo – Metsä-, puutarha- ja eläinaiheiset oppimisympäristöt Luontokohtaamo Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Marja Uusitalo 01.04.20 - 31.03.23 Käynnissä
Villisian aiheuttamien maatalousvahinkoriskien hallinta AGROBOAR Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Otso Huitu 01.06.20 - 31.08.22 Käynnissä
Kuminan geenivarojen kartoitus ja hyödyntäminen KuminaGeeni Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marjo Keskitalo 01.01.20 - 30.04.23 Käynnissä
Suomen nettopäästöjen vähennyspolku 2020 – 2050: päästöt, nielut ja ilmastopaneelin ehdotus niiden kirjaamisesta ilmastolakiin POLKU Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Kristiina Regina 01.04.20 - 31.12.20 Käynnissä
Biosfääri – Biotalouden osaamis- ja tutkimusverkosto -kehittämishanke- Biosfääri Pohjoinen vihreä biotalous Mari Räty 01.04.20 - 31.10.22 Käynnissä
Kuusen vartteiden tuottaminen Utajärvelle perustettavaan siemenviljelykseen Kuusivartteet Utajärvi Pohjoinen vihreä biotalous Jukka Antola 01.04.20 - 31.12.26 Käynnissä
Turvemaiden käytön tulevaisuuden vaihtoehdot hiilineutraalissa Suomessa PEATOUT Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Kristiina Regina 01.04.20 - 31.03.22 Käynnissä
Metsien hyödyntämisen ilmastonäkökohtiin liittyviä tietotarpeita, väittämiä ja uskomuksia – tieteellinen perusta ja tulkinta Metsä Pohjoinen vihreä biotalous Kristiina Regina 01.05.20 - 31.01.21 Käynnissä
Puiden isotooppisignaalinen kulkeutumisen mallintaminen – boreaalisten metsien ilmastovasteen paljastaminen vuosilustoihin tallentuneesta historiasta ISOMODTREES Pohjoinen vihreä biotalous Kersti Leppä 01.09.20 - 31.08.23 Käynnissä
Maatalousyrittäjien tulonmuodostus ja työajan käyttö TULOKANNATTAVUUS Jaana Kyyrä 01.02.20 - 31.03.23 Käynnissä
Siemenviljelysten tuotannon kehittäminen SITKE Pohjoinen vihreä biotalous Katri Himanen 01.04.20 - 15.12.21 Käynnissä
Sekametsien kasvatusmallit SEKAVA Pohjoinen vihreä biotalous Saija Huuskonen 01.04.20 - 31.12.23 Käynnissä
Turvemaiden kestävän metsänhoidon talouspaketti TUKEME Pohjoinen vihreä biotalous Anssi Ahtikoski 01.07.20 - 31.12.22 Käynnissä
Vesivastuullinen Suomi 2030 – parhaat käytänteet, ohjauskeinot ja toimintamallit (Vesivastuu2030) Vesivastuu2030 Sininen biotalous Anu Reinikainen 01.04.20 - 31.03.21 Käynnissä
Maan hiiltä viljelytoimilla, satovarmuutta maan hiilestä Maahinen Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jaakko Heikkinen 01.01.20 - 31.03.23 Käynnissä
Metsätuholain ja metsälain arvioinnin jatkoselvitys METULA Tiina Ylioja 01.04.20 - 31.12.20 Käynnissä
Sopeutumisen alueelliset Ulottuvuudet ja Ohjauskeinot Muuttuvaan Ilmastoon SUOMI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jaana Sorvali 01.05.20 - 30.06.21 Käynnissä
Susikannan automaattinen on-line arviointi kohdeseuranta-algoritmin avulla Wolftrack 2 Samu Mäntyniemi 01.01.20 - 31.12.20 Käynnissä
Quantifying Atlantic salmon smolt survival from source to sea: informing management strategies to optimise returns SMOLTRACK III Sininen biotalous Jaakko Erkinaro 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Metsien kasvun edistäminen jalostetun metsänviljelyaineiston käytön avulla MEKANEN Pohjoinen vihreä biotalous Pekka Helenius 01.05.20 - 31.12.22 Käynnissä
Kuluttajien merkitys kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja Suomen ilmastopolitiikassa Kulutus Pohjoinen vihreä biotalous Kristiina Regina 01.05.20 - 30.06.21 Käynnissä
Tissue culture techniques for 21st century forests TICUFOR Pohjoinen vihreä biotalous Tuija Aronen 01.07.19 - 30.06.26 Käynnissä
K-S järvitaimen 2020 K-S JT2020 Sininen biotalous Tapio Keskinen 28.02.20 - 31.12.20 Käynnissä
Utilization of Nordic Pine Wood in the manufacture of wooden components for aircraft production PLANEWOOD Pohjoinen vihreä biotalous Martti Venäläinen 01.12.19 - 30.06.20 Päättynyt
Fosfori, maa ja ilmastonmuutos intensiivisessä rehuntuotannossa FOMA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Arja Mustonen 25.02.20 - 31.03.21 Käynnissä
Perinnepelargoneista hehkua puutarhaviljelyyn Pelargoni Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Saara Tuohimetsä 01.04.20 - 31.12.22 Käynnissä
FORest tree Evolution Via Expression Regulation FOREVER Pohjoinen vihreä biotalous Katri Kärkkäinen 01.01.20 - 31.12.23 Käynnissä
Kryosäilytysmenetelmien kehittäminen maatalouden geenivarojen säilyttämiselle CryoGeVa Elina Kiviharju 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi VNK-SOMPA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Hilkka Vihinen 01.04.20 - 31.12.21 Käynnissä
Kustannusvaikuttavat keinot metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi KEIMO Pohjoinen vihreä biotalous Leena Kärkkäinen 01.04.20 - 31.12.20 Käynnissä
Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan TurVI Pohjoinen vihreä biotalous Sakari Sarkkola 01.03.20 - 28.02.23 Käynnissä
Kaukokartoitusmenetelmät peltojen laadun arviointiin ja pisteytykseen – Kohti kestävää peltoreformia PELTOPISTE Innovatiivinen ruokajärjestelmä Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.20 - 30.06.23 Käynnissä
Kasvigeenivaratiedot digitaalisiksi ja saataville KasviDigiVarat Merja Hartikainen 01.02.20 - 31.12.21 Käynnissä
Deep learning of Ecosystem Service Indicator Maps for Agile and Precise forest planning DESIMAP_Luke Pohjoinen vihreä biotalous Annika Kangas 01.01.20 - 31.08.23 Käynnissä
Avoimen metsä- ja luontotiedon läpimurto – tietomassasta tuotteiksi ja tehokkaan toiminnan työvälineeksi OpenForData Pohjoinen vihreä biotalous Leena Kärkkäinen 01.03.20 - 30.04.22 Käynnissä
iGenPredict: innovative genomic prediction tools iGenPredict Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ismo Strandén 01.04.20 - 31.03.24 Käynnissä
Metsätalouden vaikutukset pohjaveteen MEPO Pohjoinen vihreä biotalous Sirpa Piirainen 01.04.20 - 31.12.21 Käynnissä
Innovative land-water interfaces Innowater Sininen biotalous Tuula Larmola 01.01.20 - 31.12.20 Käynnissä
PRO TROUT –Prospering native brown trout and local fishing professions PRO TROUT KA10003 Sininen biotalous Ari Huusko 01.03.20 - 31.12.22 Käynnissä
Arktinen nokkonen, rikasta rahaksi ARKNOKK Innovatiivinen ruokajärjestelmä Francoise Martz 01.03.20 - 31.08.23 Käynnissä
Ekosysteemien ja biokiertotalouspalveluiden innovaatiot RIBS Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Veli Hietaniemi 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Paikkatietoon ja luontoarvoihin perustuva pienvesien suojavyöhykkeiden suunnittelu GIS-SUS Pohjoinen vihreä biotalous Sirpa Piirainen 01.01.20 - 31.12.21 Käynnissä
Orgaanisen aineen ja orgaanisten maanparannusaineiden vaikutukset maaperän vedenhylkivyyteen HYFO Innovatiivinen ruokajärjestelmä Riikka Keskinen 01.01.20 - 31.12.21 Käynnissä
Mikromuovit maatalousmaassa – Päästöt, vaikutukset ja vähentäminen MicrAgri Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ansa Palojärvi 01.01.20 - 31.03.23 Käynnissä
Management of Mixed-forest : Diversity to forests and bioeconomy ManDi Pohjoinen vihreä biotalous Saija Huuskonen 01.04.20 - 31.03.22 Käynnissä
Kipsin vaikutus viljelykasvin kasvuun KIPSIKASVU Innovatiivinen ruokajärjestelmä Hannu Känkänen 01.03.20 - 31.12.21 Käynnissä
Kevätviljapeltojen rikkakasviseuranta 2020-2022 Weeds2020 Jukka Salonen 01.04.20 - 31.03.23 Käynnissä
Hyvää karjalle-laatua säilörehuun sensoriseurannalla ja navetan mikrobit kuriin luonnonpeptideillä Hyvää karjalle Innovatiivinen ruokajärjestelmä Antti Suokannas 01.08.19 - 30.06.22 Käynnissä
Porkkanakempin ja porkkanan varastotautien hallinta uusilla biologisilla menetelmillä Bioporkkana Innovatiivinen ruokajärjestelmä Terhi Suojala-Ahlfors 01.03.20 - 30.09.23 Käynnissä
HEDIMED – Terveyttä metsätalouden sivuvirroista HEDIMED Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Aki Sinkkonen 01.01.20 - 31.12.25 Käynnissä
Puutarhatuotannon uusien tuotantomenetelmien elinkaariset ympäristövaikutukset Puutarha-LCA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kalle Hoppula 01.01.20 - 31.03.23 Käynnissä
Metsänkäsittelyn demonstraatioalueiden perustaminen Lappiin Demometsä Pohjoinen vihreä biotalous Esa Huhta 01.02.20 - 31.12.22 Käynnissä
Porotalouden sopeutumiskeinot ilmastonmuutokseen CLIMINI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jouko Kumpula 01.03.20 - 31.12.22 Käynnissä
Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils Soil EJP Innovatiivinen ruokajärjestelmä Nils Borchard 01.02.20 - 31.01.25 Käynnissä
Politiikkatoimet maatalouden rakenteen kehittämiseen POMARAKE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jyrki Niemi 01.01.20 - 30.06.22 Käynnissä
APPLICATION OF NOVEL AND HYBRID PROCESSING METHODS FOR THE TECHNOLOGICAL VALORISATION OF AGRO-INDUSTRIAL SIDE STREAMS POWER-XTRACT Innovatiivinen ruokajärjestelmä Daniel Granato 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Vesilintujen valtakunnallisen kannanseurannan kehittäminen VESEKEH Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Hannu Pöysä 01.01.20 - 31.12.21 Käynnissä
Vieraslajikoordinaation kehittäminen (HO) VIEKE Erja Huusela-Veistola 01.01.20 - 31.12.21 Käynnissä
Viljellään viisaasti ViVi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Oiva Niemeläinen 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Practical design principles for high performing agri-environmental payment mechanisms: from actions to outcomes OECD-CE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Annika Tienhaara 01.01.20 - 31.12.21 Käynnissä
WOOD quality as a strategic COMpetitive advantage in Finland WOOD.COM Pohjoinen vihreä biotalous Henrik Heräjärvi 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Fountain of wellbeing: co-creating innovative blue ecosystem services and healthy places BlueWell Sininen biotalous Pia Smeds 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Vektorivälitteiset taudit ja ilmastonmuutos Suomessa: kartoittaminen, mallintaminen ja torjunta VECLIMIT Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Otso Huitu 01.01.20 - 31.12.23 Käynnissä
Kansallisesti haitallisten vieraslajien levinneisyys, leviämisväylät, riskit ja hallintatoimenpiteet FIN-HAVI Erja Huusela-Veistola 01.02.19 - 30.06.20 Päättynyt
Managing uncertainty in sustainable forestry MAINTAIN Pohjoinen vihreä biotalous Kyle Eyvindson 01.04.20 - 30.04.22 Käynnissä
Vastuullinen elintarvikeketju – toimialakohtaiset globaalit kestävän kehityksen tavoitteet ja mittarit (VEKKA) VEKKA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anu Reinikainen 01.03.20 - 31.03.23 Käynnissä
Turvemaan säätösalaojitus Turvecontrol Innovatiivinen ruokajärjestelmä Merja Myllys 01.01.20 - 31.03.24 Käynnissä
Climate Smart Agriculture Research and Innovation Support for Dairy Value Chains in Eritrea Eritrea Dairy Innovatiivinen ruokajärjestelmä Mila Sell 03.02.20 - 03.05.24 Käynnissä
Developing growing media from side streams SIDE_STREAMS_MEDIA Pohjoinen vihreä biotalous Bartosz Adamczyk 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Solutions for sustainable forest uses Solutions Pohjoinen vihreä biotalous Anne Tolvanen 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Stressaavien ja äärevien siementuotantokausien vaikutus siemen laatuun, siemenen muistiin ja siemenen kykyyn säilyttää itävyys – päivitettyä tietoa siementuotantoon ja siemenpakkaamoille Stresseed Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ari A Rajala 01.02.20 - 30.09.23 Käynnissä
Kuitulietteiden peltokäytön valuma-aluemittakaavan vesistövaikutukset KUITU Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jaana Uusi-Kämppä 01.09.19 - 31.12.21 Käynnissä
Lohen iänmääritys suomujen kerroskuvista oppivan hahmontunnistuksen avulla SalScale Tapani Pakarinen 01.02.20 - 30.11.21 Käynnissä
EU:n haitallisten vieraslajien 2. täydennyslistan lajien levinneisyys, leviämisväylät, riskit ja torjuntatoimien priorisointi EU-HAVI3 Erja Huusela-Veistola 01.02.20 - 31.12.20 Käynnissä
Selvitystyö linjausehdotuksiksi sekä ohjeistukseksi vieraslajijätteiden vastaanotto- ja käsittelytapoihin Vieraslajijätetoimintamalli Erja Huusela-Veistola 01.02.20 - 31.12.20 Käynnissä
PuuSensei PuuSensei Pohjoinen vihreä biotalous Tuula Jyske 01.12.19 - 31.05.22 Käynnissä
”Innoherb” – kihokista, lakasta ja kanervasta liiketoimintaa Pohjois-Satakuntaan InnoHerb Pohjoinen vihreä biotalous Leila Korpela 02.01.20 - 31.12.21 Käynnissä
MATO-ohjelman arviointi MATO Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Terho Hyvönen 01.01.20 - 30.09.21 Käynnissä
Elopäästö 2 ELO 2 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Erkki Joki-Tokola 01.01.20 - 31.12.21 Käynnissä
Yhteistyöllä kohti vaelluskalakantojen elpymistä Vaelluskalat myötävirtaan Sininen biotalous Pauliina Louhi 13.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
EU NETWORK OF REGIONS ON SUSTAINABLE WOOD MOBILISATION READY FOR DIGITALISATION ROSEWOOD4.0 Pohjoinen vihreä biotalous Kari Mäkitalo 01.01.20 - 31.12.21 Käynnissä
Ilmastosoturit Ilmasota Innovatiivinen ruokajärjestelmä Markku Niskanen 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Kulttuurit yhteisellä polulla – luonto ja osallisuus hyvinvoinnin vahvistajina KUPO Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Marja Uusitalo 01.01.20 - 30.06.22 Käynnissä
Ympäristöviisas viljelijä YMPPI Innovatiivinen ruokajärjestelmä Erkki Joki-Tokola 01.01.20 - 30.11.22 Käynnissä
Puuhakekasojen itselämpenemisen hyödyntäminen hakkeen kuivauksessa ja laadunhallinnassa HAIKU Pohjoinen vihreä biotalous Johanna Routa 01.01.20 - 31.03.22 Käynnissä
Vasikkatilat kuntoon Vastila Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jaakko Mononen 01.01.20 - 31.12.21 Käynnissä
Tools for natural regeneration in sustainable forest management TRANSFORM Pohjoinen vihreä biotalous Pasi Rautio 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Orgaanisten maiden ilmastopäästöjen hillintä nautakarjatiloilla OMAIHKA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Hanna Kekkonen 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Jauhiaistorjunnan uudet strategiat kasvihuonetuotannossa JAUSTRA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Irene Vänninen 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
SUStaining and improving local crop patrimony in Burkina Faso and Niger for better LIVES and ecosystems SUSTLIVES Innovatiivinen ruokajärjestelmä Susanna Rokka 01.01.20 - 31.12.24 Käynnissä
VMI Kasvillisuusseuranta VMI Kasvit Kari T Korhonen 01.01.20 - 31.12.20 Käynnissä
Päästökattodirektiivin ekologinen seuranta NECD Liisa Ukonmaanaho 01.01.20 - 31.12.25 Käynnissä
Terve Tiineys – Mistä on terveet vasikat tehty? TerveTiineys Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jaana Peippo 01.12.19 - 31.03.22 Käynnissä
Maatila 2030 Maatila 2030 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Mikko Laajalahti 01.11.19 - 31.10.22 Käynnissä
Laboratoriomittakaavan suotopetireaktorin kehittäminen Labsu Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Ari-Matti Seppänen 01.01.20 - 31.12.20 Käynnissä
Orgaanista voimaa peltoon ja parteen OrVo Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ville Pyykkönen 01.01.20 - 30.06.22 Käynnissä
Sipulit jakoon – ryvässipulin viljely nousuun SIPULI Innovatiivinen ruokajärjestelmä Terhi Suojala-Ahlfors 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Kestävät kasvinsuojeluratkaisut ja monimuotoisuuden edistäminen kasvistuotannossa Kasvis Innovatiivinen ruokajärjestelmä Terhi Suojala-Ahlfors 01.02.20 - 31.12.22 Käynnissä
Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala URAKKA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Pirjo Kivijärvi 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Digitomkku – Big data -testipedit langattomille antureille tomaatin ja kurkun tuotantoon Digitomkku Innovatiivinen ruokajärjestelmä Irene Vänninen 01.09.19 - 31.10.21 Käynnissä
Robotisoidun kasvintuotannon vaatimukset ja teknologian nykyinen tila ROBO Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juha Backman 01.01.20 - 31.12.20 Käynnissä
Lypsylehmien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ravitsemuksen keinoin MitiGHG Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ali Bayat 01.12.19 - 31.12.20 Käynnissä
Added value potential of new and under-utilized fibre sources in Finnish value networks of green bioeconomy: prefeasibility, prototyping, and market acceptance VALUEPOT Pohjoinen vihreä biotalous Tuula Jyske 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Forest related Life Cycle Assessment Network F-LCA network Pohjoinen vihreä biotalous Tarmo Räty 01.01.20 - 31.12.20 Käynnissä
Monitoring the state and changes in forests and agricultural fields using remote sensing and modern data-analysis MORE Pohjoinen vihreä biotalous Annika Kangas 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Traditional transboundary cattle breeds in Nordic. Their cultural heritage and genetic resources  3MC Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Juha Kantanen 01.01.20 - 30.09.22 Käynnissä
Riistaruokinta RiisRuo Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Kaarina Kauhala 01.01.20 - 31.12.21 Käynnissä
Riistatalouden terveys- ja hyvinvointitutkimus RITU Pohjoinen vihreä biotalous Liisa Tyrväinen 01.12.19 - 28.02.21 Käynnissä
Maatalousinvestointien tukimuotojen arviointi ja Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) rooli niiden tulevassa toteutuksessa MAITUKE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Olli Niskanen 01.01.20 - 30.09.20 Päättynyt
Kaupallinen kalastus sisävesillä -tilasto Kaukas Mika Rahikainen 01.01.20 - 31.12.25 Käynnissä
Modelling growth and yield in forests of diverse canopy structure (multilayered stands) Merika Pohjoinen vihreä biotalous Simone Bianchi 03.02.20 - 31.12.22 Käynnissä
Lounais-Suomi tuoremarjan kärkituottajaksi Laatumarja Innovatiivinen ruokajärjestelmä Saila Karhu 01.09.19 - 31.08.22 Käynnissä
Puun käyttö Puun käyttö Esa Ylitalo 01.01.20 - 31.12.24 Käynnissä
Peltokasvitilastot Peltokasvitilastot Anneli Partala 01.01.20 - 31.12.25 Käynnissä
Metsien suojelu Metsien suojelu Esa Ylitalo 01.01.20 - 31.12.24 Käynnissä
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Eeva Vaahtera 01.01.20 - 31.12.25 Käynnissä
Lisäarvoa metsistä – valkotryffelin ja kuusen symbioosi hyötykäyttöön TryffeliKuusi Pohjoinen vihreä biotalous Saila Varis 01.10.19 - 31.05.21 Käynnissä
Vahvat Vasikat VaVa Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarkko Niemi 01.12.19 - 31.12.22 Käynnissä
Ruokahävikin vähentämisen tiekartta Hävikkitiekartta ja seuranta 2020 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Inkeri Riipi 01.12.19 - 31.12.20 Käynnissä
Pötsi-hanke Pötsi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarkko Niemi 01.12.19 - 31.12.22 Käynnissä
Geneettinen seuranta Rangifer-populaatioiden säilyttämisessä ja hoidossa RanGen Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Juha Kantanen 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Maankäytön suunnittelun taustatiedot LUKEn metsävaratiedoista jatkoaika VMI2020 III Jatkoaika Pohjoinen vihreä biotalous Leena Kärkkäinen 01.01.20 - 31.08.20 Päättynyt
Robotiikka mansikan sadonkorjuussa Poimintarobotti-EIP Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kalle Hoppula 01.12.19 - 31.03.21 Käynnissä
Tulanet-verkoston yhteinen tutkijoiden ja asiantuntijoiden mentorointiohjelma 2019-2020 Tulanet mentorointiohjelma Noora Salmisto 01.11.19 - 30.11.20 Käynnissä
Diversifying production systems for resilience Diveraction Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marjo Keskitalo 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Itämeri-yhteistyöllä ilmastokestävyyttä – tulva- ja kuivuusriskien hallinta IBA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Tapio Salo 01.09.19 - 31.07.21 Käynnissä
Hiitolanjoki example of dam removal impacts DamRem Sininen biotalous Jukka Alm 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Automatic behavioural phenotyping and breeding for improved dairy cow welfare BREEDWell Innovatiivinen ruokajärjestelmä Terhi Mehtiö 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Novel methods for the accounting of forest ecosystems and circular materials 2019-FI-ENVECO Pohjoinen vihreä biotalous Sakari Tuominen 01.01.20 - 31.12.20 Käynnissä
Puutuotteiden arvoketjut hiilineutraaliuden ja kestävän kaupungistumisen edistämisen ratkaisuina WOODURBAN Pohjoinen vihreä biotalous Katja Lähtinen 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Residuaalinen syönti lihanaudoilla: mittausmenetelmän optimointi ja validointi RESLI Innovatiivinen ruokajärjestelmä Katariina Manni 01.01.20 - 31.12.21 Käynnissä
Villisikapannoitus Villisikapanta Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Mervi Kunnasranta 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Developing harmonized methodology for Finnish national cattle GHG emissions inventory and smart farm tools for the measurement and robust models for prediction of GHG emissions NATinvent Innovatiivinen ruokajärjestelmä Enyew Negussie 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Puutarhatilastot Puutarhatilastot Anna-Kaisa Jaakkonen 01.01.20 - 31.12.25 Käynnissä
Pellolta pöytään verkkojulkaisu 2020, Tilastoja elintarvikeketjusta Pellolta pöytään 2020 Sirpa Karppinen 01.01.20 - 31.12.25 Käynnissä
Ravintotase FoodBalance Erja Mikkola 01.01.20 - 31.12.23 Käynnissä
Sekaviljelyn vaikutus juurieritteisiin ja fosforia louhivien bakteerien rikastumiseen peltomaassa MixedP Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marjo Keskitalo 01.01.21 - 31.12.22 Käynnissä
Japani-Suomi yhteisseminaari JAPFINSEMINAR Pohjoinen vihreä biotalous Otso Huitu 01.04.19 - 31.03.20 Päättynyt
Kestävää metsänhoitoa turvemailla – Ratkaisuja taloudellisiin ja ekologisiin ongelmiin SuoPPP Pohjoinen vihreä biotalous Raija Laiho 01.01.20 - 31.12.22 Käynnissä
Arktisesta yhteistyöstä uusia ilmastokestäviä ratkaisuja ilmastomuutokseen sopeutumiseksi ja ruokaturvan vahvistamiseksi ARKISOPU Jaana Sorvali 14.11.19 - 31.12.21 Käynnissä
Lohi ja siikakantojen kasvuerot geneettisen saalisanalyysin perusteella FishGenGrow Sininen biotalous Marja-Liisa Koljonen 01.11.19 - 31.12.20 Käynnissä
Kansalaistiedon käyttö kalakantojen hoidossa, työpajan järjestäminen Kati Sininen biotalous Teppo Vehanen 01.11.19 - 31.12.20 Käynnissä
NordMar BioRefine NordMar BioRefine Sininen biotalous John Kettle 01.02.19 - 31.12.21 Käynnissä
Mansikan kasvurytmin säätely ManKa Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marja Rantanen 01.10.19 - 31.12.20 Käynnissä
Wood for Good W4G Pohjoinen vihreä biotalous Riina Muilu-Mäkelä 01.10.19 - 31.05.21 Käynnissä
Multi-level Education Towards Advanced Forestry METAFor Pohjoinen vihreä biotalous Ilkka Vanha-Majamaa 01.09.19 - 31.08.22 Käynnissä
Vapaa-ajankalastuksen virkistysarvo ja alueelliset vetovoimatekijät VETO Sininen biotalous Jani Pellikka 01.11.19 - 31.01.21 Käynnissä
Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinoina Rakka Innovatiivinen ruokajärjestelmä Helena Soinne 01.08.19 - 31.12.21 Käynnissä
Plasmatekniikkalla käsitelty lanta ja lannoitevalmisteet sekä väkevä typpivesi ravinteiden kierrätyksessä ja vesistöjen suojelussa PlasmaN Innovatiivinen ruokajärjestelmä Petri Kapuinen 01.01.20 - 30.04.22 Käynnissä
Hirvenmetsästyksen talous- ja hyvinvointivaikutukset HIRVI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Janne Artell 07.10.19 - 31.12.20 Käynnissä
Genominen jalostusohjelma länsisuomenkarjalle FinnCattleGenEval Innovatiivinen ruokajärjestelmä Esa Mäntysaari 01.10.19 - 31.12.21 Käynnissä
Building a sustainable joint between rural and urban areas through circular and innovative wood construction value chains BASAJAUN Pohjoinen vihreä biotalous Henrik Heräjärvi 01.10.19 - 30.09.23 Käynnissä
Metsäpalot Fennoskandian alueella ilmaston ja metsien rakenteen muuttuessa IBA-hanke Pohjoinen vihreä biotalous Ilkka Vanha-Majamaa 02.09.19 - 31.12.20 Käynnissä
Peitteisen metsänhoidon mahdollisuudet – uudistuminen, kasvu ja kannattavuus Peitteinen metsänhoito Pohjoinen vihreä biotalous Pasi Rautio 01.10.19 - 31.12.20 Käynnissä
GRUDE – Green Rural Economy GRUDE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Satu Ervasti 01.09.19 - 31.08.22 Käynnissä
Puhdas Puu PuPu Pohjoinen vihreä biotalous Anni Harju 01.10.19 - 31.08.20 Päättynyt
Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi LUTU Pohjoinen vihreä biotalous Mikko Kurttila 01.10.19 - 31.12.21 Käynnissä
2020 Maa- ja puutarhatalouden FADN FADN 2020 Maa- ja puutarh Arto Latukka 01.05.19 - 31.12.22 Käynnissä
Maatalouslaskenta 2020 Maatalouslaskenta 2020 Jaana Kyyrä 01.01.19 - 31.12.23 Käynnissä
SiemenInfra SInfra Pohjoinen vihreä biotalous Katri Himanen 01.10.19 - 31.12.20 Käynnissä
Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban forest-based solutions CLEARING HOUSE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Liisa Tyrväinen 01.09.19 - 31.08.23 Käynnissä
Biogeochemical and biophysical feedbacks from forest harvesting to climate change BiBiFe Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Aleksi Lehtonen 01.09.19 - 31.08.23 Käynnissä
Borrowing from the neighbor. Animal husbandry methods and cultural contacts in the Northern Baltic Sea region BoNe Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.09.19 - 31.12.20 Käynnissä
Hiili hallintaan, ravinne ruokkimaan HIHAT Innovatiivinen ruokajärjestelmä Päivi Kurki 01.06.19 - 30.06.22 Käynnissä
Voimaversot Voimaversot Innovatiivinen ruokajärjestelmä Titta Kotilainen 01.09.19 - 31.12.21 Käynnissä
Advanced tools for breeding BARley for Intensive and SusTainable Agriculture under climate change scenarios BARISTA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Alan Schulman 01.04.19 - 30.06.22 Käynnissä
Sisäilman kosteusolosuhteiden vaikutus puumateriaalien emissioihin HUMIWOOD Pohjoinen vihreä biotalous Henrik Heräjärvi 01.09.19 - 31.12.20 Käynnissä
Extraction optimization and identification of phenolic compounds from the seeds of camu-camu (Myrciaria dubia) and jabuticaba (Myrciaria cauliflora) for application in functional yogurts: a comprehensive in vitro and in vivo study FUNCTIOBERRY Innovatiivinen ruokajärjestelmä Daniel Granato 21.08.19 - 31.12.19 Päättynyt
Interplay of genetic and environmental control for the growth and microbial interactions of Norway spruce (Picea abies) TREEGROW Pohjoinen vihreä biotalous Taina Pennanen 01.09.19 - 31.08.23 Käynnissä
Support to the BIOEAST initiative: boosting knowledge and innovation-based bioeconomies BIOEASTsUP Pohjoinen vihreä biotalous Markus Lier 01.10.19 - 30.09.22 Käynnissä
Kemijoen vesistön taimenkannat ja säännöstely Kemijoen taimen Sininen biotalous Erkki Jokikokko 01.08.19 - 31.07.22 Käynnissä
Maitoketjun turvallisuuden ja kestävyyden parantaminen uusien mikrobiomi- ja metabolomiikkamenetelmien avulla MiMi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marketta Rinne 01.09.19 - 31.08.23 Käynnissä
Luonnonlaitumien maaperäeliöstön monimuotoisuus Lumolaidun-hankkeen tiloilla – selvitystyö ja tiedonvälitys Lumolaidun Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ansa Palojärvi 01.07.19 - 30.09.21 Käynnissä
Taimenten kotiutusistutus, tutkimus ja seuranta Oulun Hupisaarten puroissa Hupisaarten taimen Sininen biotalous Laura Härkönen 01.09.19 - 31.12.23 Käynnissä
Co-designed Welfare Monitoring Platform for Pig and Dairy Cattle ClearFarm Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarkko Niemi 01.10.19 - 30.09.23 Käynnissä
Päästöt kuriin ja hiilinielut kasvuun – peltoheitot ja turvesuonpohjat metsiksi Metsitä Pohjoinen vihreä biotalous Antti Wall 01.09.19 - 31.12.21 Käynnissä
WAMBAF Tool Box WAMBAF Tool Box Pohjoinen vihreä biotalous Leena Finér 12.04.19 - 30.04.21 Käynnissä
SpatMallit: Laskennallisten tilastollisten menetelmien kehittäminen spatiaalisten ja spatiotemporaalisten pistekuvioaineistojen analysointiin 327211 SpatMallit 327211 Pohjoinen vihreä biotalous Mari Myllymäki 19.06.20 - 18.06.22 Käynnissä
Rehua metsästä ProMuka Pohjoinen vihreä biotalous Hanna Brännström 01.11.17 - 31.03.19 Päättynyt
Turvetta korvaavat uusiutuvat kuivikemateriaalit Turveke Innovatiivinen ruokajärjestelmä Katariina Manni 01.08.19 - 31.05.21 Käynnissä
Introduction of environmentally friendly agriculture system as the basis for sustainable development of cross-border rural area EcoAgRAS Innovatiivinen ruokajärjestelmä Harri Huhta 01.04.19 - 31.03.22 Käynnissä
Vesien- ja merenhoidon haitallisten aineiden seurannat PRIWAS Jukka Ruuhijärvi 01.06.19 - 31.12.21 Käynnissä
Uuden sukupolven kaukolämpölaitos malli hiilineutraaliin yhdyskuntarakenteeseen – teollinen ekosysteemi energian ja ruuan tuotantoon perustuen paikallisiin raaka-aineisiin sekä kotitalousten ja tuotantolaitosten sivuvirtoihin Sodankylä Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Saija Rasi 01.08.19 - 30.06.21 Käynnissä
Pikkulimaskan (Lemna minor) akvaponinen viljely kalanviljelylaitoksella Rehulimaska Sininen biotalous Pasi Laajala 01.02.19 - 30.09.21 Käynnissä
Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette BioColour Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Marjo Keskitalo 01.09.19 - 31.08.22 Käynnissä
Taimikon ja nuoren metsän hoitoon kohdistettujen valtion tukien vaikuttavuus ja tehokkuus Taimikkotuet Pohjoinen vihreä biotalous Jari Hynynen 12.08.19 - 31.12.20 Käynnissä
Lasten maatalousnäyttely Mansikki 2019 Mansikki 2019 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anneli Nuoranne 01.01.19 - 31.12.19 Päättynyt
Siipikarjan ja sikojen hyvinvointi laajaperäisissä ja luomutuotantojärjestelmissä PPILOW Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarkko Niemi 01.01.19 - 31.08.24 Käynnissä
Häme edelläkävijänä yhdyskuntajätevesien ja eläintilojen valumavesien hallinnassa vesivälitteisten infektioriskien torjumiseksi Veden hygieniariskit Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Markku Saastamoinen 01.08.19 - 31.05.21 Käynnissä
Reilu ruokamurros: epäoikeudenmukaisuuksien taklaaminen mentäessä kohti kestävää, terveellistä ja hiilineutraalia ruokajärjestelmää JUST-FOOD Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Merja Saarinen 01.06.19 - 31.08.22 Käynnissä
Metsänkäsittelyohjeiden päivitystarve pohjavesialueilla MET-POVE Pohjoinen vihreä biotalous Sirpa Piirainen 01.07.19 - 31.12.19 Päättynyt
Bio-öljyihin perustuvat polymeerikomposiitit: arvoketju synteesistä digitaaliseen valmistukseen VALUEBIOMAT Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Ilvesniemi 01.06.19 - 31.08.22 Käynnissä
Siperialaisen jakutiankarjan perinnöllinen monimuotoisuus, säilytys ja kestävä hyödyntäminen Siperia Juha Kantanen 01.03.19 - 31.12.20 Käynnissä
Suomenhevosen geenivarat sh-geeni Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Markku Saastamoinen 01.06.19 - 31.12.20 Käynnissä
LUO Net GOES International Luo Net GOES international Innovatiivinen ruokajärjestelmä Tuomo Tupasela 01.08.19 - 31.12.21 Käynnissä
Kotimaisten koirarotujen geenipankki FinnDog Juha Kantanen 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Trade-offs and synergies in land-based climate change mitigation and biodiversity conservation TRACY Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anna Repo 01.09.19 - 31.10.22 Käynnissä
Aflatoksiiniriskien torjunta Kenian rehu-maito -ketjussa ATOX-DAIRY Innovatiivinen ruokajärjestelmä Vesa Joutsjoki 01.05.19 - 30.06.20 Päättynyt
Lajikevalintatyökalu virallisille lajikekokeille LajiVali Marja Jalli 15.04.19 - 30.09.20 Päättynyt
Markkinan luominen kestävän metsätalouden osaamiselle ja teknologialle – case Kanada MAKE Pohjoinen vihreä biotalous Lauri Sikanen 01.05.19 - 31.07.20 Päättynyt
Uudet keinot vesihomeen torjumiseksi kalanviljelylaitoksilla VEKKI Sininen biotalous Antti Nousiainen 05.04.19 - 31.12.22 Käynnissä
IPM Decisions IPM decisions Innovatiivinen ruokajärjestelmä Hanna Huitu 01.06.19 - 31.05.24 Käynnissä
FIRI2018-investoinnit FIRI2018-investoinnit Sininen biotalous Ari Leskelä 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
Kohti neuvottelevaa ilmasto- ja energiapoliittista ennakointia DECENT Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Pasi Rikkonen 01.09.19 - 31.08.23 Käynnissä
Palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä Leg4Life Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Toivo Muilu 01.06.19 - 31.08.22 Käynnissä
Juurikäävän torjunta taimkonharvennuksessa elävien kantojen avulla – maastotyöt KannotMTK Pohjoinen vihreä biotalous Tuula Piri 01.06.19 - 31.12.19 Päättynyt
Kuituhampun tuotantoketjun käynnistäminen Kainuussa ja Pohjois-Savossa Kuihake Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Kati Hoppula 01.04.19 - 31.10.20 Käynnissä
Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään MULTA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Risto Uusitalo 01.06.19 - 31.08.22 Käynnissä
VuoGas LI Liikenne Investointi VuoGas LI Pohjoinen vihreä biotalous Pasi Laajala 01.01.15 - 30.06.19 Päättynyt
Vietnamin puuteollisuuden tuki, vaihe 1 VN-ICI Stage 1 Pohjoinen vihreä biotalous Veikko Möttönen 01.05.19 - 31.03.20 Päättynyt
Suomenhevosen historialliset bioaineistot Suomenhevonen Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Markku Saastamoinen 01.05.19 - 31.12.20 Käynnissä
Maaseutuvaikutusten arviointi-menetelmän käyttö, kokemukset ja vaikutukset Suomessa MAKOVA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Olli Voutilainen 01.05.19 - 31.07.21 Käynnissä
Assessing and valuing ecosystem services for managing hydropower constructed rivers systems EcoRiver Sininen biotalous Artti Juutinen 01.09.19 - 31.08.23 Käynnissä
Kuopio Water Cluster EAKR kehittämishanke KWC kehittäminen Pohjoinen vihreä biotalous Pauliina Taimisto 01.04.19 - 31.03.22 Käynnissä
Kuopio Water Cluster EAKR investointihanke KWC investointi Pohjoinen vihreä biotalous Pauliina Taimisto 01.01.19 - 31.03.22 Käynnissä
Maanpuhdistus puiden avulla MAPUA Pohjoinen vihreä biotalous Pertti Pulkkinen 01.01.19 - 31.12.28 Käynnissä
Perunateollisuuden sivuvirtojen kasvinterveysriskit Persikas Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.01.19 - 31.03.21 Käynnissä
Demonstration of climate change mitigation measures in nutrients rich drained organic soils in Baltic States OrgBalt LIFE18 CCM/LV/001158 Pohjoinen vihreä biotalous Raija Laiho 01.08.19 - 31.08.23 Käynnissä
Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi: Kehittämishanke Tomolab Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anna-Liisa Välimaa 01.05.19 - 30.04.21 Käynnissä
PPP:Metsien hiilensidonta, hiilivarastot ja niiden kehitys PPP-Hiili Pohjoinen vihreä biotalous Jari Hynynen 26.03.19 - 31.12.20 Käynnissä
Kestävän hevosmatkailun tiekartta Kanta-Hämeessä HEVOSTIE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Markku Saastamoinen 01.05.19 - 31.12.20 Käynnissä
Juurikääpävirusten interaktiobiologia Heviri Pohjoinen vihreä biotalous Jarkko Hantula 01.09.19 - 31.08.23 Käynnissä
Alamitan noston vaikutus kaupallisten kalastajien kuhasaaliisiin ja kuhakantaan Saaristomerellä Kuhan alamitan noston vaikutus Mikko Olin 05.04.19 - 31.12.20 Käynnissä
Right tools for right portfolio problems Portright Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anne Tolvanen 01.09.19 - 31.08.23 Käynnissä
Conniflex-hiekkapinnoitettujen taimien maastomenestyminen jatkuvatoimisella muokkaimella tehdyissä mättäissä Tukkitäi Pohjoinen vihreä biotalous Jaana Luoranen 15.05.19 - 31.12.21 Käynnissä
Soiden monimuotoisuus ja hiilinielut PPP Soiden monimuotoisuus ja hiilinielut Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anne Tolvanen 01.06.19 - 31.05.22 Käynnissä
Cross-border tools for biodiversity hotspots preservation via monitoring and prevention of forest fires along Russian-Finnish border BIOKARELIA KA5051 Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Evgeny Lopatin 01.05.19 - 31.01.22 Käynnissä
Insektisidiruiskutusten vaikutuksista peltoympäristön pölyttäjiin PIENPÖLYMEKA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarmo Ketola 15.03.19 - 31.12.20 Käynnissä
Biojalosteilla ratkaisuja kasvituotannon taimitauteihin – BioShield BioShield Pohjoinen vihreä biotalous Anne Uimari 01.01.19 - 30.04.21 Käynnissä
Optimising bio-based fertilisers in agriculture – Providing a knowledge basis for new policies LEX4BIO Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kari Ylivainio 01.06.19 - 31.05.23 Käynnissä
Lounais-Suomi sopeutuu muuttuvassa ilmastossa voimistuvaan kuivuuteen LOSSI Innovatiivinen ruokajärjestelmä Pirjo Peltonen-Sainio 01.04.19 - 31.12.21 Käynnissä
Climate-smaRt Organic Cropping Systems CROCuS Innovatiivinen ruokajärjestelmä Taru Palosuo 01.04.19 - 31.12.20 Käynnissä
Hiilen kierron dynamiikka hieskoivuvaltaisilla turvemailla CarBe Pohjoinen vihreä biotalous Sakari Sarkkola 01.03.19 - 31.12.20 Käynnissä
Herneen, härkäpavun ja makealupiinin tuotanto ja uudet korjuumenetelmät HUKKA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Heikki Jalli 01.04.19 - 31.12.21 Käynnissä
Kalankasvatuksen kehittämishanke Uudessakaupungissa Ukikala Sininen biotalous Markus Kankainen 01.11.18 - 31.03.21 Käynnissä
CONtract SOLutions for Effective and lasting delivery of agri-environmental-climate public goods by CONSOLE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Mikko Kurttila 01.05.19 - 30.04.22 Käynnissä
Konkreettinen ja virtuaalinen metsäbiotalouden näyteikkuna_ Metsäbiotalouden näyteikkuna Pohjoinen vihreä biotalous Petteri Vanninen 01.05.19 - 30.06.21 Käynnissä
Kalankasvatuksen suunnittelu ja tutkimus Metsähallituksen merialueilla Kalavaltio Sininen biotalous Markus Kankainen 01.01.19 - 31.12.22 Käynnissä
Resurssitehokas ja kilpailukykyinen naudanlihantuotanto Rekina Innovatiivinen ruokajärjestelmä Arto Huuskonen 01.05.19 - 31.12.21 Käynnissä
Satotaimet Savosta Satotaimet Savosta Pohjoinen vihreä biotalous Anne Uimari 01.04.19 - 31.12.21 Käynnissä
Menestyvät maatalousyrittäjät – Smart Farmers SMART FARMERS Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jyrki Niemi 01.03.19 - 31.03.22 Käynnissä
Naapuruussuhteen rakentaminen lepakoihin kansalaistieteen keinoin NAAPURI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Ann Ojala 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Stadin reaaliaikainen liukkaudentorjunta 5G STARLIT 5G Ari Ronkainen 01.01.19 - 31.12.19 Päättynyt
Soil biodiversity enhancement in European agroecosystems to promote their stability and resilience by external inputs reduction and crop performance increase SoildiverAgro Innovatiivinen ruokajärjestelmä Krista Peltoniemi 01.06.19 - 31.05.24 Käynnissä
Kuitupuun painomittauksen toimintamallin kehittäminen Online tuoretiheys Pohjoinen vihreä biotalous Jari Lindblad 01.05.19 - 30.06.21 Käynnissä
Porojen peltovahinkojen arvioinnin ohjekirja Poropeltovahingot Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Rauno Kuha 01.05.19 - 31.12.20 Käynnissä
Genomiiikka-avusteisen jalostuksen kehittäminen – metsämännyn pluspuiden genotyyppaus PLUSgeno Pohjoinen vihreä biotalous Sonja Kujala 01.03.19 - 31.12.20 Käynnissä
Pohjoiset luomudemonstraatiot ja -verkostot Polve Innovatiivinen ruokajärjestelmä Timo Lötjönen 01.01.19 - 31.03.22 Käynnissä
Vieraslaji LIFE Finvasive LIFE Innovatiivinen ruokajärjestelmä Terho Hyvönen 01.07.18 - 31.12.23 Käynnissä
Virusten vaikutus männynjuurikääpään – SMS VirMän-SMS Pohjoinen vihreä biotalous Jarkko Hantula 01.06.19 - 30.12.19 Päättynyt
Biohajoavien tasojen käyttö broilerien virikkeenä VIRIKETASO Innovatiivinen ruokajärjestelmä Petra Tuunainen 01.04.19 - 31.03.21 Käynnissä
Harmaaorvakan merkitys juurikääkääpäsienten rihmastoleviämisen estäjänä kuusen ja männyn kannoissa Silava Pohjoinen vihreä biotalous Tuula Piri 01.10.18 - 09.07.21 Käynnissä
Towards intesification of conifer forest production through multivarietal forestry based on somatic embryogenesis MULTIFOREVER Pohjoinen vihreä biotalous Tuija Aronen 01.04.19 - 31.03.22 Käynnissä
SusCrop-ERANET-Rye RYE-SUS Innovatiivinen ruokajärjestelmä Teija Tenhola-Roininen 01.07.19 - 30.06.22 Käynnissä
N2 Applied luomussa N2-App-in-Org Innovatiivinen ruokajärjestelmä Petri Kapuinen 01.04.19 - 31.12.20 Käynnissä
Tenojoen lohisaaliiden arviointimenetelmät kalastuksen muutoksissa pitkällä ajanjaksolla Tenon lohisaalis Maija Länsman 01.03.19 - 31.12.19 Päättynyt
Tuotantovarmuutta nurmesta VarmaNurmi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Arja Mustonen 01.04.19 - 31.12.21 Käynnissä
Ojituksen vaikutukset HS-mailla SaVa 1 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jaana Uusi-Kämppä 01.03.19 - 31.12.20 Käynnissä
Kasvinsuojeluruiskujen testaajien koulutuksen kehitys KSRTKK Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ari Ronkainen 01.01.19 - 31.12.19 Päättynyt
Kestorikkakasvit hallintaan IPM-keinoin AC/DC -weeds Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jukka Salonen 01.04.19 - 31.03.22 Käynnissä
Improved methodology for sustainable management of inland fish resources in Europe Infish Sininen biotalous Teppo Vehanen 01.02.19 - 31.12.20 Käynnissä
Lignin hyönteisten substraattina – Resurssitehokkaan arvoketjun mahdollistaminen Linsect Innovatiivinen ruokajärjestelmä Miika Tapio 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Lypsylehmän resurssitehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden jalostaminen A++ Lehmä - Makera Innovatiivinen ruokajärjestelmä Martin Lidauer 01.02.19 - 31.03.22 Käynnissä
Typensitojakasveista biokaasua ja orgaanisia lannoitteita TyLa Pohjoinen vihreä biotalous Ville Pyykkönen 01.01.19 - 31.10.20 Käynnissä
Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteist Pohjoinen vihreä biotalous Mikko Kurttila 01.04.19 - 31.12.21 Käynnissä
Työhyvinvointi puuhuoltoketjussa – Tilastotietojen keruu kyselyn avulla TimberWB Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Marja Kallioniemi 01.03.18 - 30.11.20 Käynnissä
Männyn vartteiden tuottaminen Utajärvelle perustettavaan siemenviljelykseen Mäntyvartteet Utajärvi Pohjoinen vihreä biotalous Jukka Antola 01.03.19 - 31.12.24 Käynnissä
Valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisy Valkoposkihanhi Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jukka Forsman 01.01.19 - 31.03.22 Käynnissä
Resistenssigeenin merkitys juurikäävän kasvulle kuusessa ResMer Pohjoinen vihreä biotalous Jarkko Hantula 01.05.19 - 31.10.19 Päättynyt
Miten biodiversiteetti vaikuttaa eläinpopulaatioiden terveydentilaan? WILD HEALTH Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Otso Huitu 01.03.19 - 28.02.22 Käynnissä
Automatic monitoring of the health of neonates and sows during the peri-partum period AutoPig Innovatiivinen ruokajärjestelmä Matti Pastell 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Maatalouskoneen kehityspolku digitalisoituvassa ruokaketjussa MK-DIGI Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ari Ronkainen 01.03.19 - 29.02.20 Päättynyt
Puukauppatilastoinnin kehittämisen esiselvitys RWTradeStat Aarre Peltola 01.02.19 - 31.01.20 Päättynyt
Metsikön tilajärjestys, kehityksen ennustaminen sekä ravinteiden ja valon käytön tehokkuus jatkuvapeitteisessä ja kiertoaika metsätaloudessa STANDS Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Raisa Mäkipää 01.03.19 - 31.12.20 Käynnissä
Geokemiallisen ja mikrobiologisen aineiston yhdistäminen ja hyödyntäminen malminetsinnässä GeoMikro Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Minna Männistö 01.03.19 - 31.12.20 Käynnissä
3D Tree Models for Forest Dynamics -kokous 3DTM Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Risto Sievänen 01.01.19 - 31.03.20 Päättynyt
Suomen suurriistayhteisöjen ekologinen kestävyys Riistan monilajimallinnus Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jukka Forsman 18.03.19 - 31.12.20 Käynnissä
Uusia indikaattoreita lajikevalintaan ja teknologioita kauran käyettävyyden parantamiseksi eri tuotesovelluksissa OatHow Innovatiivinen ruokajärjestelmä Veli Hietaniemi 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
SUSPLACE loppukonferenssi SUSFIN Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Hilkka Vihinen 01.02.19 - 30.09.20 Päättynyt
Maan kationinvaihtokapasiteetin määrityksestä lisäarvoa viljelijöille KVKarvo Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Helena Soinne 01.03.19 - 30.11.20 Käynnissä
Biotalouspolku lukioissa Biolukio Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Petteri Vanninen 01.03.19 - 31.12.20 Käynnissä
Animal welfare for wild animals – conservation, rewilding, research, rehabilitation, hunting, and other human activities NordCAW seminar Satu Raussi 01.01.19 - 30.06.20 Päättynyt
Pohjoisten metsien suojaaminen uusilta patogeeneiltä – kestävä metsänhoito biotalouden tukena Tautisuojaa Pohjoisen metsille Pohjoinen vihreä biotalous Anne Uimari 01.01.19 - 30.06.22 Käynnissä
Kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa hyönteisistä INSECT-SAVO Innovatiivinen ruokajärjestelmä Susanne Heiska 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
Innovative information technologies for analysis of negative impact on the cross-border region forests InnoForestView KS1309 Pohjoinen vihreä biotalous Hanna Huitu 01.03.19 - 28.02.21 Käynnissä
LUKE Insect pest Monitoring by Internet of Things (IoT) InsectPest-IoT Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marja Aaltonen 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
Tulevaisuuden kestävät karkearehuvalinnat TuKeVa Innovatiivinen ruokajärjestelmä Auvo Sairanen 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
River flows – Life goes RiverGo Sininen biotalous Nina Peuhkuri 01.01.19 - 31.03.22 Käynnissä
Tracing fresh photosynthates through larch using 13CO2 labelling LarchC Pohjoinen vihreä biotalous Katja Rinne-Garmston 01.09.19 - 29.02.20 Päättynyt
Nurmi hiilinieluna JuuriHiili Innovatiivinen ruokajärjestelmä Perttu Virkajärvi 01.03.19 - 31.03.22 Käynnissä
CARBO – Viljelytekniikan vaikutus nurmen hiilensidontapotentiaaliin CARBONURMI Innovatiivinen ruokajärjestelmä Perttu Virkajärvi 01.03.19 - 28.02.21 Käynnissä
Perunan kuorirokon epidemiologian erityispiirteet ja torjunta Suomessa Kuorirokko kuriin Innovatiivinen ruokajärjestelmä Lea Hiltunen 01.04.19 - 30.06.21 Käynnissä
Kansainväliset kauppasopimukset, Brexit ja Suomen maa- ja elintarviketalous TRADEPLUS Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jyrki Niemi 01.03.19 - 31.03.21 Käynnissä
Sopeutumiskyvyllä uusiutumista ja liiketoimintaa maaseutumaisemaan SOPULI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Katri Hamunen 01.03.19 - 31.12.21 Käynnissä
Vesilintujen vuorovaikutusten monilajinen mallintaminen Vesilintujen vuorovaikutukset Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jukka Forsman 01.02.19 - 31.05.21 Käynnissä
Kuluttajanäkökulma ilmastopolitiikkaan Kuluilma Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Kristiina Regina 01.01.19 - 31.10.19 Päättynyt
Sustainable milk production from non-food resources SMINOR Innovatiivinen ruokajärjestelmä Seppo Ahvenjärvi 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Vaikuttavuusinvestointi ravinnekierrätyksen vauhdittajana VARAKI Sari Luostarinen 01.12.18 - 30.06.20 Päättynyt
Promoting sustainable forestry in a growing bioeconomy for Europe PROFOR Pohjoinen vihreä biotalous Mika Mustonen 01.02.19 - 30.09.21 Käynnissä
Safe Environment and Cleaner Waterways to Blue Baltic Sea – LUGABALT 2. LUGABALT 2 Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Harri Huhta 01.02.19 - 31.08.21 Käynnissä
Bioproduct and Clean Bioeconomy- RDI FlagShip in XAMK HIILIPPU Pohjoinen vihreä biotalous Martti Venäläinen 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Maaseutubarometri Maaseutubarometri Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Hilkka Vihinen 01.02.19 - 31.12.20 Käynnissä
Viljelijälähtöiset digitaaliset ratkaisut peltojen omistus- ja tilusrakenteen kehittämisessä PELTORI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Pasi Rikkonen 01.02.19 - 31.03.22 Käynnissä
Genomivalinnalla punahomeen kestäviä kauralajikkeita GenoKaura Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marja Jalli 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Hyvä maatila Hyvä maatila Pohjoinen vihreä biotalous Rauno Kuha 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
Kasvihuonekurkun kerrosviljely Kerroskurkku Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juha Näkkilä 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
Hiililaskuri Taloustohtoriin Taloustohtori-C Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Kristiina Regina 01.02.19 - 30.06.21 Käynnissä
Yeasts Go Wild: Luke WildYeastLibrary initiative for commercial and research uses YEASTS GO WILD! Pohjoinen vihreä biotalous Tuula Jyske 01.01.19 - 31.12.19 Päättynyt
Ligniinin muodostumisen hormonaalinen säätely metsäkuusella Lignin_Horm Pohjoinen vihreä biotalous Anna Kärkönen 01.11.18 - 31.12.20 Käynnissä
Aineistovirran digitaaliset ratkaisut DigitalDataFlows Anu Kantola 01.01.19 - 31.12.19 Päättynyt
Sorkkaeläintietojärjestelmän kehittäminen Sorkkaeläintietojärjestelmä Kitta Suhonen 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin koordinointi Kestävyyspaneeli Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Katriina Soini 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
Naudanlihantuotannon omavaraisuuden ja tehokkuuden parantaminen genomivalinnalla Beefgeno Innovatiivinen ruokajärjestelmä Maria Leino 01.01.19 - 31.12.22 Käynnissä
Metsien uudet suojelukeinot FORESTBANK Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Esa-Jussi Viitala 01.09.18 - 31.12.20 Käynnissä
Kryotekniikoiden hyödyntäminen kustannustehokkaan perunaydinkokoelman toteutuksessa CryoPot Veli-Matti Rokka 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Hiilivapaa Etelä-Savo Hiilivapaa Etelä-Savo Pohjoinen vihreä biotalous Jari Hynynen 01.11.18 - 30.08.20 Päättynyt
Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus 2020 Metsävesi Pohjoinen vihreä biotalous Leena Finér 01.01.19 - 31.12.19 Päättynyt
Tavoitteena tuhat vuotta pitkä vuosilustokronologia (1000−2000 jKr) Turun ja Lounais-Suomen rakennus-, ympäristö-, ja ilmastohistorian tutkimukseen TURKU1000 Pohjoinen vihreä biotalous Samuli Helama 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Rahkasammalbiomassan laatu kasvihuonekasvatusta silmällä pitäen eri-ikäisillä korjuualueilla LaatuRahka Pohjoinen vihreä biotalous Niko Silvan 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
Rehuntuotantoteknologia nurmiviljelyssä ReTee Innovatiivinen ruokajärjestelmä Markku Niskanen 01.01.19 - 31.03.21 Käynnissä
Biopolyestereihin pohjautuva vettähylkivä ja antimikrobinen kalvo puupohjaisille materiaaleille PolyCoat Pohjoinen vihreä biotalous Risto Korpinen 02.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Ilmastoviisas metsätalous CSF Pohjoinen vihreä biotalous Lauri Sikanen 15.11.18 - 31.05.19 Päättynyt
VISAPUU – perinteistä kädentaitoa ja uutta muotoilua. Näyttelyn suunnittelu. VISAPUU Pohjoinen vihreä biotalous Anneli Viherä-Aarnio 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
Digitalisaatio – mahdollisuudet käytännön sovelluksiksi DIGITALIS Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.19 - 31.03.22 Käynnissä
Vesiruton ravinteet ja energia talteen Elodea II Sininen biotalous Lea Hiltunen 01.07.18 - 31.12.21 Käynnissä
ESTAT grant on ecosystem accounting ESTATGRANT2019 Jani Laturi 01.01.19 - 31.12.19 Päättynyt
Potentials of combining somatic embryogenesis and genomic selection in Norway spruce SOMAGENO Pohjoinen vihreä biotalous Tuija Aronen 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
Hämeestä hyönteiskeskus HämInCent Innovatiivinen ruokajärjestelmä Miika Tapio 01.06.18 - 31.12.20 Käynnissä
Biomassojen jalostaminen hyönteisten avulla BioHyö Innovatiivinen ruokajärjestelmä Miika Tapio 15.10.18 - 31.12.20 Käynnissä
Rahanarvoisia vaihtoehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn RATU Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Marika Laurila 01.01.19 - 31.10.21 Käynnissä
Hyönteistuholaisten seuranta – pilotti IMpilot Tiina Ylioja 01.04.19 - 30.09.19 Päättynyt
Nordic Growth and Yield researchers Network – conference at Finland 2019 GYN2019 Pohjoinen vihreä biotalous Saija Huuskonen 01.01.19 - 31.12.19 Päättynyt
Turvemaiden viljelyn haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen Turvepäästö Innovatiivinen ruokajärjestelmä Erkki Joki-Tokola 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Convergent adaptation in northern Pinus sylvestris and Picea abies? – Genotyping the Evoltree ISS Punkaharju ISSgeno Pohjoinen vihreä biotalous Sonja Kujala 01.02.19 - 31.12.20 Käynnissä
Puustobiomassan hiilivarasto maankäytön muutosalueilla PuuBiomassa Tarja Tuomainen 02.01.19 - 31.08.20 Päättynyt
Development of pre-harvest crop yield forecasts with satellite remote sensing data CROPYIELD Anneli Partala 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
Kohti teollisia symbiooseja valkuaisaine- ja ravintolisätuotannossa – Puu- ja panimoteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen MallasSieni Pohjoinen vihreä biotalous Henri Vanhanen 01.05.18 - 31.12.20 Käynnissä
Rakennettujen jokien vaelluskalat_Sateenvarjo III Sateenvarjo_III Sininen biotalous Pauliina Louhi 01.01.19 - 31.12.23 Käynnissä
FutureGenes: Resilient future forests via genomics on adaptation to climate in natural forests and breeding populations FutureGenes Pohjoinen vihreä biotalous Katri Kärkkäinen 01.01.19 - 14.01.21 Käynnissä
Life Climate Integrated project CANEMURE CANEMURE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Raisa Mäkipää 01.01.19 - 31.12.24 Käynnissä
Small Forests – Big Player: Valorising small scale forestry for a bio-based economy ValoFor Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Raisa Mäkipää 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Puhos – water borne revival of regional wellbeing Puhos Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Antti Iho 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
Arctic agroforestry AGROFORE Pohjoinen vihreä biotalous Rainer Peltola 01.11.17 - 31.10.21 Käynnissä
Microbiome Applications for Sustainable food systems through novel Technologies and EnteRprise MASTER Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ilma Tapio 01.11.18 - 31.12.22 Käynnissä
Luke Naturewatch (LNW) – citizen science based nature resource image data uploading and piloting automatic image processing using machine learning methods Naturewatch Mervi Kunnasranta 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
Siementen mikroMRI kuvantaminen sMRI Pohjoinen vihreä biotalous Katri Himanen 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
Turvemaametsien kestävä käsittely: uudistaminen ja uudistuminen Tuudi Pohjoinen vihreä biotalous Raija Laiho 01.01.19 - 31.12.22 Käynnissä
Water driven rural development in Baltic Sea Region (BSR) Waterdrive Innovatiivinen ruokajärjestelmä Tapio Salo 01.10.18 - 30.04.21 Käynnissä
Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön LuoVaPa Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sakari Raiskio 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Ruotsinnos oppaasta Kalavarojen käyttö ja hoito RUOTSIOPAS Sininen biotalous 01.01.19 - 31.12.19 Päättynyt
Satoa ja laatua pölytyspalvelulla SaLaPöly Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sakari Raiskio 01.09.18 - 31.10.21 Käynnissä
Diverse and clean forests – successful bioeconomy ECODIVE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Päivi Merilä 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Metsäkanalinnustustutkimus MEK Pohjoinen vihreä biotalous Jani Pellikka 15.10.18 - 31.12.19 Päättynyt
The value of aquatic ecosystem services for decision making VAQUA Sininen biotalous Eija Pouta 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Kaurantuotannon mahdollisuudet ohraan verrattuna ilmaston muuttuessa KATUMA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Antti Laine 01.01.19 - 31.05.20 Päättynyt
Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon KOULU Innovatiivinen ruokajärjestelmä Pirjo Kivijärvi 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Combating Eutrophication: nutrient management in lakes, rivers and the Baltic Sea ComE Sininen biotalous Natalia Kuosmanen 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
Osaava elintarviketalous Pohjois-Pohjanmaalle RUOKARIIHI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Toivo Muilu 01.10.18 - 31.12.21 Käynnissä
Ruokajätteen tilastoinnin kehittäminen ravitsemispalveluissa Horestat Esa Katajamäki 01.10.18 - 31.08.19 Päättynyt
Toimijoiden linkittäminen innovaatiopotentiaalin saavuttamiseksi eurooppalaisessa maatalous- ja ruokasektorin digitaalisessa muutoksessa SmartAgriHubs Innovatiivinen ruokajärjestelmä Liisa Pesonen 01.11.18 - 31.10.22 Käynnissä
Tyvilahon merkitys kuusikoiden lahopuun monimuotoisuudelle Lahomer Pohjoinen vihreä biotalous Jarkko Hantula 01.01.19 - 31.12.23 Käynnissä
Support to the implementation of EU-Africa Research and Innovation Partnership on Food and Nutrition Security & Sustainable Agriculture (FNSSA) LEAP4FNSSA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Susanna Rokka 01.12.18 - 30.11.22 Käynnissä
Package-Heroes – Uudet pakkausratkaisut ihmisten, planeetan ja liiketoiminnan hyödyksi PackageHeroes Pohjoinen vihreä biotalous Vilja Varho 01.11.18 - 31.12.23 Käynnissä
Maa- ja metsätilojen työturvallisuuden kehittäminen Matuke Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jarkko Leppälä 01.08.18 - 31.12.20 Käynnissä
Marine Biomass Harvesting for Aquatic Restoration -esiselvitys MABI2 Sininen biotalous 01.11.18 - 31.10.19 Päättynyt
Antikoagulanttiresistenssin yleisyys Suomen jyrsijöissä AR-RESISTANCE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Otso Huitu 01.11.18 - 31.12.20 Käynnissä
Kuitulietettä peltoon ravinteiden välittäjäksi syksystä seuraavalle kasvukaudelle PELTOKUITU Innovatiivinen ruokajärjestelmä Petri Kapuinen 15.05.18 - 31.12.20 Käynnissä
Urban Food Urban Food Innovatiivinen ruokajärjestelmä Katri Joensuu 17.09.18 - 31.12.19 Päättynyt
MEtsäLAskelma-ohjelmiston (MELA) nykyaikaistaminen ja uudistaminen MENU Pohjoinen vihreä biotalous Reijo Mykkänen 01.01.19 - 31.12.22 Käynnissä
Riistametsälaskelma Rimela Pohjoinen vihreä biotalous Juho Matala 10.10.18 - 31.12.19 Päättynyt
Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas Noah Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Virpi Vorne 01.10.18 - 30.09.21 Käynnissä
Elintarvikeprosessien erilleen kerättyjen sivujakeiden hyödyntäminen Sivukierto Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marja Lehto 01.11.18 - 31.12.20 Käynnissä
Ruokahävikin seuranta ja vähentäminen – tiekartta kohti kustannustehokkaita, kokonaisvaltaisia ratkaisuja Ruokahävikkiseuranta ja -tiekartta Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juha-Matti Katajajuuri 15.06.18 - 30.11.19 Päättynyt
Big Data & kaukokartoitus (EO) BigData&EO Anneli Partala 01.11.18 - 31.12.20 Käynnissä
Digitalisaatiolla kustannustehokkuutta ja nopeutta kalakantaseurantoihin DigiKala Timo Myllylä 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Use of biosensors for sustainable food production in Nordic countries – status and possibilities BioNorNetwork Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sanna Hietala 01.11.18 - 31.12.19 Päättynyt
Ruokavienti kasvuun yhteistyössä RuoKasvu Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Csaba Jansik 09.07.18 - 31.05.21 Käynnissä
Improving forest pest and disease monitoring IForMon Tiina Ylioja 08.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Collaborative Data and Information Exchange Network for Managing Invasive Alien Species DIAS Pohjoinen vihreä biotalous Sannakajsa Velmala 01.11.18 - 30.04.21 Käynnissä
Geo-Bio Hazards in the Arctic Region HazArctic Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Minna Männistö 14.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Susitutkimus Länsi-Suomessa SUSILA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Ilpo Kojola 01.10.18 - 31.12.19 Päättynyt
Biopartnerit – DEVELOP BIOPDEV Pohjoinen vihreä biotalous Veikko Möttönen 01.01.19 - 30.06.21 Käynnissä
Ilmasto-oppaan kehittäminen sopeutumisen seurantaan ja raportointiin Ilmasto-O Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Raisa Mäkipää 01.10.18 - 31.12.19 Päättynyt
Puupohjaisilla uusilla materiaaleilla tehoa metsätalouden vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin PuuMaVesi Pohjoinen vihreä biotalous Mika Nieminen 01.06.18 - 31.12.20 Käynnissä
Taloudellisesti kannattavan hoitokalastusmallin pilotointi TANAKKA Sininen biotalous Jukka Ruuhijärvi 01.06.18 - 31.12.20 Käynnissä
Luonnonmukainen valuma- ja maavesien käsittelymenetelmä happamien sulfaattimaiden metsänuudistamisaloilla HaSuMetsä Pohjoinen vihreä biotalous Tiina M Nieminen 01.06.18 - 31.12.20 Käynnissä
Harmaahylkeiden runasauden arviointi Hallilaskennat Mervi Kunnasranta 01.01.19 - 31.12.22 Käynnissä
Sustainable innovation of microbiome applications in food system SIMBA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anne Pihlanto 01.11.18 - 31.10.22 Käynnissä
Ilmastoviisas metsäbiotalous, LULUCF-säännöstö ja metsien käyttöskenaariot Suomelle ja EU:lle Ilmastoviisas metsäbiotalous, vaihe 1 Pohjoinen vihreä biotalous Antti Asikainen 01.08.18 - 31.12.18 Päättynyt
Lapin maakunnallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymän perustaminen ASR Pohjoinen vihreä biotalous Kari Mäkitalo 02.04.18 - 31.12.20 Käynnissä
Puuteollisuus ja puurakentaminen kiertotaloudessa WoodCircus Pohjoinen vihreä biotalous Erkki Verkasalo 01.11.18 - 31.12.21 Käynnissä
Initiative to remove microplastics before it enters the sea FanPLessTic-Sea Sininen biotalous Erika Winquist 01.08.18 - 30.09.21 Käynnissä
Vesiviestillä vaikuttavuutta Vesiviesti Sininen biotalous Perttu Virkajärvi 01.06.18 - 31.12.20 Käynnissä
Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi 3 LVVI3P Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Marjo Neuvonen 01.05.18 - 31.12.21 Käynnissä
Kohti kestävää biotaloutta: Juuritutkimusinfrastruktuurin kehittäminen RootInfra Pohjoinen vihreä biotalous Tapani Repo 01.11.18 - 31.12.19 Päättynyt
MMM Maaseutuohjelman vaikuttavuus MMM maa-vesi-ilma 2 Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anja Yli-Viikari 01.01.19 - 31.12.19 Päättynyt
Nautatilojen kuivikehuolto Nauku Innovatiivinen ruokajärjestelmä Arto Huuskonen 01.07.18 - 30.06.21 Käynnissä
Biohajoavan pakkauksen LCA Biopurkki Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Tarmo Räty 02.05.18 - 31.07.19 Päättynyt
Selvitys itärajalle suunnitellun villisika-aidan ekologisista vaikutuksista Sika-aita Mervi Kunnasranta 01.10.18 - 31.12.18 Päättynyt
Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta KURVI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Pirjo Kivijärvi 01.10.18 - 31.12.20 Käynnissä
LUOMUBUUMI – Lisää luomutuotteita rohkeilla kokeiluilla ja paremmalla osaamisella Luomubuumi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Maarit Mäki 01.10.18 - 31.03.21 Käynnissä
Precision forestry for improved resource utilization and reduced wood decay Precision Pohjoinen vihreä biotalous Annika Kangas 23.04.18 - 31.12.21 Käynnissä
Terveen kuusen siemenen tuottaminen: kuusentuomiruosteen isäntäkasvit, patogeenisuus ja infektiobiologia TUOMIRUOSTE Pohjoinen vihreä biotalous Juha Kaitera 01.01.19 - 31.12.20 Käynnissä
Rahoitushakemus: Ecology of Soil Microorganisms 2018 ESM 2018 Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Fritze 01.07.17 - 31.12.18 Päättynyt
Ecology of Soil Microorganisms kokouksen järjestäminen 2018 ESM-2018 (b) Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Fritze 01.01.18 - 31.12.18 Päättynyt
Luontoaskel hyvinvointiin-varhaiskasvatuksen ruokailu kiertotalouden edistäjänä LuoVa Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Kirsi Silvennoinen 31.05.18 - 31.12.19 Päättynyt
Talousmetsien luonnonhoidon laadunarvioinnin uudistaminen LuoLa Pohjoinen vihreä biotalous Kari T Korhonen 01.04.18 - 31.12.20 Käynnissä
Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen Hyönteisalan tulevaisuus Innovatiivinen ruokajärjestelmä Susanne Heiska 14.09.18 - 31.03.20 Päättynyt
SALMUS ENI-CBC Kolarctic project: “Salmonids Fish and Freshwater Pearl Mussel– Ecosystem Services and Biodiversity in the Green Belt of Fennoscandia” SALMUS Sininen biotalous Pekka K Korhonen 01.01.19 - 31.12.21 Käynnissä
Pyrolyysituotteet lietelannan ravinnearvon turvaajina PYSTI Innovatiivinen ruokajärjestelmä Riikka Keskinen 01.10.18 - 30.11.20 Käynnissä
Controlling microbiomes circulations for better foods CIRCLES Innovatiivinen ruokajärjestelmä Taina Pennanen 01.11.18 - 31.10.23 Käynnissä
Kannattavuuskirjanpidon/FADN:n tiedonhallinnan kehittäminen Fantti 2.0 Elina Tamminen 01.05.18 - 31.12.19 Päättynyt
Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä RAKIKY Pohjoinen vihreä biotalous Sirpa Piirainen 01.09.18 - 31.12.20 Käynnissä
Emerald Ash Borer, invasive deadly pest approaching eastern EU border: preparing for the worst case EAB Network Pohjoinen vihreä biotalous 01.07.18 - 31.12.18 Päättynyt
Maaseudun nuorten StartUp-yrittäjyysyhteistyöhanke Start-up Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Mikko Kurttila 01.10.18 - 30.09.20 Päättynyt
Past trends and future potential of forest production in Finland TrendFor Pohjoinen vihreä biotalous Harri Mäkinen 01.09.18 - 31.08.22 Käynnissä
Stacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for optimal crop protection, pollination enhancement, and productivity EcoStack Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sari Himanen 10.09.18 - 09.09.23 Käynnissä
Kestäviä tammialkuperiä puistoihin KeTaPu Pohjoinen vihreä biotalous Pertti Pulkkinen 01.07.18 - 30.06.19 Päättynyt
Tilusjärjestelyjen yhteiskunnalliset vaikutukset -esiselvitys ja soveltaminen kohdealueille TilusYH Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Sami Ovaska 01.06.18 - 30.09.19 Päättynyt
Luke LEADS 2018 Vegascan UAV based vegetation mapping in cloud Pohjoinen vihreä biotalous Evgeny Lopatin 01.09.18 - 31.08.19 Päättynyt
Oiva-järjestelmän vaikutukset elintarvikevalvontaan ja yritysten toimintaan: riskikäsitykset ja ratkaisukeskeisen valvonnan haasteet OIVA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Matleena Kniivilä 01.04.16 - 30.06.19 Päättynyt
Nordic Nature Health Hub Hubben Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Pia Smeds 01.09.18 - 31.08.21 Käynnissä
MiniEines – Hyönteisistä einestä ja euroja MiniEines Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anna-Liisa Välimaa 01.10.18 - 31.12.20 Käynnissä
Pohjanmaan hieskoivut tuottamaan – Nya produkter från skogen Kaskadikoivu Pohjoinen vihreä biotalous Niko Silvan 01.10.18 - 30.06.20 Päättynyt
Hiiltämällä jätevesilietteen ravinteet kiertoon Lietehiili Pohjoinen vihreä biotalous Kimmo Rasa 01.08.18 - 31.12.20 Käynnissä
Heat and ANaerobic DIgestion for district HEATing HANDIHEAT_ Pohjoinen vihreä biotalous Saija Rasi 01.09.18 - 31.08.21 Käynnissä
Afrikkalaisten nautapopulaatioiden geneettinen karakterisointi tehokkuuden optimoimiseksi OPTIBOV Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juha Kantanen 01.12.17 - 31.12.21 Käynnissä
Metsäsektorin pk-yrittäjyyden edistäminen Suomen ja Venäjän Karjalassa Bofori ENI CBC Karelia KA4002 Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Pasi Poikonen 02.10.18 - 01.10.21 Käynnissä
Optiseen mittaukseen perustuva männyn sydänpuun laatuluokittelu OPTIMI Pohjoinen vihreä biotalous Anni Harju 01.09.18 - 31.08.20 Päättynyt
Yritystason emokalastojen edistyksellisen hallinnan kehittäminen. YRMY Sininen biotalous Harri Vehviläinen 01.04.18 - 31.12.21 Käynnissä
Erikoissienten tuotannon arvoketjun kehittäminen SHROOM Pohjoinen vihreä biotalous Henri Vanhanen 01.01.18 - 31.12.19 Päättynyt
Naudan immuunivasteeseen liittyvien perimän alueiden annotointi ja hyödyntäminen Mastitis Challenge Innovatiivinen ruokajärjestelmä Johanna Vilkki 01.09.18 - 31.08.22 Käynnissä
Acclimation of arctic peatlands – through reindeer grazing – to a changing climate ACAP Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Fritze 01.09.18 - 31.08.22 Käynnissä
PeltoLuksus Pellolta arvotuotteita ja luksusta Crops4Luxury Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marjo Keskitalo 01.03.18 - 31.12.19 Päättynyt
Poronhoidon, asutuksen, lomarakentamisen ja maatalouden välisistä ristiriidoista ratkaisuihin PALOMA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Juha Hiedanpää 01.08.18 - 31.12.19 Päättynyt
Kuivikkeen vaikutus hevosten terveyteen ja käyttäytymiseen HEKU Innovatiivinen ruokajärjestelmä Markku Saastamoinen 15.08.18 - 31.12.20 Käynnissä
Vesiensuojelun laatuloikka – malleista käytäntöön Vesiloikka ESR Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Hökkä 01.09.18 - 31.12.20 Käynnissä
Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -valtakunnallinen koordinaatiohanke VILLE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Riitta Savikko 01.09.18 - 31.08.21 Käynnissä
Metsäbiotalouden kehittyvät sää- ja ilmastotyökalut: Säätyö SNOWRISK Pohjoinen vihreä biotalous Mikko Peltoniemi 01.08.18 - 31.12.20 Käynnissä
Typpilaskeuman vaikutus soiden hiilen ja ravinteiden kiertoon: kasvi-mykorritsavuorovaikutuksen merkitys. Akatemiatutkijan tutkimuskulujen jatkorahoitus Nitropeat II Pohjoinen vihreä biotalous Tuula Larmola 01.09.18 - 31.12.20 Käynnissä
Suometsien sadonkorjuu SUOKORJUU Pohjoinen vihreä biotalous Harri Lindeman 01.08.18 - 31.07.21 Käynnissä
Participatory Pathways to Sustainable Intensification. Innovation platforms to integrate leguminous crops and inoculants into small-scale agriculture and local value chains PASUSI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Hilkka Vihinen 13.08.18 - 12.08.21 Käynnissä
Luontoperustaisen osaamisen kehittäminen LuPeOs Pohjoinen vihreä biotalous Maija Lipponen 01.08.18 - 30.06.21 Käynnissä
Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke HyvinVoi-koordinaatio Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Elina Vehmasto 01.08.18 - 31.12.21 Käynnissä
Boosting Integrated Assessment modelling in Luke for sustainability analysis BoostIA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Heikki Lehtonen 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi MMM LVVI3P MMM Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.05.18 - 31.12.18 Päättynyt
Tackling constraints on local value food and beverage chains in northern regions, preparatory project A-value food Innovatiivinen ruokajärjestelmä Rainer Peltola 01.07.18 - 31.12.18 Päättynyt
Sian- ja broilerinlihan ympäristökilpailukyky SBYM Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sanna Hietala 01.07.18 - 31.12.20 Käynnissä
Pelloilla tehtävien insektisiruiskutusten vaikutukset pientareen pölyttäjiin PienPölyt Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarmo Ketola 18.06.18 - 31.12.18 Päättynyt
HerääPahvi! – elintarvikepakkauksen uudet haasteet HerääPahvi! Pohjoinen vihreä biotalous Pekka Saranpää 01.08.18 - 31.12.20 Käynnissä
Erikoisruokavalioon soveltuvien kauralajikkeiden tunnistaminen ja kauran gluteenianalytiikan parantaminen – työkaluja puhdaskauratuotantoon AVEPURE Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sirja Viitala 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Bioactive rich side streams for clean-label food and skin care products BioBoost Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anne Pihlanto 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Co-operation for improving the conservation of the Flying squirrel in Europe Flying Squirrel LIFE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Artti Juutinen 01.08.18 - 31.03.25 Käynnissä
Mikrobihiili ja priming pohjoisissa maissa MIPRI-KARHU Pohjoinen vihreä biotalous Tuula Larmola 01.09.18 - 30.06.19 Päättynyt
Tilastotuotannon integrointihanke 2 Tintti2 Esa Katajamäki 03.05.18 - 30.06.20 Päättynyt
Pakuri ja metsien erikoissienet – nimisuojan turvin vientiin Protect Pohjoinen vihreä biotalous Henri Vanhanen 01.09.18 - 31.12.20 Käynnissä
Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla eTu Innovatiivinen ruokajärjestelmä Petri Kapuinen 01.02.18 - 31.12.20 Käynnissä
Kasvitaseet Kasvitaseet Pia Outa-Pulkkinen 01.07.18 - 30.12.20 Käynnissä
Maatalous- ja LULUCF-sektorien päästö- ja nielukehitys vuoteen 2050 MALULU Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jyrki Aakkula 01.07.18 - 01.03.19 Päättynyt
Maataloustilastojen modernisointi Maataloustilastojen modernisointi Anna-Kaisa Jaakkonen 01.07.18 - 30.06.20 Päättynyt
Arktinen herne ARKHE Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ari A Rajala 01.03.18 - 31.12.20 Käynnissä
Sustainable manure and nutrient management for reduction of nutrient loss in the Baltic Sea Region SUMANU Innovatiivinen ruokajärjestelmä Minna Sarvi 07.06.18 - 31.12.21 Käynnissä
Vesitalouden hallinta vesiensuojelussa Vesihave Innovatiivinen ruokajärjestelmä Merja Myllys 01.06.18 - 31.12.20 Käynnissä
i-Tree – Kaupunkipuiden ekosysteemipalveluiden arvottaminen i-Tree Pohjoinen vihreä biotalous Eeva-Maria Tuhkanen 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Marjataito 2 Marjataito 2 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kati Hoppula 01.03.18 - 31.12.20 Käynnissä
Tuottava Nautatilan Nurmi NurmiNauta Innovatiivinen ruokajärjestelmä Arto Huuskonen 01.04.18 - 31.03.21 Käynnissä
Tenojoen lohenkalastuksen taloudellinen merkitys Utsjoen kunnassa LOHITA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Marja Knuuttila 01.06.18 - 31.10.20 Käynnissä
Kiertovesikasvatetun kalan laadun varmistaminen KaLa Sininen biotalous Petra Lindholm-Lehto 01.05.18 - 30.04.19 Päättynyt
Mereisten avainelinympäristöjen suojelu – toiminnallisuudesta arvottamiseen MERIAVAIN Sininen biotalous Sanna Kuningas 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Viljelyjärjestelmien monimuotoistaminen ilmastoviisaasti DivCSA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Taru Palosuo 01.09.18 - 31.08.22 Käynnissä
Pohjois-Suomen ensiharvennusrästien puu liikkeelle Ensiharvennusrästit Pohjoinen vihreä biotalous Marja-Leena Päätalo 01.03.18 - 30.06.21 Käynnissä
Etelä-Suomen kansallisen tuen vaikutusten arviointi ETUVA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jyrki Niemi 01.06.18 - 31.05.19 Päättynyt
Up-date calculation tool for aquaponic symbiosis AQUACALC Sininen biotalous 01.03.18 - 28.02.20 Päättynyt
Open-air laboratories for nature-based solutions to manage environmental risks OPERANDUM Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Eija Pouta 01.01.18 - 31.12.21 Käynnissä
Mycoplasma bovis -tartunnan hallinta nautojen lisääntymisteknologiassa M.bovis Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jaana Peippo 01.11.17 - 30.09.20 Päättynyt
Kansallinen metsästrategia 2025 – päivitysprosessin (2018) vaikutusarviointi KMS2025-vaikutusarviointi Pohjoinen vihreä biotalous Matleena Kniivilä 07.05.18 - 31.12.20 Käynnissä
Lasten Maatalousnäyttely Mansikki 2018 Mansikki 2018 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anneli Nuoranne 01.02.18 - 31.12.18 Päättynyt
Tiekartta kestävän puutuotannon tehostamiseksi Tiekartta kestävään puutuotantoon Pohjoinen vihreä biotalous Jari Hynynen 21.05.18 - 30.09.18 Päättynyt
Early Warning -digipalvelu viljojen hometoksiiniriskin hallintaan Early Warning Innovatiivinen ruokajärjestelmä Veli Hietaniemi 01.01.18 - 30.04.20 Päättynyt
Adaptive BREEDING for productive, sustainable and resilient FORESTs under climate change B4EST Pohjoinen vihreä biotalous Jari Hynynen 01.05.18 - 30.04.22 Käynnissä
Yasso15 maaperämallin kalibrointi ja testaaminen Yasso15test Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Aleksi Lehtonen 01.05.18 - 31.05.20 Päättynyt
Suomalainen metsänomistaja 2020 MO2020 Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Harri Hänninen 01.05.18 - 31.12.21 Käynnissä
Pitkäaikaissaatavuus: sähköiset tutkimusaineistot ja paperiaineistot OpenArchives Nina-Mari Salminen 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
African Dairy Gentic Gain ADGG Innovatiivinen ruokajärjestelmä Enyew Negussie 01.05.18 - 31.12.21 Käynnissä
Hevostalouden vesistöhaittojen arviointi Rane Hepo Sininen biotalous Markku Saastamoinen 01.06.18 - 31.12.20 Käynnissä
Future Bio-Arctic Design – luonnonmukainen älytekstiili F.BAD Pohjoinen vihreä biotalous Susan Kunnas 01.05.18 - 31.12.20 Käynnissä
Use of genome wide SNP information in multiple trait across country evaluation in EUROGENOMICS countries EURO SNP MACE Innovatiivinen ruokajärjestelmä Hanni Kärkkäinen 01.01.18 - 31.12.22 Käynnissä
Fyysisen harjoittelun vaikutukset kalojen kykyyn sietää ympäristöongelmia KaFyHa Sininen biotalous Eila Seppänen 01.05.18 - 31.12.20 Käynnissä
Postharvest led-käsittelyt tomaatin laadun parantamisessa LedTom Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kari Jokinen 27.04.18 - 31.12.20 Käynnissä
Puistot, perinnekasvit ja -eläimet Hämeen matkailuvaltiksi PeKEMatka Innovatiivinen ruokajärjestelmä Vesa Joutsjoki 01.05.18 - 30.04.19 Päättynyt
Pohjolan pionit – pionien parhaimmisto turvaan ja saataville Pohjolan pionit Innovatiivinen ruokajärjestelmä Merja Hartikainen 03.02.18 - 31.12.21 Käynnissä
Glysiinibetaiini jääsalaatin tuotannon edistäjänä Glysa Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kari Jokinen 26.04.18 - 30.04.21 Käynnissä
Kehittyvä mansikan taimituotanto LEDmansikka Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marja Rantanen 01.01.18 - 29.02.20 Päättynyt
Salaojituksen vaikutus maan rakenteeseen ja satoon Salamaras Innovatiivinen ruokajärjestelmä Merja Myllys 01.06.18 - 31.12.19 Päättynyt
Innovations in plant protection, Project ID 773567 VIROPLANT Innovatiivinen ruokajärjestelmä Eeva Vainio 01.04.18 - 31.03.21 Käynnissä
Nordic learnings from implementing PEF NordPEF Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sanna Hietala 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Adding value in resource efficient food systems AVARE Innovatiivinen ruokajärjestelmä Saija Rasi 01.01.18 - 31.05.21 Käynnissä
Vapaa-ajankalastajaprofiili VAPRO Sininen biotalous Jani Pellikka 01.04.18 - 31.12.19 Päättynyt
Circumpolar Agriculture Conference 2019 CAC Innovatiivinen ruokajärjestelmä Antti Hannukkala 01.01.18 - 31.05.19 Päättynyt
Plug flow reactor –based Acid fermentation for Small-Scale BIOrefineries PASS-BIO Innovatiivinen ruokajärjestelmä Saija Rasi 01.01.18 - 30.06.21 Käynnissä
Visaopintopolku – visaoppia verkossa ja kansallismaisemassa Visapolku Pohjoinen vihreä biotalous Anneli Viherä-Aarnio 01.04.18 - 31.12.19 Päättynyt
Tietopohjainen maaperän kosteudenhallinta perunanviljelyssä TiMaKo Innovatiivinen ruokajärjestelmä Lea Hiltunen 01.05.18 - 31.01.20 Päättynyt
Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohtauspaikkana HUBI Sininen biotalous Pauliina Louhi 02.05.18 - 31.12.20 Käynnissä
Paikkariippumattomuus nuorten palveluissa maaseudulla PANU Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Olli Lehtonen 01.04.18 - 31.12.19 Päättynyt
Perimän vaikutus nautojen pneumoniatapauksissa pneumonia Innovatiivinen ruokajärjestelmä Terhi Iso-Touru 01.05.18 - 31.12.19 Päättynyt
Luontaista biologista torjuntaa ja pölytystä tukevat monimuotoistamismenetelmät LUMOTTU Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sari Himanen 01.01.18 - 31.12.21 Käynnissä
Kestävä biotalous porolaitumilla KEBIPORO Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jouko Kumpula 01.05.18 - 31.12.19 Päättynyt
Ristiriitoja herättävän huippupedon tulevan populaatiokehityksen mallinnus Merikotka-projekti Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.04.18 - 31.12.22 Käynnissä
Bayesian interdisciplinary management framework for salmon BIMS Sininen biotalous Jaakko Erkinaro 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
EFI NETWORK: FOREST MANAGEMENT SCENARIOS FOR ADAPTATION AND MITIGATION FORMASAM Pohjoinen vihreä biotalous Mikko Peltoniemi 23.04.18 - 31.03.20 Päättynyt
Maatilat biokaasun tuottajina Lapissa Maatilat biokaasun tuottajina Lapissa Innovatiivinen ruokajärjestelmä Satu Ervasti 01.08.17 - 31.12.20 Käynnissä
Biologisin keinoin tehoa Fusarium punahomeiden hallintaan BIOTEHO Innovatiivinen ruokajärjestelmä Päivi Parikka 01.01.18 - 31.03.21 Käynnissä
Suomalaisen kotieläintuotannon kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn vahvistaminen KILPA2020 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marketta Rinne 01.03.18 - 31.12.20 Käynnissä
Luke – ARC Egypt collaboration Luke and ARC Egypt Oiva Niemeläinen 08.04.18 - 31.12.18 Päättynyt
Majavalajien levinneisyyden kartoitus MajavaLastu Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Terhi Iso-Touru 01.03.18 - 28.02.21 Käynnissä
Järvilohen perimän monipuolistaminen – risteyttäminen elinvoimaisilla lohikannoilla Järvilohen perimän monipuolistaminen Sininen biotalous Matti Janhunen 01.04.18 - 31.12.20 Käynnissä
UNderstanding and Improving the Sustainability of ECOlogical Farming and food systems in the EU UNISECO Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Janne Helin 01.05.18 - 30.04.21 Käynnissä
LAR3B-alleelin esiintyminen kuusella LAR-kuusi Pohjoinen vihreä biotalous Jarkko Hantula 01.05.18 - 30.04.22 Käynnissä
Nordic feeding recommendations for horses Nordic horse feeding Innovatiivinen ruokajärjestelmä Markku Saastamoinen 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Artificial Intelligence Based Mixed Reality Decision Support System for Agriculture AIMRADS Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ari Ronkainen 01.02.18 - 31.12.19 Päättynyt
Luken Mikrobikantakokoelmat Mikrobikokoelmat Pohjoinen vihreä biotalous Hannamaria Potila 01.01.18 - 31.12.21 Käynnissä
Saaristomeren ja Suomenlahden norppien laskenta Etelän norppalaskennat Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Mervi Kunnasranta 20.03.18 - 30.11.18 Päättynyt
Näätämöjoen kestävän lohenkalastuksen säätelymalli Koltta-alue Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Maija Länsman 01.03.18 - 31.12.18 Päättynyt
Maatilan ilmastopäästöt ja ravinnekierrot parempaan hallintaan biokaasun ja apilanurmen tuotannon yhdistämisellä Biokaasuapila Innovatiivinen ruokajärjestelmä Perttu Virkajärvi 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Puutarha-alan työhyvinvointi ja tuottavuus HortiProw Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Tiina Mattila 01.04.18 - 31.12.20 Käynnissä
Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin LULUme Pohjoinen vihreä biotalous Henri Vanhanen 01.03.18 - 31.08.20 Päättynyt
Peltomaiden kemiallisen tilan valtakunnallinen seurantatutkimus (Valse V) Valse V Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Visa Nuutinen 01.04.18 - 31.12.20 Käynnissä
INF2 – Tensioinfiltrometrimittauksilla tarkempi kuva turvemaiden toiminnallisesta rakenteesta INF2 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Riikka Keskinen 01.03.17 - 30.04.19 Päättynyt
Luonnollista tukea elämään! LuoNa Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anja Yli-Viikari 01.01.18 - 31.08.21 Käynnissä
Metsäpuiden siementuotannon kehittäminen MESIKE Pohjoinen vihreä biotalous Pekka Helenius 01.04.18 - 31.12.19 Päättynyt
Mallinnus ja data-analyysi apuna kasvitautien torjunnassa MaDaKas Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marja Jalli 01.03.18 - 31.03.20 Päättynyt
Neuvokkaita ja muutoskestäviä yhteisöjä joustavilla ja transformatiivisilla ympäristöä koskeivlla käytännöillä RECOMS Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Hilkka Vihinen 01.03.18 - 28.02.22 Käynnissä
DIGIARKKITEHTUURIN TIEKARTTA LAPPILAISILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE DIGIARK Innovatiivinen ruokajärjestelmä Rainer Peltola 01.01.18 - 29.02.20 Päättynyt
Toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän käyttöönoton vaikutusten ja vaikuttavuuden seuranta Toimijakohtaiset kiintiöt Sininen biotalous Pekka Salmi 01.02.18 - 31.12.18 Päättynyt
Simulointiympäristö kasvinviljelyn automaatioteknologian tutkimiseen SIMU Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juha Backman 01.03.18 - 28.02.19 Päättynyt
Kokogenomisekvensoinnin avulla kohti optimoitua Listeria monocytogenes -riskin hallintaa elintarvikeketjussa LiSTOPtimation Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarkko Niemi 01.01.18 - 31.12.22 Käynnissä
Arktisen alueen vieraslajikysymykset Arktiset vieraslajit Erja Huusela-Veistola 01.02.18 - 31.10.18 Päättynyt
Pohjanmaan Ravinneratas – Österbottens Näringshjul Ravinneratas Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.02.18 - 31.12.21 Käynnissä
Kuusen ligniinisynteesin hormonaalinen säätely LigHor SA 317342 Pohjoinen vihreä biotalous Anna Kärkönen 01.02.18 - 31.12.20 Käynnissä
Vihannestuotannon kestävä ravinnehuolto Vikera Innovatiivinen ruokajärjestelmä Terhi Suojala-Ahlfors 01.03.18 - 30.06.21 Käynnissä
Finnish forest milk: Tree bark waste for animal welfare Forest milk Innovatiivinen ruokajärjestelmä Heidi Leskinen 20.02.18 - 31.12.19 Päättynyt
Laatukartta Qmap Pohjoinen vihreä biotalous Harri Mäkinen 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
TehoToimi. Tilatason toimien ympäristö- ja kustannustehokkuus nautakarjatiloilla TehoToimi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Perttu Virkajärvi 01.04.17 - 30.09.20 Päättynyt
Lypsylehmien valkuaisruokinnan optimointi ja typpipäästöjen hallinta LyVa Innovatiivinen ruokajärjestelmä Auvo Sairanen 01.03.16 - 31.03.19 Päättynyt
Maatalouden työturvallisuuskulttuurin edistäminen ja tiedon levittäminen Turvaviesti Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jarkko Leppälä 01.01.18 - 31.12.19 Päättynyt
Decreasing fisheries-induced evolution on fish population DEFIP Sininen biotalous Pekka Hyvärinen 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mallirunko KHS-malli Sininen biotalous 01.01.18 - 23.09.19 Päättynyt
Tornionjoen lohen ja taimenen kutuvaelluskäyttäytyminen Tornionjoen kutuvaellukset Sininen biotalous Riina Huusko 01.02.18 - 31.12.21 Käynnissä
Kaistasekaviljely ja kierrätysravinteet monimuotoisessa ja resurssitehokkaassa luomuvihannestuotannossa SUREVEG Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sari Himanen 01.03.18 - 28.02.21 Käynnissä
Keräsienijuuret viljelykäytäntöjen optimointityökaluna AMFToolBox Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sannakajsa Velmala 01.02.18 - 31.12.19 Päättynyt
Creating co-operation in transboundary areas around Halti HALTI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Ari Nikula 01.03.18 - 31.10.20 Käynnissä
Metsätuhot, niiden alueellinen ilmeneminen ja yhdysvaikutukset muuttuvassa ilmastossa Tulevaisuuden metsätuhot Pohjoinen vihreä biotalous Mikko Peltoniemi 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Kasvi- ja eläingeenivarojen arvottaminen Geeniarvo Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Eija Pouta 01.02.18 - 31.12.19 Päättynyt
Pre-breeding for future challenges in Nordic fruit and berries NORDFRUIT Innovatiivinen ruokajärjestelmä Saila Karhu 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Suomen kotieläintuotannon tulevaisuuskuvat ja yhteiskunnalliset vaikutukset KOTIETU Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Arto Huuskonen 01.01.18 - 31.03.22 Käynnissä
Onnellinen umpilehmä Umppari Innovatiivinen ruokajärjestelmä Annu Palmio 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Innovative and Sustainable Exploitation of Plant Proteins in Future Foods FoodProFuture Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anne Pihlanto 01.10.17 - 31.12.21 Käynnissä
Turkiseläinten hyvinvoinnin parantaminen ja eläinjalostukseen liittyvän eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostaminen TuhtoTeho Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jaakko Mononen 12.02.18 - 31.12.18 Päättynyt
Turkinpurenta siniketuilla: syntytapa, syyt ja ehkäiseminen TUSINA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jaakko Mononen 01.04.18 - 31.03.21 Käynnissä
Nautojen ruokinnan ja erityksen lähtötietojen ja arviointimenetelmien vaikutukset kansalliseen erityslaskentaan ja edelleen päästöarvioihin Narutesti Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Marketta Rinne 01.01.18 - 31.03.20 Päättynyt
Innovative cropping systems for carbon market CarbonMarket Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Elena Valkama 21.02.18 - 31.12.20 Käynnissä
Selvitys eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä maakunnissa ELPA-MAKU Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jarkko Niemi 01.01.18 - 30.04.19 Päättynyt
Vesiensuojelun laatuloikka – menetelmäkehitys Etelä-Savossa Vesiloikka EAKR Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Hökkä 01.03.18 - 30.06.20 Päättynyt
From water samples to fish abundance: adopting environmental-DNA (eDNA)-based methods for fish population monitoring Adopt-eDNA Sininen biotalous Ari Huusko 01.02.18 - 31.12.21 Käynnissä
Rahkasammalen UV-suojapotentiaali SphagnoUV Pohjoinen vihreä biotalous Jenni Tienaho 01.01.18 - 31.12.19 Päättynyt
Luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutavoitteiden yhteensovittaminen tuki- ja ympäristöpolitiikassa LumoVesi Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Terho Hyvönen 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Tulevaisuuden harmaahomeen torjunta UV-C LED -tekniikalla UV-C LED harmaahometorjunnassa Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marja Poteri 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
EU-TIKE, tilastot vanha EU-TIKE, tiltal vanha Heidi Pokki 01.01.16 - 31.12.20 Käynnissä
PTV Luke PTV Luke Anu Kantola 01.01.17 - 30.06.17 Päättynyt
The network for sustainable landscapes planning and bioeconomy development in Komi Republic BIOKOMI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Sari Karvinen 06.02.18 - 31.10.18 Päättynyt
Support for NFI development in Myanmar SUNFIM Pohjoinen vihreä biotalous Pekka Hyvönen 01.01.18 - 31.08.19 Päättynyt
Collaborative land sea integration platform COASTAL Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Riikka Venesjärvi 01.01.18 - 30.04.22 Käynnissä
Mansikki Lasten maatalousnäyttely Mansikki Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anneli Nuoranne 01.02.16 - 31.12.16 Päättynyt
Flat rate Tietokantakehitys, kalataloustilastot EU-TIKETI Pirkko Söderkultalahti 01.01.15 - 31.12.99 Käynnissä
Kalanjalostus EU-TIKETI Pirkko Söderkultalahti 01.01.15 - 31.12.99 Käynnissä
Flat rate Kalanjalostus EU-TIKETI Pirkko Söderkultalahti 01.01.15 - 31.12.99 Käynnissä
Vapaa-ajankalastus EU-TIKETI Pirkko Söderkultalahti 01.01.15 - 31.12.99 Käynnissä
Tietokantakehitys, kalataloustilastot EU-TIKETI Pirkko Söderkultalahti 01.01.15 - 31.12.99 Käynnissä
Flat rate Ammattikalastus merellä EU-TIKETI Pirkko Söderkultalahti 01.01.15 - 31.12.99 Käynnissä
Kalastajahinnat EU-TIKETI Pirkko Söderkultalahti 01.01.15 - 31.12.99 Käynnissä
Flat rate Kalastajahinnat EU-TIKETI Pirkko Söderkultalahti 01.01.15 - 31.12.99 Käynnissä
Kalanviljely EU-TIKETI Pirkko Söderkultalahti 01.01.15 - 31.12.99 Käynnissä
Flat rate kalanviljely EU-TIKETI Pirkko Söderkultalahti 01.01.15 - 31.12.99 Käynnissä
Ammattikalastus merellä EU-TIKETI Pirkko Söderkultalahti 01.01.15 - 31.12.99 Käynnissä
FunDivEUROPE- Toiminnallinen monimuotoisuus. Tutkimusalueiden perustaminen.WP3.3 Juurten tuotos. FunDivEUROPE- Toiminnallinen monimuotois Leena Finér 01.10.10 - 31.03.15 Päättynyt
FunDivEUROPE- Toiminnallinen monimuotoisuus. WP1 Tutkimusalueiden perustaminen FunDivEUROPE- Toiminnallinen monimuotois Leena Finér 01.10.10 - 31.03.15 Päättynyt
Emokalastojen ylläpito ja hoito KOPIO 9030672 VETU Lau emot Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.17 Päättynyt
Etyleenin käyttö kuusen vastustuskyvyn lisäämisessä tauteja ja tuholaisia vastaan IMMUSPRUCE Pohjoinen vihreä biotalous Francoise Martz 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Hyvinvoiva umpilehmä Umpi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Annu Palmio 01.09.17 - 31.12.20 Käynnissä
Sisällä Luonnossa – Virtuaaliluonto hyvinvoinnin tukena VirLu Pohjoinen vihreä biotalous Lauri Sikanen 01.10.17 - 31.03.19 Päättynyt
KannattavuuskirjanpitoFADN- IT-kehittäminen KPSmartti Arto Latukka 01.01.18 - 31.12.25 Käynnissä
CowBhave: a basic low-cost open-source automated monitoring system for discrimination of dairy cow behavioural activities CowBhave Innovatiivinen ruokajärjestelmä Matti Pastell 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
EU:n haitallisten vieraslajien 1. täydennyslistan lajien levinneisyys, leviämisväylät ja hallintatoimenpiteet EU-HAVI2 Erja Huusela-Veistola 01.02.18 - 31.12.18 Päättynyt
Jalostetun männyn optimoitu kestävyys OpRes Pohjoinen vihreä biotalous Matti Haapanen 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Vesivastuusitoumuksen toimeenpano ja kehitys Vesivastuun valmistelu Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anu Reinikainen 01.01.18 - 31.12.19 Päättynyt
Maankäyttösektorin toimien mahdollisuudet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi MISA Pohjoinen vihreä biotalous 01.02.18 - 30.11.18 Päättynyt
Metsätilastojen e-julkaisu Suomen metsätilastot julkaisu Aarre Peltola 07.02.18 - 31.12.25 Käynnissä
Massadata hirvikannan ja tuhojen hallinnassa Massadata ja hirvikannan hoito Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jyrki Pusenius 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Game-theoretic Approach to Sustainable Policy Coordination on Environmental Management GAMES Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.08.17 - 25.07.18 Päättynyt
Alkioiden genomivalinta: mahdollisuudet ja haasteet Inno-Embryo Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jaana Peippo 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
SKR-hanke maatalouden vesistövaikutuksista SKR-hanke maatalouden vesistövaikutuksis Innovatiivinen ruokajärjestelmä Risto Uusitalo 01.02.18 - 31.12.21 Käynnissä
European Network of Regions On SustainablE WOOD mobilisation ROSEWOOD Pohjoinen vihreä biotalous Kari Mäkitalo 01.02.18 - 31.01.20 Päättynyt
Metsähanhikannan seuranta Metsähanhi Antti Paasivaara 01.01.18 - 31.12.21 Käynnissä
Tutkimusinfrastruktuurien nykytila ja kehittäminen INFRAstart Anu Kantola 15.01.18 - 31.12.18 Päättynyt
Ravinnetaseilla typpitalous kuntoon Typpitaselaskuri Innovatiivinen ruokajärjestelmä Eila Turtola 01.01.18 - 30.06.20 Päättynyt
Fosforin kerrostuminen matalaan muokatuissa maissa P-kerros Innovatiivinen ruokajärjestelmä Risto Uusitalo 01.02.18 - 30.09.20 Päättynyt
Automatisoitu riistahavainnointi AUTOGAME Mervi Kunnasranta 01.01.18 - 31.12.19 Päättynyt
Management Strategy Evaluation framework for the wolf population assessment MSE Wolf Samu Mäntyniemi 01.01.18 - 31.12.21 Käynnissä
Digipaali – tehokkuutta rehupaalien elinkaaren hallintaan DigiPaali Innovatiivinen ruokajärjestelmä Antti Suokannas 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Land fragmentation in agriculture -Causes, consequences and measures LANDFRAG Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Sami Ovaska 18.05.17 - 31.12.20 Käynnissä
Kestävä taimiaines RESEP Pohjoinen vihreä biotalous Katri Himanen 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Rakkaat vanhat pionit -kansalaisten aarteet geenipankkiin ja markkinoille Pionit Innovatiivinen ruokajärjestelmä Merja Hartikainen 01.01.18 - 31.12.21 Käynnissä
Elinvoimaa ja kestävyyttä innovaatioyhteistyöllä (EKI) EKI - Virtual Showroom Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.10.17 - 30.09.20 Päättynyt
Kontortamännyn viljelymahdollisuudet Venäjällä ja Skandinaviassa LPRSA Pohjoinen vihreä biotalous Seppo Ruotsalainen 01.01.18 - 31.12.19 Päättynyt
Kuvaa nautaa – Lämpökuvaus nautojen hoidon tukena KuNa Innovatiivinen ruokajärjestelmä Lilli Frondelius 08.01.18 - 30.06.21 Käynnissä
Maaperän mikrobiologia ja kestävä kasvintuotanto LuMiReCi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Taina Pennanen 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Voluntary quality system for the sustainable cold-water fish food chain. VietnamFoodQualitySystem Sininen biotalous Harri Vehviläinen 01.12.17 - 31.12.21 Käynnissä
Käpytuhojen torjunta siementuotannossa, kansainvälinen verkottuminen KTBC Tiina Ylioja 01.06.13 - 31.12.15 Päättynyt
Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys, Argumenta-hanke Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys, Liisa Tyrväinen 01.05.13 - 31.05.15 Päättynyt
Männyn ja kuusen säänkesto radiaalisesti ja tangentiaalisesti prosessoituna Männyn ja kuusen säänkesto radiaalisesti Erkki Verkasalo 11.08.14 - 31.12.15 Päättynyt
Viruksesta apu juurikääpäongelmaan? Viruksesta apu juurikääpäongelmaan? Jarkko Hantula 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Vaiheittainen ennallistaminen – ratkaisumalli vesiensuojelun hallintaan soiden ennallistamisalueilla Vaiheittainen ennallistaminen - ratkaisu Mika Nieminen 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
Joensuu Forest Networking Week, JFNW 2013-2015 Joensuu Forest Networking Week, JFNW 201 Markus Lier 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
oGIIR Lynet esiselvitys oGIIR valmistelu Hanna Huitu 01.01.15 - 30.05.15 Päättynyt
Luonnonvara-aineistojen käyttöä edistävä ja niiden säilyvyyttä turvaava hanke LifeData Hannele Nikander 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Siipikarjanlihan ominaisuuksien kehittäminen PUURINTA Petra Tuunainen 07.10.13 - 31.03.15 Päättynyt
Luomututkimuksen koordinointi Luomuinstituutissa FORIcoor 01.01.14 - 31.12.15 Päättynyt
Biodiversiteetti ja terveys Biodiversiteetti ja terveys Heikki Henttonen 01.04.11 - 31.12.15 Päättynyt
Elintarviketutkimustiedon työpajat ESRpajat Erkki Vasara 01.03.14 - 30.04.15 Päättynyt
Agroteknologiaverkoston tutkimusyhteistyön koordinointihanke Agriteknologiaverkoston sihteeri Ari Ronkainen 01.03.11 - 30.04.15 Päättynyt
Siemenperunatuotannon kehittäminen Tansaniassa Tansania 01.01.12 - 30.06.15 Päättynyt
Itämeren suojelun kustannusten, hyötyjen ja ohjauskeinojen arviointi PROBAPS 01.05.08 - 28.02.15 Päättynyt
Maankäytön skenaariot 2015–2035 Maske Kristiina Regina 01.06.13 - 31.05.15 Päättynyt
Tomaatin viljely sammaleessa Sammaltomaatti Liisa Särkkä 29.10.14 - 01.06.15 Päättynyt
Myyrätuhot ja taimien toipuminen VOLERECOVER Pohjoinen vihreä biotalous Otso Huitu 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Genomics Assisted Pre-breeding (GAP) for Nordic Spring Barley PPP Barley Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marja Jalli 01.01.18 - 31.03.21 Käynnissä
Global Assessment of Fisheries Discards GlobFISH Sininen biotalous Petri Suuronen 01.01.18 - 30.06.18 Päättynyt
Plant nutrition and plant health management strategies in strip-cropping systems of vegetables utilizing waste derived soil-improvers and fertilizers FERDISVEG Innovatiivinen ruokajärjestelmä Tapio Salo 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
New vision – automatic sonars and optical cameras in riverine fish surveys New vision Sininen biotalous Panu Orell 01.01.18 - 31.12.19 Päättynyt
Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI) POSKI Susan Kunnas 01.04.12 - 31.03.15 Päättynyt
Maankäytön skenaariot 2015 – 2035 Maankäytön skenaariot 2015 - 2035 Tarja Tuomainen 01.03.13 - 31.03.15 Päättynyt
EDENext – Vektorilevitteisten tautien biologia Euroopassa EDENext - Vektorilevitteisten tautien bi Heikki Henttonen 01.01.11 - 30.06.15 Päättynyt
Development and application of new methodological frameworks for the evaluation of environmental impacts of rural development programmes in the EU ENVIEVAL Jyrki Aakkula 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
Measurement, monitoring and environmental assessment MMEA Measurement, monitoring a Hanna Huitu 01.01.10 - 31.12.15 Päättynyt
LÄHIKONSTI – Lähiruoan kasvun ympäristöt ja strategiat LÄHIKONSTI Innovatiivinen ruokajärjestelmä Pasi Rikkonen 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Liikkuvan havaitsijan tiedonkeruu, varastointi ja jakelupalvelu HALI Marja Jalli 01.04.14 - 31.12.15 Päättynyt
Maankäsittelyn ja lannoituksen vaikutus metsämaahan ja puustoon Maankäsittelyn ja lannoituksen Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Ilvesniemi 01.01.10 - 31.12.15 Päättynyt
MARMONI Itämeren indikaattorit MARMONI, Itämeren indik. Antti Lappalainen 01.01.15 - 31.03.15 Päättynyt
Keski-Suomen taimen 2015 KSTAI2015 Tapio Keskinen 01.06.15 - 31.12.15 Päättynyt
Uusia rajanylittäviä ratkaisuja metsätalouden tehostamiseen ja energiapuun käytön lisäämiseen Uusia rajanylittäviä ratkaisuj 01.10.12 - 28.02.15 Päättynyt
Lantatiedosta tekoihin LantaTeko Lantatiedosta tekoih Sari Luostarinen 01.01.14 - 31.12.15 Päättynyt
Talous- ja reaaliprosessitietovarantoon perustuvien analyysi- ja raportointijärjestelmien kehittäminen maa- ja elintarviketalouden analysointiin TAREAL Talous- ja reaaliproses Heikki Mäkinen 01.01.12 - 30.09.15 Päättynyt
Enerwoods Enerwoods Perttu Anttila 01.11.11 - 01.10.15 Päättynyt
Acidobakteerien ekologinen merkitys hiilen kierrossa arktisessa tundra maaekosysteemissä Acidobakteerien ekologinen merkitys hiil Pohjoinen vihreä biotalous Minna Männistö 01.09.11 - 31.12.15 Päättynyt
NUTS Transition towards sustainable nutrient economy NUTS Transition towards sustai 02.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Neonikotinoidien käytön vaikutus suomalaisessa öljykasvien kasvinsuojelussa mehiläisiin ja muihin pölyttäjiin NEOMEHI Neonikotinoidien käytö Jarmo Ketola 01.05.13 - 31.12.15 Päättynyt
Vaarallisten kasvintuhoojien riskinhallinta marja- ja hedelmätuotannossa neuvonnan ja tutkimuksen keinoin:kasvustojen terveyden ylläpito ja riskinhallinnan talous TERVETARHA Vaarallisten kasvin Päivi Parikka 01.06.14 - 30.11.15 Päättynyt
Maaperän orgaanisen hiilen hajoaminen ja ilmastonmuutos: uusi lähestymistapa erottamalla hiiliyhdisteiden ominaisuudet ja hajoamista rajoittavat ympäristötekijät (DECORATE) Maaperän orgaanisen hiilen haj Hannu Fritze 01.01.11 - 31.12.15 Päättynyt
LifeData – Tiedonlouhintapalvelut LifeData - Tiedonlouhintapalvelut Anu Kantola 01.09.11 - 31.12.15 Päättynyt
Barentsin metsäfoorumin järjestäminen Barentsin metsäfoorumi 2015 Pasi Poikonen 01.04.15 - 31.12.15 Päättynyt
Nordic-Baltic Co-operation for Forest Inventory NB-NFI -seminaari Kari T Korhonen 01.02.15 - 31.12.15 Päättynyt
INCLUFAR Inclusive farming – Transfer of concepts, experiences, skills and training tools for Social Farming and eco-social inclusion INCLUFAR 01.10.13 - 30.09.15 Päättynyt
Talvivaara – kalakannat Talvivaara Pekka K Korhonen 01.12.12 - 31.12.15 Päättynyt
Perämeren norpan GPS-seuranta Norppa-GPS II 01.01.11 - 31.12.15 Päättynyt
Multian toimipisteen ylläpito Multian toimipisteen ylläpito 01.01.01 - 31.12.15 Päättynyt
Nordic Forestry CAR-ES, pohjoismaisen metsäympäristötutkimuksen verkostohanke Nordic Forestry CAR-ES, pohjoismaisen me Leena Finér 01.01.05 - 31.12.15 Päättynyt
LYNETin Kestävä maankäyttö -tutkimusohjelman koordinaattorityö MTT:ssä MaKa-koordinaatio Hilkka Vihinen 01.01.11 - 31.12.15 Päättynyt
Arctic Smartness Portfolio ASP Antti Hannukkala 02.07.15 - 31.12.15 Päättynyt
Building shared knowledge capital to support natural resource governance in the Northern Periphery (Preparatory Call) BuSK Seija Tuulentie 15.06.15 - 14.11.15 Päättynyt
EMKR-arvioinnin suunnitteluprojekti Karpoplan 27.04.15 - 31.12.15 Päättynyt
Kansainvälinen maaperän vuosi 2015 teemanäyttely KMV2015 Visa Nuutinen 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Kalankasvatuksen kestävä kasvu merialueilla Kalankasvatuksen kestävä kasvu merialuei Markus Kankainen 01.05.14 - 31.03.15 Päättynyt
Muinaisympäristöjen kasvifysiologia: keski- ja myöhäis-holoseenikautisten puidenvuosilustojen kasvu- ja hiilen isotooppitietojen fuusioiminen (CARATE) Muinaisympäristöjen kasvifysiologia: kes Samuli Helama 01.09.11 - 31.08.15 Päättynyt
Innovative and Effective Technology and Logistisc for Forest Residual Biomass Supply in the EU (INFRES) Innovative and Effective Technology and Antti Asikainen 01.09.12 - 30.09.15 Päättynyt
International network for terrestrial research and monitoring in the arctic Interact Mikko Jokinen 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Douglaskuusi ja pyökki – tulevaisuuden puulajit? Douglaskuusi ja pyökki - tulevaisuuden p Pertti Pulkkinen 01.07.14 - 31.12.15 Päättynyt
Biojalostamon raaka-aineen toimitus ja hallinta Biojalostamon raaka-aineen toimitus ja h Juha Nurmi 15.12.14 - 31.03.15 Päättynyt
Viheralan kasvinterveyden riskien tunnistaminen ja hallinta KOPIO 8711881 Viheralan kasvinterveyden riskien tunnis Jarkko Hantula 20.05.14 - 14.11.15 Päättynyt
Hiilineutraali polttoainekierto HIILINEUTRAALI 01.06.13 - 31.12.15 Päättynyt
Fast Microbial Analysis FMA Fast Microbial Analysis Anna-Liisa Välimaa 01.08.13 - 31.12.15 Päättynyt
Maatalouden ja elintarvikemarkkinoiden kehitys Maatalouden ja elintarvikemark Jyrki Niemi 01.01.10 - 31.12.15 Päättynyt
EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan vaihtoehdot EU:n ja kansallisen maatalousp Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jyrki Niemi 01.01.10 - 31.12.15 Päättynyt
Elintarviketuotannon ja elintarvikemarkkinoiden riippuvuus tuonnista TUONTI Marja Knuuttila 01.10.14 - 31.10.15 Päättynyt
STRAT-MACSUR Modelling climate change risk to European agriculture and food security STRAT_MACSUR 01.01.14 - 31.12.15 Päättynyt
Maatila ja maaseutuympäristö – oppimisympäristön merkitys oppilaalle Väikkäri Pia Smeds 01.01.14 - 31.03.15 Päättynyt
Multi-breed genomic evaluation Multibreed geno Innovatiivinen ruokajärjestelmä Esa Mäntysaari 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Uudet sopimukset maatalouden riskienhallintaan Suomessa osana EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa AtRisk Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.03.12 - 31.12.15 Päättynyt
Typen erotus biologisesti käsitellystä lietteestä TYPENEROTUS 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
Lietelannan mikrobiologinen hajunpoisto HAJUJATKO 01.06.07 - 31.12.15 Päättynyt
Green growth from European emerging clusters – vamisteluhanke Eqclu Markku Saastamoinen 05.09.14 - 31.12.15 Päättynyt
Consumer learning to enhance the knowledge of products with geographical indications GILearn Innovatiivinen ruokajärjestelmä Tuomo Tupasela 01.11.13 - 31.10.15 Päättynyt
Hevosen lannan käsittely ja hyödyntäminen ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi HorseManure Markku Saastamoinen 01.10.12 - 30.12.15 Päättynyt
Koordinoitu IPM-tutkimus 2015 C-IPM 2015 Irene Vänninen 01.04.15 - 31.12.15 Päättynyt
Tutkijoiden kansainvälisen liikkuvuuden määräraha Kv-liikkuvuus, tutkijat, pääprojekti Asmo Honkanen 20.05.15 - 31.12.15 Päättynyt
Tuotantobiologiset tutkimukset Tuotantobiologiset tutkimukset 01.01.02 - 31.12.15 Päättynyt
Kalanlaadun parantaminen Kalanlaadun parantaminen 01.01.06 - 31.12.15 Päättynyt
As.tunt.,koul.,yht.työ,suunn.3LB Sidosryhmät ja suunn. 3UL Asmo Honkanen 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Tutkimusaineistojen elinkaaren turvaaminen II (TAISTOII) TAISTO, Tutkimusaineistojen elinkaaren t Anu Kantola 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Vesiviljelyn kuljetukset ja työpalvelut VETU kuljpalv Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Vesiensuojelupäivät 2015 Vesiensuojelupäivät 2015 Leena Finér 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Suomalais-venäläinen bioenergiayhteistyö Suomi-Venäjä bioenergiayht.työ 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
LIETELANNAN MAANVARAISTEN TIIVISTETTYJEN VARASTOALTAIDEN RAKENTAMISEN, HUOLON JA TARKKAILUN OHJEISTUS Laguuniohje 01.07.15 - 31.12.15 Päättynyt
Monitoring Dickeya and Pectobacterium species causing blackleg and soft rot in Finland Monitoring blackleg Yeshitila Degefu 01.09.15 - 31.12.15 Päättynyt
Lypsylehmien ontumisen automaattinen tunnistus Lypsylehmien ontumisen automaattinen tun Innovatiivinen ruokajärjestelmä Matti Pastell 15.04.15 - 31.12.15 Päättynyt
Hajun huomiointi eläinsuojien ympäristöluvituksessa HajuLupa Pohjoinen vihreä biotalous Sari Luostarinen 15.09.15 - 31.12.15 Päättynyt
Saaristomeren särkikalanäytteenotto 2015 Saaristomeren särkikalanäytteenotto 2015 Antti Lappalainen 01.04.15 - 31.12.15 Päättynyt
Pisteprosessit: Merkkiset ja toistetut spatiaaliset pisteprosessit sovelluksineen Pisteprosessit Mari Myllymäki 01.05.15 - 15.09.15 Päättynyt
Tansanian inventoinnin suunnitelman tarkentaminen Tansania inventory redesign Sakari Tuominen 01.07.15 - 31.12.15 Päättynyt
IBFRA2015 Conference IBFRA2015 Conference Raisa Mäkipää 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Itämerirehu kotimaisista raaka-aineista Itämerirehu Jari Setälä 27.11.14 - 31.10.15 Päättynyt
Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset ja hiilinielujen kehittyminen Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset Jussi Uusivuori 01.11.14 - 30.06.15 Päättynyt
Yhteiseurooppalainen sorsakokous Yhteiseurooppalainen sorsakokous Hannu Pöysä 31.03.15 - 31.08.15 Päättynyt
Niukkuuden ja vihreän kasvun mahdollisuudet (VNK) Niukkuus ja vihreä kasvu Liisa Tyrväinen 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Kiertovesikasvatuksen kokeilu- ja oppimisympäristö Kiertovesikasvatuksen kokeilu- ja oppimi Tapio Kiuru 01.01.15 - 30.11.15 Päättynyt
Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman taloudellinen hyötyarvio MERIHYÖTY Eija Pouta 15.02.15 - 31.12.15 Päättynyt
Merialueen kalanviljelyyn soveltuvan hylkeenpyyntimenetelmän kehittäminen Hylkeenpyyntimenetelmä kalanviljelyyn Esa Lehtonen 24.11.14 - 15.11.15 Päättynyt
Karjalan rajajoet ENPI LieToLoHi 01.01.13 - 31.01.15 Päättynyt
Metsäpeura/ENPI Metsäpeura/ENPI Nina Peuhkuri 19.07.13 - 31.12.15 Päättynyt
Otsonin käyttö kurkun härmän torjunnassa OTSO Liisa Särkkä 01.02.15 - 31.05.15 Päättynyt
Instituutioiden yhteensopivuus suurpetopolitiikassa FITPA Juha Hiedanpää 01.08.11 - 31.12.15 Päättynyt
Kitkajärvien monimuotoisuus, muutosten hallinta Kitka-MuHa Teppo Vehanen 01.04.13 - 31.12.15 Päättynyt
BALSAM Itämeren hylje- ja lintuseurannat BALSAM 01.10.13 - 31.05.15 Päättynyt
Kymijoen vaelluskantojen elvyttämisen tulevaisuuskuvat, vaihtoehdot ja toimintaohjelma vuosille 2015–2020 Monitavoitteinen Kymijoki Teppo Vehanen 01.05.14 - 31.12.15 Päättynyt
Terveyttä edistävät luontoympäristöt tulevaisuuden asuinympäristöissä (GreenHealth) Terveyttä edistävät luontoympäristöt tul Liisa Tyrväinen 01.09.11 - 31.05.15 Päättynyt
Seurannat, rakennerahastot Seurannat, rakennerahastot Ari Leskelä 01.01.80 - 31.12.15 Päättynyt
Poroaitojen riistaturvallisuus Poroaitojen riistaturvallisuus 01.01.14 - 30.06.15 Päättynyt
Porotalouden kilpailukyky muuttuvissa olosuhteissa KOPIO 8711577 Porotalouden kilpailukyky muuttuvissa ol Kaija Saarni 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Ohjauskeinot ja metsäbiomassan rooli ilmasto- ja energiapolitiikassa. Ohjauskeinot ja metsäbiomassan rooli ilm Jussi Uusivuori 20.10.14 - 30.04.15 Päättynyt
Opetuspaketit metsäpuiden siemen- ja taimituottajille Opaketti-perus 01.12.14 - 31.05.15 Päättynyt
Soiden hiilen kierron prosessit lämpenevässä ilmastossa Soiden hiilen kierron prosessit lämpenev Hannu Fritze 01.01.11 - 31.05.15 Päättynyt
Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä vapaa-ajan ympäristöissä Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä va Seija Tuulentie 01.09.11 - 31.08.15 Päättynyt
Valtakunnan metsien inventoinnin ja Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen keruun yhdistäminen – menetelmätutkimus Valtakunnan metsien inventoinnin ja Suom Kai Mäkisara 01.05.14 - 30.06.15 Päättynyt
Lämpöpuun pehmeneminen pitkitetyssä kosteusaltistuksessa: rakenteelliset ja kemialliset muutokset Lämpöpuun pehmeneminen pitkitetyssä kost Henrik Heräjärvi 01.09.14 - 31.05.15 Päättynyt
INAR RI Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri INAR RI Leena Finér 01.01.14 - 31.12.15 Päättynyt
7609 Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten töiden laadun parantaminen omavalvonnan avulla 7609 Kestävän metsätalouden rahoituslain Timo Saksa 01.05.14 - 30.09.15 Päättynyt
EU EAKR Luonnonvaraoikeuden tutkimusprofessuuri A32582 – LUODE EU EAKR Luonnonvaraoikeuden tutkimusprof Virpi Alenius 01.04.13 - 30.04.15 Päättynyt
Uumaja Future Forests, rahaliikenne Metla-SLU Uumaja Future Forests, rahaliikenne Metl Riitta Hänninen 01.01.14 - 31.12.15 Päättynyt
Venäjä-viennin valmiuksien lisääminen tuomalla metsäbiotalouden pk-yritykset ennakkotiedon käyttäjiksi ja ennakointityön ohjaajiksi – RUSennakko EU ESR RUSennakko Venäjä -viennin valmiuksien l Sari Karvinen 01.01.14 - 30.04.15 Päättynyt
Lappilainen luonnonvara TKI toimijoiden Innovaatio- ja osaamisyhteisön perustaminen, A32814 EU EAKR Lappilainen luonnonvara TKI toimijoiden Virpi Alenius 01.01.14 - 30.04.15 Päättynyt
Puutuotetoimialan integrointi cleantech-toimialoihin Puutuotetoimialan integrointi cleantech- Henrik Heräjärvi 01.09.14 - 31.12.15 Päättynyt
Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla Kaivostoim ja matkailu Mikko Jokinen 01.05.13 - 31.03.15 Päättynyt
EU EAKR Happaman vesikuormituksen ehkäisy Perämeren kaaren alueella 2012-2014 (Perämerenkaaren HaKu) HaKu Susan Kunnas 01.07.12 - 31.12.15 Päättynyt
EU EAKR Metsätalouden vesistökuormituksen perusseurantaverkon mittaustekniikan laadunhallinta ja tietopalvelun kehittäminen (VESIDATA) VESIDATA Susan Kunnas 01.03.13 - 30.06.15 Päättynyt
Bamboo fuel chip production for renewable energy EEP RECOFTC Bamboo fuel chip production for renewabl Lauri Sikanen 01.09.13 - 30.06.15 Päättynyt
MULTI EFFORT (Multiple eco-friendly forest use: Restoring Traditions) MULTI EFFORT (Multiple eco-friendly fore 01.11.12 - 28.02.15 Päättynyt
Eurooppalaisten laboratorioiden vesinäytteiden vertailukoe (ICP Forests) Lab WRT 15.12.12 - 31.12.15 Päättynyt
Lapin luonnontuotealan kehittämiseksi kasvikemian tutkimus- ja kehittämishanke, LUOKE LUOKE Susan Kunnas 01.01.13 - 31.08.15 Päättynyt
Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta (Kitka-MuHa) Kitka-MuHa Susan Kunnas 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
Ravinteet rahaksi Kainuun vesiensuojelulla KAVERI Henri Vanhanen 01.04.13 - 30.04.15 Päättynyt
Kuntien työpaikkakehitykseen vaikuttavat tekijät Kuntatyö Olli Lehtonen 01.07.13 - 31.12.15 Päättynyt
Väitöskirjasarja Väitöskirjasarja 01.02.05 - 31.12.15 Päättynyt
Harjoittelijat Harjoittelijat Pääprojekti Raili Keronen 01.01.10 - 31.12.15 Päättynyt
Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistamiseksi Poliittisten ohjauskeinojen arviointi ja Jussi Uusivuori 01.01.12 - 30.04.15 Päättynyt
Mikrobien hyödyntäminen perunantuotannossa Bioperuna Lea Hiltunen 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Sienten mahdollisuudet luonnontuotetaloudessa Sieni-Suomi Pirjo Mattila 01.03.13 - 31.12.15 Päättynyt
Oluen terveysvaikutteiset komponentit KIPPIS Juha-Matti Pihlava 01.01.10 - 30.06.15 Päättynyt
ORGIDENT Luomuraaka-aineiden ylivoimatekijät ja niiden tunnistaminen suomalaisessa elintarviketaloudessa. Org-Ident 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Suomalaisen luomuperunatuotannon ekotehokkuuden ja kilpailukyvyn parantaminen SLUPEII Lea Hiltunen 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
Elintarvikeketjun vuorovaikutus vastuullisten kulutusvalintojen edistäjänä VASTUUFOORUMI Jaana Kotro 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
Viljamarkkinoiden ja politiikan vaikutus Suomen viljantuotantoon (VILJA) VILJA Csaba Jansik 01.01.06 - 31.12.15 Päättynyt
HG-alueen toimintaedellytysten turvaaminen HG-hanke 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Tuorekasvisten turvallisuuden parantaminen TUOPRO Marja Lehto 28.02.15 - 28.02.15 Päättynyt
VERA Vesi- ja ravinnejalanjälki elintarvikekulutuksen ympäristövaikutusten mittareina VERA 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Kestävää hyvinvointia ruoasta WealthFoodSystem 02.01.12 - 30.03.15 Päättynyt
PERUNAN KASVINTERVEYDESTÄ KANSALLINEN VAHVUUS PETLA 01.05.13 - 31.12.15 Päättynyt
Viheralan kasvinterveyden riskien tunnistaminen ja hallinta ViherRiski Irene Vänninen 01.07.14 - 31.12.15 Päättynyt
Selvitys kansallisista yksityisistä kasvigeenivarakokoelmista: sijainti, laajuus ja mahdollisuus toimia avoimena kokoelmana AVOIN GEENIVARA Sirkka Juhanoja 01.03.13 - 15.03.15 Päättynyt
Ruokaturvan varmistaminen muuttuvassa ilmastossa Sambia Veli-Matti Rokka 01.03.11 - 31.12.15 Päättynyt
Laatusiemenen tuotannon ja käytön tehostaminen: Tiedoista tekoihin (LAATUSIEMEN) LAATUSIEMEN Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.12 - 31.03.15 Päättynyt
Suomalainen viljelymaan omistaja Suomalainen viljelymaan omistaja Eija Pouta 01.01.08 - 31.12.15 Päättynyt
LASKEUTUSALLAS-KOSTEIKOSTA POISTETTAVAN SEDIMENTIN PELTOLEVITYS LASSE Risto Uusitalo 01.05.12 - 31.10.15 Päättynyt
Pääomarakenteen kehitys Suomen maatiloilla Pääomarakenteen kehitys Suomen maatiloil 01.01.04 - 31.12.15 Päättynyt
Maatalousteknologisen tutkimuksen strateginen kehittäminen Pohjois-Savossa MATSKU Matti Pastell 24.02.14 - 31.12.15 Päättynyt
Shotgun sequencing and mapping the barley genome JGI_barley_genome Innovatiivinen ruokajärjestelmä Alan Schulman 17.09.10 - 31.12.15 Päättynyt
Suomen lantojen käsittely Lannankäsittely Sari Luostarinen 01.01.13 - 31.03.15 Päättynyt
Maksuton paikannuskorjaus traktorikäytössä MAPtr Jere Kaivosoja 06.06.14 - 01.03.15 Päättynyt
Sustainable recovery and recycling of nutrients – safety and efficacy CircuNuts Kimmo Rasa 23.01.14 - 22.03.15 Päättynyt
User centric adoption of sustainable farming operation involving ICT and robotics Case: Grassland harvesting operation for biogas and bio refinery plants GrassBotts Antti Suokannas 01.01.13 - 28.02.15 Päättynyt
Eläinten hyvinvointi ja tuotannon hallinta EHYT Jaakko Mononen 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
CowLab navettatietojärjestelmä ACIS - pääprojekti Matti Pastell 09.06.14 - 31.05.15 Päättynyt
Sammalen viljely kasvualustaksi Sammal Juha Näkkilä 01.01.10 - 31.12.15 Päättynyt
Metsän ja pellon ekosysteemipalvelut – marjojen satotasot nousuun MEPEKO Pasi Laajala 01.01.12 - 30.04.15 Päättynyt
Maatalousyrittäjien työurien lyhenemisen syyt ja kustannustehokkaiden toimenpiteiden kehittäminen työurien pidentämiseen Maaura Risto Rautiainen 01.03.12 - 30.11.15 Päättynyt
Suomalaisen perennavalikoiman parhaimmiston hyödyntämisketju tuotannosta loppukäyttäjälle PERENNATUOTE Suomalaisen peren Sirkka Juhanoja 01.01.12 - 31.03.15 Päättynyt
LCA IN LANDSCAPING – Elinkaarianalyysin soveltaminen kestävään, kierrätysmateriaaleja hyödyntävään viherrakentamiseen LCA IN LANDSCAPING Oiva Niemeläinen 01.09.10 - 31.07.15 Päättynyt
Special crop education for economic development in North-West Russia and South-East Finland SPECICROP 01.01.12 - 31.03.15 Päättynyt
Liitännäiselinkeinojen tehostaminen pohjoisessa biotaloudessa / Intensification of subsidiary business in the northern biobased economy Biotehokas Marja Uusitalo 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Happaman vesikuormituksen ehkäisy Perämeren kaaren alueella 2012-2015 Perämerenkaaren HaKU Antti Hannukkala 01.07.12 - 30.06.15 Päättynyt
Ravinnehävikit euroiksi RAE Perttu Virkajärvi 01.07.11 - 31.12.15 Päättynyt
Vähähiilisen maa- ja elintarviketalouden ja maaseudun tulevaisuudet vuoteen 2030 VÄHIMATU Pasi Rikkonen 01.01.14 - 31.12.15 Päättynyt
Lannan ja jätevesilietteen ravinne- ja energiasisällön hyödyntäminen – teknologiat ja lopputuotteiden käyttökelpoisuus maataloudessa RavinneKelpo Kimmo Rasa 01.12.12 - 31.12.15 Päättynyt
Turvemaiden viljelystä syntyvän vesistö- ja ilmastopäästöjen tutkimusympäristön suunnittelu Turve Erkki Joki-Tokola 01.09.12 - 31.12.15 Päättynyt
COST FA1103: Endophytes in Biotechnology and Agriculture ENDOPHYTES 08.12.11 - 07.12.15 Päättynyt
Sikojen ruokinnan tarkentaminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi CLIMPIGFEED Maija Karhapää 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Specialist herbivores under climatic warming: Bottom-up and top-down regulation and trophic chain stability TROSTA Sari Himanen 01.09.12 - 31.10.15 Päättynyt
Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa ILVAMAP Pasi Rikkonen 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Ravinteiden riittävyyden ja kierron talous eläin- ja kasvintuotannossa RATA Antti Iho 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Alueellisen ympäristöosaamisen kehittäminen – olosuhdesäädeltävä pintavaluntasimulaattori SIMU Kirsi Järvenranta 01.01.13 - 31.01.15 Päättynyt
Maatalouden geenivarojen arvoketju: geenivarojen säilyttämisen hyödyt ja säilyttämisvaihtoehtojen arviointi Arvoketju Katriina Soini 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja hiilen nettosidonta kasvinviljelyssä ja puutarhataloudessa HiiliN 01.01.11 - 31.12.15 Päättynyt
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys – tautipaineen hillintä maaperän ekosysteemipalveluilla TALMA Ansa Palojärvi 01.04.11 - 31.12.15 Päättynyt
Maitotilojen rakennemuutos hallintaan MARA Anna-Maija Heikkilä 02.05.11 - 31.12.15 Päättynyt
Turkistila 2020 – Turkiseläinten hyvinvointihanke Turkistila 2020 Jaakko Mononen 01.01.12 - 30.12.15 Päättynyt
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen riskit, vastuut ja kustannukset ISOvastuu Pirjo Peltonen-Sainio 01.11.14 - 31.10.15 Päättynyt
Nurmikasvit muuttuvassa ilmastossa NurMI Perttu Virkajärvi 01.01.11 - 31.12.15 Päättynyt
Impact of climate change on the interaction of fusarium species in oats and barley FUSTOX Päivi Parikka 01.01.11 - 31.12.15 Päättynyt
Luomu- ja IP-kasvistuotannon kehittäminen EKOkas Pirjo Kivijärvi 01.03.12 - 28.02.15 Päättynyt
Lannoituksen ja kasvinsuojelun kehittäminen Yara Markku Niskanen 01.01.97 - 31.12.15 Päättynyt
VesiVilja – vesiviljelyn sijainninohjaus Oulujoen -Iijoen vesienhoitoalueella. VesiVilja Henri Vanhanen 01.12.13 - 30.09.15 Päättynyt
Lapin luonnontuote- ja elintarviketoimialojen työohjelma LAPPI LUO Rainer Peltola 15.03.08 - 28.02.15 Päättynyt
Luonnonvara-alan asiakaslähtöinen yrityspaja –esiselvityshanke / Rural business incubator Yrityshautomo Marja Uusitalo 01.01.14 - 31.12.15 Päättynyt
Kilpailukykyä ja ympäristötehokkuutta pohjoissavolaisille maito- ja lihanautatiloille ja naudanlihantuotantoketjulle MAILI Arto Huuskonen 01.01.11 - 30.06.15 Päättynyt
Innovative Tools and Knowledge Base to Support a Sustainable Production of High Quality Milk Vastuullinen maidontuotanto Martin Lidauer 01.01.11 - 31.12.15 Päättynyt
Lappilainen luonnonvara TKI toimijoiden Innovaatio- ja osaamisyhteisön perustaminen Lapinno Lappilainen luonnonvar Marja Uusitalo 01.01.14 - 30.04.15 Päättynyt
Nurmesta biojalostuksella uusia tuotteita Nurmibiojalostamo Erika Winquist 08.09.14 - 28.02.15 Päättynyt
Biojalostamo panimo- ja meijeriteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseksi säilyvän ja terveyttä edistävän sianrehun sekä bioenergian hajautetussa tuotannossa BIOJALOSTE Vesa Joutsjoki 01.01.08 - 31.08.15 Päättynyt
Kestävä karjatalous KESTO Auvo Sairanen 01.01.13 - 30.06.15 Päättynyt
Health, safety and environment competence among fishermen in Ostrobotnia and Nordland HSE for fisheries Health safe Risto Rautiainen 01.01.14 - 28.02.15 Päättynyt
Ilmastonmuutos ja maaseutu strateginen ILMASE-STRAT Sari Himanen 01.01.14 - 31.12.15 Päättynyt
Opas karjanhoitotyön turvallisuudesta Turvaopas Marja Kallioniemi 01.01.14 - 31.12.15 Päättynyt
Matens rutt – Fisken Fisken Pia Smeds 02.10.13 - 01.04.15 Päättynyt
Sustainable economy and local development – the need of special crops and raw materials derived from them SUSTASPECIAL Marjo Keskitalo 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Porotalouden kilpailukyky muuttuvissa olosuhteissa POROKILPA Jukka Tauriainen 01.01.12 - 31.03.15 Päättynyt
MAATILARAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUDEN TASON PARANTAMINEN AMMATTIMAISUUTTA EDISTÄMÄLLÄ Ratuke II 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
Meidän oma ruoka – ruokakasvatusmenetelmät osaksi koulun ja päiväkodin arkea MOR 01.01.14 - 31.12.15 Päättynyt
Suomen Lehmä Brändi MTT SLB MTT Tuomo Tupasela 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Maaseutuyritysten toimijaverkot kilpailukyvyn ja innovaatioiden edistäjinä RURALINNO Minna Väre 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Rural Development Measures, Rural Policies and Rural Economic Activities Contributing to Development and Well-being in Rural Finland RULPOECON 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Kestävä maankäyttö – Asuminen KeMaAsu Jarkko Pyysiäinen 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Maidon hintariski – riskin jakaminen ja vaikutus maidontuotannon investointeihin Pikku-MARISKI Anna-Maija Heikkilä 01.11.15 - 31.12.15 Päättynyt
ILMO Luonnon- ja nurmikasvien tuotantomahdollisuudet muuttuvissa peltoviljelyolosuhteissa ILMO Antti Hannukkala 09.05.11 - 31.01.15 Päättynyt
TALY kotimaiset asiantuntijatehtävät TALY kotimaiset asiantuntijatehtävät Sari Forsman-Hugg 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
TALY kansainväliset asiantuntijatehtävät TALY kansainväliset asiantuntijatehtävät Sari Forsman-Hugg 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
TIPA kansainväliset asiantuntijatehtävät TIPA kansainväliset asiantuntijatehtävät 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Luomututkimuksen koordinointi LUKE:ssa LuomuLUKE 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Vesiviljelyn kotimaiset asiantuntijatehtävät VETU asiantunt Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Vesiviljelyn kansainväliset asiantuntijatehtävät VETU kv-asiantunt Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Maitipankki KOPIO 9028531 Maitipankki Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Vesiviljelyn sopimuskasvatus Kalojen sopkasv Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Kalojen valintajalostus Kalojen valintajalostus Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Tuotantomädin lypsy ja haudont Tuotantomädin lypsy ja haudont Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Luonnonmäti emokalastoja varten VETU Luonnonmäti Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Laitoskalat Laitoskalat Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Luonnonravintokalat KOPIO 9028738 Luonnonravintokalat Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Kalaparvien säilytysviljely Kalaparvien säilytysviljely Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Metsähanhen metsästyskestävyys Metsähanhen metsästyskestävyys 01.03.11 - 31.12.15 Päättynyt
Majavat Life -valmistelu Majavat Life -valmistelu Kaarina Kauhala 01.05.14 - 31.12.15 Päättynyt
Emokalastojen ylläpito ja hoito Emot Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Tuotantomädin lypsy ja haudonta Mäti Petri Heinimaa 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Itämeri – erillistehtävät Itämeri - erillistehtävät Anssi Ahvonen 01.01.10 - 31.12.15 Päättynyt
Vesiviljelyn monipuolistaminen KOPIO 8711576 Vesiviljelyn monipuolistaminen Jouni Vielma 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Metsästyskoirien suojaaminen susireviireillä Metsästyskoirien suojaaminen susireviire Jani Pellikka 01.01.14 - 31.12.15 Päättynyt
EU:n vesipuitedirektiivi EU:n vesipuitedirektiivi 01.01.00 - 31.12.15 Päättynyt
Silakka, kilohaili, turska ja kampela Silakka, kilohaili, turska ja kampela Jukka Pönni 01.01.80 - 31.12.15 Päättynyt
Kulttuuriympäristön riistaseurannat Kulttuuriympäristön riistaseurannat Juha Tiainen 01.01.80 - 31.12.15 Päättynyt
Suurpetojen liikkuvuus ja levittäytyminen Suurpetojen liikkuvuus ja levittäytymine Samuli Heikkinen 01.01.80 - 31.12.15 Päättynyt
Hirven ovarioanalyysit Hirven ovarioanalyysit 01.01.14 - 30.04.15 Päättynyt
Elinympäristöt, asiantuntijatehtävät Elinympäristöt asiantuntijate Nina Peuhkuri 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
Talous ja kilpailukyky as. tunt Talous ja kilpailukyky as. tunt Anssi Ahvonen 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
Talous ja kilpailukyky erill teht Talous ja kilpailukyky erill teht Anssi Ahvonen 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
Luonnonvarojen käytön yhteensovittaminen asiantuntijatehtävät Luonnonvarojen käytön yhteensov Päivi Eskelinen 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
Luonnonvarojen käytön yhteensovittaminen erillistehtävät Luonnonvarojen käytön yhteenso Päivi Eskelinen 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
As.tunt.,koul.,yht.työ,suunn.2LB Sidosryhmät ja suunn. 2VT Petri Heinimaa 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Seurannat, asiantunt.teht. Seurannat, asiantunt.teht. Ari Leskelä 01.01.80 - 31.12.15 Päättynyt
Seurannat, tutkimuksen erill.teht. Seurannat tutkimuksen erill.teht. Ari Leskelä 01.01.80 - 31.12.15 Päättynyt
Kansainvälinen metsätalous (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Kansainvälinen metsätalous 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Metsien käyttömuotojen yhteensovittaminen (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Metsien käyttömuotojen yhteens Artti Juutinen 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
As.tunt.,koul.,yht.työ,suunn.1LB Sidosryhmät ja suunn. LB1 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Tilastotiede (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Tilastotiede Juha Heikkinen 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Metsäekonomia (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Metsäekonomia 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Tieteenalojen toiminta,metsien käytön ekologinen kestävyys Tieteenalojen toiminta metsien Taneli Kolström 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Metsäekologia (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Metsäekologia Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anne Tolvanen 01.01.15 - 31.12.15 Päättynyt
Yksityismetsätalouden kannattavuus ja metsäpolitiikan ohjauskeinot Yksityismetsätalouden kannatta 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
Reaaliaikainen ja toteutuneeseen säähän perustuva energiapuun kuivumisen ja laadun ennustepalvelu Reaaliaikainen ja toteutuneese Lauri Sikanen 01.01.14 - 31.12.15 Päättynyt
Puutavaran määrän ja laadun mittauksen uudet sovellukset ja asiakasratkaisut Puutavaran määrän ja laadun mi 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
Puun ominaisuuksien modifiointi ja modifioidun puun markkinamahdollisuudet puutuotealalla Puun ominaisuuksien modifioint Veikko Möttönen 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
Tulokas- ja vieraslajit sekä kuusen patogeenit Tulokas- ja vieraslajit sekä k Pohjoinen vihreä biotalous Anne Uimari 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Metsäalan ennakoinnin koordinaatio Metsäalan ennakoinnin koordina Riitta Hänninen 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Metsäviljelyaineiston käyttöalueiden määrittely Metsäviljelyaineiston käyttöal Egbert Beuker 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
Laboratorio ja laboratoriotoiminnan kehittäminen Laboratorio ja laboratoriotoiminnan kehi 01.01.10 - 31.12.15 Päättynyt
MAPPI-projekti (Metlan arkiston päättämisprojekti) MAPPI-projekti (Metlan arkiston päättämi Taneli Kolström 01.01.13 - 31.12.15 Päättynyt
Metsien inventoinnin menetelmät Metsien inventoinnin menetelmä Annika Kangas 01.01.11 - 31.12.15 Päättynyt
Kasvihuonekaasupäästöjen mikrobiologia Kasvihuonekaasupäästöjen mikro Hannu Fritze 01.01.11 - 31.12.15 Päättynyt
Menetelmäkehitys ja -tuki Menetelmäkehitys ja -tuki Juha Heikkinen 01.01.06 - 31.12.15 Päättynyt
Suomalaisen ruishapanjuuren mikrobiston monimuotoisuus RuisTA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Teija Tenhola-Roininen 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Suomalaista pohjoista humalaa markkinoille Polar Hops Innovatiivinen ruokajärjestelmä Merja Hartikainen 01.01.18 - 31.03.21 Käynnissä
Ruokahävikin vähentämisen ja ravitsemussuositusten mukaisen syömisen ilmasto- ja RuokaMinimi Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Merja Saarinen 01.02.18 - 30.04.19 Päättynyt
Can mixed forests provide a wide range of ecosystem services in the future? Mixi Pohjoinen vihreä biotalous Saija Huuskonen 01.01.18 - 31.12.21 Käynnissä
Wood hydrocolloids WoodHype Pohjoinen vihreä biotalous Petri Kilpeläinen 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Metsänkierto-konkreettinen ja virtuaalinen metsäbiotalouden näyteikkuna Metsänkierto Pohjoinen vihreä biotalous Teijo Nikkanen 01.01.18 - 31.12.19 Päättynyt
SMART-TREE – Eliittitaimien tuotantoteknologian kehittäminen SMART-TREE Pohjoinen vihreä biotalous Tuija Aronen 01.06.17 - 30.09.19 Päättynyt
Pienriistan metsästyslupa-asiakasprofiilit valtion mailla PIAS Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jani Pellikka 20.11.17 - 01.06.18 Päättynyt
Väitöskirja valmiiksi JL JLPhD Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jussi Lintunen 01.01.18 - 31.12.18 Päättynyt
Jalomaaraimen, mesimarjan ja lakan solukkolisäys ja kryosäilytys JALOMARJAKRYO Innovatiivinen ruokajärjestelmä Saara Tuohimetsä 01.04.16 - 31.03.18 Päättynyt
Maantutkimus (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Maantutkimus metsien käytön ek Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Ilvesniemi 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Metsänkasvatus (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Metsänkasvatus Jari Hynynen 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Pohjoinen pähkinä purtavaksi – pähkinäntuotannosta uusi aluevaltaus ja kotimaista raaka-ainetta teollisuudelle NUTS FOR NORTH Innovatiivinen ruokajärjestelmä Veli-Matti Rokka 01.04.16 - 31.12.19 Päättynyt
Torjunta-aineiden käyttötutkimus pohjoisissa oloissa ksu4201 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Pentti Ruuttunen 01.01.98 - 31.12.20 Käynnissä
FISBOOST FISHBOOST Juha Koskela 01.01.14 - 31.12.18 Päättynyt
Maatalouden tuottavuuskehitys Maatilojen tuottavuus- ja rakennekehitys Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.01.98 - 31.12.20 Käynnissä
Pohjois-Savon nurmituotanto muuttuvassa ilmastossa POSAILMU Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Kirsi Järvenranta 01.09.13 - 31.12.18 Päättynyt
Hirvieläinten liikkeet Hirvieläinten liikkeet Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jyrki Pusenius 01.01.12 - 31.08.19 Päättynyt
Vapaa-ajankalatalous Suomessa Vapaa-ajankalatalous Suomessa Sininen biotalous Päivi Eskelinen 01.01.13 - 31.12.18 Päättynyt
Kalastus ja saimaannorppa Kalastus ja saimaannorppa Sininen biotalous Irma Kolari 01.08.13 - 31.12.18 Päättynyt
Metsästystutkimus Metsästystutkimus Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jani Pellikka 01.10.14 - 31.12.18 Päättynyt
Metsät moneen käyttöön -tutkimusohjelman koordinaatio Metsät moneen käyttöön Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anne Tolvanen 01.01.14 - 31.12.18 Päättynyt
Monikäytön tietopalvelujen kehittäminen Monikäytön tietopalvelujen keh Pohjoinen vihreä biotalous 01.01.14 - 31.12.18 Päättynyt
Monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen metsänhoidossa MoniEko Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Artti Juutinen 01.01.14 - 31.12.18 Päättynyt
Yhteiskunnallisesti kestävä luonnonvarojen käyttö Yhteiskunnallisesti kestävä lu Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Seija Tuulentie 01.01.14 - 31.12.18 Päättynyt
Flat rate Vapaa-ajankalastus EU-TIKETI Pirkko Söderkultalahti 01.01.15 - 31.12.99 Käynnissä
EU-TIKE, tilastot EU-TIKETI Pirkko Söderkultalahti 01.01.15 - 31.12.99 Käynnissä
Vapaa-ajan kalastustilastot Vapaa-ajan kalastustilastot Esa Katajamäki 01.01.15 - 31.12.20 Käynnissä
Vesiviljelytilastot Vesiviljelytilastot Esa Katajamäki 01.01.15 - 31.12.20 Käynnissä
Ammattikalastustilastot Ammattikalastustilastot Esa Katajamäki 01.01.15 - 31.12.20 Käynnissä
Tilastotuotannon sähköistäminen (sis. Seuraavat alaprojektit) Tilastotuotannon sähköistämine Esa Katajamäki 01.01.15 - 31.12.20 Käynnissä
Tenojoen kalakorvaustoimitukset Korvauslak Maija Länsman 01.01.18 - 31.12.18 Päättynyt
VITE kotimaiset asiantuntijatehtävät VITE kotimaiset asiantuntijatehtävät Eeva-Liisa Ryhänen 01.01.15 - 31.12.20 Käynnissä
UULI kotimaiset asiantuntijatehtävät UULI kotimaiset asiantuntijatehtävät Leena Paavilainen 01.01.15 - 31.12.20 Käynnissä
UULI kansainväliset asiantuntijatehtävät UULI kansainväliset asiantuntijatehtävät Leena Paavilainen 01.01.15 - 31.12.20 Käynnissä
LUBI kotimaiset asiantuntijatehtävät LUBI kotimaiset asiantuntijatehtävät 01.01.15 - 31.12.20 Käynnissä
NautaTieto2020 NautaTieto2020 Arto Huuskonen 01.09.15 - 31.12.18 Päättynyt
TIPA kotimaiset asiantuntijatehtävät TIPA kotimaiset asiantuntijatehtävät 01.01.15 - 31.12.20 Käynnissä
LUBI lausunnot LUBI lausunnot 01.01.15 - 31.12.19 Päättynyt
Vesiviljelyn biodiversiteettiohjaus Vesiviljelyn biodiversiteettiohjaus Sininen biotalous Jorma Piironen 01.01.06 - 31.12.25 Käynnissä
LUBI kansainväliset asiantuntijatehtävät LUBI kansainväliset asiantuntijatehtävät 01.01.15 - 31.12.20 Käynnissä
VITE kansainväliset asiantuntijatehtävät VITE kansainväliset asiantuntijatehtävät Eeva-Liisa Ryhänen 01.01.15 - 31.12.20 Käynnissä
Luontomatkailu (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Luontomatkailu Liisa Tyrväinen 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Kuitu- ja biotuotteet (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Kuitu- ja biotuotteet Pekka Saranpää 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Sisävesikalatalous Sisävesikalatalous Sininen biotalous Tapio Keskinen 01.01.14 - 31.12.18 Päättynyt
Puuntuotos (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Puuntuotos Jari Hynynen 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Metsänhoidon teknologia (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Metsänhoidon teknologia Pohjoinen vihreä biotalous Timo Saksa 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Metsäteknologia (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Metsäteknologia Antti Asikainen 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Puutiede (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Puutiede Erkki Verkasalo 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Yrityksen taloustiede (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Yrityksen taloustiede Raili Keronen 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Metsänhoito (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Metsänhoito Pohjoinen vihreä biotalous Leena Finér 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Metsägenetiikka (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Metsägenetiikka Katri Kärkkäinen 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Metsäeläintiede (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Metsäeläintiede Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Heikki Henttonen 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Metsäpatologia (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys) Metsäpatologia Jarkko Hantula 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Metsäklusterin tutkimushankkeiden koordinointi Metsäklusterin tutkimushankkeiden koordi Jari Hynynen 01.01.08 - 31.12.25 Käynnissä
Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa – tutkimusohjelman koordinointi, viestintä ja yhteiset tehtävät Puumateriaalit ja -tuotteet bi Pohjoinen vihreä biotalous Erkki Verkasalo 01.01.14 - 31.12.18 Päättynyt
Tutkimustoiminnan hanketuki Tutkimustoiminnan hanketuki Maarit Kytö 01.01.10 - 31.12.25 Käynnissä
Sustainable improvement of soil productivity in intensive forestry by means of fertilization SoilFert Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Ilvesniemi 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Kasvihuonekaasuinventaario KHKINV Kristiina Regina 01.01.06 - 31.12.16 Päättynyt
Luomuinstituutin toiminta 2018 Luoto 2018 Sari Autio 01.01.18 - 31.12.18 Päättynyt
More, faster, higher quality: potential of short-rotation aspen and willow biomass for novel products in bioeconomy AspenWill Pohjoinen vihreä biotalous Tuula Jyske 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Biochar, mine wastes and rest materials from other industries as a tool for mineral waste and landscaping solutions – valmisteluhanke MINECHAR Pohjoinen vihreä biotalous Kari Mäkitalo 01.05.16 - 31.12.16 Päättynyt
Väitöskirjatyön loppuunsaattamisprojekti Väitöskirjatyön loppuunsaatta Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.09.16 - 31.10.16 Päättynyt
LIFE SUSCO-FOOD LIFE SUSCO-FOOD Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juha-Matti Katajajuuri 01.07.16 - 15.09.16 Päättynyt
Esiselvitys vesistöihin joutuneiden ravinteiden hyödyntämiseen perustuvien arvoketjujen kehittämisestä Suomen olosuhteisiin RaPoBusiness Sininen biotalous Kirsi Usva 01.03.16 - 30.11.16 Päättynyt
Governance of the conservation of native breeds Gonna Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Ulla Ovaska 01.10.16 - 31.12.16 Päättynyt
Väitöskirjatyön loppuun saattaminen Väitöskirjatyö BT Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Aleksi Lehtonen 01.08.16 - 30.09.16 Päättynyt
LI-Tutkimusalajohtaja LI-Tutkimusalajohtaja Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kaija Hakala 01.08.16 - 31.12.16 Päättynyt
Luken mikrobikantakokoelmien kartoitus Kantakokoelmat Minna Männistö 23.05.16 - 31.08.16 Päättynyt
Towards knowledge based export of small UAS remote sensing technology DroneKnowledge Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jere Kaivosoja 01.06.16 - 14.11.16 Päättynyt
Kevyet politiikkaratkaisut SOFTPOL Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Juha Hiedanpää 01.05.16 - 31.12.16 Päättynyt
Biotalous ja riskit BiotaRisk Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jussi Uusivuori 01.07.16 - 31.12.16 Päättynyt
NuoTiPo Nuoret tieteen polulle – tutkimalla ympäristö tutuksi NuoTiPo Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anneli Nuoranne 01.01.16 - 31.12.16 Päättynyt
Maatalouskoneiden tapaturmien ehkäisyn ja koneturvallisuusriskien hallinnan kehittämisen opasosio Koneturvaopas Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jarkko Leppälä 01.03.16 - 31.12.16 Päättynyt
Sininen biotalous – temaattisen ohjelman strategiatyö BB-strategia Sininen biotalous Maarit Kytö 16.05.16 - 31.12.16 Päättynyt
Hybridi-Brassica HYBRA Veli-Matti Rokka 01.01.14 - 31.12.16 Päättynyt
Juurikääpä-, ja kirjanpainaja- ja myrskytuhojen vaikutus metsänkasvatuksen riskeihin ja riskien metsänhoidolliset torjuntamahdollisuudet Etelä-Suomen kuusikoissa. Juurikääpä-, ja kirjanpainaja- ja myrsky Pohjoinen vihreä biotalous Jari Hynynen 12.12.12 - 31.01.16 Päättynyt
AACA Arktisen alueen muutoksen sopeuttamistoimet AACA YM Arktisen alueen sopeut Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Seija Tuulentie 01.01.15 - 29.02.16 Päättynyt
Typpilannoitteiden valmistus lantaperäisistä materiaaleista Täsmätyyppi Typpilannoitteiden Satu Ervasti 17.02.14 - 31.01.16 Päättynyt
Pohjoinen vihreä biotalous temaattisen ohjelman strategiatyö POBIS Pohjoinen vihreä biotalous Leena Finér 15.04.16 - 31.12.16 Päättynyt
Healthy growth: From niche to volume with integrity and trust HEALTHYGROWTH Healthy growth 01.04.13 - 31.03.16 Päättynyt
Cleantech- ja biotalousstrategioiden arviointi Cleantech- ja biotalousstrateg Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jussi Uusivuori 01.02.16 - 31.07.16 Päättynyt
Systeeminen muutos ja aluetalousvaikutukset siirryttäessä biotalouteen Systeeminen muutos ja aluetalo Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Ulla Ovaska 01.04.16 - 31.12.16 Päättynyt
Uudet genomiset jalostustyökalut Genomiikka Innovatiivinen ruokajärjestelmä Johanna Vilkki 01.04.16 - 31.12.16 Päättynyt
Metsä 150 Metsä 150 Pohjoinen vihreä biotalous Jari Hynynen 01.04.16 - 31.12.16 Päättynyt
Eläinsuojeluvalvontaa koskeva selvitys Eläinsuojeluvalvontaa koskeva selvitys Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarkko Niemi 04.02.16 - 30.06.16 Päättynyt
Paikkatiedot palveluväylässä Paikkatiedot palveluväylässä Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Eeva Lehtonen 02.01.15 - 31.12.16 Päättynyt
WoodBio- puubiomassa pohjoismaiden biotaloudessa WoodBio- puubiomassa pohjoismaiden biota Pohjoinen vihreä biotalous Jyrki Hytönen 01.04.14 - 31.12.16 Päättynyt
Pohjoismaiden ja Baltian maiden kaupunkimetsien tutkimuksen yhteistyöverkosto Pohjoismaiden ja Baltian maiden kaupunki Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Liisa Tyrväinen 21.01.08 - 31.08.16 Päättynyt
Ehkäisevät ja vahvistavat toimenpiteet metsätuhojen vähentämiseksi – Phytophthora-taudit tarkastelun kohteena Ehkäisevät ja vahvistavat toimenpiteet m Pohjoinen vihreä biotalous Anne Uimari 01.01.13 - 31.03.16 Päättynyt
ECA Economics of aquatic foodwebs ECA Economics of aquatic foodwebs Sininen biotalous Outi Heikinheimo 01.09.12 - 31.12.16 Päättynyt
Oppia ja tiedettä kasvigeenivaroista –pilotti ilmiöpohjaisesta oppimisesta GEENIVARAOPPI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Merja Hartikainen 01.01.14 - 31.12.16 Päättynyt
Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow BEST 2 FP Sustainable Bionerg Pohjoinen vihreä biotalous Lauri Sikanen 01.02.15 - 31.12.16 Päättynyt
Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet i de nordiske lande FAFIN Sininen biotalous Kim Kaustell 01.01.16 - 31.12.16 Päättynyt
Kantokäsittelyn kannattavuus metsikkötasolla Kantokäsittelyn kannattavuus metsikkötas Pohjoinen vihreä biotalous Jari Hynynen 01.01.16 - 30.06.16 Päättynyt
Työkalu hajun arviointiin eläinsuojien ympäristöluvissa Hajutyökalu Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sari Luostarinen 15.12.15 - 31.12.16 Päättynyt
Ilmasto- ja energiastrategian metsänielu IEMetsä Pohjoinen vihreä biotalous Aleksi Lehtonen 18.01.16 - 31.12.16 Päättynyt
Tomaatin kasvualustakoe KASTO Innovatiivinen ruokajärjestelmä Liisa Särkkä 01.01.16 - 30.09.16 Päättynyt
Mvero – Metsäverotuksen kehittämistarpeet Mvero Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Harri Hänninen 01.01.16 - 30.04.16 Päättynyt
NKV-kongressi pääprojekti NKV-Congress pääprojekti Pohjoinen vihreä biotalous 01.09.15 - 31.10.16 Päättynyt
Sopeutumisen tila – Ilmastonkestävyyden tarkastelut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Sopeutumisen tila Pohjoinen vihreä biotalous Pirjo Peltonen-Sainio 01.12.15 - 31.12.16 Päättynyt
Nibio-Luke IPM-yhteistyö IPM-NO-FI Pohjoinen vihreä biotalous Irene Vänninen 02.11.15 - 29.02.16 Päättynyt
Maatalousyrittäjien tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävät ja uhkaavat tekijät Tulentekijät Pohjoinen vihreä biotalous Risto Rautiainen 01.01.15 - 30.06.16 Päättynyt
AB Seinäjoki – Luke osana innovaatioyhteisöä AB Seinäjoki - Luke osana innovaatioyhte Merja Högnäsbacka 01.10.15 - 15.02.16 Päättynyt
Riistatalouden hyvinvointivaikutukset RITAHYVA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Artti Juutinen 01.09.15 - 31.05.16 Päättynyt
Maalahden suistosiian merkinnät Masume Sininen biotalous Lari Veneranta 23.04.15 - 30.11.16 Päättynyt
Härmän ja ansarijauhiaisen torjunta otsonin avulla kasvihuoneessa Otsoansa Innovatiivinen ruokajärjestelmä Liisa Särkkä 14.09.15 - 30.04.16 Päättynyt
Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen (ELASTINEN) Elastinen Pohjoinen vihreä biotalous Pirjo Peltonen-Sainio 01.06.15 - 31.12.16 Päättynyt
Suomenlahden vaellussiikajoet, poikaskartoitus Suomenlahden vaellussiikajoet Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Lari Veneranta 01.04.15 - 31.08.16 Päättynyt
Jätteiden lajittelussa syntyvien jätejakeiden materiaalitehokkaan hyödyntämisen edistäminen LAJIJÄTE Pohjoinen vihreä biotalous Virpi Alenius 01.04.15 - 31.12.16 Päättynyt
INAR RI II Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri INAR RI II Pohjoinen vihreä biotalous Leena Finér 01.01.15 - 31.12.16 Päättynyt
Miten kokopuun ja runkopuun korjuu kannattaa tehdä metsämaan viljavuuden säilymisen kannalta? Miten kokopuun ja runkopuun korjuu kanna Pohjoinen vihreä biotalous Aino Smolander 01.01.15 - 28.08.16 Päättynyt
Biomassa-atlas Biomassa-atlas Pohjoinen vihreä biotalous Eeva Lehtonen 30.01.15 - 31.12.16 Päättynyt
GMO-selvitys Esiselvitys muuntogeenisten kasvien kansallisten viljelykieltojen vaikutuksista GMO-selvitys Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jyrki Niemi 01.02.15 - 30.06.16 Päättynyt
Nieriän istutusvertailu Nieriän istutusvertailu Sininen biotalous Irma Kolari 15.09.14 - 31.12.16 Päättynyt
Puutteellisesti tunnetut kalalajit Puutteellisesti tunnetut kalalajit Sininen biotalous Lauri Urho 01.01.14 - 31.12.16 Päättynyt
Metsänhoidon haasteet muuttuvassa ympäristössä. Päätös 278151. Metsänhoidon haasteet muuttuvassa ympäri Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Raisa Mäkipää 22.01.14 - 31.12.16 Päättynyt
Männynjuurikäävän virusten keskinäiset interaktiot ja isännän reaktiot MäViKeInt Pohjoinen vihreä biotalous Jarkko Hantula 01.09.12 - 31.08.16 Päättynyt
STARTREE – Multipurpose trees and non-wood forest products a challenge and opportunity 00 STARTREE - Multipurpose trees non-wood f Pohjoinen vihreä biotalous Mikko Kurttila 01.10.12 - 31.12.16 Päättynyt
Puun muodostuksen ja kuljetuskapasiteetin merkitys haavan ja koivun sopeutumisessa muuttuvaan ilmastoon Puun muodostuksen ja kuljetuskapasiteeti Pohjoinen vihreä biotalous 01.09.11 - 29.02.16 Päättynyt
TREES4FUTURE TREES4FUTURE Pohjoinen vihreä biotalous Egbert Beuker 01.11.11 - 30.04.16 Päättynyt
TREES4FUTURE – kansainvälinen yhteistyö TREES4FUTURE - kansainvälinen yhteistyö Pohjoinen vihreä biotalous Egbert Beuker 01.11.11 - 30.04.16 Päättynyt
AACA Adaptation actions for a changing Arctic AACA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Seija Tuulentie 01.01.15 - 31.12.16 Päättynyt
SEkuusi Kuusen kasvullinen lisäys – kohti tulevaisuuden taimituotantoa SEkuusi Pohjoinen vihreä biotalous Tuija Aronen 01.01.15 - 31.12.16 Päättynyt
KHK-inventaarion kehittäminen YM ja MMM KHK-inventaarion kehittäminen YM ja MMM Pohjoinen vihreä biotalous Aleksi Lehtonen 01.06.14 - 31.12.16 Päättynyt
Suomalaisen metsäenergiaosaamisen ja -teknologian hyödyntäminen Venäjällä Suomalaisen metsäenergiaosaamisen ja -te Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 02.07.14 - 31.12.16 Päättynyt
Data to Intelligence Tekes 340/12 DIGILE Pohjoinen vihreä biotalous Jari Hynynen 01.01.14 - 31.03.16 Päättynyt
Metsänhoidon kehittämis- ja tutkimusyhteistyö Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa 2012-2016 Metsänhoidon kehittämis- ja tu Pohjoinen vihreä biotalous Pasi Rautio 01.03.12 - 31.12.16 Päättynyt
Suomen metsäsektorin kilpailukyky: Analyysi globalisaation ja kansainvälisen politiikan vaikutuksesta toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn Suomen metsäsektorin kilpailuk Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Pia Katila 01.09.12 - 28.02.16 Päättynyt
Smart Integrated Livestock Farming SILF Smart Integrated Livestoc Innovatiivinen ruokajärjestelmä Matti Pastell 01.01.13 - 30.06.16 Päättynyt
Toimintamalli peltokasvilajikkeiden viljelyarvon testaamiseksi Suomessa LAJIKE Toimintamalli peltokasv Pohjoinen vihreä biotalous Marja Jalli 01.01.14 - 31.03.16 Päättynyt
VIHREÄN KASVUN INDIKAATTORIEN KEHITTÄMINEN SEKÄ RESURSSI- JA MATERIAALITEHOKKUUDEN MITTAAMINEN VnK VihreäIndikaattori Vihreän Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 02.01.15 - 30.04.16 Päättynyt
NEAT: verkosto talousosaamisen kehittämiseksi eläinten terveyteen liittyvässä koulutuksessa, tutkimuksessa ja päätöksenteossa Euroopassa ja muualla (Networking to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in Europe and beyond) NEAT Networking to enhance the Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jarkko Niemi 01.10.12 - 31.12.16 Päättynyt
Rehujen ja tuotantoeläinten salmonellavalvonnan riskinarviointi ja kustannus-hyöty-analyysi SALMOVALVO Rehujen ja tuotanto Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarkko Niemi 01.01.13 - 30.09.16 Päättynyt
Vektorilevintäiset kasvitaudit puutarhakasveilla Vektorilevintäiset kasvitaudit Pohjoinen vihreä biotalous 02.05.12 - 31.12.16 Päättynyt
New dietary strategies addressing the specific needs of the elderly population for healthy ageing in Europe NuAge Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Xavier Irz 01.05.11 - 30.04.16 Päättynyt
Suomen normilanta Normilanta Suomen normilanta Pohjoinen vihreä biotalous Sari Luostarinen 01.01.14 - 15.04.16 Päättynyt
Teollisen Internetin soveltaminen biotalouteen BIONET Teollisen Internetin so Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juha Backman 01.01.15 - 31.12.16 Päättynyt
Hyvinvoinnin ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen maatila- ja luonnonvara-alan yrityksissä Maatyö Hyvinvoinnin ja toiminn Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jarkko Leppälä 01.01.12 - 30.04.16 Päättynyt
Manipulating Grass – Fungal Endophyte Symbioses to Reduce Greenhouse Gas Emissions and Increase Soil Carbon Sequestration in Pastures of Finland, New Zealand, and the United States EndoGas Manipulating Grass F Pohjoinen vihreä biotalous 01.01.14 - 31.12.16 Päättynyt
Ruokajärjestelmän mittarointi suljetumman resurssien käytön dynamiikan ja kestävän kehityksen tueksi SYS-INDEX Pohjoinen vihreä biotalous 01.01.13 - 30.09.16 Päättynyt
MAPPING, MANAGEMENT AND RESILIENCE OF ECOSYSTEM SERVICES FOR FOOD SECURITY AND RESPONSE TO CLIMATE CHANGE IN ETHIOPIA SOILMAN Mapping management an Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.09.13 - 31.08.16 Päättynyt
Lihakarjan jalostus ja genetiikka BEEF Suomalaisen lihakarjan ge Innovatiivinen ruokajärjestelmä Antti Kause 01.01.13 - 31.12.16 Päättynyt
Sisävesien ekosysteemipalveluiden kustannus-hyötyanalyysi EcoSpa Sisävesien ekosysteemip Sininen biotalous Eija Pouta 01.09.12 - 31.12.16 Päättynyt
Connecting the animal genome, gastrointestinal microbiomes and nutrition to improve digestion efficiency and the environmental impacts of ruminant livestock production Connecting the animal genome Innovatiivinen ruokajärjestelmä Johanna Vilkki 01.01.12 - 31.12.16 Päättynyt
Biotalousketjujen kestävyys BioKesti Biotalousketjujen kes Innovatiivinen ruokajärjestelmä Frans Silvenius 01.01.14 - 31.12.16 Päättynyt
SOLID – Sustainable Organic and Low-Input Dairying Sustainable Organic and Low-In Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marketta Rinne 01.01.11 - 31.12.16 Päättynyt
Taudinaiheuttajakohtainen tieto – uusi mahdollisuus utareterveyden edistämiseen PATU Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anna-Maija Heikkilä 01.04.13 - 30.06.16 Päättynyt
Säävaihtelun ja ääri-ilmiöiden aiheuttamien riskien hallinta tuotannon haavoittuvuuden vähentämiseksi ja puskurointi- sekä palautumiskyvyn parantamiseksi (ILMAPUSKURI) ILMAPUSKURI Säävaihtelun ja ää Pohjoinen vihreä biotalous Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.13 - 31.03.16 Päättynyt
Economics of Aquatic Foodwebs ECA Economics of Aquatic Foodw Sininen biotalous Eija Pouta 01.09.12 - 31.12.16 Päättynyt
Tietoliikenneyhteyksien vaikutus maaseutualueiden kehitykseen Tietomaa Tietoliikenneyhteyksi Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Olli Lehtonen 01.04.15 - 30.06.16 Päättynyt
Optimizing Pathways and Market Systems for Enhanced Competitiveness of Sustainable Bio-Energy and Technologies in Europe Optimizing Pathways and Market Pohjoinen vihreä biotalous Kaija Hakala 01.04.13 - 31.03.16 Päättynyt
Geenivarat hyötykäyttöön: ratkaisut tuote- ja palveluketjujen kehittämiseksi HYÖTYGEENI Geenivarat hyötykäy Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Terhi Latvala 01.04.15 - 31.12.16 Päättynyt
Balancing local politics, housing preferences and sustainability in the new detached houisng areas in the rural-urban interaction zones BALANCE Balancing local politi Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Hilkka Vihinen 01.09.11 - 31.12.16 Päättynyt
International Biofuels Market -Hedging Potential for Finnish Producers and Traders Market for Bio International B Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.01.07 - 31.12.16 Päättynyt
Maaseudun ekosysteemipalvelut ja niiden arvo EKOAR Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Eija Pouta 01.11.11 - 31.12.16 Päättynyt
Maan rakenne osana perunamaan tuottavuutta ja ympäristönhoitoa Maan rakenne Maan rakenne osan Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.01.13 - 31.03.16 Päättynyt
Jokikunnostukset Jokikunnostukset Sininen biotalous Ari Huusko 01.01.11 - 31.12.16 Päättynyt
Kalastuksen kestävyys ja eläinpolitiikka Kalastuksen kestävyys ja eläin Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Pekka Salmi 01.01.06 - 31.12.16 Päättynyt
Riistapolitiikan yhteensopivuus Riistapolitiikan yhteensovitta Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Juha Hiedanpää 01.08.11 - 31.12.16 Päättynyt
Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys Tieteenalojen toiminta metsien Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Leena Paavilainen 01.01.15 - 09.03.16 Päättynyt
Metsikködynamiikan ennustaminen ja MOTTI-ohjelmiston kehittäminen Metsikködynamiikan ennustaminen ja MOTTI Pohjoinen vihreä biotalous Jari Hynynen 01.01.12 - 31.12.16 Päättynyt
Puuenergian hankintayritysten liiketoimintamallit ja menestystekijät Puuenergian hankintayritysten Pohjoinen vihreä biotalous 01.01.12 - 31.12.16 Päättynyt
Kilpailukykyiset metsäenergian hankintaketjut pienen mittakaavan lämmöntuotannossa – metsäalan mahdollisuudet Suomessa ja maailmalla Kilpailukykyiset metsäenergian Pohjoinen vihreä biotalous Lauri Sikanen 01.01.12 - 31.12.16 Päättynyt
Metsikön kasvatusvaihtoehtojen tuotos- ja tuottovaikutukset Metsikön kasvatusvaihtoehtojen tuotos- j Pohjoinen vihreä biotalous Jari Hynynen 01.01.12 - 31.12.16 Päättynyt
Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito – tutkimusohjelman johtaminen, tiedon ja teknologian siirto Tulevaisuuden metsät ja metsän Pohjoinen vihreä biotalous Timo Saksa 01.01.12 - 31.12.16 Päättynyt
Eri-ikäisrakenteisten ja monijaksoisten metsien käsittely Eri-ikäisrakenteisten ja monijaksoisten Pohjoinen vihreä biotalous Sauli Valkonen 01.01.12 - 31.12.16 Päättynyt
Metsän luontainen uudistaminen – pusikoita vai puun tuottamista Metsän luontainen uudistaminen - pusikoi Pohjoinen vihreä biotalous Pasi Rautio 01.01.12 - 31.12.16 Päättynyt
Koneellisen metsänhoidon kehittäminen ja käyttöönotto Koneellisen metsänhoidon kehit Pohjoinen vihreä biotalous 01.01.12 - 31.12.16 Päättynyt
Metsäkylvömenetelmät ja metsäpuiden siementuotanto Metsäkylvömenetelmät pääprojek Pohjoinen vihreä biotalous Pekka Helenius 01.01.12 - 31.12.16 Päättynyt
PROVISION OF HARMONIZED LAND COVER INFORMATION FOR LUCAS FROM THE FINNISH DATASETS FINLUCAS1 Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Sakari Tuominen 01.01.15 - 30.06.16 Päättynyt
Röntgenteknologian hyödyntäminen mukuloivien vihannesten maltovirusten havainnointiin Mukula Riitta Laitinen 01.01.16 - 31.12.16 Päättynyt
Perkloraatti ja kloraatti suomalaisessa elintarvikeketjussa Perkloraatti Marja Lehto 01.04.15 - 31.12.16 Päättynyt
Maatalouskoneiden työtapaturmien ehkäisy ja turvallisuusriskien hallinta työurien pidentämisessä Koneturva Maatalouskoneiden ty Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jarkko Leppälä 01.04.14 - 30.04.16 Päättynyt
Maidon laatu, turvallisuus ja tuotteistaminen – uudet innovaatiot MAITTILA Maarit Mäki 02.01.15 - 31.12.16 Päättynyt
Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -ohjelma MARAHYÖTY Maatalouden ravintee Pohjoinen vihreä biotalous 01.09.14 - 31.08.16 Päättynyt
Maan reservikaliumin esiintyminen Suomessa ja sen merkitys nurmen lannoituksen optimoinnissa RESERVI-K Perttu Virkajärvi 01.12.14 - 31.12.16 Päättynyt
Viides ulottuvuus – Viherkattojen kestävä kasvillisuus. Hulevesien hallintaa ja monimuotoisuutta kotimaisen taimituotannon turvin. Viides ulottuvuus Eeva-Maria Tuhkanen 01.01.12 - 31.03.16 Päättynyt
Kotieläintila kaupungin ja maaseudun vaihettumisvyöhykkeellä Kotieläinsopu Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.06.12 - 31.03.16 Päättynyt
Maatilat sosiaalipalveluiden tukiverkostona. – Farmilla-toimintamallin kehittäminen FARMILLA Anja Yli-Viikari 01.01.14 - 31.12.16 Päättynyt
Ruokaketjun alueellinen verkostomalli lähiruoan käytön lisäämiseksi julkisissa keittiöissä RuokaNET Ruokaketjun alueellin Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kirsi Korhonen 01.01.14 - 31.03.16 Päättynyt
Korkeaenergisen rehun vaikutus varhaiskasvuun, nahkontapainoon, karvanlaatuun ja hyvinvointiin minkillä (Neovison vison) Energiaminkki Korkeaenergisen Hannu T Korhonen 01.01.15 - 31.12.16 Päättynyt
Taloudellisesti tiineeksi Heifer Plus Anna-Maija Heikkilä 01.01.14 - 31.12.16 Päättynyt
Älykäs mittaussysteemi valvomaan broilerihallin olosuhteita ja eläinten hyvinvointia Älytila Petra Tuunainen 01.06.14 - 01.06.16 Päättynyt
Metsästyskulttuuri ja maaseudun kestävä kehitys METKU Katriina Soini 01.01.13 - 31.03.16 Päättynyt
Ruokajärjestelmän kokonaistarkastelu FOODSYS Ulla Ovaska 01.01.14 - 31.12.16 Päättynyt
Elinympäristöt, erillistehtävät Elinympäristöt erillistehtävä Nina Peuhkuri 01.01.13 - 01.01.16 Päättynyt
Itämeri – asiantuntijatehtävät Itämeri - asiantuntijatehtävät Anssi Ahvonen 01.01.10 - 31.12.16 Päättynyt
Rakennetut joet, asiantuntijatehtävät Rakennetut joet, asiantuntijatehtävät 01.01.11 - 31.12.16 Päättynyt
Itämeri ja sinisen kasvun mahdollisuudet tutkimusohjelma – kehittäminen BalticBlue Anssi Ahvonen 01.01.15 - 31.12.16 Päättynyt
ForestEnergy2020 ForestEnergy2020 Antti Asikainen 01.01.12 - 31.12.16 Päättynyt
Metsäsektorin suhdannekatsaus Metsäsektorin suhdannekatsaus Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jari Viitanen 01.01.13 - 31.12.16 Päättynyt
Lohkon ominaispiirteet huomioivan ravinnekuormitusmallinnus LOHK Arto Latukka 01.01.17 - 01.01.17 Päättynyt
Kärkihanke Esiselvitys vesistöihin joutuneiden ravinteiden hyödyntämiseen perustuvien arvoketjujen kehittämisestä Suomen olosuhteisiin Kärkihanke RaPoBusiness Sininen biotalous Kirsi Usva 01.11.16 - 31.03.17 Päättynyt
Intelligent Crop Production: Data-integrative, Multi-task Learning Meets Crop Simulator AI-CropPro Innovatiivinen ruokajärjestelmä Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.18 - 31.12.21 Käynnissä
Lohenkalastuspaine Utsjoen sivujokialueilla Kalastus Utsjoessa Sininen biotalous Maija Länsman 01.01.17 - 31.10.17 Päättynyt
Biopolttonesteet ja puun hinta BiPu Jussi Lintunen 13.03.17 - 14.04.17 Päättynyt
Pian väitöskirjatyön valmistuminen */02 01 11 02/2017 Pian väitös Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Pia Smeds 01.03.17 - 30.06.17 Päättynyt
Metsätuhot ja ilmastonmuutos -seminaarisarja Metsätuho Road Show Pohjoinen vihreä biotalous 01.01.17 - 08.06.17 Päättynyt
Hyötyä biotalouden verkostoista Kainuussa – Puun arvoketjun tehostaminen kannolta käyttökohteisiin Lähikuitu Pohjoinen vihreä biotalous Juha Laitila 02.01.17 - 02.11.17 Päättynyt
MMM Ympäristötoimien tuloksellisuus MMM-YMP Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anja Yli-Viikari 02.01.17 - 28.07.17 Päättynyt
Väitöskirjan loppuunsaattiminen Water and vegetables Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marja Lehto 01.01.17 - 31.05.17 Päättynyt
Sammalen vedenpidätys save Pohjoinen vihreä biotalous Liisa Särkkä 02.01.17 - 30.09.17 Päättynyt
Mansikan kukintasäätely Mansikan kukintasäätely Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marja Rantanen 01.09.16 - 31.03.17 Päättynyt
EU:n haitallisten vieraslajien levinneisyys ja hallintatoimenpiteet EU-HAVI Erja Huusela-Veistola 01.03.16 - 31.03.17 Päättynyt
Metsäbiomassan käyttö ilmastonmuutoksen hillinnässä Metsäbiomassan käyttö ilmastonmuut hill Pohjoinen vihreä biotalous Johanna Routa 01.09.16 - 28.02.17 Päättynyt
Väitöskirjan viimeistely – Nikula VK-Nikula Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Ari Nikula 03.10.16 - 29.09.17 Päättynyt
Ammoniumtyppilannoituksen vaikutus jääsalaatin satoon ja laatuun ATL-salaatti Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juha Näkkilä 01.09.16 - 31.07.17 Päättynyt
Puna- ja valkoherukoiden solukkolisäys ja kryosäilytys Cryopreservation of red and white curran Innovatiivinen ruokajärjestelmä Saija Rantala 01.04.16 - 31.03.17 Päättynyt
Hyljepaikkatietokanta Hyljepaikka Kitta Suhonen 01.09.16 - 31.05.17 Päättynyt
Väitöskirjatyö matkailurakentamisesta Matkailuväitös Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Marja Uusitalo 01.09.16 - 31.05.17 Päättynyt
Multi-source National Forest Inventory data for forest production and utilization analyses at different levels MVMI-2-MELA 01.10.16 - 31.01.17 Päättynyt
Riistan arvo Riista-arvo Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Artti Juutinen 01.09.16 - 30.09.17 Päättynyt
Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kus Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jarkko Niemi 01.05.16 - 28.02.17 Päättynyt
Metsäpuiden syysistutuksen riskit Syysistutus Pohjoinen vihreä biotalous Jaana Luoranen 01.06.16 - 28.02.17 Päättynyt
Biotalous ja lähialueen elintarvike- ja metsäsektoreiden markkinarakenteet Biotalous ja lähialueiden markkinat Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Mika Mustonen 03.05.16 - 28.02.17 Päättynyt
Mansikan jalostus MAJA Saila Karhu 01.01.97 - 31.12.17 Päättynyt
Lihaketjun kestävä kilpailukyky LIHAKILPAILUKYKY Lihaketjun ke Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Csaba Jansik 01.05.14 - 30.09.17 Päättynyt
Otsonin käyttö begonialla, mansikalla ja kurkulla bemaku Innovatiivinen ruokajärjestelmä Liisa Särkkä 01.05.16 - 31.01.17 Päättynyt
Kansallisten humalageenivarojen säilytys ja hyödyntäminen Humalan tuotanto ja käyttö Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anna Nukari 01.01.16 - 31.03.17 Päättynyt
Suomalaisen elintarviketalouden kilpailukyky KILPA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Csaba Jansik 01.03.16 - 31.03.17 Päättynyt
Vesiruton hyötykäyttö – riesasta raaka-aineeksi Elodea Sininen biotalous 01.05.16 - 30.04.17 Päättynyt
Skenaariotarkastelut puuperäisen bioenergian kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ja vaikutuksista metsäsektoriin Euroopassa Skenaarioita metsäsektorille Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.05.15 - 31.01.17 Päättynyt
NAUDAN LIETELANNAN FRAKTIOINTI NAUTAFRAKTIO Innovatiivinen ruokajärjestelmä Saija Rasi 01.03.15 - 01.05.17 Päättynyt
Enhancing development of water use efficient crops & production methods to dry and saline conditions ICI-EGYPT-MTT Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Oiva Niemeläinen 01.01.13 - 31.01.17 Päättynyt
Biohiilen käyttö kompostoinnissa ja ravinteiden kierrätyksessä Levillä Bevi Pohjoinen vihreä biotalous 01.01.16 - 29.12.17 Päättynyt
Turkislannan määrä ja laatu Turkislanta Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sari Luostarinen 15.02.16 - 31.05.17 Päättynyt
Nanoteknisesti biosuojattu kestopuu SafeWood2 Tekes EAKR Pohjoinen vihreä biotalous Martti Venäläinen 01.01.16 - 31.05.17 Päättynyt
Rahkasammaleen taudinestovaikutus Rahka Pohjoinen vihreä biotalous Liisa Särkkä 04.01.16 - 31.08.17 Päättynyt
Hitaasti follikkelia stimuloivaa hormonia (FSH) vapauttavan kantaja-aineen käyttö naudan alkiohuuhtelun superovulaatiokäsittelyssä HITMAP5 Pohjoinen vihreä biotalous Heli Lindeberg 01.01.16 - 28.02.17 Päättynyt
Workshop for the future of the Baltic Sea whitefish stocks – Heading for sustainable resources and natural reproduction NORDWHIFI Sininen biotalous Lari Veneranta 01.01.16 - 28.02.17 Päättynyt
Multifunctional Agriculture as a Driver for Innovation in rural Europe MADIE main project Pohjoinen vihreä biotalous Robert Prinz 01.08.15 - 30.09.17 Päättynyt
The interactions between trees and ground vegetation for organic nitrogen uptake via ericoid and ectomycorrhizal fungi Nitrofung Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Fritze 02.11.15 - 31.12.17 Päättynyt
Ravinne- ja energiaomavaraisen lähiruoan tuotanto Palopuron agroekologinen symbioosi Palopurosymbioosi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Elina Virkkunen 01.06.15 - 28.02.17 Päättynyt
Digitaalinen kaupankäynti puutuotealalla eWood Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Tarmo Räty 26.03.15 - 31.12.17 Päättynyt
Uusia menetelmiä puutarhakasvien mikrolisäykseen BIORLAU1 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juho Hautsalo 01.04.15 - 30.04.17 Päättynyt
Vieraslajien varhaisvaroitus- ja seurantajärjestelmän kehitys ja tahattomien leviämisväylien hallinta VISAKE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Lauri Urho 01.01.15 - 31.03.17 Päättynyt
Kokemäenjoen vaellussiian lisääntymisaluetutkimus Kokemäenjoen vaellussiian Sininen biotalous Lari Veneranta 01.01.15 - 28.02.17 Päättynyt
PROIntensAfrica – Towards a long-term Africa-EU partnership to raise sustainable food and nutrition security in Africa ProIntensAfrica Innovatiivinen ruokajärjestelmä Susanna Rokka 01.01.15 - 30.04.17 Päättynyt
Luomupellon rikkakasvit hallintaan viljelyn keinoin LUKEKAS Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jukka Salonen 01.01.15 - 31.03.17 Päättynyt
TUIKEPUU Männyn sydänpuun uuteaineiden tehokas mittaus ainespuun jalostuksen tueksi TUIKEPUU Pohjoinen vihreä biotalous Anni Harju 01.01.15 - 28.02.17 Päättynyt
Metsiin liittyvien politiikka-analyysien organisointi Euroopassa (ORCHESTRA) ORCHESTRA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.02.13 - 30.06.17 Päättynyt
Kuluttajien tietoisuuden lisääminen elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista ja ympäristövastuullisista ruokavalinnoista Climate Communication III Kulu Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juha-Matti Katajajuuri 01.04.14 - 31.03.17 Päättynyt
Monipuolisesti liikkuvat elementit: retrotransposonien solusta soluun liikkuminen. MultiMobile Monipuolisesti lii Innovatiivinen ruokajärjestelmä Alan Schulman 01.09.13 - 31.08.17 Päättynyt
Salaatin nitraattipitoisuuden kartoitus ja luotettavan omavalvontamenetelmän varmistaminen pikamittausmenetelmällä Nitraattisalaatti Salaatin nit Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juha Näkkilä 25.09.13 - 30.06.17 Päättynyt
The Internet of Fields: smart and mobile farm management software Agroptima The Internet of Fiel Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.01.15 - 30.04.17 Päättynyt
Nautakarjanavetoista syntyvät ammoniakkipäästöt ja hajukuorma NavettaPäästö Nautakarjanaveto Pohjoinen vihreä biotalous 15.03.15 - 31.03.17 Päättynyt
Vihannesten ja marjakasvien tasapainoinen N- ja P-lannoitus ja ravinnepäästöjen vähentäminen PuutarhaNP Vihannesten ja marj Innovatiivinen ruokajärjestelmä Terhi Suojala-Ahlfors 15.02.14 - 30.09.17 Päättynyt
Sika- ja Siipikarjatalouden taloudellisten riskien hallinta S SAtRisk Sika- ja siipikarjat Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Minna Väre 01.03.15 - 30.06.17 Päättynyt
Suomalainen kannattava ja voimistuva luomupuutarhatuotanto Luomupuutarha Suomalainen kann Innovatiivinen ruokajärjestelmä Terhi Suojala-Ahlfors 01.01.13 - 31.03.17 Päättynyt
Sikojen kastraation vaihtoehdot – Alternatives to castration of piglets (FINCAS) FINCAS Sikojen kastraation vai Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarkko Niemi 01.01.10 - 31.01.17 Päättynyt
FACCE-MACSUR Modelling climate change risk to European agriculture and food security FACCE-MACSUR Climate change ri Innovatiivinen ruokajärjestelmä Taru Palosuo 01.04.12 - 31.05.17 Päättynyt
Agriculture meets Future Internet AgriFI Agtriculture meets Futur Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.01.15 - 30.04.17 Päättynyt
Suomen peltojen karttapohjainen eroosioluokitus, valtakunnallisen kattavuuden saavuttaminen Mapero 2 Suomen peltojen kartt Pohjoinen vihreä biotalous 01.01.14 - 31.03.17 Päättynyt
Pellon osto- ja vuokrahinnat Eurostat Pellon osto- ja vuokrahinnat Eurostat Sirpa Karppinen 01.11.15 - 31.10.17 Päättynyt
Hallinnollisen datan käytön lisääminen HallData Pasi Mattila 01.11.15 - 30.04.17 Päättynyt
Myyrien kannanvaihteluiden valtakunnallinen seuranta Myyräseuranta Otso Huitu 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Effects of biochar on N cycling in agricultural soils BIOCHAR-N Perttu Virkajärvi 01.09.13 - 31.08.17 Päättynyt
Luontaisesti rehevien valuma-alueiden ravinnekuormitus Sisä-Suomessa RAKU Luontaisesti rehevien val Perttu Virkajärvi 01.01.15 - 31.12.17 Päättynyt
Tutkimus- ja kehittämisohjelman Uudet metsä- ja puubiomassaperäiset tuotteet ja palvelut (NEW) koordinaatiohanke Tutkimus- ja kehittämisohjelma Mikko Kurttila 01.01.13 - 31.12.17 Päättynyt
Älykästä tutkimusta PÄÄTETTY 311215 MTT Älykästä tutkimusta PÄÄTETTY 311215 MTT 01.01.16 - 31.12.17 Päättynyt
Liha- ja maitoketjujen kokonaiskestävyyden tarkastelu HOSU-animal Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarkko Niemi 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Ekosysteemipalvelujen tilinpito grants Ekosysteemipalvelut tilinpito Esa Katajamäki 01.06.17 - 31.12.18 Päättynyt
Helsinki EU Office -koordinaatio Hki EU Office Mika Mustonen 01.01.18 - 31.12.21 Käynnissä
Isäntäpuu-mikrobivuorovaikutukset muuttuvassa ilmastossa Biome Pohjoinen vihreä biotalous Leena Hamberg 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
The potential of green finance in bioeconomy GREENBONDS Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Esa-Jussi Viitala 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Metsien monikäyttö ja ekosysteemipalvelut forSERVICE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Päivi Merilä 01.01.18 - 31.12.19 Päättynyt
The role and significance of bioeconomy in Regional government reform and long-term land use planning BIOREFORM Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Juha Hiedanpää 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Luonnontuoteliiketoiminnan tuki – uudet tuotosmallit ja liiketoiminnan kestävyyden arvionti WFP-tools Pohjoinen vihreä biotalous Mikko Kurttila 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Genetically modified cell model for bovine mastitis editMASTITIS Innovatiivinen ruokajärjestelmä Terhi Iso-Touru 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Forests, Economy and Policies ForePol Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jussi Uusivuori 01.01.18 - 31.12.18 Päättynyt
International Visitation Committee of the Ctgb, the Netherlands, 2018 IVC Ctgb 2018 Sari Autio 01.01.18 - 30.09.18 Päättynyt
Juurikääpien biologia ja torjunta HetBC Pohjoinen vihreä biotalous Jarkko Hantula 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Improved pre-harvest planning using modern forest inventory techniques PRE-FIT Pohjoinen vihreä biotalous Pekka Hyvönen 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Sustainable bioeconomy: holistic multi-criteria assessment framework SusBioEcon Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Natalia Kuosmanen 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Porotalouden aluetaloudellisten vaikutusten laskentamallin kehittäminen POROTA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Marja Knuuttila 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Lypsylehmien resurssitehokkuuden kehittäminen ja metaanipäästön vähentäminen – pilotti vaihe A++ Lehmä - pilotti Innovatiivinen ruokajärjestelmä Martin Lidauer 01.01.18 - 31.03.21 Käynnissä
Kalastava Suomi – viehekalastuspaine kalatalousalueilla Kalastava Suomi Sininen biotalous Päivi Eskelinen 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Requirement analysis and project plan for the modernization of the MELA forest decision support system preMENU Pohjoinen vihreä biotalous Reetta Lempinen 01.01.18 - 31.12.18 Päättynyt
Puiden Neonectria-korotaudit – monitieteinen verkosto ratkomaan Pohjoismaiden puutarha- ja metsätalouden uusia haasteita Puiden Neonectria-korotaudit Pohjoinen vihreä biotalous Anne Uimari 01.09.17 - 01.03.20 Päättynyt
Kasvigenomin muokkaus PlantEdit Innovatiivinen ruokajärjestelmä Alan Schulman 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Finland’s Forest 2020 report – illustrative information on the social, economic, ecological and cultural aspects of the forest sector for a balanced and optimal forest related decision-making SoFF 2020 Pohjoinen vihreä biotalous Markus Lier 01.02.18 - 31.12.20 Käynnissä
ERA-Net Cofund on Sustainable Crop Production SusCrop Innovatiivinen ruokajärjestelmä Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.18 - 31.12.22 Käynnissä
Safety training tools for foreign farm workers SafetyTrain Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Tiina Mattila 01.05.17 - 31.12.18 Päättynyt
Tannins for waste water treatment TanWat Pohjoinen vihreä biotalous Hanna Brännström 01.01.18 - 31.05.21 Käynnissä
Sika- ja siipikarjatilat – lantafosforin ja -typen optimointi tilatasolla (SiFos) SiFos Innovatiivinen ruokajärjestelmä Liisa Keto 01.12.17 - 30.11.20 Käynnissä
Raivauspuuston korjuuvaihtoehdot ja puubiomassan puskurivarastointi HaBu Pohjoinen vihreä biotalous Juha Laitila 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Muuttuvien talviolosuhteiden vaikutus puna-apilan typpi- ja fosforipäästöihin APILASIMU Muuttuvien talviolos Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kirsi Järvenranta 01.01.15 - 31.12.17 Päättynyt
Kalaöljyn jalostaminen lisäarvotuotteiksi KaJaLi Sininen biotalous Juha Koskela 01.02.16 - 31.12.17 Päättynyt
Smart logging and transportation Smartlog Pohjoinen vihreä biotalous Paula Jylhä 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Maksasammalen torjunta Maksa Pohjoinen vihreä biotalous Liisa Särkkä 01.01.18 - 31.03.20 Päättynyt
Kaupunkimetsät lahottajasienten monimuotoisuuden turvaajina Upoly Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Leena Hamberg 01.01.18 - 31.12.21 Käynnissä
Wood, radiative forcing and biodiversity – a solution for a holistic forest management approach WoRaBi-SUS Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Olli Salminen 01.01.18 - 31.12.19 Päättynyt
Genes in change: novel approaches for gene conservation of forest trees GIC Pohjoinen vihreä biotalous Mari Rusanen 01.01.18 - 31.12.19 Päättynyt
Kokemäenjoen vaellussiian luonnontuotanto Kovalu Sininen biotalous Lari Veneranta 14.12.17 - 31.12.21 Käynnissä
Evoluutio männyn (Pinus sylvestris) geeniverkostoissa – implikaatiot puunjalostukselle EvoGeNeBreed Pohjoinen vihreä biotalous Sonja Kujala 01.01.18 - 31.12.20 Käynnissä
Pohjois-Savon vesistöalan osaamisen ja infrastruktuurin kehittämissuunnitelma VESI-INFRA Pohjoinen vihreä biotalous Perttu Virkajärvi 01.08.17 - 31.05.18 Päättynyt
Towards Understanding the Impact of Climate Change on Eurasian Boreal Forests ISOBOREAL Pohjoinen vihreä biotalous Katja Rinne-Garmston 01.01.18 - 31.12.22 Käynnissä
BIOTISLEEN JA –HIILEN KÄYTTÖ KOMPOSTOINNIN TEHOSTAJANA TehoKomposti Pohjoinen vihreä biotalous Marleena Hagner 01.12.17 - 31.08.19 Päättynyt
Luke, kansallinen palveluväyläprojekti LuonnonvaraTIE Anu Kantola 01.01.16 - 30.09.17 Päättynyt
Asiantuntijatiedon hallinta Asiantuntijatiedon hallinta Leena Byholm 01.01.17 - 31.05.18 Päättynyt
Open Geospatial Information Infrastructure for Research 3 OGIIR3 Sirpa Thessler 01.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit PaiBiRa Pohjoinen vihreä biotalous Marja Jallinoja 01.09.17 - 31.12.20 Käynnissä
CLINF-R Ilmastonmuutoksen vaikutukset tartuntatautien epidemiologiaan ja seuraukset pohjoisiin yhteiskuntiin CLINF-R Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juha Kantanen 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Metsä oppimisympäristönä – Etelä-Savo yhteisöllisenä metsätiedon avaajana (aliprojekti 1) Openmetsä - Välittömät kustannukset Pohjoinen vihreä biotalous Teijo Nikkanen 01.01.15 - 31.12.17 Päättynyt
Kalojen uhanalaisuusarviointi 2 KalaUhat 2 Marja-Liisa Koljonen 01.01.17 - 31.12.17 Päättynyt
Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa KELIME Pohjoinen vihreä biotalous Lauri Sikanen 01.09.17 - 30.06.20 Päättynyt
Closed Loop Baltic Closed Loop Baltic Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ansa Palojärvi 15.08.16 - 31.05.19 Päättynyt
Kalojen PIT-telemetrialaitteiston rakentaminen Oulun kaupunkipurojen koealueelle Tutkimusinfra Oulun kaupunkipuroihin Sininen biotalous Pekka Hyvärinen 01.11.17 - 31.12.18 Päättynyt
Lähde luomun matkaan! – Luomun lisäsarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa LÄHE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Hanna Muttilainen 01.11.17 - 31.10.20 Käynnissä
Tehoa hedelmäpuunsyövän hallintaan eri omenalajikkeilla Canker fight Innovatiivinen ruokajärjestelmä Tuuli Haikonen 01.09.17 - 31.12.21 Käynnissä
Networking, partnerships and tools to enhance in situ conservation of European agrobiodiversity Farmer’s Pride Innovatiivinen ruokajärjestelmä Maarit Heinonen 01.10.17 - 30.09.21 Käynnissä
Kauran punahomekestävyyden arviointi kansallisen kasvien fenotyyppausinfrastuktuurin avulla FUSNAPPI Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juho Hautsalo 01.10.17 - 31.12.18 Päättynyt
Rukin genomi IRGSC Innovatiivinen ruokajärjestelmä Alan Schulman 01.07.17 - 30.06.18 Päättynyt
Heat and ANaerobic DIgestion for district HEATing -preparatory project HANDIHEAT -preparatory project Pohjoinen vihreä biotalous Robert Prinz 01.09.17 - 28.02.18 Päättynyt
Väitöskirjatyön loppuunsaattaminen – Karri Pasanen Väikkäri Pohjoinen vihreä biotalous Karri Pasanen 15.11.17 - 31.05.18 Päättynyt
METSO-ohjelman T&K-hankkeiden arviointi METSO-ohjelman T&K-hankkeiden arviointi Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Terhi Koskela 01.11.17 - 28.02.18 Päättynyt
Monitoring bioeconomy – current approaches in EU Member states and at EU level MontBioeco Pohjoinen vihreä biotalous Markus Lier 16.10.17 - 30.11.18 Päättynyt
Korvauslaki Tenojoen kalakorvaustoimitukset Korvauslaki Osa-alueet 1 A, 1 B, 2 A, 2 Maija Länsman 01.01.18 - 31.12.19 Päättynyt
Ennusteet ja simuloinnit maa- ja porotalouteen ENSIMAPO Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jukka Tauriainen 01.01.18 - 31.12.22 Käynnissä
Innovatiiviset mekanismit ekosysteemipalvelujen tuottamiseksi SINCERE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Liisa Tyrväinen 01.01.18 - 31.12.21 Käynnissä
Accelerating production of forest bioenergy in the Baltic Sea Region Baltic ForBio Pohjoinen vihreä biotalous Mika Mustonen 01.10.17 - 31.03.21 Käynnissä
Alueellinen biokiertomalli ravinnekierrätyksen tehostamiseksi BioKierto Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anne Pihlanto 01.09.17 - 30.05.20 Päättynyt
Elinvoimaa digitaalimetsästä – DigiELMO DigiELMO Pohjoinen vihreä biotalous 01.09.17 - 31.12.19 Päättynyt
Kierrätyslannoitteiden klusteri Oulusta: orgaanisten jä tteiden tuotantomittakaavan demonstraatio – Demotehdas konsepti Demotehdas Pohjoinen vihreä biotalous Saija Rasi 01.10.17 - 31.12.19 Päättynyt
Adaptation, mitigation and breeding of trees and crops for future climate Genes4Change Pohjoinen vihreä biotalous Katri Kärkkäinen 01.08.17 - 31.12.20 Käynnissä
Taloustohtori-analyysipalvelut TT-AP Arto Latukka 01.01.18 - 31.12.25 Käynnissä
Taloustohtori IT-kehittäminen TT-IT Arto Latukka 01.01.18 - 31.12.25 Käynnissä
2019 Maa- ja puutarhatalouden FADN FADN 2019 Maa- ja puutarh Arto Latukka 01.08.18 - 31.12.21 Käynnissä
Arktinen älykäs metsäverkosto SAFoN Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Kari Mäkitalo 01.09.17 - 30.06.20 Päättynyt
Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) PALO Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Juha Hiedanpää 01.09.17 - 31.08.21 Käynnissä
Lohkon ominaispiirteet huomioivan ravinnekuormitusmallinnus ja sen kehittäminen (LOHKO-hanke) -hankkeen jatkohanke LOHKO II Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Arto Latukka 01.01.17 - 31.12.18 Päättynyt
Älykkäät sensorit ja toimintakonseptit maatilan digitalisointiin SmartFarm Innovatiivinen ruokajärjestelmä Matti Pastell 01.09.17 - 31.12.19 Päättynyt
Enhancing co-operation with NIBIO in forest planning and inventory Co-NIBIO Pohjoinen vihreä biotalous Annika Kangas 01.10.17 - 31.05.18 Päättynyt
Cultural Factors of Nature-Use in Lapland Cultural Factors of Nature-Use in Laplan Pohjoinen vihreä biotalous Mikko Jokinen 06.10.17 - 30.04.18 Päättynyt
Novel soil management practices – key for sustainable bioeconomy and climate change mitigation SOMPA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Raisa Mäkipää 15.10.17 - 30.06.21 Käynnissä
Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions Manure Standards Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sari Luostarinen 25.05.17 - 31.03.20 Päättynyt
Ruokajätetietojen kerääminen puutarhatuotannosta Ruokajäte Eurostat Sirpa Karppinen 01.10.17 - 31.07.18 Päättynyt
Viljelykierron ja karjanlannan hyödyt peltomaan rakenteelle ja biologisille ominaisuuksille: tuloksia VILKASMAA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ansa Palojärvi 01.10.17 - 28.02.19 Päättynyt
WelFur hyvinvoinnin arviointiprotokolla suomensupille WelFur FR Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jaakko Mononen 01.10.17 - 28.02.19 Päättynyt
Märehtijöiden ruokinnan päästövaikutusten selvittäminen CEDERS Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ali Bayat 01.10.17 - 31.12.21 Käynnissä
Agroekologisten symbioosien verkosto AES-verkosto Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Elina Virkkunen 01.09.17 - 30.06.20 Päättynyt
Maataloustyökone 2025 – yhteensopivuus, palvelut ja tulevaisuuden standardit MaTyKo 2025 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Pasi Suomi 01.08.17 - 31.12.19 Päättynyt
Kangasmaametsien vaikutus alueellisiin metaanitaseisiin: maisematasosta globaaliin mittakaavaan UPFORMET Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Krista Peltoniemi 01.09.17 - 31.08.21 Käynnissä
Advancing the bioeconomy transition in the Nordic Region BioWiseTrans Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Hilkka Vihinen 01.09.17 - 30.06.19 Päättynyt
Pythium-testin kehittäminen PYTTI Pohjoinen vihreä biotalous Liisa Särkkä 09.10.17 - 30.04.18 Päättynyt
Fenix – suonpohjille uusi elämä Fenix Pohjoinen vihreä biotalous Jyrki Hytönen 01.08.17 - 31.12.19 Päättynyt
Development of joint management of the Tana River basin Tana River /Tenojoki Sininen biotalous Jaakko Erkinaro 01.08.17 - 31.03.20 Päättynyt
Elintarvikealan yritysten tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla ELYKE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Toivo Muilu 01.09.17 - 30.04.19 Päättynyt
Nykyisten metsätalouskäytäntöjen vaikutukset metsien monimuotoisuuteen NykyMeMo Pohjoinen vihreä biotalous Kari T Korhonen 01.08.17 - 31.08.19 Päättynyt
Resurssiviisaan metsäsuunnittelun laskentamallit COMBO Pohjoinen vihreä biotalous 01.08.17 - 31.12.17 Päättynyt
Kierrätyspohjaiset kasvualustaratkaisut BioKas Pohjoinen vihreä biotalous Sanna Finni 01.08.17 - 31.12.20 Käynnissä
DIALOGUE BIOCONTROL – improving utilization of biocontrol research for practical plant protection solutions in agriculture and forestry DIALOGUE BIOCONTROL Pohjoinen vihreä biotalous Jarkko Hantula 01.09.17 - 31.12.20 Käynnissä
LoA – Etiopia LoA - Etiopia Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Aleksi Lehtonen 12.06.17 - 31.05.18 Päättynyt
Pohjois-Suomen taimistotuotannon kehittäminen tulevaisuuden kysyntää varten Taimistopohjoinen Pohjoinen vihreä biotalous Marja Uusitalo 01.06.17 - 31.12.20 Käynnissä
Academy Research Fellow_research funds ISOBOREAL Akatemia tutkimuskulut Pohjoinen vihreä biotalous Katja Rinne-Garmston 01.09.17 - 31.08.22 Käynnissä
Academy Research Fellow ISOBOREAL Akatemia PI Pohjoinen vihreä biotalous Katja Rinne-Garmston 01.09.17 - 31.12.22 Käynnissä
Forest mycovirome FORVIROME Pohjoinen vihreä biotalous Eeva Vainio 01.09.17 - 31.08.21 Käynnissä
Accumulation pathways of stable organic carbon in soil AccuSoil Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Fritze 01.09.17 - 31.12.20 Käynnissä
Boreaalisten puiden hienojuurten fenologia ja siihen vaikuttavat tekijät muuttuvissa ilmasto-oloissa (RootPheno) RootPheno Pohjoinen vihreä biotalous Tapani Repo 01.09.17 - 31.08.21 Käynnissä
Blue care – servicemodell för utsatta barn och unga i Österbotten Blue care Sininen biotalous Pia Smeds 01.08.17 - 31.05.20 Päättynyt
Syysistutustaimien taimihuolto Taimihuolto Pohjoinen vihreä biotalous Jaana Luoranen 01.08.17 - 31.12.18 Päättynyt
LIFE Hydrologia LIFE Hydrologia Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anne Tolvanen 01.08.17 - 31.03.23 Käynnissä
Kansainvälisen metsäpolitiikan trendit, keskeiset haasteet ja suomalaiset ratkaisut KV metsäpolitiikka -selvitys Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Mika Mustonen 01.08.17 - 31.12.17 Päättynyt
Tervasrosopuun yhdisteet Terva Pohjoinen vihreä biotalous Juha Kaitera 01.09.17 - 31.12.18 Päättynyt
Merikutuisen siian merkintätulokset Mesimetu Sininen biotalous Lari Veneranta 02.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Pikkulimaskan viljely vesiviljelylaitoksessa PIKKULI Sininen biotalous Pasi Laajala 01.05.17 - 31.12.19 Päättynyt
Olutklusterin kehittämishanke BeerCluster Innovatiivinen ruokajärjestelmä Lauri Sikanen 01.04.17 - 31.03.19 Päättynyt
Kuusen jalostusarvon parantaminen uuden teknologian ja informaation avulla ARVOKUUSI Pohjoinen vihreä biotalous Heikki Korpunen 01.08.17 - 31.12.20 Käynnissä
Liikkuva teurastamo Liikkuva teurastamo Pohjoinen vihreä biotalous Rauno Kuha 01.08.17 - 31.12.18 Päättynyt
EU:n maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen – vaihtoehtoiset polut ja Suomen maatalous CAPMAP Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jyrki Niemi 01.04.17 - 31.12.20 Käynnissä
VäitöstukiKaivosoja VäitöstukiKaivosoja Pohjoinen vihreä biotalous Jere Kaivosoja 08.05.17 - 31.12.17 Päättynyt
Predicting appropriate GHG mitigation strategies based on modelling variables that contribute to ruminant environmental impact RumenPredict Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ilma Tapio 01.08.17 - 31.12.21 Käynnissä
Maidon-, nurmen- ja naudanlihantuotannon kehittäminen Kainuussa, osa 2 MaiNuLi II Innovatiivinen ruokajärjestelmä Arto Huuskonen 01.10.17 - 28.02.21 Käynnissä
Väitöskirjatyö mustaherukan kryosäilytyksestä Väitöskirjatyö mustaherukan kryosäilytys Innovatiivinen ruokajärjestelmä Saija Rantala 01.06.17 - 31.12.18 Päättynyt
Syyshoidon vaikutus mansikan kukka-aiheiden kehitysrytmiin ja kukintaan KasvuKukaksi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marja Rantanen 01.02.17 - 31.10.19 Päättynyt
VarmaKryo (pankkien hallinta) VarmaKryo (pankkien hallinta) Saija Rantala 01.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
Maaseudun kulttuurimaiseman monimuotoisuuden mahdollisuudet MAHKU Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.05.17 - 30.04.20 Päättynyt
Maatalouden orgaanisilla sivuvirroilla kasvua MOSKU Sininen biotalous Kimmo Rasa 01.08.17 - 31.12.19 Päättynyt
MAASEUTUYHTEISÖT, YRITTÄJYYS JA MUUTOSKESTÄVYYS MAMUKE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Hilkka Vihinen 01.05.17 - 31.12.18 Päättynyt
Lisää terveitä käpyjä MoreHC Pohjoinen vihreä biotalous Tiina Ylioja 01.04.17 - 31.12.18 Päättynyt
Tuotannosta poistettujen turvesoiden uusi käyttö porotaloutta hyödyttävästi Pohjois-Pohjanmaalla Turveporo Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Hannu Hökkä 01.06.17 - 30.11.20 Käynnissä
Maatalouden ulkomaankauppatilasto MAATALOUDEN ULKOMAANK Irene Rosokivi 01.06.17 - 31.12.25 Käynnissä
Hintatilastojen e-julkaisu 2017 HINTATILASTOT E-JULKAISU2017 Irene Rosokivi 01.06.17 - 31.12.17 Päättynyt
Kasvinviljelyn automaation ja robotti-infrastruktuureiden turvallisuus ja luotettavuus KARI Innovatiivinen ruokajärjestelmä Pasi Suomi 01.03.17 - 28.02.18 Päättynyt
Pohjoissuomenkarjan maidon omaleimaisuuden hyödyntäminen paikallisessa tuotannossa ja jalostuksessa -kartoitushanke (LAPPARI -hanke LAPPARI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.02.17 - 28.02.18 Päättynyt
Alkuperäiskasvien luonnonvaraisten sukulaisten (CWR) suojelustrategian kehittäminen CWR-suojelustrategia Elina Kiviharju 01.02.17 - 29.02.20 Päättynyt
Arktisten ympäristöjen pensoittuminen: Ilmaston lämpenemisen vaikutukset maaperän mikrobien elinstrategioihin ja orgaanisen aineksen hajotukseen Arktisten ympäristöjen pens SA no 310776 Pohjoinen vihreä biotalous Minna Männistö 01.09.17 - 31.08.21 Käynnissä
Kalavara – seurantapalvelu huippukuntoon Kalavara Sininen biotalous Tapio Keskinen 01.06.17 - 31.12.17 Päättynyt
Uudet työkalut ekologiseen rakentamiseen merellä Merikompensaatio Sininen biotalous Sanna Kuningas 01.05.17 - 30.09.18 Päättynyt
Laatukauran tuotanto ja siitä syntyvän kasvimassan hyötykäyttö termomekanisen prosessin avulla Laatukaura Innovatiivinen ruokajärjestelmä Veli Hietaniemi 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Malleja järjestettyjen spatiaalisten pistekuvioiden heterogeenisuudelle, kontekstuaalisuudelle ja itse-interaktiolle sekä sovelluksia eläinten liikkumisen analysointiin ja metsien inventointiin ordSpat SA no 310072 Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Juha Heikkinen 01.09.17 - 31.08.21 Käynnissä
Sisävesien talouslajien ekologisesti kestävän saalispotentiaalin määrittäminen MVH Sisävesien talouslajien ekologisesti Sininen biotalous Tapio Keskinen 01.06.17 - 31.08.18 Päättynyt
Kalastus ja kalanviljely meriroskan lähteenä RoskatPois! Sininen biotalous Antti Lappalainen 01.03.17 - 31.12.18 Päättynyt
Biohiilen hyödyntäminen kaivannaisjätteiden peittomateriaaleissa ja viherrakentamisessa Biopeitto Pohjoinen vihreä biotalous Kari Mäkitalo 01.06.17 - 31.12.20 Käynnissä
Oksidoreduktaasien valjastaminen oligosakkaridien aktivointiin COCOA Pohjoinen vihreä biotalous Anna Kärkönen 01.09.17 - 31.12.20 Käynnissä
Haittaeläinten vaikutus zoonoosien säilymiseen ja leviämiseen tuotantotiloilla HAITTAELÄIN Innovatiivinen ruokajärjestelmä Otso Huitu 01.06.17 - 31.12.20 Käynnissä
Kotieläinalalle kilpailukykyä bioturvallisuudesta EläinBioTurva Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarkko Niemi 01.09.17 - 30.06.20 Päättynyt
Käytäväharvennuksen kehittämisprojekti Käytäväharvennus Pohjoinen vihreä biotalous Yrjö Nuutinen 01.05.17 - 30.06.19 Päättynyt
Laatusormenjälki arktiselle luonnon raaka-aineelle ARCTIC FINGERPRINT Pohjoinen vihreä biotalous Susan Kunnas 01.05.17 - 31.03.21 Käynnissä
Kalalle Toukkaa Kalalle Toukkaa Innovatiivinen ruokajärjestelmä Susanne Heiska 01.06.17 - 31.12.19 Päättynyt
International Statistics Consultancy FAO/Ukraina FAO/Ukraina Esa Katajamäki 15.05.17 - 31.12.17 Päättynyt
Maidon ja lihan tuotantojärjestelmien kestävyys Maidon ja lihan tuotantojärjestelmien ke Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarkko Niemi 01.06.17 - 31.12.17 Päättynyt
Lapin maakunnallinen Arktisen erikoistumisen osaamiskeskittymä (ASE – Arctic Smartness Excellence) ASE Pohjoinen vihreä biotalous Kari Mäkitalo 13.02.16 - 15.03.18 Päättynyt
ForestRL Maankäytön muutosten seurannan kehittäminen (MBY) ForestRL Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Aleksi Lehtonen 01.03.17 - 31.12.18 Päättynyt
The role of groundwater inputs for Tornionjoki trout and its management implications Groundwater and trout Sininen biotalous Atso Romakkaniemi 08.03.17 - 30.06.18 Päättynyt
Uuden Buteo-peittausaineen toimivuus tilatasolla Buteo Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarmo Ketola 11.05.17 - 31.12.18 Päättynyt
Jatkuva kasvatus ojitetuissa suometsissä taloudellisesta ja ympäristönsuojelullisesta näkökulmasta CCFPeat Pohjoinen vihreä biotalous Mika Nieminen 01.09.17 - 31.08.21 Käynnissä
Nordisk Byggträff 2017 Byggträff 01.03.17 - 30.11.17 Päättynyt
Porojen keinosiemennyksen kehittäminen POKESI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jouko Kumpula 01.04.17 - 31.12.19 Päättynyt
IL:n säähavaintoasemien hoitaminen Sääasemat Hannele Nikander 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Järvikalan jäljet JäKaJä Sininen biotalous Tapio Keskinen 01.06.17 - 31.12.19 Päättynyt
Koetietojärjestelmän laajennus maa- ja elintarvike- talouden tutkimuksen kenttäkokeiden hallintaan KTJ maa- ja elintarvike Marja Jalli 01.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
Siika ja Harri – Hyvinvointikalastusta nuorille SiikaHarri Sininen biotalous Marja Rantanen 01.05.17 - 30.09.18 Päättynyt
Metsien käytön intensiteetti ForestRLquick Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Tarja Tuomainen 01.05.17 - 31.12.17 Päättynyt
Lehtikuusen geneettinen tutkimus Lehtikuusen geneettinen tutkimus Pohjoinen vihreä biotalous 16.05.17 - 31.12.17 Päättynyt
Understanding food value chain and network dynamics VALUMICS Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Miia Kuisma 01.06.17 - 31.05.21 Käynnissä
Kalojen vierasaineiden ja vesiympäristön tilan seurannat kustannustehokkaammiksi KALAKAS Sininen biotalous Timo Myllylä 01.03.17 - 30.06.19 Päättynyt
Forest Business Innovation and Advancement in the Northern Periphery FOBIA Pohjoinen vihreä biotalous Paula Jylhä 01.05.17 - 31.05.20 Päättynyt
Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuusohjelma TUKALA Sininen biotalous Ari Leskelä 09.09.16 - 31.12.22 Käynnissä
Ilmastonmuutos ja metsätuhot – riskianalyysi Ilmastonmuutos ja metsätuhot Pohjoinen vihreä biotalous 09.06.17 - 30.04.18 Päättynyt
Plantaasisimulaattori-sisäinen Tutli-hanke Plantase Ari Lauren 01.04.17 - 31.12.17 Päättynyt
Euro-Trials – eurooppalaista yhteistyötä viherrakentamisen kasvien testaamisessa Euro-Trials Pohjoinen vihreä biotalous Eeva-Maria Tuhkanen 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Sustainable binders from bark Susbinders Pohjoinen vihreä biotalous Pekka Saranpää 01.06.17 - 31.05.20 Päättynyt
Cropland management, soil organic carbon and crop yield in China ChinaSOC Innovatiivinen ruokajärjestelmä Raisa Mäkipää 27.03.17 - 31.12.17 Päättynyt
Metsän luontaisen uudistumisen ja erirakenteisuuden hyödyntäminen metsätaloudessa FORWARD Pohjoinen vihreä biotalous Sauli Valkonen 01.03.17 - 31.12.20 Käynnissä
Sipulin Fusarium-sienten tuottamat mykotoksiinit ja niiden riskit elintarviketurvallisuudelle Sipulin Fusarium-mykotoksiinit Innovatiivinen ruokajärjestelmä Satu Latvala 01.06.17 - 31.05.20 Päättynyt
Kalastuselinkeinon tapaturmien ja ammattitautien vähentäminen Kalastajaturva Sininen biotalous Kim Kaustell 01.05.17 - 30.09.18 Päättynyt
LUONNONVARA-ALAN TYÖHYVINVOINTIVISIO 2025 Tyhyvisio Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jarkko Leppälä 01.01.16 - 31.12.17 Päättynyt
An integrating nexus of land and water management for a sustainable Nordic bioeconomy BIOWATER Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Artti Juutinen 01.06.17 - 31.05.22 Käynnissä
Lannan käsittelyn taloudellinen tehostaminen VFA-tuotannolla LantaVFA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Elina Tampio 01.03.17 - 31.10.17 Päättynyt
Tuloslähtöinen maatalouspolitiikka: arvojen pohjalta kohti hyväksyttävyyttä, tehokkuutta ja toteutettavuutta VABARO SA 310205 Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Eija Pouta 01.09.17 - 30.06.22 Käynnissä
Microbiome analysis core expertise for Luke Microbiomecore Innovatiivinen ruokajärjestelmä Johanna Vilkki 15.05.17 - 31.12.17 Päättynyt
Kiertovesilaitosten ravinnekuormituksen vähentäminen BONUS-CLEANAQ Sininen biotalous Jouni Vielma 01.04.17 - 31.12.19 Päättynyt
Kullan geobiologinen kierto ja mikrobit kultaesiintymien indikaattoreina Kullan geobiologinen kierto ja mikrobit Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Minna Männistö 01.06.17 - 31.03.18 Päättynyt
Kuka olet ´Queen Victoria´? – tutkimus Suomessa viljeltyjen tarharaparperien lajikkeista RAPSU Innovatiivinen ruokajärjestelmä Pirjo Tanhuanpää 01.05.17 - 31.03.18 Päättynyt
Puutarhan vanhat aromihumalat panimoiden käyttöön AromiHumala Innovatiivinen ruokajärjestelmä Teija Tenhola-Roininen 01.04.17 - 31.12.18 Päättynyt
SELECTED NUTS FOR NORTH: Pohjoinen pähkinä purtavaksi – kestäviä taimia lisäykseen NUTS Innovatiivinen ruokajärjestelmä Pirjo Tanhuanpää 01.05.17 - 31.12.18 Päättynyt
Digitaalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen DBL Innovatiivinen ruokajärjestelmä Erkki Vasara 01.01.17 - 30.06.20 Päättynyt
Luomuvihannesten ammattimaisen kasvihuonetuotannon ja arvoketjun tuottajalta kuluttajalle edistäminen kahuluomu Innovatiivinen ruokajärjestelmä Liisa Särkkä 01.05.17 - 31.10.19 Päättynyt
Wood Energy in Europe, Commonwealth of Independent States and North America Wood Energy in Europe, Commonwealth of Pohjoinen vihreä biotalous Perttu Anttila 01.04.17 - 30.11.17 Päättynyt
Consolidated policy framework and governance models for synergies in rural-urban linkages ROBUST Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Hilkka Vihinen 01.06.17 - 31.05.21 Käynnissä
Kuusen siemenviljelysten kasvinsuojelun kehittäminen PPSSS Pohjoinen vihreä biotalous Tiina Ylioja 05.04.17 - 31.12.18 Päättynyt
MyrskyPuu MyrskyPuu Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Aleksi Lehtonen 03.04.17 - 31.12.19 Päättynyt
DroneKnowledge T2 – Towards knowledge based export of small UAS remote sensing technology T2 DroneKnowledge T2 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jere Kaivosoja 25.01.17 - 31.12.18 Päättynyt
Metsäpatologian seminaari MPSem Pohjoinen vihreä biotalous Eeva Vainio 01.05.17 - 31.12.18 Päättynyt
Keski-Suomen järvitaimen 2017 K-S JT 2017 Sininen biotalous Tapio Keskinen 01.05.17 - 31.12.19 Päättynyt
Efficient utilization of crop production data CropData Innovatiivinen ruokajärjestelmä Liisa Pesonen 01.04.17 - 31.12.19 Päättynyt
Hyönteistuotannon esiselvitys Hyönteistuotannon esiselvitys Pohjoinen vihreä biotalous Susanne Heiska 01.03.17 - 30.11.17 Päättynyt
Kestävä sikatuotanto agrisymbioosien kautta Agris Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sari Luostarinen 15.06.16 - 30.09.19 Päättynyt
Markkinalähtöiset indikaattorit biotalouden arvoketjun kestävyyden arviointiin. MarSusBio Pohjoinen vihreä biotalous Tarmo Räty 15.05.17 - 31.12.19 Päättynyt
Terve satokasvi – parempi ravinteiden hyödyntäminen Terve Kasvi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marja Jalli 01.04.17 - 30.06.19 Päättynyt
FINMARI-investoinnit FINMARI-investoinnit Sininen biotalous Jari Raitaniemi 01.01.17 - 31.03.19 Päättynyt
Puuvartisten puutarhakasvien ilmastollinen kestävyys ja tuotannon kannattavuus Kestävyydellä menestymistä Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sanna Finni 07.04.17 - 31.07.20 Päättynyt
Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma avomeri Vesiviljely inno MERI Sininen biotalous Markus Kankainen 31.03.17 - 31.12.22 Käynnissä
Yhdyskuntien jätevesikäsittelyprosessien kehittäminen osaksi biokaasulaitoksiin perustuvia kaupunkien ravinteita kierrättäviä kiertotalouskeskuksia ProRavinne Innovatiivinen ruokajärjestelmä Saija Rasi 01.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
Biotalousmarkkinoiden globaalit muutosvoimat ja vaikutukset Suomeen Biosociety-Food 3. aallon projekti Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Mika Mustonen 01.04.17 - 23.02.18 Päättynyt
Arktisen tutkimuksen kartoitus ja policy brief valmistelu ArcBrief Pohjoinen vihreä biotalous 15.04.17 - 30.06.17 Päättynyt
Viljelyn monipuolistaminen Euroopassa Diverfarming Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kristiina Regina 01.05.17 - 30.04.22 Käynnissä
EMKR korkean lisäarvon kalatuotteet EMKR-lisäarvo Sininen biotalous Pirjo Mattila 01.01.17 - 31.12.22 Käynnissä
Low-input food products: requirements for processing LoPro Innovatiivinen ruokajärjestelmä Maarit Mäki 01.03.17 - 31.12.19 Päättynyt
BioSociety 3. Aalto Ilmasto- ja energiapolitiikan haasteet AFUICEP Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jani Laturi 18.04.17 - 31.12.17 Päättynyt
Land ownership and bioresources Laobio Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.04.17 - 31.12.17 Päättynyt
Rehuviljaa entistä edullisemmin Rehvi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Arto Huuskonen 01.04.17 - 31.03.20 Päättynyt
Myyrätietokanta VOLEBASE Pohjoinen vihreä biotalous Otso Huitu 01.04.17 - 31.12.20 Käynnissä
Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä Eläinten hyvinvointimerkki Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarkko Niemi 01.04.17 - 31.12.20 Käynnissä
Susikannan arviointimenetelmien kehittäminen Susi DNA Katja Holmala 01.01.17 - 31.12.18 Päättynyt
Euroopanmajavan populaatiogenetiikka MajavaSKR Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Otso Huitu 01.04.17 - 31.12.19 Päättynyt
Koordinoidulla yhteistyöllä isotooppityökalu kasvituotteiden alkuperän määrittämiseen ja alkuperäväärennösten osoittamiseen Alkuperältään aidot Innovatiivinen ruokajärjestelmä Saila Karhu 01.03.17 - 31.12.20 Käynnissä
Towards versatility of aquatic production platforms: unlocking the value of Nordic bioresources NordAqua Sininen biotalous Sari Mäkinen 01.03.17 - 01.04.22 Käynnissä
Morsingon viljely kasvihuoneessa Movika Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Liisa Särkkä 02.01.17 - 31.12.18 Päättynyt
Genomic Selection: Towards more Efficient, Financially Viable and Resilient Wood Production Genowood Pohjoinen vihreä biotalous Katri Kärkkäinen 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Treating cattle with antibiotics: effects on methane production, microbiota and insects Antibiotic effect on cow methane Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ilma Tapio 15.04.17 - 30.09.17 Päättynyt
Lehmuksen sopeutuminen Suomen ilmastoon LesoSu Pohjoinen vihreä biotalous Pertti Pulkkinen 01.03.17 - 31.05.17 Päättynyt
Taimituotanto muuttuvassa ympäristössä Taimitaito Pohjoinen vihreä biotalous Johanna Riikonen 01.03.17 - 31.12.20 Käynnissä
FAO Global Forest Resource Assessment 2020 Expert Consultation event in Joensuu 12.-16.6.2017 FAO GFRA 2020 EC in Joensuu Pohjoinen vihreä biotalous Markus Lier 02.01.17 - 31.12.17 Päättynyt
Pohjoisuudesta etua tattarin kylvösiemenen kehittämiseen TattariSiemen Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marjo Keskitalo 01.03.17 - 31.12.20 Käynnissä
Accurate & Cost-Effective Wildlife Censuses by Drones Drones Sininen biotalous Mervi Kunnasranta 01.04.17 - 31.12.19 Päättynyt
Foodspil ruokahävikki 2017 FOODSPILL 2017 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kirsi Silvennoinen 01.01.17 - 31.12.18 Päättynyt
Koko tuotantopotentiaali käyttöön kuusen siemenviljelyksillä KOTUS Pohjoinen vihreä biotalous Pekka Helenius 01.04.17 - 31.12.17 Päättynyt
Sekundaarimetaboliittien tuotanto levissä ja limaskassa kontroloidussa ympäristössä ALLE Sininen biotalous Kari Jokinen 01.03.17 - 31.12.20 Käynnissä
’Candidatus Liberibacter solanacearum’ -bakteerin levinneisyys, tartuntalähteet ja vektorit Suomessa Liberibacter 4 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anne Nissinen 01.01.17 - 30.06.20 Päättynyt
Tuhoojien tuntemisella kestävään marja- ja hedelmänviljelyn kasvinsuojeluun TUTKA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Päivi Parikka 01.03.17 - 31.03.21 Käynnissä
Uudistuva Elonkierto EkKe Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anneli Nuoranne 01.01.17 - 31.12.18 Päättynyt
Teolliset symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla NOISS Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Erkki Joki-Tokola 01.01.17 - 31.05.19 Päättynyt
Turvallista ja kestävää kotimaista hyönteisrehua biotalouden sivuvirroista HyväRehu Innovatiivinen ruokajärjestelmä Miika Tapio 01.04.17 - 31.03.20 Päättynyt
Ajettavien työkoneiden istuinergonomian ja työturvallisuuden kehittäminen fysioakustiikkamenetelmän avulla Ajofysio Pohjoinen vihreä biotalous Jarkko Leppälä 01.03.17 - 31.03.20 Päättynyt
Vihannesmaiden kasvukunto Vihannesmaiden kasvukunto Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sari Iivonen 10.03.17 - 31.12.17 Päättynyt
Isojen biohiilisuodattimien käyttö ja arvoketju ravinteiden kierrätyksessä IBKAR Sininen biotalous Lauri Sikanen 01.03.17 - 31.12.18 Päättynyt
Kalatalouden ympäristöohjelma Kalatalouden ympäristöohjelma Sininen biotalous Pauliina Louhi 01.03.17 - 31.12.22 Käynnissä
Finnish hops to the world_LukeLEADS FINN HOPS Innovatiivinen ruokajärjestelmä Lidija Bitz 01.03.17 - 31.12.19 Päättynyt
Ilmaston lämpenemisen vaikutukset poron ja peuran energiatalouteen – Tutkimusmenetelmän testaus PoroTRACT Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jouko Kumpula 01.03.17 - 31.03.19 Päättynyt
Perusparannukset ja ravinnetase suomalaisessa peltoviljelyssä (PERA) PERA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sami Ovaska 01.03.17 - 31.12.20 Käynnissä
Eri patogeenien aiheuttaman utaretulehduksen vaikutus lypsylehmän maitomäärään ja maidon solupitoisuuteen Pikku-PATU Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anna-Maija Heikkilä 01.04.17 - 31.12.19 Päättynyt
MAITOVARA Maitosektorin varautuminen politiikkamuutoksiin MAITOVARA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anna-Maija Heikkilä 01.04.17 - 30.09.19 Päättynyt
Ympäristömyrkyt Itämeren ecosysteemissä, erityisesti hylkeissä BaltHealth Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Kaarina Kauhala 01.04.17 - 31.03.20 Päättynyt
Metsäpuille käyttökelpoisen typen saatavuudelle mittausmenetelmä Typpimenetelmä Pohjoinen vihreä biotalous Aino Smolander 01.03.17 - 31.12.18 Päättynyt
Genetically improved Norway spruce seed – from shortage to abundance GISTA Pohjoinen vihreä biotalous Pekka Helenius 01.03.17 - 31.12.20 Käynnissä
Ennustemallit viljojen lehtilaikkutautien IPM-hallintaan Spot IT Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marja Jalli 01.03.17 - 31.03.20 Päättynyt
Finnish superwood Superwood Pohjoinen vihreä biotalous Riina Muilu-Mäkelä 01.03.17 - 31.12.19 Päättynyt
Puu- ja viherrakentaminen kaupunkiympäristössä ja puutuotealan tuote- ja palvelupotentiaali UBWGI Pohjoinen vihreä biotalous Erkki Verkasalo 01.03.17 - 31.12.21 Käynnissä
ModSim – Modelling and simulation of stand structure and development ModSim Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Salminen 01.03.17 - 31.12.20 Käynnissä
DataPuu – information for research from the valuable forest experiments DataPuu2017 Pohjoinen vihreä biotalous Saija Huuskonen 01.03.17 - 31.12.17 Päättynyt
Added Blue -scales and vitamin D AdBlue Sininen biotalous Anna-Liisa Välimaa 01.03.17 - 31.12.18 Päättynyt
ENREBEEF Naudanlihan- ja maidontuotannon ympäristövastuu ja ympäristövaikutusten vähentäminen ENREBEEFMILK Innovatiivinen ruokajärjestelmä Hannele Heusala 01.01.12 - 31.12.17 Päättynyt
Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus MYTTEHO Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Terho Hyvönen 01.04.17 - 30.06.20 Päättynyt
Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle /UUSI BioRaee Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sari Luostarinen 01.02.17 - 31.05.20 Päättynyt
BioMega -yhteistyöhanke BioMega Pohjoinen vihreä biotalous Leena Paavilainen 16.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
Uudet metsänhoidonteknologian ratkaisut biotalouden tueksi SILVITECH Pohjoinen vihreä biotalous Timo Saksa 01.03.17 - 31.12.20 Käynnissä
Korkealuokkaista yksisoluproteiinia kalanrehuksi MonoCell Pohjoinen vihreä biotalous Risto Korpinen 01.03.17 - 31.12.19 Päättynyt
Designing crop cultivar ideotype and climate smart farming system for agriculture sustainable intensification ClimSmartAgri Innovatiivinen ruokajärjestelmä Fulu Tao 01.03.17 - 31.12.19 Päättynyt
Lehmien terveys ja hyvinvointi sekä niiden suhde tuotannon kannattavuuteen suomalaisilla lypsykarjatiloilla – Lisähanke taloustarkasteluun (LETKA Plus) LETKA Plus Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Olli Niskanen 01.04.17 - 30.06.18 Päättynyt
Merenkurkun mallialueen ahven Mermalli I Sininen biotalous Lari Veneranta 01.04.16 - 31.12.19 Päättynyt
Mermalli II Mermalli II Sininen biotalous Lari Veneranta 01.05.16 - 31.12.20 Käynnissä
Väriainekasvien tuotannon ja jatkojalostuksen liiketoimintamahdollisuudet VäriLiike Pohjoinen vihreä biotalous Marjo Keskitalo 01.10.16 - 31.12.19 Päättynyt
Metsämaan tuottokyvyn kestävä parantaminen intensiivisessä metsätaloudessa SoilProductivity Pohjoinen vihreä biotalous Aino Smolander 01.03.17 - 31.12.20 Käynnissä
Etelä-Suomen soiden ekosysteemipalveluiden arvo SUOESP Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Eija Pouta 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa Polut Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Marja Uusitalo 01.03.17 - 30.09.19 Päättynyt
Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön II MARAHYÖTY II Pohjoinen vihreä biotalous 01.03.16 - 30.06.19 Päättynyt
Kalageenivaratoiminta VIRA, kalat, kalanpoikaset ja asiantuntijapalvelut KALAGEENIVARAPOIKASET VIRA Petri Heinimaa 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit SIETO Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Pirjo Peltonen-Sainio 01.03.17 - 31.03.18 Päättynyt
Viljelykiertojen monipuolistamiseen kannustava vuorovaikutteinen suunnittelutyökalu VILKAS Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
Skenaariot Euroopan ja pohjoismaiden metsäbiotaloussektorille Euroopan metsäbiotalousskenaariot Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.03.17 - 30.04.18 Päättynyt
Suomen meritietoportaali ja meritietopalvelut Meritieto Sininen biotalous Sanna Kuningas 27.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Ravitsemusnäkökulma ruoan elinkaariarviointiin – väitöskirjan viimeistely RAVEL Innovatiivinen ruokajärjestelmä Merja Saarinen 21.02.17 - 08.06.17 Päättynyt
Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman arviointi ja kehitysehdotukset KIMAT Pohjoinen vihreä biotalous 20.02.17 - 31.10.17 Päättynyt
Soilman – data-analyysi Soilman 2017 Mila Sell 29.01.17 - 30.06.17 Päättynyt
Pientalojen lämmitysenergian käyttö lämmityskaudella 2016/2017 Pientalot Jukka Torvelainen 01.01.17 - 31.12.18 Päättynyt
VMI:n tehostaminen kaukokartoituksen käyttöä lisäämällä VMI2020 Teho I Pohjoinen vihreä biotalous Annika Kangas 01.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
VMI:n tuloslaskentapalvelu VMI2020 LaPa II Pohjoinen vihreä biotalous Annika Kangas 01.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
Maankäytön suunnittelun taustatiedot LUKEn metsävaratiedoista VMI III VMI2020 KaaVa III Pohjoinen vihreä biotalous Annika Kangas 01.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
Nykypuuston runkomuotoa kuvaavat mallit VMI IV VMI2020 Mallinnus IV Pohjoinen vihreä biotalous Annika Kangas 01.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
Centre of Advanced Research for the innovative use of 3D remote sensing in mapping of forest and landscape attributes based on national forest inventories (CARISMA) VMI2020 Carisma VI Pohjoinen vihreä biotalous Annika Kangas 01.01.16 - 30.06.21 Käynnissä
Latvusmassan tuoretiheyden tarkemmat muuntoluvut – kosteusennustemallit ja NettiEPPU Latvusmassan tuoretiheyden tarkemmat muu Pohjoinen vihreä biotalous Jari Lindblad 01.04.16 - 31.03.18 Päättynyt
Suomalaista brändiviljaa kansainvälisille markkinoille Sastavilja Innovatiivinen ruokajärjestelmä Veli Hietaniemi 01.10.15 - 31.03.19 Päättynyt
Lasten Maatalousnäyttely Mansikki 2017 Mansikki 2017 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anneli Nuoranne 01.02.17 - 31.12.17 Päättynyt
SUOVI Viljalajien ja -lajikkeiden menestyminen turvemaalla SUOVI Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.03.17 - 28.02.19 Päättynyt
Pasrea kompostorin tutkimus- ja tuotekehityshanke Pasrea Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sari Luostarinen 01.02.17 - 31.08.18 Päättynyt
EuroMaito EuroMaito Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.01.17 - 30.04.19 Päättynyt
Kestävä energia- ja ilmastopolitiikka ja uusiutuvien rooli Suomessa (KEIJU) (tehtävät 3-7) Keiju Pohjoinen vihreä biotalous Antti Asikainen 01.02.16 - 31.03.17 Päättynyt
Water emissions and their reduction in village communities – villages in Baltic Sea Region as pilots-VALMISTELURAHA VillageWaters-valmistelu Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Marja-Liisa Vieraankivi 01.12.15 - 31.03.16 Päättynyt
Uudet kiertovesi- ja läpivirtausteknologiat Uudet kiertovesi- ja läpivirtausteknolog Sininen biotalous Jouni Vielma 01.04.16 - 31.12.19 Päättynyt
Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri – Ekosysteemit INAR RI ECOSYSTEMS INAR RI Ecosystems 305497 Pohjoinen vihreä biotalous Leena Finér 01.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
NJF Organic Conference 2017- Organics for tomorrow´s food systems NJF Organic 2017 Sari Iivonen 01.01.17 - 31.12.17 Päättynyt
Luonnonmarjat biotaloudessa DigiMasi Pohjoinen vihreä biotalous Rainer Peltola 01.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
Developing the forest biomass supply systems by rearranging supply operations and logistics Doctoral dissertation project Pohjoinen vihreä biotalous Kari Väätäinen 06.02.17 - 31.05.17 Päättynyt
Kasvua pellosta Kasvua pellosta Innovatiivinen ruokajärjestelmä Päivi Kurki 01.09.16 - 31.12.19 Päättynyt
Inarijärven kalatalousvelvoitteen toteuttaminen INARIVELV Petri Heinimaa 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Luonnon eritettyihin nanovesikkeleihin perustuvan ekosteemin hyvinvoinnin monitorointiteknologian kehittäminen ja niihin NanoBioFUN Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sirja Viitala 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop protection and production COST Action FA1405 Pohjoinen vihreä biotalous 10.03.15 - 10.03.19 Päättynyt
Luonnonvarojen kestävä käyttö LUKES Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anne Tolvanen 01.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
Improving the Capacity of Myanmar National Forest Inventory IC-MNFI Pohjoinen vihreä biotalous Pekka Hyvönen 01.01.17 - 31.12.21 Käynnissä
Eläinten hyvinvointikeskus EHK Satu Raussi 01.01.17 - 31.12.27 Käynnissä
Network on enchancing the use of economics in animal health and welfareresearch in the nordic countries Nordic NEAH Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarkko Niemi 01.01.17 - 31.12.21 Käynnissä
Tehoa turkislannan hyödyntämiseen TURKISTEHO Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sari Luostarinen 01.10.16 - 31.12.19 Päättynyt
Structural development and regulation of Nordic fisheries approaching 2025 Nordic fisheries 2025 Sininen biotalous Jarno Virtanen 01.01.17 - 31.10.18 Päättynyt
Kestävä erätalous Erätalous Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Päivi Eskelinen 01.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
Luonnon virkistyspalveluiden arvo ja ympäristön laadun vaikutus LUVAR Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Eija Pouta 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Baltic – Nordic Forest Statistic Group (BNFSG) BNFSG Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Mika Mustonen 01.01.17 - 30.11.20 Käynnissä
Sinisen Biotalouden Ekosysteemi SIBE Sininen biotalous Harri Vehviläinen 01.01.17 - 30.09.17 Päättynyt
Kutsu Tutkija Kylään Joensuun Kasvusopimus KTK-JK Pohjoinen vihreä biotalous Lauri Sikanen 01.01.17 - 30.04.19 Päättynyt
Metsävaratiedon tuottamisen kustannus-hyötyanalyysi Metsävaratiedon tuottamisen kustannus-hy Pohjoinen vihreä biotalous Annika Kangas 01.01.17 - 30.04.19 Päättynyt
Kuusen solukkolisäys KuusiSE Pohjoinen vihreä biotalous Tuija Aronen 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Metsäpuiden taimitarhan infrastruktuuri Metsäpuiden taimitarhan infrastruktuuri Pohjoinen vihreä biotalous Raimo Jaatinen 01.01.17 - 31.12.21 Käynnissä
Ilmastonmuutoksen vaikutukset tartuntatautien epidemiologiaan ja seuraukset pohjoisiin yhteiskuntiin CLINF Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juha Kantanen 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Teno kaikuluotaus Teno kaikuluotaus Panu Orell 01.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
Kirjolohen ja siian valintajalostusohjelmat KALOJEN JALOSTUS Petri Heinimaa 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Villisian kannanarvioinnin kehittäminen Villisian kannanarviointi Mervi Kunnasranta 01.01.17 - 31.12.22 Käynnissä
Arvokalojen sopimuskasvatus KALASOPKASV Petri Heinimaa 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Kalageenivaratoiminta, emokalaston perustaminen, hoito ja mädintuotanto KALAGEENIVARATOIMINTA EMOT JA POIKASET Petri Heinimaa 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Kasvinterveyden asiantuntija- ja viranomaistyö KATE viranomais Pentti Ruuttunen 01.01.17 - 31.12.30 Käynnissä
Nestemäisten kierrätysravinteiden käyttö maataloudessa NESTERAVINNE Innovatiivinen ruokajärjestelmä Petri Kapuinen 01.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
Uutta liiketoimintaa sivutuotteista Uusivu Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marja Lehto 01.01.17 - 30.06.21 Käynnissä
Organic food systems contribution to sustainable and healthy diets OrgDiet Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.10.16 - 31.12.18 Päättynyt
SNS EFINORD network: Urban Forests in Europe – What can National Forest Inventories tell us? SNS EFINORD network: Urban Forests in Eu Pohjoinen vihreä biotalous Markus Lier 01.01.17 - 01.04.18 Päättynyt
Kalageenivarakoordinaatio KALAGEENIVARA Petri Heinimaa 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Ilmaston lämmetessä lisääntyvien metsähyönteistuhojen, erityisesti kirjanpainajatuhojen, seurannan ja torjunnan kehittäminen Ilmasto hyönteistuhot Pohjoinen vihreä biotalous Tiina Ylioja 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
PlotDesign: Effect of spatial patterns of trees on optimal plot design in forest inventories PlotDesign SA 304212 Pohjoinen vihreä biotalous Mari Myllymäki 01.10.16 - 30.09.18 Päättynyt
Puubiomassan arvoyhdisteet uusiksi tuotteiksi: innovatiiviset menetelmät yhdisteiden käyttöominaisuuksien parantamiseksi InnoTrea SA 305763 Pohjoinen vihreä biotalous Tuula Jyske 01.10.16 - 30.09.18 Päättynyt
Opastusta Tenon Lohen Valtakuntaan Lohiopas Sininen biotalous Maija Länsman 01.01.17 - 30.11.17 Päättynyt
Safety Culture and Risk Management in Agriculture SacuRima Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jarkko Leppälä 02.11.16 - 30.04.21 Käynnissä
Turvallisuustiedotteiden vaikuttavuus konetapaturmien vähentämisessä Koneturvaviesti Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jarkko Leppälä 02.01.17 - 31.08.20 Päättynyt
Eri-ikäisrakenteisten metsien hoito – puiden tilajärjestyksen huomioivat mallit suunnittelun apuna Multi-cohort SA 309491 Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Raisa Mäkipää 01.03.17 - 31.12.18 Päättynyt
Nieriäkannan kartoitus läntisen Saimaan järvissä Saimaannieriä Länsi-Saimaalla Sininen biotalous Irma Kolari 01.01.17 - 30.09.17 Päättynyt
LoA – Myanmar LoA - Myanmar Pekka Hyvönen 01.12.16 - 31.12.17 Päättynyt
Kuusen solukkolisäysteknologioiden testaus (EAKR) TeknoSE Pohjoinen vihreä biotalous Tuija Aronen 01.01.17 - 31.12.17 Päättynyt
Centre of Advanced Research (CAR) in Forest Genetics and Health HealGenCAR Pohjoinen vihreä biotalous Tuija Aronen 01.01.16 - 30.06.21 Käynnissä
Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen vesiensuojelun kannalta riskiherkimmille peltolohkoille Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueilla KoToMa Pohjoinen vihreä biotalous 07.11.16 - 30.06.18 Päättynyt
Integrated modelling of Nordic farming systems for sustainable intensification under climate change NORFASYS Integrated modelling Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Tapio Salo 01.09.13 - 31.08.17 Päättynyt
Tervon toimintamalli valintajalostuksen kehittämiseen Tervon toimintamalli Sininen biotalous Petri Heinimaa 01.07.16 - 31.12.18 Päättynyt
Seurantojen kehittäminen päätöksenteon tietotarpeista lähtien Seurantojen kehittäminen Juha Heikkinen 01.01.17 - 31.12.19 Päättynyt
Pohjanlahden siikakantojen geneettinen kantaosuusanalyysi Siikasaalisanalyysi Sininen biotalous Marja-Liisa Koljonen 01.01.17 - 31.12.20 Käynnissä
Hyönteiskasvatuksen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla ENTOLAB Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarkko Niemi 01.10.16 - 31.03.19 Päättynyt
Innovatiivinen ruokaketju strategiatyö FoodChain strategia Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anne Pihlanto 01.04.16 - 31.12.16 Päättynyt
Männyn arvon maksimaalinen hyödyntäminen rungon tyven kuvatulkinnan ja NDT-mittauksen avulla LAATUKATKONTA Pohjoinen vihreä biotalous Heikki Korpunen 01.11.16 - 31.03.19 Päättynyt
Nestemäinen ja biohajoava kate rikkakasvien torjuntaan Neska Pohjoinen vihreä biotalous Marleena Hagner 01.10.16 - 30.04.18 Päättynyt
INTERACT-International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic INTERACT Sininen biotalous Pekka Hyvärinen 01.10.16 - 30.09.21 Käynnissä
Väitöstuki NP Väitöstuki NP Nora Pap 01.11.16 - 01.05.17 Päättynyt
Ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntäminen osana kiertotaloutta YLIKE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Toivo Muilu 01.01.17 - 30.04.19 Päättynyt
Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka Pohjoinen vihreä biotalous Jari Lindblad 01.10.16 - 31.12.18 Päättynyt
The Fusarium mycotoxins in Finnish cereal grains: How to control and manage the risk FusMycoGrain Veli Hietaniemi 15.10.16 - 30.11.16 Päättynyt
Arviointityökalu henkilökohtaisen kulutuksen Itämereen kohdistuvan ravinnekuormituksen arvioimiseksi Itämerilaskuri Innovatiivinen ruokajärjestelmä Merja Saarinen 01.10.16 - 01.02.17 Päättynyt
PhD finalization (On Statistical Methods on Prostate Cancer Genomics) PrCaGe Innovatiivinen ruokajärjestelmä Daniel Fischer 10.10.16 - 28.02.17 Päättynyt
Naapurista lainaamassa. Kulttuurikontaktit karjanhoidon kehittäjänä Itämeren pohjoisosassa esihistoriallisena ja historiallisena aikana. BoNe SA 306670 Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.01.16 - 31.12.20 Käynnissä
Alkutuotannon ja elintarviketurvallisuuden kyberuhat Kyberuhat Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.09.16 - 31.01.17 Päättynyt
Keski-Suomen taimenkantojen geneettinen kokonaiskartoitus K-S Taimen DNA Sininen biotalous Marja-Liisa Koljonen 30.09.16 - 31.10.17 Päättynyt
Virtuaaliluontoympäristöt tietotyöläisten hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukena VIRTUNATURE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Liisa Tyrväinen 01.01.17 - 01.08.19 Päättynyt
Arctic char – opportunities in a changing climate CHAR Sininen biotalous Jaakko Erkinaro 01.04.16 - 31.12.17 Päättynyt
Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuuus RUOMU Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jyrki Niemi 01.04.16 - 31.12.19 Päättynyt
Visanäyttelyn siirto Lustoon Visanäyttely Pohjoinen vihreä biotalous Anneli Viherä-Aarnio 01.04.16 - 31.03.17 Päättynyt
Ympäristövirtaamat vaelluskalakantojen elvyttämisessä – uudet ratkaisut ja toimintatavat VirtaKala Sininen biotalous Teppo Vehanen 01.09.16 - 30.09.17 Päättynyt
Luonto voimaksi Kainuussa LUVOKA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Maija Lipponen 01.01.17 - 30.06.19 Päättynyt
Marjataito Marjataito Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kati Hoppula 15.05.16 - 30.11.17 Päättynyt
Parempaa perunaa pohjoisesta -PPP Parempaa perunaa pohjoisesta -PPP Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anna-Liisa Välimaa 01.10.16 - 30.04.19 Päättynyt
Kvarken flada Kvarken flada Sininen biotalous Lari Veneranta 01.11.16 - 31.01.20 Päättynyt
ISCHP 2017 Lehtipuukonferenssi ISCHP2017 Pohjoinen vihreä biotalous Erkki Verkasalo 26.09.16 - 31.12.17 Päättynyt
Towards circular economy – Resource efficient food system CIRCWASTE Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juha-Matti Katajajuuri 01.10.16 - 31.12.22 Käynnissä
ArvoBio Flat rate ArvoBIO Flat rate Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anne Pihlanto 01.12.15 - 31.12.18 Päättynyt
Kaskadimalli turvemaiden heikkotuottoisten hieskoivikoiden tehokkaampaan hyödyntämiseen Kaskadimalli turvemaiden Pohjoinen vihreä biotalous Niko Silvan 01.03.16 - 31.12.18 Päättynyt
Sähkönjakeluhäiriöiden vaikutukset elintarviketuotannon jatkuvuuteen JATKOSÄHKÖ Kim Kaustell 01.08.15 - 30.11.17 Päättynyt
FADN/Kannattavuuskirjanpidon kehittäminen Fantti Heikki Mäkinen 01.09.16 - 31.12.18 Päättynyt
Pellolta pöytään verkkojulkaisu Pellolta pöytään verkkojulkaisu Sirpa Karppinen 01.09.16 - 31.07.17 Päättynyt
2018 Maa- ja puutarhatalouden FADN FADN 2018 Maa- ja puutarh Arto Latukka 01.08.17 - 31.12.21 Käynnissä
LIFE Nature and Biodiversity Project Application: The indigenous wild forest reindeer (Rangifer tarandus fennicus) of Finland – conservation and recovery of historic range LIFE15 NAT FI 000881 WildForestReindeerL Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Antti Paasivaara 01.10.16 - 30.09.23 Käynnissä
Kannattava ja ympäristöystävällinen sianlihan tuotantoketju: Eläinaineksen tehokas hyödyntäminen sikatiloilla ElSi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Maija Karhapää 01.06.16 - 31.07.20 Päättynyt
Myanmar ICI, Phase 1 My-ICI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Kari T Korhonen 01.09.16 - 31.12.16 Päättynyt
Suomen ahmakanta SUAH Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Ilpo Kojola 01.05.16 - 31.12.18 Päättynyt
Kyläyhteisöjen päästöt vesistöihin ja niiden vähentäminen – Pilotointikohteina kylät Itämeren valuma-alueen piirissä VillageWaters Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Virpi Vorne 01.03.16 - 31.05.19 Päättynyt
Kansainväliset sopimukset Kansainväliset sopimukset Pohjoinen vihreä biotalous Aleksi Lehtonen 01.08.16 - 31.12.20 Käynnissä
Tornionjoen meritaimenen monimuotoisuus Tornionjoen meritaimenen monim Sininen biotalous Atso Romakkaniemi 01.09.16 - 31.12.17 Päättynyt
Kihokin viljelyä lääkekasviksi Pohjois-Satakunnan ojitetuilla, heikkotuottoisilla/ rahkasammaleen noston jälkeisillä/turvemailla Drosera_pilotti 2016-2019 Pohjoinen vihreä biotalous Leila Korpela 01.08.16 - 31.12.19 Päättynyt
Heritability of adaptive fescue traits in changing climate HERACLIM Pohjoinen vihreä biotalous 01.09.16 - 31.08.20 Päättynyt
Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma RAS Vesiviljely inno RAS Sininen biotalous Jouni Vielma 01.07.16 - 31.12.22 Käynnissä
CLIMOSS akatemiatutkijan tutkimuskulut CLIMOSS tutkimuskulut Pohjoinen vihreä biotalous Samuli Launiainen 01.09.16 - 31.08.21 Käynnissä
Mansikanviljelyn kilpailukyvyn parantaminen Lounais-Suomessa SataVarMa Innovatiivinen ruokajärjestelmä Saila Karhu 01.06.16 - 31.12.20 Käynnissä
Uusia tuotteita metsästä Uusia tuotteita metsästä Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anne Tolvanen 01.07.16 - 29.02.20 Päättynyt
Lapin maaseutuelinkeinot Lapin maatalous Pohjoinen vihreä biotalous Rauno Kuha 01.06.16 - 31.03.18 Päättynyt
From place-based natural resources to value-added experiences: Tourism in the new bio-economy BIOTOUR Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Liisa Tyrväinen 01.09.16 - 31.12.21 Käynnissä
Techniques and Technologies for Effective Wood Procurement TECH4EFFECT Pohjoinen vihreä biotalous Johanna Routa 01.10.16 - 30.06.21 Käynnissä
Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa Luomu-Keski-Suomi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kalle Hoppula 01.04.16 - 31.12.18 Päättynyt
Puiden käyttö maanpuhdistuksessa PuMa Pohjoinen vihreä biotalous Pertti Pulkkinen 01.07.16 - 31.12.18 Päättynyt
Mallinnustyökalut maatalouden ravinnekiertojen hallintaan vesien ja meren hoidossa TOIMI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Antti Iho 01.03.16 - 31.12.18 Päättynyt
ARVOPILOTTI – kohti luonnonraaka-aineiden arvoketjujen pilotointia ARVOPILOTTI Pohjoinen vihreä biotalous Ron Store 01.08.16 - 30.04.18 Päättynyt
Boreaalisten sammalten ilmastovaikutukset: toiminnallisista ominaisuuksista globaalimalleihin CLIMOSS Pohjoinen vihreä biotalous Samuli Launiainen 01.09.16 - 31.08.21 Käynnissä
Efficient and gentle forest operations EFFORTE Pohjoinen vihreä biotalous Jori Uusitalo 01.09.16 - 31.10.19 Päättynyt
Kohti kestävää biotaloutta Pohjois-Pohjanmaalla PPBIO Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Toivo Muilu 01.05.16 - 30.09.18 Päättynyt
Kasvi- ja maa-analyyseistä tukea vihannesten lannoituksen tarkentamiseen Vihannesanalyysi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Terhi Suojala-Ahlfors 01.08.16 - 31.12.19 Päättynyt
Ecology of Soil Microorganisms 2018 ESM2018 Pohjoinen vihreä biotalous Taina Pennanen 01.08.16 - 31.10.18 Päättynyt
Beyond Carbon – Climate Change Mitigation by Optimizing Forest Management for Timber, Carbon and Albedo OPTICA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jussi Uusivuori 01.09.16 - 31.08.20 Päättynyt
Digitalisaatio ruokaketjun kehittämisessä DigiFood Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Terhi Latvala 01.06.16 - 31.05.17 Päättynyt
Labrobot Labrobot Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anna-Liisa Välimaa 01.09.16 - 29.02.20 Päättynyt
Kapeasta kuusesta tuottoa Hämeen maakunnalle KaKuHä Pohjoinen vihreä biotalous Pertti Pulkkinen 01.09.16 - 30.06.18 Päättynyt
Itäsuomalaisesta osaamisesta kilpailukykyinen ratkaisu ajantasaisen metsävaratiedon hallintaan Venäjällä ISKRA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Sari Karvinen 01.08.16 - 31.03.19 Päättynyt
PuutarhaTALOUS PuutarhaTALOUS Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.01.15 - 31.03.19 Päättynyt
Metsä2060 – Suomen metsäbiotalouden kestävyys ja maankäytön skenaariot Metsä2060 Pohjoinen vihreä biotalous Leena Kärkkäinen 01.04.16 - 31.12.20 Käynnissä
BEFCASS Salaojituksen tukimusyhdistys_Maatalouden parhaiden viljelymenetelmien kehittämishanke happamilla sulfaattimailla BEFCASS Salaojituksen tukisäätiö Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jaana Uusi-Kämppä 01.01.16 - 31.03.19 Päättynyt
IPM-Apsien laadinta IPM-APPS Pohjoinen vihreä biotalous Marja Aaltonen 20.06.16 - 31.12.16 Päättynyt
SpatMallit: Laskennallisten tilastollisten menetelmien kehittäminen spatiaalisten ja spatiotemporaalisten pistekuvioaineistojen analysointiin 295100 SpatMallit 295100 Pohjoinen vihreä biotalous Mari Myllymäki 01.09.16 - 18.06.22 Käynnissä
SpatMallit: Laskennallisten tilastollisten menetelmien kehittäminen spatiaalisten ja spatiotemporaalisten pistekuvioaineistojen analysointiin SpatMallit 306875 Pohjoinen vihreä biotalous Mari Myllymäki 01.09.16 - 18.06.20 Päättynyt
Sustainable food production and consumption Susfood2 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Susanna Rokka 01.08.16 - 31.12.21 Käynnissä
Vaellussiian luonnontuotanto rannikon joissa Valurajo Sininen biotalous Lari Veneranta 01.04.16 - 31.12.17 Päättynyt
Innovaatioalustat ja osaaminen optimikäyttöön tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeinojen hyväksi LUO-Next Step Innovatiivinen ruokajärjestelmä Erkki Vasara 01.08.16 - 30.06.19 Päättynyt
Stripperin päivitys Stripperin päivitys Pohjoinen vihreä biotalous Saija Rasi 01.04.16 - 31.12.16 Päättynyt
Biomassa-atlas-Biomassatiedot käytössä BA2 Pohjoinen vihreä biotalous Eeva Lehtonen 01.02.16 - 31.12.18 Päättynyt
Vesiviljelyn innovaatio-ohjelman koordinointi Vesiviljely inno KOORD Sininen biotalous Jouni Vielma 01.06.16 - 31.12.22 Käynnissä
The Feasibility Study for the Implementation of the CF PADI CF PADI Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.06.16 - 31.12.17 Päättynyt
FoodAfrica II – Improving Food Security in West and East Africa Through Capacity Building in Research and Information Dissemination FoodAfrica II Innovatiivinen ruokajärjestelmä Mila Sell 01.07.16 - 31.12.18 Päättynyt
Viljoista tiedoksi Viljo Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kati Mattila 01.07.16 - 30.09.19 Päättynyt
Vectornet_ticks Vectornet Pohjoinen vihreä biotalous Heikki Henttonen 15.04.16 - 31.03.17 Päättynyt
Poronhoitoalueen pohjoisosan jäkälälaidunten inventointi POJI Pohjoinen vihreä biotalous Jouko Kumpula 02.05.16 - 31.03.19 Päättynyt
Lauhanvuori Region -Geopark Geopark Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Markku Saarinen 01.04.16 - 31.12.21 Käynnissä
Valkuaisnurmilla edullista rehua ja ympäristöhyötyjä VALNURRE Innovatiivinen ruokajärjestelmä Hanna Kekkonen 01.06.16 - 31.12.20 Käynnissä
Novel enabling IT technologies boosting efficient utilization of open satellite data in precision agriculture BoostSat Novel enabling IT tech Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jere Kaivosoja 01.03.16 - 28.02.17 Päättynyt
Myrskytuhojen tienvarsi-inventointi MYTI Pohjoinen vihreä biotalous Pekka Hyvönen 01.06.16 - 31.03.18 Päättynyt
Evoltree in-kind contribution Evoltree Pohjoinen vihreä biotalous Egbert Beuker 01.01.16 - 31.12.22 Käynnissä
Functional Annotation of Animal Genomes – European network CA15112 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Johanna Vilkki 01.04.16 - 31.03.20 Päättynyt
Luontoympäristöt liikunta-aktiivisuuden edistäjänä Suomessa NATUREMOVE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Liisa Tyrväinen 01.04.16 - 31.03.19 Päättynyt
Tervetaimiketju-Monivuotisten puutarhakasvien taimituotantoketjujen kehittäminen tavoitteena kasvintuhoojariskien välttäminen Tervetaimiketju Pohjoinen vihreä biotalous Jaana Laamanen 01.04.16 - 31.12.18 Päättynyt
Valuing positive externalities of removing phosphorus and nitrogen from Baltic Sea through fisheries and aquaculture production Valuing positive externalities of removi Sininen biotalous Jari Setälä 01.06.16 - 09.04.18 Päättynyt
Hyvinvointia luonnosta-tiekartta NATUREWELL-BEING Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Liisa Tyrväinen 01.06.16 - 31.08.17 Päättynyt
Puhdistamolietteen kemiallisen happokäsittelymenetelmän ja PASKIER-prosessin teknistaloudellinen selvitys PASKIER Pohjoinen vihreä biotalous Petri Kapuinen 16.05.16 - 16.01.17 Päättynyt
Arvomuutokset ja luonnonvarapolitiikan hyväksyttävyys ALPO Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Vilja Varho 16.05.16 - 31.12.16 Päättynyt
Drone-assisted precision farming via disposable sensors and low cost hyperspectral imagers Agri Eagle Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jere Kaivosoja 01.06.16 - 14.11.16 Päättynyt
Potkua Pohjanmaan Pihvilihantuotantoon PoPi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Arto Huuskonen 01.07.16 - 30.06.19 Päättynyt
Kohti tulevaisuusorientoitunutta energiamuutosta: Ennakoiva monitasoinen lähestymistapa hajautetun uusiutuvan energian muutokseen FutWend Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Vilja Varho 01.08.16 - 31.12.19 Päättynyt
Kalataloustilastot ja taloudelliset tiedot – kansallinen Kalataloustilastot Mika Rahikainen 01.01.15 - 31.12.20 Käynnissä
Metsäpeuran elinympäristö ja vasakuolleisuus Metsäpeuran elinympäristö ja v Antti Paasivaara 01.01.12 - 31.12.16 Päättynyt
Rukiin viljelyn riskien vähentäminen Ruis Innovatiivinen ruokajärjestelmä Arto Huuskonen 01.07.16 - 31.12.17 Päättynyt
AB Seinäjoki, Innovaatioyhteisön jatkokehittäminen AB Seinäjoki, Innovaatioyhteisön jatkoke Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Merja Högnäsbacka 01.03.16 - 31.12.18 Päättynyt
Maanomistajuus ja tulevaisuus MAATU Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.06.16 - 31.12.16 Päättynyt
Tornionjoen lohikuolemat Tornionjoen lohikuolemat Sininen biotalous Atso Romakkaniemi 01.05.16 - 30.12.16 Päättynyt
Naapurista lainaamassa. Kulttuurikontaktit karjanhoidon kehittäjän Itämeren pohjoisosassa esihistoriallisena ja historiallisena aikana. BoNe SA 286499 Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.01.16 - 31.08.21 Käynnissä
Lennokeista ympäristönseurannan liiketoimintaa – Tohmajärvi UAV Tohmajärvi UAV Pohjoinen vihreä biotalous Henri Vanhanen 01.01.16 - 31.01.17 Päättynyt
Sustainable rural water management for sustainable agriculture Flow-BSR Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jaana Uusi-Kämppä 01.03.16 - 31.05.17 Päättynyt
Urosten hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät MaleRepro Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anu Sironen 01.08.16 - 31.12.20 Käynnissä
Maidon, nurmen ja naudanlihantuotannon kehittäminen Kainuussa MaiNuLi I Innovatiivinen ruokajärjestelmä Arto Huuskonen 01.04.16 - 30.09.17 Päättynyt
Uusi tieliittymä Elonkiertoon ElonTie Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anneli Nuoranne 15.03.16 - 31.12.16 Päättynyt
Kettujen jalkaterveyden kehityshanke KESTÄVÄT JALAT Innovatiivinen ruokajärjestelmä Hannu T Korhonen 01.05.16 - 31.12.19 Päättynyt
Kyselytutkimus lähiruokayritysten kannattavuudesta eri jakelukanavissa LähiKanna Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Pasi Rikkonen 01.03.16 - 31.12.17 Päättynyt
Raskasmetallikuormitus mustaliuskealueelta Raskasmetallikuormitus mustaliuskealueel Pohjoinen vihreä biotalous Liisa Ukonmaanaho 15.05.14 - 31.12.16 Päättynyt
Valkohäntäpeurakannan seuranta ja tutkimus Valkohäntäpeurakanta Jyrki Pusenius 01.01.15 - 31.12.23 Käynnissä
Vihreän talouden hajautetun, kestävän ja kilpailukykyisen toimintamallin määrittely ja pilotointi Vihta Pohjoinen vihreä biotalous 01.03.15 - 31.12.18 Päättynyt
Uudistuvan metsäalan tilastointi Uudistuvan metsäalan tilastointi 01.09.15 - 31.03.18 Päättynyt
Tilastotuotannon integrointihanke Tintti Anna Louhivaara 01.10.15 - 31.12.18 Päättynyt
Global Forest Information Service, GFIS -portaalin ylläpito ja kehittäminen Global Forest Information Service, GFIS Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Eero Mikkola 06.03.06 - 31.12.17 Päättynyt
OECD – CRP – SAB OECD - CRP - SAB Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Leena Finér 01.01.10 - 31.12.17 Päättynyt
Kantojen energiakäyttö ja korjuun ympäristövaikutukset Kantojen energiakäyttö ja korjuun ympäri Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Ilvesniemi 01.08.13 - 31.12.17 Päättynyt
Nordic Project on Reduced Food Waste (Sub-project 1) Ruokahävikki pohjoismaissa Innovatiivinen ruokajärjestelmä Hanna Hartikainen 01.01.14 - 30.06.17 Päättynyt
The Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change FACCE-Evolve Innovatiivinen ruokajärjestelmä Mikko Salmi 01.01.15 - 29.02.20 Päättynyt
Keskitetyn biojalostamon toimintamalli, raaka-aineet ja mädätejäännöksen käyttökohteet Biojalostamo Mikkeli Pohjoinen vihreä biotalous Päivi Kurki 01.09.15 - 30.06.16 Päättynyt
EU-TIKE tutkimustiedot EU-TIKE tutkimustiedot Timo Myllylä 01.01.15 - 31.12.21 Käynnissä
EU-TIKE saalisnäytteenotto EU-TIKE saalisnäytteenotto Timo Myllylä 01.01.15 - 31.12.21 Käynnissä
EU-TIKE tutkimusmatkat EU-TIKE tutkimusmatkat Juha Lilja 01.01.15 - 31.12.21 Käynnissä
EU-TIKE, lohen jokiseurannat EU-TIKE, lohen jokiseurannat Ville Vähä 01.01.15 - 31.12.21 Käynnissä
EU-TIKE Tilastot ja taloudelliset tiedot EU-TIKE tilastot ja taloudelliset tiedot Heidi Pokki 01.01.14 - 31.12.25 Käynnissä
Hirvieläinseurannat Hirvieläinseurannat Jyrki Pusenius 01.01.80 - 31.12.22 Käynnissä
Metsäpeuran runsaus ja liikkuvuus Metsäpeuran runsaus ja liikkuvuus Antti Paasivaara 01.01.80 - 31.12.25 Käynnissä
Muu vesistökuormitusseuranta VPD:n kalastoseuranta ja -luokittelu Jukka Ruuhijärvi 01.01.07 - 31.12.21 Käynnissä
Rakennetut joet, erillistehtävät Rakennetut joet, erillistehtävät Sininen biotalous 01.01.11 - 31.12.17 Päättynyt
Petovahingot poronhoitoalueen pohjoisosassa PETOVAPO Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Ilpo Kojola 01.01.14 - 31.12.16 Päättynyt
Capacity building in genetic evaluation and new breeding tools to strengthen the Ethiopian dairy development IKI Ethiopia Innovatiivinen ruokajärjestelmä Enyew Negussie 16.02.10 - 31.12.19 Päättynyt
CAPACITY BUILDING FOR THE DEVELOPMENT OF SELECTIVE BREEDING PROGRAMS IN VIETNAM ? SPECIAL FOCUS ON GLOBAL CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY VICI2 Sininen biotalous Harri Vehviläinen 01.01.14 - 31.12.16 Päättynyt
The Arctic Ark. Human-animal relations in the Arctic: genetic and folk adaptation practices in a changing environment Arc-Ark Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Juha Kantanen 01.01.15 - 31.12.18 Päättynyt
FISHBOOST – Eurooppalaisen vesiviljelyn kilpailukyvyn parantaminen valintajalostuksella FISHBOOST Pääprojekti Sininen biotalous Antti Kause 01.02.14 - 01.02.19 Päättynyt
Improving the food security of Ethiopia: assessment of soil amendment rock recources and phosphate fertilizer resources EthPhos Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.05.13 - 31.12.18 Päättynyt
Tunisian perunantuotannon kehittäminen – tavoitteena ympäristöystävällisempi viljely IKI-Tunisia Innovatiivinen ruokajärjestelmä Veli-Matti Rokka 01.09.13 - 31.12.18 Päättynyt
C-IPM – Coordinated Integrated Pest Management in Europe, FP7-ERANET C-IPM-Eranet Innovatiivinen ruokajärjestelmä Irene Vänninen 01.01.14 - 31.12.16 Päättynyt
Arboretum Yltöinen ja kansainvälinen fenologinen tarha ARBORETUM Innovatiivinen ruokajärjestelmä Eeva-Maria Tuhkanen 01.09.30 - 01.01.25 Käynnissä
Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun – pääprojekti Metsäpalvelumarkkinat pääproje Pohjoinen vihreä biotalous Timo Saksa 01.01.16 - 31.12.17 Päättynyt
Männyn käyttöaluetestaus muuttuvassa ilmastossa TesMu Mä-käyttöaluetestaus Pohjoinen vihreä biotalous Pertti Pulkkinen 01.01.16 - 31.12.17 Päättynyt
Geenivarat ja viljelykasvien villit sukulaislajit CWR Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Elina Kiviharju 01.01.15 - 31.12.19 Päättynyt
Turvemaiden viljelystä syntyvän vesistö- ja ilmastopäästöjen tutkimusympäristön perustaminen Turve II Pohjoinen vihreä biotalous Erkki Joki-Tokola 15.09.15 - 31.10.17 Päättynyt
Domestic Animals in the Viking Age. Migration, trade, environmental adaptation and the potential of multidisciplinary studies DAVA Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Juha Kantanen 01.01.16 - 31.12.17 Päättynyt
Kesäsiika takaisin Kesäsiika takaisin Sininen biotalous Erkki Jokikokko 01.05.15 - 31.12.18 Päättynyt
Forssan seudun Green Care-klusteri Pääprojekti GC-FORSSA Pääprojekti Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anja Yli-Viikari 01.01.16 - 31.12.17 Päättynyt
Biotalouden verkkojulkaisut Biotalouden tilastojen verkkojulkaisut j Anna-Kaisa Jaakkonen 01.01.16 - 30.12.18 Päättynyt
Luonnonmukaisten humusaineiden vaikutukset kasvintuotantoon Päästösäästö Sininen biotalous 01.01.16 - 31.12.17 Päättynyt
Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikuttavuus Etelä-Savossa – Tulevaisuusvisio 2020-luvulla pääprojekti Metsätoimialan aluetaloudellinen vaikutt Pohjoinen vihreä biotalous Jari Hynynen 01.12.15 - 30.08.17 Päättynyt
Viherlannoituksen tehoa lisäävät menetelmät VIHERTEHO Innovatiivinen ruokajärjestelmä Hannu Känkänen 01.03.16 - 05.04.19 Päättynyt
Forecas 2, Capacity building on novel approaches in sustainable management of forest and wood resources in Mozambique 2016-18 Forecas 2 IKI Pohjoinen vihreä biotalous Veikko Möttönen 01.01.16 - 31.12.19 Päättynyt
Etelä-Savon ruokaviesti Ruokaviesti Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.08.15 - 31.12.17 Päättynyt
Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä Arvi pääprojekti Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jaana Kotro 01.01.16 - 31.12.19 Päättynyt
Kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittäminen tutkimusorganisaatioissa KINO pääprojekti Pauli Saarenketo 01.01.16 - 31.12.16 Päättynyt
Alkuperäisrotujen perimän säilytys APR Juha Kantanen 01.10.15 - 31.12.20 Käynnissä
Ravinnepiika Ravinnepiika Innovatiivinen ruokajärjestelmä Päivi Kurki 01.09.15 - 31.03.19 Päättynyt
Vatten och Människan i Landskapet_Interreg VIMLA-Interrg Sininen biotalous Jaana Uusi-Kämppä 01.10.15 - 31.08.18 Päättynyt
Implementation support of results and data of first National Forest Resources Monitoring and Assessment (NAFORMA) at regional and local level in Tanzania INFORES-Tanzania IKI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Pentti Niemistö 01.01.16 - 31.12.19 Päättynyt
Sientenviljely biotalouden toimenpiteenä hankekokonaisuus pääprojekti SieVi pääprojekti Pohjoinen vihreä biotalous Henri Vanhanen 01.03.15 - 31.12.18 Päättynyt
Lucas maankäyttö 2015 Lucas 2015 Anneli Partala 01.01.16 - 30.06.17 Päättynyt
Karpolar Kalatalouden rakenneohjelman ja ohjauspolitiikan ennakointi ja arviointi pääprojekti Karpolar pääprojekti Sininen biotalous Jari Setälä 01.04.15 - 31.12.21 Käynnissä
Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat Varmuuskokoelmat Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Elina Kiviharju 01.10.15 - 30.04.21 Käynnissä
Sininen biotalouden pohjoismainen koordinaatio NordicBlue Sininen biotalous Anssi Ahvonen 01.01.16 - 31.12.19 Päättynyt
LUONNONTUOTTEISTA UUTTA LIIKETOIMINTAA pääprojekti LUMO-INKA Tekes EAKR Pohjoinen vihreä biotalous Henri Vanhanen 01.12.15 - 31.12.17 Päättynyt
Wood products and bioeconomy symposium 2016 WPIFBB Pohjoinen vihreä biotalous Erkki Verkasalo 01.01.16 - 31.12.16 Päättynyt
FRESHABIT LIFE Pohjanmaan alue pääprojekti FRESHABIT Pohjanmaa pääprojekti Sininen biotalous Panu Orell 01.01.16 - 30.09.22 Käynnissä
FRESHABIT LIFE Puruveden alue pääprojekti FRESHABIT Puruvesi pääprojekti Sininen biotalous Irma Kolari 01.01.16 - 30.09.22 Käynnissä
FRESHABIT LIFE Vanajaveden alue pääprojekti FRESHABIT Vanajavesi pääprojekti Sininen biotalous Jukka Ruuhijärvi 01.01.16 - 30.09.22 Käynnissä
OmaNauta OmaNauta Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.10.15 - 31.12.18 Päättynyt
Iijoen otva pääprojekti Iijoen otva pääprojekti Sininen biotalous Tapio Sutela 01.01.16 - 14.10.18 Päättynyt
Center of Advanced Research on Environmental Services from Nordic Forest Ecosystems CAR-ES III Pohjoinen vihreä biotalous Raija Laiho 01.01.16 - 30.06.21 Käynnissä
Anthropogenic greenhouse gas emissions from organic forest soils: improved inventories and implications for sustainable management SNS-120 Pohjoinen vihreä biotalous Raija Laiho 01.01.16 - 31.12.18 Päättynyt
Tyynenmerenlohi Teno- ja Näätämöjoen vesistössä Tyynenmerenlohi Teno-Näätämö Sininen biotalous 04.01.16 - 21.03.16 Päättynyt
Tuottava pohjalainen naudanlihantuotanto TUPONA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Arto Huuskonen 01.10.15 - 30.04.19 Päättynyt
Bioenergiaa metsästä – maa- ja ympäristövaikutusten minimointikeinot (väitöskirjatyö- Tiina Törmänen) Väitöskirjatyö (Tiina Törmänen) Pohjoinen vihreä biotalous Aino Smolander 01.01.16 - 31.12.19 Päättynyt
EU and Nordic Product Environmental Footprint PEF Nordic pilot Innovatiivinen ruokajärjestelmä Hannele Heusala 01.12.15 - 31.12.17 Päättynyt
NUTRITRADE NUTRITRADE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Antti Iho 01.02.15 - 31.12.18 Päättynyt
BETWOOD – Identification of novel regulators of growth and wood formation by studying natural variation in Betula pendula, a novel model tree BETWOOD Pohjoinen vihreä biotalous Kaisa P Nieminen 01.11.15 - 31.03.19 Päättynyt
Resurssitehokas vihannestuotanto Revi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Terhi Suojala-Ahlfors 01.01.16 - 31.08.19 Päättynyt
Denoising rumination data from cow EEG RumiNoise Innovatiivinen ruokajärjestelmä Matti Pastell 01.01.16 - 30.06.16 Päättynyt
Advanced computational methodologies on open big data for forest terrain trafficability monitoring and forecasting FOTETRAF SA-päätös 295337 Pohjoinen vihreä biotalous Leena Finér 01.01.16 - 31.12.17 Päättynyt
FRESHABIT LIFE Core pääprojekti_Water – Connecting People: Towards integrated management of freshwater Natura 2000 sites and habitats in Finland FRESHABIT Core pääprojekti Sininen biotalous Teppo Vehanen 01.01.16 - 30.09.22 Käynnissä
FRESHABIT LIFE Keski-Suomen alue pääprojekti FRESHABIT Keski-Suomi pääprojekti Sininen biotalous Tapio Keskinen 01.01.16 - 30.09.22 Käynnissä
FRESHABIT LIFE Koitajoen alue pääprojekti FRESHABIT Koitajoki pääprojekti Sininen biotalous Liisa Ukonmaanaho 01.01.16 - 30.09.22 Käynnissä
FRESHABIT LIFE Naami Torniojoen alue pääprojekti FRESHABIT Naami Tornio pääprojeki Sininen biotalous Atso Romakkaniemi 01.01.16 - 30.09.22 Käynnissä
Sustainable place-shaping SUSPLACE Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Hilkka Vihinen 01.10.15 - 31.12.20 Käynnissä
Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää kasvua ja ruokaa Hämeessä Innoverstas Innovatiivinen ruokajärjestelmä Erkki Vasara 01.11.15 - 31.12.18 Päättynyt
Lietetuotteiden käyttö maataloudessa Maatalousliete Pohjoinen vihreä biotalous Petri Kapuinen 01.05.15 - 31.03.18 Päättynyt
PProductY yritysrahoitus PProductY Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kari Ylivainio 01.01.15 - 31.10.18 Päättynyt
Fusarium- toksiinien hallinta viljaketjussa moniosaajaverkoston avulla 2 Doncontrol 2 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Päivi Parikka 01.01.15 - 31.12.18 Päättynyt
Uudistuva hevostalous Uudistuva hevostalous Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Markku Saastamoinen 01.11.15 - 31.12.18 Päättynyt
Tilastojen laaturaportoinnin ja metadatan kehittämisprojekti Metadata projekti Esa Katajamäki 01.12.15 - 01.10.17 Päättynyt
Welfare of Finnraccoons in various housing environments WELFR Innovatiivinen ruokajärjestelmä Tarja Koistinen 01.09.15 - 31.03.19 Päättynyt
Maatalouden rakennetutkimus 2016 FSS 2016 Jaana Kyyrä 01.01.16 - 31.12.18 Päättynyt
Suokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia SUOKAS Pohjoinen vihreä biotalous Marika Laurila 01.10.15 - 30.09.17 Päättynyt
Tuottava itäsuomalainen naudanlihantuotanto TUISNA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Arto Huuskonen 01.10.15 - 30.04.19 Päättynyt
Generating Renewable Energy Business Enterprise GREBE NPA Pohjoinen vihreä biotalous Robert Prinz 01.08.15 - 31.08.18 Päättynyt
Sustainable, climate-neutral and resource-efficient forest-based bioeconomy FORBIO SA 293380 Pohjoinen vihreä biotalous Antti Asikainen 01.09.15 - 30.04.21 Käynnissä
Tietoon perustuva kalatalouden suunnittelujärjestelmä Kalastustieto Sininen biotalous Päivi Eskelinen 01.10.15 - 31.12.17 Päättynyt
Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle pääprojekti VILMA pääprojekti Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Riitta Savikko 01.11.15 - 31.10.18 Päättynyt
Kotieläintilastojen validointiprojekti Kotieläintilastojen validointi Esa Katajamäki 01.10.15 - 07.04.17 Päättynyt
FORLEAP-Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita pääprojekti FORLEAP pääprojekti Pohjoinen vihreä biotalous Tytti Sarjala 01.11.15 - 30.06.19 Päättynyt
Siipikarjanlannan käytön tehostaminen pääprojekti Teholanta Pohjoinen vihreä biotalous 01.07.15 - 31.12.18 Päättynyt
Networking activity: Sustainable production of biomass – a sectorial perspective BioSect-Network Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 02.05.16 - 16.12.17 Päättynyt
Pest Organisms Threatening Europe POnTE Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anne Nissinen 01.11.15 - 29.02.20 Päättynyt
PROVIding smart DElivery of public goods by EU agriculture and forestry PROVIDE pääprojekti Pohjoinen vihreä biotalous Mikko Kurttila 01.09.15 - 31.08.18 Päättynyt
INNOVATIIVISET TEKNOLOGIAT JA KONSEPTIT TERVEYTTÄ EDISTÄVIEN RUOKIEN KEHITTÄMISEKSI PALKO- JA VILJAKASVEISTA Nutri-Concept Tekes Innovatiivinen ruokajärjestelmä Minna Kahala 01.01.16 - 30.06.18 Päättynyt
Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa – luonnontuotealan koordinaatiohanke LUMOA Pohjoinen vihreä biotalous Rainer Peltola 17.06.15 - 31.08.18 Päättynyt
Maitotalouden ja alkutuotannon systemaattinen kehittäminen Pohjois-Savossa MAST Innovatiivinen ruokajärjestelmä Mikko Järvinen 01.08.15 - 30.06.18 Päättynyt
Novel protein sources for food security ScenoProt Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anne Pihlanto 01.05.15 - 31.12.20 Käynnissä
Kerääjäkasvien sitoma typpi hyödyksi (aikaisemmin Typpinäytteet Lukekas-kokeista) KerääjäNhyöty Innovatiivinen ruokajärjestelmä Hannu Känkänen 01.10.15 - 15.12.18 Päättynyt
SmartSea – Pohjanlahti kestävän kehityksen alueena SmartSea Sininen biotalous Meri Kallasvuo 01.05.15 - 31.12.21 Käynnissä
Maatalouspolitiikan vaikuttavuusindikaattorien tilastopalvelun kehittäminen Vaikuttavuusindikaattorit Erja Mikkola 01.09.15 - 31.12.20 Käynnissä
Improving calculation of NP excretion and fertiliser use statistics NP_balances3 Innovatiivinen ruokajärjestelmä Tapio Salo 30.10.15 - 30.06.17 Päättynyt
SUTI Avoin susitietokanta SUTI Pohjoinen vihreä biotalous Samuli Heikkinen 01.04.15 - 31.12.17 Päättynyt
QUANOMAL Menneisyys numeroina – Ympäristöanomalioiden tutkimukset puun vuosilustojen kautta (SA 288267) QUANOMAL (SA 288267) Pohjoinen vihreä biotalous Pekka Nöjd 01.09.15 - 28.02.20 Päättynyt
Atlantin lohen sekakantakalastus SALMAZE Sininen biotalous Jaakko Erkinaro 01.01.15 - 31.12.17 Päättynyt
Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke GCKoordi Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Elina Vehmasto 19.06.15 - 31.03.18 Päättynyt
Nurmet Rahaksi (NuRa) -hanke NuRa Innovatiivinen ruokajärjestelmä Perttu Virkajärvi 01.07.15 - 30.04.19 Päättynyt
Lantalogistiikan kehittäminen karjatiloilla Lantalogistiikka Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ville Pyykkönen 30.06.15 - 30.06.19 Päättynyt
Root-related carbon fluxes – missing pieces in the boreal peatland carbon balance puzzle PeatRoot SA 289116 Pohjoinen vihreä biotalous Raija Laiho 01.09.15 - 31.08.19 Päättynyt
Mitigating methane emissions from dairy cows – a mission impossible? FORMAS SLU Mitigating Methane Innovatiivinen ruokajärjestelmä Heidi Leskinen 01.01.12 - 31.12.16 Päättynyt
Typpilaskeuman vaikutus soiden hiilen ja ravinteiden kiertoon: kasvi-mykorritsavuorovaikutuksen merkitys Nitro-Erica SA286731 Pohjoinen vihreä biotalous Tuula Larmola 01.09.15 - 31.08.20 Päättynyt
Simojoen elinympäristömallinnus Simojoen mallinnus Sininen biotalous Ari Huusko 01.07.15 - 31.08.18 Päättynyt
Arvojakeita elintarviketeollisuuden sivuvirroista hyötykäyttöön SaltPep Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anne Pihlanto 01.07.15 - 31.12.18 Päättynyt
Biorefining ensiled grass into inventive feed products INNOFEED Pohjoinen vihreä biotalous Marketta Rinne 01.09.15 - 31.08.18 Päättynyt
Hyönteisprojekti Hyönteiset ruokaketjussa Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.10.15 - 31.10.17 Päättynyt
BIOTUHKA Investointiprojekti INVESTOINTI BIOTUHKA pääprojekti Pohjoinen vihreä biotalous Virpi Alenius 01.01.15 - 31.12.17 Päättynyt
Kuntoa, kiertoa ja kasvipeitteisyyttä rantalohkoille (Sieppari pellossa), Sieppari pellossa Pohjoinen vihreä biotalous Oiva Niemeläinen 01.05.15 - 31.03.18 Päättynyt
Valintajalostuksen kehittäminen yritysyhteistyössä Vake Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Tapio Kiuru 01.05.15 - 31.12.15 Päättynyt
Luomuinstituutin jalkauttaminen LIJ Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.01.15 - 31.12.16 Päättynyt
Ravinteet pellossa vaan ei vesistöön Stoppi Pohjoinen vihreä biotalous Erika Winquist 01.05.15 - 31.05.17 Päättynyt
Biolaakso II – Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä Biolaakso II pääprojekti Hanna Brännström 01.03.15 - 30.06.19 Päättynyt
DGENV – The health and social benefits of nature and biodiversity protection DGENV Health & Social Benefits Pohjoinen vihreä biotalous Liisa Tyrväinen 18.12.14 - 31.08.16 Päättynyt
ApoE4 genotyyppitiedon ja interventiointensiteetin vaikutus elintapamuutosten toteutumiseen ja aistinvaraisiin mieltymyksiin (ApoE4mot) ApoE4mot SA 292401 Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.09.15 - 31.08.19 Päättynyt
Metsätilojen vuokrauksesta uusi metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelu METSÄVUO Pohjoinen vihreä biotalous Mikko Kurttila 01.04.15 - 30.06.17 Päättynyt
Distributed, integrated and harmonised forest information for bioeconomy outlooks (Main project) DIABOLO (Main project) Pohjoinen vihreä biotalous 01.03.15 - 30.04.19 Päättynyt
Nutritional research on the non invasive screening and diagnosis of malnutrition in elderly persons Nurse Innovatiivinen ruokajärjestelmä 05.01.15 - 05.07.16 Päättynyt
Metsä oppimisympäristönä – Etelä-Savo yhteisöllisenä metsätiedon avaajana Openmetsä, pääprojekti Pohjoinen vihreä biotalous Teijo Nikkanen 01.01.15 - 31.12.17 Päättynyt
Suurpetojen vaikutus poronhoitoon Poropeto Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Ilpo Kojola 01.01.15 - 31.07.16 Päättynyt
Towards more efficient Arctic research using dominant Betula species, spectromics and genomics BETUMICS 286404 SA Pohjoinen vihreä biotalous Kaisa P Nieminen 01.01.15 - 31.12.19 Päättynyt
Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating the Economic Sustainability of the european Seafood sector SUCCESS Horizon 2020 Sininen biotalous Jarno Virtanen 01.04.15 - 31.03.18 Päättynyt
EFINORD EFINORD Pohjoinen vihreä biotalous Sinikka Västilä 01.01.15 - 31.12.18 Päättynyt
MMM:n ja Luonnonvarakeskuksen välinen politiikka- ja asiantuntijatuen palvelusopimus Palvelusopimus Jyrki Niemi 01.01.15 - 31.12.20 Käynnissä
Ruokamarkkinoiden toimivuus ja elintarvikkeiden hinnanmuodostus Suomessa RUOKAMARKKINAT Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jyrki Niemi 01.01.13 - 31.03.16 Päättynyt
Kymijoen vaelluskalat – elvyttäminen Kymijoki elvyttäminen Sininen biotalous Teppo Vehanen 01.01.11 - 31.12.16 Päättynyt
Järvilohen luonnonkierron palauttaminen Järvilohen luonnonkierron palauttaminen Sininen biotalous Jorma Piironen 01.01.13 - 31.12.20 Käynnissä
Petoeläinten vaikutukset porotalouteen PETTU Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jouko Kumpula 01.01.13 - 31.12.16 Päättynyt
SFS-toimialayhteisö ja kansainvälinen sihteeristötoiminta SFS-TAY Pekka Rantti 01.01.15 - 31.12.19 Päättynyt
KOPLA – Laatutietoisuus ja osaaminen – koulutuksen avulla parempaa laatua metsähakkeen tuotantoon KOPLA Pohjoinen vihreä biotalous Karri Pasanen 01.01.15 - 31.05.17 Päättynyt
Kokonaisvaltainen tutkimusperusta sopeutuvalle yhteishallinnalle Arktisella alueella ISAMA Sininen biotalous Jaakko Erkinaro 01.01.15 - 31.12.18 Päättynyt
Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy (BioRES) BioRES Pohjoinen vihreä biotalous Karri Pasanen 01.01.15 - 30.06.17 Päättynyt
Biotuhkapohjaisten materiaalien hyödyntäminen metsämaiden lannoitteena BIOTUHKA pääprojekti Pohjoinen vihreä biotalous Pasi Rautio 01.01.15 - 31.12.18 Päättynyt
Luonnonvaihtelun hyödyntäminen uudessa mallipuussa, rauduskoivussa, uusien puun kasvua ja puun muodostusta säätelevien tekijöiden löytämiseksi BETGENE Pohjoinen vihreä biotalous Kaisa P Nieminen 01.09.13 - 31.08.16 Päättynyt
Kuusen juuriston rakenteen genotyyppinen vaihtelu ja yhteys taimien kasvunopeuteen Kuusen genotyyppi, juuret ja mikrobit Pohjoinen vihreä biotalous Taina Pennanen 01.05.14 - 30.04.18 Päättynyt
Adaptiivinen muutoksen hallinta kohti kestävää taloutta Arktisella alueella GovAda Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Artti Juutinen 01.09.14 - 31.08.18 Päättynyt
Saimaannorppa / LIFE Saimaannorppa / LIFE Sininen biotalous Irma Kolari 01.08.13 - 31.12.18 Päättynyt
Teno- ja Näätämöjoki perusseurannat Teno- ja Näätämöjoki Panu Orell 01.01.80 - 31.12.21 Käynnissä
Teno-Näätämö Norja yhteistyö Teno-Näätämö Norja yhteistyö Sininen biotalous Panu Orell 01.01.15 - 31.12.21 Käynnissä
Tuuloman taimen ja lohi Tuuloman taimen ja lohi Sininen biotalous Panu Orell 01.01.15 - 31.12.21 Käynnissä
Tieteellisen tiedon käyttö lohenkalastuksen kantakohtaisissa säätelymalleissa TIETOLOHI Sininen biotalous Jaakko Erkinaro 01.01.14 - 31.03.17 Päättynyt
Inspire Bonus INSPIRE Sininen biotalous Meri Kallasvuo 01.02.14 - 31.01.18 Päättynyt
TOKAT Poronhoidon paikkatiedot ja työkalut maankäytön suunnitteluun TOKAT Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jouko Kumpula 01.01.15 - 31.12.17 Päättynyt
COFASP, kalatal. tutk.rah.ohj. COFASP Sininen biotalous Anssi Ahvonen 01.01.06 - 31.01.17 Päättynyt
VELMU Rannikon lisääntymisalueet VELMU Sininen biotalous Meri Kallasvuo 01.01.13 - 31.12.21 Käynnissä
FORGER – Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe FORGER - Towards the Sustainable Managem Pohjoinen vihreä biotalous Katri Kärkkäinen 01.03.12 - 29.02.16 Päättynyt
EU LIFEPeatLandUse (Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö) LIFEPeatLandUse (EU 150) Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anne Tolvanen 01.07.13 - 30.06.18 Päättynyt
EU Life Monimet – Climate change indicators and vulnerability of boreal zone applying innovative observation and modeling techniques Monimet Pohjoinen vihreä biotalous Mikko Peltoniemi 02.09.13 - 01.09.17 Päättynyt
EU 7. PO S2Biom Delivery of sustainable supply of non-food biomass to support a resource-efficient Bioeconomy in Europe (S2Biom) EU 7. PO S2Biom Delivery of sustainable Pohjoinen vihreä biotalous Perttu Anttila 01.09.13 - 30.11.16 Päättynyt
Puun kasvun, metsäekosysteemin ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksen moniskaalamallinnus Puun kasvun, metsäekosysteemin ja ympäri Pohjoinen vihreä biotalous Harri Mäkinen 01.04.12 - 31.12.16 Päättynyt
Sienidiversiteetti js resurssien käyttö lahoavassa puuaineksessa Sienidiversiteetti ja resurssi Pohjoinen vihreä biotalous Raisa Mäkipää 01.09.12 - 31.08.17 Päättynyt
Vihreä Talous ja Politiikka Vihreä Talous ja Politiikka Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jussi Uusivuori 01.09.12 - 01.03.16 Päättynyt
Talvi muuttuvassa ilmastossa: lumiolosuhteiden vaikutukset kasveihin, maaperään ja niiden vuorovaikutuksiin boreaalisissa metsissä Talvi muuttuvassa ilmastossa: lumiolosuh Pohjoinen vihreä biotalous Pasi Rautio 01.09.13 - 31.08.17 Päättynyt
Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta ympäristögradienttien suhteen: päätelmiä Tiibetin ylängöltä ja Suomesta Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta y Pohjoinen vihreä biotalous Harri Mäkinen 01.09.13 - 31.08.16 Päättynyt
Metsäntutkimuslaitoksen historia Metsäntutkimuslaitoksen historia Pohjoinen vihreä biotalous 20.01.14 - 31.12.17 Päättynyt
VARMA – Tekes 40024/14 VARMA - Tekes 40024/14 Pohjoinen vihreä biotalous Jori Uusitalo 01.03.14 - 28.02.17 Päättynyt
Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon toiminta Vesistökuormitus seurantaverkko Pohjoinen vihreä biotalous Leena Finér 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Puutuotteiden hiilivaraston muutosten estimointi ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan raportoinneissa Puutuotteiden hiilivaraston muutosten es Tarja Tuomainen 01.10.14 - 31.10.16 Päättynyt
VERNE vertaisneuvonta monipuolistaa metsäneuvojien työtä VERNE Pohjoinen vihreä biotalous Mikko Kurttila 01.12.14 - 30.11.17 Päättynyt
Vihreän kasvun keskus VKK Pohjoinen vihreä biotalous Mikko Kurttila 01.12.14 - 30.04.17 Päättynyt
Lounais-Lapin ekologisten yhteyksien kehittäminen (NATNET) Lounais-Lapin ekologisten yhteyksien keh Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Ari Nikula 01.01.12 - 31.12.17 Päättynyt
Viljojen hometoksiiniseuranta Viljojen hometoksiiniseuranta Innovatiivinen ruokajärjestelmä Veli Hietaniemi 01.01.99 - 31.12.20 Käynnissä
Elintarvikkeiden seleeniseurantatutkimus Seleeniseuranta Elintarvikkeid Veli Hietaniemi 01.01.98 - 31.12.22 Käynnissä
Siittiön muodostuksen ja värekarvojen kehityksen säätely Puolihäntä Siittiön muodostuks Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anu Sironen 01.01.10 - 31.12.16 Päättynyt
Ansarijauhiaisen ja härmän tehostettu torjunta kasvihuonekurkulla Ansarijauhiaisen ja härmän teh Pohjoinen vihreä biotalous Irene Vänninen 01.01.15 - 31.12.16 Päättynyt
Lypsylehmien hedelmällisyys taloudellisessa tarkastelussa TATI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anna-Maija Heikkilä 01.04.15 - 31.12.17 Päättynyt
NautaNurmi . NautaNurmi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Arto Huuskonen 01.09.15 - 28.02.19 Päättynyt
Climate smart agriculture on organic soils (komission osuus) CAOS Climate-Smart Komissio Pohjoinen vihreä biotalous Kristiina Regina 01.08.15 - 31.03.18 Päättynyt
2017 Maa- ja puutarhatalouden FADN FADN 2017 Maa- ja puutarh Arto Latukka 01.08.16 - 31.10.19 Päättynyt
Work related low-level muscle activity as RIsk FActor to disaBILITY in high technological environments – A Nordic comparative cohort study: RIFABILITY Work related low-level muscle activity a Pohjoinen vihreä biotalous Juha Nurmi 01.01.12 - 31.12.15 Päättynyt
Kasvihuonekaasudynamiikka ja maaperän ja kasvillisuuden hiilitase ICOS-verkoston yhteistutkimuskohteilla Kasvihuonekaasudynamiikka ja m Pohjoinen vihreä biotalous Timo Penttilä 02.01.13 - 31.12.20 Käynnissä
MMM Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi TIKO Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.10.13 - 31.12.16 Päättynyt
Hyperspectral stereoscopic imaging in remote sensing (HSI-Stereo)Tekes 40321/13 Hyperspectral stereoscopic ima Pohjoinen vihreä biotalous Sakari Tuominen 01.01.14 - 31.05.16 Päättynyt
Nordic project on reduced food waste, sub project 2 Ruokahävikki pohjoismaissa Nor Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anu Reinikainen 01.10.14 - 31.05.17 Päättynyt
Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja liiketoimintaa arvoBIO Arvonlisää ruokaketjuun Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anne Pihlanto 01.12.15 - 31.08.19 Päättynyt
PROtein MINing of Cereal side-streams Exploring Novel Technological Concepts PROMINENT PROtein MINing of Ce Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juha-Matti Katajajuuri 01.07.15 - 31.12.18 Päättynyt
Tietoon perustuva arvonluonti, vastuullisuus ja biotalousketjujen tulevaisuus Vastuuarvo Innovatiivinen ruokajärjestelmä Annukka Vainio 01.01.15 - 31.12.17 Päättynyt
Suomalaisten ruuankulutuksen vaikutus terveyteen ja ympäristöön lyhyellä ja pitkällä aikavälillä Ruuan pitkäaikaisvaikutukset S Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.01.15 - 31.12.17 Päättynyt
Sustainable plant ingredients for healthier meat products – proof pf concepts SUSMEATPRO Sustainable plant i Innovatiivinen ruokajärjestelmä Pirjo Mattila 01.11.14 - 31.05.18 Päättynyt
Lemmikkieläinten hyvinvointi Lemmikki Lemmikkieläinten hyvi Riitta Kempe 01.07.14 - 31.12.17 Päättynyt
Kala-aineksen valintajalostus JALO Kala-aineksen valintajalo Sininen biotalous Antti Kause 01.01.97 - 31.12.21 Käynnissä
Optimised food products for elderly populations Optimised food products for el Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.09.13 - 30.06.17 Päättynyt
INVASION OF NEW FISH SPECIES IN ARCTIC LAKES – IMPACTS ON ECOSYSTEM FISHINVASION Invasion of new f Pirjo Mattila 01.08.13 - 31.12.16 Päättynyt
Building Capacity to Improve Safety in the Feed – Dairy chain, with Special Focus on Health Risks Associated with Biological Contaminants, phase 2 Safe Food Safe Dairy 2 Build Innovatiivinen ruokajärjestelmä Vesa Joutsjoki 01.09.13 - 31.12.18 Päättynyt
Maa-, puutarha- ja porotalouden kannattavuuskirjanpito/kannattavuustutkimus Maa- puutarha- ja porotaloude Arto Latukka 01.01.62 - 31.12.30 Käynnissä
Maa- ja puutarhatalouden FADN FADN Maa- ja puutarhatalouden Arto Latukka 01.11.11 - 31.12.30 Käynnissä
Kannattavuuskirjanpidon uudet FADN tarpeet KUFT Kannattavuuskirjanpidon u Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Arto Latukka 01.02.14 - 30.04.16 Päättynyt
Suomen kansallisen kasvigeenivaraohjelman toimeenpano KASVIGEENIT Elina Kiviharju 01.07.02 - 31.12.22 Käynnissä
Maidontuotannon nutrigenomiikka NUTRIREG Innovatiivinen ruokajärjestelmä Johanna Vilkki 01.01.09 - 31.12.18 Päättynyt
Elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun Voimakas Elinvoimaa puutarhase Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kari Jokinen 01.01.15 - 31.12.19 Päättynyt
Fusarium toksiinien hallinta viljaketjussa moniosaajaverkoston avulla DONCONTROL Fusarium toksiinien Innovatiivinen ruokajärjestelmä Päivi Parikka 01.02.15 - 31.03.19 Päättynyt
Ruokahävikki-sateenvarjo Foodspill2 Ruokahävikki -satee Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kirsi Silvennoinen 01.01.11 - 31.12.16 Päättynyt
FUSIONS – Food Use for Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies (FUSIONS) Food Use for Social Innovation Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kirsi Silvennoinen 01.08.12 - 31.07.16 Päättynyt
Implementing sustainable diets in Europe SUSDIET Implementing sustainab Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Xavier Irz 01.04.14 - 30.10.17 Päättynyt
Lihaketjun taloudellinen kilpailukykyvertailu Itämeren alueella LIHAKETJUN KILPAILUKYKY Lihake Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Csaba Jansik 01.05.14 - 30.04.18 Päättynyt
Engineering of oat proteins: Consumer driven sustainable food development process OATPRO Innovatiivinen ruokajärjestelmä Juha-Matti Katajajuuri 01.03.15 - 31.12.18 Päättynyt
Simulaatioympäristö mikro- ja nanosysteemien moniskaalailmiöille SimPhoNy Simulaatioympäristö m Sininen biotalous 01.01.14 - 31.12.16 Päättynyt
Sopimus- ja asiakastiimipohjaisilla asiantuntijapalveluilla elinkelpoisempia puutarhayrityksiä SopuTieto imus- ja asiakastiim Pohjoinen vihreä biotalous Irene Vänninen 01.01.14 - 31.12.17 Päättynyt
Elävä kasviperintö – sipulikukka-aarteet talteen ja käyttöön Elävä kasviperintö Pohjoinen vihreä biotalous Sirkka Juhanoja 01.01.15 - 31.12.18 Päättynyt
Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisut Hämeen valkuaisomavaraisuuteen Valkuaisfoorumi pääprojekti Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marketta Rinne 01.01.15 - 31.12.17 Päättynyt
Kotimaisen ISOBUS toiminnan turvaaminen ja kehittäminen 2014-2017 ISOBUSTURVA Kotimaisen ISOBUS Innovatiivinen ruokajärjestelmä Pasi Suomi 01.03.14 - 28.02.17 Päättynyt
Suomen kansallisen eläingeenivaraohjelman toimeenpano ELÄINGEENIT Suomen kansallisen Juha Kantanen 01.01.86 - 31.12.21 Käynnissä
VAREMO, Varmennetun taimiaineiston esiperusemokasvien tuotanto ja ylläpito VAREMO Jaana Laamanen 15.03.07 - 31.12.21 Käynnissä
Kasvintuhoojien runsauden seuranta Kasvintuhoojaseuranta Erja Huusela-Veistola 01.01.05 - 31.12.25 Käynnissä
Rehutaulukot ja ruokintasuositukset Rehutaulukot ja ruokintasuosit Marketta Rinne 01.01.01 - 31.12.20 Käynnissä
Kasvissivutuotteiden hyödyntäminen rehuna ja maanparannusaineena SivuHyöty Kasvissivutuotteiden Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marja Lehto 01.01.15 - 30.11.17 Päättynyt
Mikrobilääkeresistenssi ja -jäämät nautatiloilla – vaikutukset ympäristöön ja terveyteen NAMI Mikrobilääkeresistenssi j Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sari Luostarinen 01.03.15 - 31.12.17 Päättynyt
Kasvigeenivarat hyötykäyttöön – Tehokasta kestävyyttä viljanviljelyyn (HYÖTYGEENI II) Kasvigeenivarat hyötykäyttöön Pohjoinen vihreä biotalous Marja Jalli 01.01.12 - 30.06.18 Päättynyt
FinE-tavaramerkki FinE-tavaramerkki Pohjoinen vihreä biotalous Sirkka Juhanoja 01.01.98 - 31.12.18 Päättynyt
Kasvigeenivarakokoelmien hoito ja ylläpito ml näyttelyalueet. GEHO Elina Kiviharju 01.01.09 - 31.12.21 Käynnissä
Marjakasvien lajikkeet ja viljelytekniikka MARJALAJIKKEET Innovatiivinen ruokajärjestelmä Saila Karhu 01.01.95 - 31.12.24 Käynnissä
Kasvinviljelyn sopeutuminen muuttuviin talviin Talvisopu Kasvinviljelyn sopeu Innovatiivinen ruokajärjestelmä Markku Niskanen 01.06.10 - 31.12.18 Päättynyt
Turkiseläinten taloudellisten ominaisuuksien genetiikka ja valintaohjelman kehittäminen TURVAKE Turkiseläinten taloude Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ismo Strandén 01.01.02 - 31.10.20 Käynnissä
Development of breeding value prediction software for animal breeding enterprises MiXBLUP Research Innovatiivinen ruokajärjestelmä Martin Lidauer 01.10.10 - 31.12.22 Käynnissä
Emakoiden tuotantokestävyys, terveys ja hyvinvointi Hyvä emakko Emakoiden terveys Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarkko Niemi 01.01.13 - 31.12.16 Päättynyt
Hulevesialueiden kasvit ja kasvualustat HuleKas Hulevesialueiden kasvi Pohjoinen vihreä biotalous Sirkka Juhanoja 01.01.15 - 30.06.19 Päättynyt
Kilpailukykyinen ja vähähiilinen elintarvikealan tulevaisuus 2030 Etelä-Savossa – kestävää arvonluontia asiakkaille KILTU Kilpailukykyinen ja vähä Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Pasi Rikkonen 01.03.16 - 31.12.18 Päättynyt
Biohiili päästöjen vähentäjänä ja lannan arvon kohottajana turkistarhoilla Bioarvolanta Pohjoinen vihreä biotalous 01.01.15 - 30.06.18 Päättynyt
Nurmen tuotannon ja biokaasuteknologian tehokas ja kestävä integrointi ValueGrass Nurmen tuotannon ja Innovatiivinen ruokajärjestelmä Sari Luostarinen 01.01.12 - 31.12.16 Päättynyt
Crop, Livestock and Forests Integrated System for Intelligent Automation, Processing and Control in Arable and Livestock Farms, and Forests Crop Livestoc and Forests Int Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ari Ronkainen 01.11.13 - 31.10.16 Päättynyt
VuoGas-toimintaympäristö VuoGas Pasi Laajala 01.06.13 - 30.06.15 Päättynyt
Tilakohtainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta Taloustohtoriin Taloustohtori-KHK Tilakohtaine Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Kristiina Regina 01.01.15 - 31.12.16 Päättynyt
Finding the regional strengths to create business opportunities for Arctic agriculture based on special plants Barentspec Finding the regiona Rainer Peltola 01.01.13 - 04.10.15 Päättynyt
Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka nyt ja tulevaisuudessa CAP 2020 Euroopan unionin yhte Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jyrki Niemi 01.01.14 - 30.06.17 Päättynyt
Kansainvälisten kauppasopimusten vaikutus EU:n ja Suomen maa- ja elintarviketalouteen ja ruokaturvallisuuteen TRADE Kansainvälisten kauppaso Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jyrki Niemi 01.01.14 - 31.03.17 Päättynyt
Reduction of the waste water nitrogen load: demonstrations and modelling Reduction of the waste water n Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.08.13 - 31.07.17 Päättynyt
Miten suuri uhka ’Candidatus Liberibacter solanacearum’ on Suomen perunatuotannolle? Liberibacter 2 Miten suuri uhk Innovatiivinen ruokajärjestelmä Anne Nissinen 01.01.14 - 31.03.17 Päättynyt
Turvemaiden ravinnehuuhtoumat – suomalaisen tutkimustiedon yhteenveto TuRa Turvemaiden ravinnehuuhto Innovatiivinen ruokajärjestelmä Merja Myllys 01.01.15 - 30.06.18 Päättynyt
Kasvinterveyden riskinhallinnan kustannushyötysuhteen ja kasvinterveyden alueellisen riskin arvio HARA Kasvinterveyden riskinhal Pohjoinen vihreä biotalous Hanna Huitu 01.01.14 - 31.10.17 Päättynyt
Ravinnetaseiden tulkinta ympäristön ja viljelyn hyödyksi Hyötyä taseista Ravinnetaseide Innovatiivinen ruokajärjestelmä Eila Turtola 17.02.14 - 31.03.17 Päättynyt
GLOBAL NETWORK FOR THE DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF NUTRITION-RELATED STRATEGIES FOR MITIGATION OF METHANE AND NITROUS OXIDE EMISSIONS FROM RUMINANT LIVESTOCK Global Network Innovatiivinen ruokajärjestelmä Johanna Vilkki 01.03.14 - 28.02.18 Päättynyt
Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa TOSKA Toimiva salaojitus kasvi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Merja Myllys 01.01.14 - 31.12.18 Päättynyt
Climate-Smart Agriculture on Organic Soils CAOS Climate-Smart Agriculture Pohjoinen vihreä biotalous Kristiina Regina 23.10.14 - 31.12.17 Päättynyt
RavinneRenki Ravinteet euroiksi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Perttu Virkajärvi 01.01.15 - 31.05.19 Päättynyt
Climate Genomics for Farm Animal Adaptation ClimGen Climate Genomics for F Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Juha Kantanen 01.01.15 - 31.03.18 Päättynyt
Jätevesilietefosforin potentiaali kasvintuotannossa ja vaikutukset ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen PProduct Jätevesilietefosforin Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kari Ylivainio 01.01.15 - 31.03.18 Päättynyt
Wellbeing from the Baltic Sea – applications combining natural science and economics Baltic Apps Wellbeing from the Sininen biotalous Eija Pouta 01.04.15 - 01.12.18 Päättynyt
Maidontuotannon ympäristövaikutusten rajoittaminen: metaanintuotannon profilointi eläin- ja mikrobitasolla GREENDAIRY Developing animal g Innovatiivinen ruokajärjestelmä Enyew Negussie 01.01.10 - 31.12.20 Käynnissä
Multi-level integrated modelling and analysis of agricultural systems MODAGS Multi-level integrated Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Taru Palosuo 01.01.12 - 31.12.17 Päättynyt
Glyfosaatin käytön aiheuttamat ympäristöriskit: aineen kulkureitit savimaalla ja päätyminen vesistöön GlyFos Glyfosaatin käytön aihe Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jaana Uusi-Kämppä 01.10.10 - 31.12.18 Päättynyt
Maatalouden parhaiden viljelymenetelmien kehityshanke happamilla sulfaattimailla BEFCASS Maatalouden parhaiden Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jaana Uusi-Kämppä 01.01.13 - 31.12.18 Päättynyt
Kotieläinten vertaileva populaatiogenomiikka POPULAATIO Innovatiivinen ruokajärjestelmä Miika Tapio 15.09.12 - 30.09.21 Käynnissä
Phosphorus recycling of mixed substances Phosphorus recycling of mixed Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kari Ylivainio 01.01.14 - 31.05.17 Päättynyt
Farm-Level Indicators for New Topics in policy evaluation Farm-Level Indicators for New Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Arto Latukka 01.01.14 - 31.12.16 Päättynyt
Crop diversification and weeds PRODIVA Crop diversification a Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jukka Salonen 01.03.15 - 31.05.18 Päättynyt
Sukupolvenvaihdokset ja maatilojen kehittäminen LUVU Sukupolvenvaihdoksen vaik Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Minna Väre 01.03.15 - 31.12.17 Päättynyt
Fosforilannoituksen satovasteet moderneilla korkean satopotentiaalin lajikkeilla FOSA Fosforilannoituksen satov Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ari A Rajala 01.03.15 - 30.06.18 Päättynyt
Optimizing Agricultural Land Use to Mitigate Climate Change OPAL-Life Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Ari A Rajala 01.09.15 - 30.06.21 Käynnissä
Kasvua ja lisäarvoa tuoremarjojen toimintaverkostoon MARJANOSTE Kasvua ja lisäarvoa Innovatiivinen ruokajärjestelmä Saila Karhu 01.01.12 - 31.08.17 Päättynyt
Elintarvikemarkkinoiden kilpailullisuus ja hinnanmuodostuksen läpinäkyvyys Elintarvikemarkkinat Elintarvi Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jyrki Niemi 01.01.12 - 31.03.16 Päättynyt
Mansikantuotannon kestävyyden parantaminen yhteisinnovoinnin ja kestävyyden profiloinnin avulla Humalavirus Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jaana Laamanen 01.01.14 - 31.12.21 Käynnissä
Lehmien terveys ja hyvinvointi sekä niiden suhde tuotannon kannattavuuteen suomalaisilla lypsykarjatiloilla (LETKA) KOPIO 8711137 LETKA Lehmien terveys ja hyvin Innovatiivinen ruokajärjestelmä Lilli Frondelius 01.04.15 - 30.11.17 Päättynyt
Biotalousprosessien ja -tuotteiden ympäristövaikutukset, -kustannukset ja -tuotot BioEnvCost Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Karetta Timonen 01.01.15 - 31.12.18 Päättynyt
Hedelmällisten lammasrotujen (Ovis aries) genetiikka, genomiikka ja evoluutio SOMICS Hedelmällisten lammasro Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.09.11 - 31.08.16 Päättynyt
Nurkkapuusta lajikkeeksi – Suomalaisten paikallisten omena- ja päärynälajikkeiden alkuperä ja säilytys Nurkkapuu Nurkkapuusta lajikke Innovatiivinen ruokajärjestelmä Maarit Heinonen 01.01.12 - 31.12.18 Päättynyt
Kestävä intensiivinen sika- ja siipikarjatuotanto (PROHEALTH) PROHEALTH Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jarkko Niemi 01.12.13 - 31.12.18 Päättynyt
Suomen maatalouden kannattavuus ja kilpailukyky SUMAKAKI Suomen maatalouden ka Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jyrki Niemi 01.01.13 - 31.03.17 Päättynyt
Nurmirehujen syönti- ja nurmirehun kasvumallien hyödyntäminen maidontuotannossa MalliNurmi Nurmirehujen syönti Innovatiivinen ruokajärjestelmä Auvo Sairanen 01.01.14 - 31.12.18 Päättynyt
Genomianalyysit lypsykarjan lisääntymis- ja hyvinvointiominaisuuksien kehittämisessä Genomics in Herds Innovatiivinen ruokajärjestelmä Esa Mäntysaari 01.01.14 - 31.12.20 Käynnissä
Naudan hedelmällisyyden parantaminen TIINEEKSI Naudan hedelmällisyy Innovatiivinen ruokajärjestelmä Nina Schulman 01.01.14 - 31.12.16 Päättynyt
Embryo technologies supporting modern cattle breeding strategies EMBRYOTECH Embryo technologies Innovatiivinen ruokajärjestelmä Jaana Peippo 01.01.14 - 31.12.17 Päättynyt
Ohrasadot uudelle tasolle genomivalinnalla OhraGevalinta Innovatiivinen ruokajärjestelmä Esa Mäntysaari 01.01.14 - 31.12.21 Käynnissä
Elinkeinoneuvonnan vaikuttavuus ENVA Elinkeinoneuvonnan vaikut Innovatiivinen ruokajärjestelmä Arto Latukka 01.04.14 - 31.12.17 Päättynyt
Nordic genetic evaluation of dairy cattle for sustainability and competitiveness Nordic Evaluations Nordic genet Innovatiivinen ruokajärjestelmä Martin Lidauer 01.06.14 - 31.12.19 Päättynyt
An integrated approach to evaluate and harvest genetic diversity for breeding climate-resilient barley ClimBar An integrated approach Innovatiivinen ruokajärjestelmä Alan Schulman 23.10.14 - 31.12.17 Päättynyt
Hintavaihtelut riski maidontuotannon investointien kannattavuudelle ─ riskin arviointi ja hallinta uuteen tarkasteluun MARISKI Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Anna-Maija Heikkilä 01.04.15 - 31.12.17 Päättynyt
Pellon käytön optimointi tuotannon kestäväksi tehostamiseksi PeltoOptimi Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Pirjo Peltonen-Sainio 01.01.15 - 31.12.18 Päättynyt
Nordic Food Waste Project Subproject III Food Banks and Redistribution Nordic Food Banks and Redistri Innovatiivinen ruokajärjestelmä Kirsi Silvennoinen 01.12.13 - 31.12.17 Päättynyt
Jalostusarvosteluissa ja geneettisessä mallinnuksessa käytettävät työkalut BLUP PAJA Innovatiivinen ruokajärjestelmä Ismo Strandén 01.01.06 - 31.12.22 Käynnissä
Munijakanojen taloudellisten ominaisuuksien QTL-analyysi KANA-QTL Munijakanojen taloude Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.01.99 - 31.12.17 Päättynyt
Feed Efficiency Towards genetic improvement of feed efficiency in dairy cattle Feed Efficiency Innovatiivinen ruokajärjestelmä Martin Lidauer 01.01.13 - 31.12.17 Päättynyt
Pathways for linking uncertainties in model projections of climate and its effects PLUMES Innovatiivinen ruokajärjestelmä Taru Palosuo 01.09.14 - 31.08.18 Päättynyt
Kasvintarkastuksen, kasvinterveyden riskinarvioinnin sekä varmennetun taimituotannon valvonnan tehostaminen uudella laaja-alaisella menetelmällä KATARI Kasvintarkastuksen kas Pohjoinen vihreä biotalous 01.01.13 - 31.03.18 Päättynyt
Maatiaiset markkinoille – pilotti maatiaiskanan ja ryvässipulin väylistä kuluttajille SipuliKana Maatiaiset markkino Innovatiivinen ruokajärjestelmä Maarit Heinonen 17.11.14 - 31.03.16 Päättynyt
Maatalousympäristöjen ekosysteemipalvelut maatalouspolitiikassa MAAESP Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Eija Pouta 01.04.15 - 31.07.18 Päättynyt
Maatalous- ja maaseutupoliittisen toimintaympäristön ennakointi POL2020 Maatalous- ja maaseutu Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jyrki Niemi 01.01.13 - 31.12.16 Päättynyt
Liikennealueiden kestävä, helppohoitoinen ja monimuotoinen kasvillisuus LIIKENNEVIHREÄ Liikennealueide Pohjoinen vihreä biotalous Eeva-Maria Tuhkanen 01.06.13 - 31.12.16 Päättynyt
Eläintautiriskien hallinta kotieläintalouden rakennemuutoksessa EHKÄ Eläintautiriski Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jarkko Niemi 01.01.09 - 15.12.16 Päättynyt
Matkailukeskuksen voimametsät Voimametsät Matkailukeskuksen Pohjoinen vihreä biotalous Marja Uusitalo 01.01.14 - 30.06.18 Päättynyt
Maa-, metsä- ja puutarhataloutta uhkaavien uusien kasvintuhoojariskien priorisointi FinnPRIO-mallilla Finn-PRIO Maa- metsä- ja puu Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.01.15 - 31.12.16 Päättynyt
Luonnontuotteiden elinkeinokäyttötiedon jalkauttaminen pääprojekti LUTUNEN pääprojekti Pohjoinen vihreä biotalous Rainer Peltola 01.10.15 - 31.12.18 Päättynyt
Embedding crop diversity and networking for local high quality food systems DIVERSIFOOD Embedding crop div Innovatiivinen ruokajärjestelmä Marjo Keskitalo 01.01.15 - 31.12.19 Päättynyt
Moottorikelkan ja mönkijän käyttökustannukset porotaloudessa Porokelkka Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jukka Tauriainen 01.01.14 - 30.09.17 Päättynyt
Pehr Kalms växtkunskap Kalm Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Maarit Heinonen 01.08.12 - 30.12.18 Päättynyt
Ekosysteemipalveluiden arvottamismenetelmien mahdollisuudet ja rajat: integroidun arvottamiskehikon kehittäminen VALUES Ekosysteemipalveluiden Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Eija Pouta 01.09.14 - 30.04.18 Päättynyt
Mobile and Flexible Industrial Processing of Biomass Mobile Flip Pohjoinen vihreä biotalous Kimmo Rasa 01.12.14 - 31.12.18 Päättynyt
Geenivarakokoelmien järjestelyt ja uuden toimintamallin kehittäminen GeenivaraTurva Elina Kiviharju 01.01.16 - 31.12.17 Päättynyt
Geenivaralain toimivaltaisen viranomaisen tehtävät Geenivaralaki Mari Rusanen 01.01.16 - 31.12.26 Käynnissä
Luomututkimuksen koordinointi Luomuinstituutissa 2 FORICoor2 Luomututk. koord. Innovatiivinen ruokajärjestelmä 01.01.16 - 31.12.16 Päättynyt
Metsäbiotalouden suhdannekatsaus Suhdannekatsaus Jari Viitanen 01.01.16 - 31.12.21 Käynnissä
Ilmastopolitiikan ja -raportoinnin tuki ILTU Ilmastopolitiikan ja Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Aleksi Lehtonen 01.01.16 - 31.12.26 Käynnissä
Kalojen uhanalaisuusarviointi KalaUhat Mikko Olin 01.01.05 - 31.12.22 Käynnissä
Merkintä sisäinen Kalamerkintä sisäinen Ari Saura 01.01.05 - 31.12.25 Käynnissä
Raputalouden kehittymisen seuranta Raputalousseurannat Esa Erkamo 01.01.80 - 31.12.25 Käynnissä
Täplärapukantojen säätely ja taloudellisesti kestävä hyödyntäminen Täplärapukantojen säätely Sininen biotalous Esa Erkamo 01.01.11 - 31.12.18 Päättynyt
Taantuvat vesilintupopulaatiot Taantuvat vesilintupopulaatiot Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Hannu Pöysä 01.01.11 - 31.12.19 Päättynyt
Maatalousympäristön riista- ja ekologia Maatalousymp. riista ja ekol. Pohjoinen vihreä biotalous Juha Tiainen 01.01.08 - 31.12.16 Päättynyt
Porotokan rakenne ja tuotto Porotokan rakenne ja tuotto Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Virpi Alenius 01.01.12 - 31.12.21 Käynnissä
Lapinjärven geenireservimetsän GR3 koejärjestely GR3 koejärjestely Pohjoinen vihreä biotalous Leena Yrjänä 01.05.15 - 30.04.20 Päättynyt
Siemenperunatuotannon varmistaminen Siemenperunatuotannon varmistaminen Lea Hiltunen 08.06.15 - 31.12.22 Käynnissä
Kalastuslain toimeenpanon asiantuntijatehtävät UUSILAKI Tapio Keskinen 27.08.15 - 31.12.20 Käynnissä
Vieraslajiasioiden koordinointi Lukessa VILAKO Erja Huusela-Veistola 01.09.15 - 31.12.25 Käynnissä
Porolaidunseuranta Porolaidunseuranta Jouko Kumpula 01.01.95 - 31.12.21 Käynnissä
Vesiviljelyn monipuolistaminen Vesiviljelyn monipuolistaminen Sininen biotalous Juha Koskela 01.01.03 - 31.12.18 Päättynyt
Kestävän kalastuksen periaate kalakantojen hoidossa Kestävä kalastus kantojen hoid Sininen biotalous Jukka Ruuhijärvi 01.01.07 - 31.12.18 Päättynyt
Koekalastusrekisteri Koekalastusrekisteri Ari Saura 01.01.80 - 31.12.25 Käynnissä
Pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto LTER Pitkäaikaisen ympäristötutkimu Sininen biotalous Jukka Ruuhijärvi 01.01.08 - 31.12.18 Päättynyt
Itämeren vertailualueiden kalastoseurannat Itämeren vertailualueiden kalasto Mikko Olin 01.01.89 - 31.12.25 Käynnissä
MSD-indikaattorit ja seurannat Meristrategiadirektiivin indik Antti Lappalainen 01.01.12 - 31.12.21 Käynnissä
Järvilohi-istukkaiden laatu Järvilohi-istukkaiden laatu Sininen biotalous Jorma Piironen 01.01.08 - 31.12.17 Päättynyt
Ankeriasseuranta Ankeriasseuranta Jouni Tulonen 01.01.80 - 31.12.21 Käynnissä
Kalojen geneettinen tutkimus KalaGenTutkimus Sininen biotalous Marja-Liisa Koljonen 01.01.10 - 31.12.19 Päättynyt
Iänmääritysmetodiikka Iänmääritysmetodiikka Sininen biotalous Jari Raitaniemi 01.01.80 - 31.12.25 Käynnissä
Itämeren lohi ja meritaimen Itäm. lohi ja merit. Tornionj Atso Romakkaniemi 01.01.80 - 31.12.21 Käynnissä
Kuha, hauki, ahven ja siika Kuha hauki ahven ja siika Erkki Jokikokko 01.01.80 - 31.12.25 Käynnissä
Sisävesien kalayhteisöt Sisävesien kalayhteisöt Sininen biotalous Irma Kolari 01.01.80 - 31.12.25 Käynnissä
Oulankajoen vesistön taimen Oulankajoen vesistön taimen Sininen biotalous Ari Huusko 01.01.80 - 31.12.22 Käynnissä
Kolarctic II Kolarctic II Sininen biotalous 01.01.15 - 31.12.18 Päättynyt
Hirviseuranta (budjettirahoitus) Hirviseuranta Jyrki Pusenius 01.01.15 - 31.12.30 Käynnissä
Suurpetojen seuranta ja petovahingot Suurpetojen seuranta ja petovahingot Katja Holmala 01.01.80 - 31.12.21 Käynnissä
Merihylkeiden runsauden seuranta Merihylkeiden runsauden seuranta Mervi Kunnasranta 01.01.80 - 31.12.18 Päättynyt
Hyljekannan rakenteen seuranta Hyljekannan rakenteen seuranta Kaarina Kauhala 01.01.12 - 31.12.25 Käynnissä
Vesilintuseurannat Vesilintuseurannat Hannu Pöysä 01.01.80 - 31.12.25 Käynnissä
Metsäriistan runsaus Metsäriistan runsaus Andreas Lindén 01.01.80 - 31.12.25 Käynnissä
Kiertotalous metsäteollisuudessa – tutkimustarpeet aik. Biotalous puutuotealan mahdollisuutena Kiertotalous metsäteoll. aik. Biotalous Pohjoinen vihreä biotalous Tuomas Nummelin 01.01.14 - 31.12.18 Päättynyt
Kohti genomista jalostusta – geenitiedon hyödyntäminen puun laadun jalostuksessa GSWood Pohjoinen vihreä biotalous Katri Kärkkäinen 01.01.14 - 31.12.20 Käynnissä
Metsäalan toimintaympäristön kehitys ja tuotteiden markkinat (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) Metsäalan toimintaymp.kehitys Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Riitta Hänninen 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Metsätalouden rakenne- ja tuotantotilastot Metsätalouden rakenne- ja tuot Jukka Torvelainen 01.01.15 - 31.12.20 Käynnissä
Puukaupan viikkoseuranta Puukaupan viikkoseuranta Jukka Torvelainen 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Metsätalouden hintatilastot Metsätalouden hintatilastot Jukka Torvelainen 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Muut metsäsektorin markkina- ja taloustilastot Muut metsäsektorin markkina- ja talousti Esa Ylitalo 01.01.15 - 31.12.20 Käynnissä
Eläintuotantotilastot Eläintuotantotilastot Sanna Vuorisalo 01.01.15 - 31.12.21 Käynnissä
Maataloustuotteiden EU-hintaseuranta Maataloustuotteiden EU-hintase Lauri Juntti 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Maatalouden hintatilastot Maatalouden hintatilastot Sirpa Karppinen 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Tilastojen julkaiseminen Tilastojen julkaiseminen Esa Katajamäki 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Maatalous- ja puutarhayritysten rakennetilastot Maatalous- ja puutarhayrityste Jaana Kyyrä 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Metsästystilastot Metsästystilastot Leena Forsman 01.01.15 - 31.12.25 Käynnissä
Suometsien hakkuiden vaikutukset valumaveden laatuun Suometsien hakkuiden vaikutuks Pohjoinen vihreä biotalous Liisa Ukonmaanaho 01.01.14 - 31.12.17 Päättynyt
Markkinaymmärrys puutuotealan kilpailukyvyn edistäjänä Markkinaymmärrys puutuotealan Pohjoinen vihreä biotalous Tuomas Nummelin 01.01.14 - 31.12.17 Päättynyt
Bioetanolin, biohiilen erikoissokereiden ja ligniini- ja hemiselluloosapohjaisten biorefine-tuotteiden valmistus metsistä, pelloilta ja soilta saatavista uusiutuvista raaka-aineista Bioetanolin biohiilen erikois Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Ilvesniemi 01.01.14 - 31.12.17 Päättynyt
Metsien monikäyttöä vahvistavat uudet liiketoimintamallit MONILIITO Pohjoinen vihreä biotalous Rainer Peltola 01.01.14 - 31.12.20 Käynnissä
Metsäpolitiikka, investoinnit, markkinat ja Venäjän metsäsektori Metsäpolitiikka investoinnit Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa 01.01.14 - 31.12.16 Päättynyt
Integroitu jyrsijätutkimus Integroitu jyrsijätutkimus Heikki Henttonen 01.01.14 - 31.12.17 Päättynyt
Tehokas puunhankintalogistiikka osana arvoketjua Tehokas puunhankintalogistiikka Pohjoinen vihreä biotalous Paula Jylhä 01.01.14 - 31.12.17 Päättynyt
Metsänjalostuksen ja -kasvatuksen ekonomia puutuotteiden näkökulmasta Metjalekon Pohjoinen vihreä biotalous Anssi Ahtikoski 01.01.14 - 31.12.17 Päättynyt
Metsien aktiivisen ja monimuotoisen käytön suunnittelu – maanomistajan rajapinta maakunta- ja yleiskaavoitukseen MetKaa Pohjoinen vihreä biotalous 01.01.14 - 31.12.18 Päättynyt
Turvemaiden maankäytön uudet vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ekosysteemipalveluihin Turvemaiden metsätalouden vaihtoehdot Pohjoinen vihreä biotalous Raija Laiho 01.01.14 - 31.12.18 Päättynyt
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008-2025) seuranta ja vaikutukset Etelä-Suomen metsien monimuoto Terhi Koskela 01.01.13 - 31.12.20 Käynnissä
METSO koordinaatio. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008 – 2025) seuranta ja vaikutukset METSO-koordinaatio. Etelä-Suom Terhi Koskela 01.01.13 - 31.12.20 Käynnissä
Metsien kasvu muuttuvassa ympäristössä Metsien kasvu muuttuvassa ympäristössä Pohjoinen vihreä biotalous Harri Mäkinen 01.01.13 - 31.12.20 Käynnissä
Lisäarvoa heikkotuottoisille turvemaille – uudet metsäbiomassatuotteet ADDBIO Pohjoinen vihreä biotalous Niko Silvan 01.01.14 - 31.12.20 Käynnissä
Vihreän ympäristön hyvinvointihyödyt ja virkistysmahdollisuudet Vihreän ympäristön hyvinvointi Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Liisa Tyrväinen 01.01.14 - 15.02.20 Päättynyt
Puutuoteteollisuuden tulevaisuuden raaka-aineet, materiaalivirrat ja niiden hyödyntäminen Puutuoteteollisuuden tulevaisu Pohjoinen vihreä biotalous Erkki Verkasalo 01.01.14 - 31.12.18 Päättynyt
Puun laatuominaisuudet ja niiden fenotyypitys metsänjalostuksen tarpeisiin Fenotyypitys Pohjoinen vihreä biotalous Anni Harju 01.01.14 - 31.12.18 Päättynyt
Vihreää kemiaa metsästä – innovatiiviset prosessit ja tuotteet Green chemistry Pohjoinen vihreä biotalous Pekka Saranpää 01.01.14 - 31.12.18 Päättynyt
Ympäristöarvioinnin työkalut metsästä loppukäyttäjille PEnA-EPD Pohjoinen vihreä biotalous Tarmo Räty 01.01.14 - 31.12.17 Päättynyt
Puun ja muiden biomassojen käyttö etanolin, hemiselluloosan ja platform-kemikaalien tuotannossa Puun ja muiden biomassojen käy Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Ilvesniemi 01.01.12 - 31.12.16 Päättynyt
Bioenergiapolitiikan ohjauskeinojen vaikutukset BioPol Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Jussi Uusivuori 01.01.12 - 31.12.17 Päättynyt
Bioaktiiviset yhdisteet osana tulevaisuuden biotaloutta Bioaktiiviset yhdisteet osana Pohjoinen vihreä biotalous Tytti Sarjala 01.01.12 - 31.12.20 Käynnissä
Metsäpuihin assosioituneet sienet ja niiden hyödyntäminen Mikrobien hyödyntäminen metsätaloudessa Pohjoinen vihreä biotalous Taina Pennanen 01.01.12 - 31.12.17 Päättynyt
Juurikäävän biologia ja torjunta Juurikäävän biologia ja torjun Pohjoinen vihreä biotalous Jarkko Hantula 01.01.12 - 31.12.17 Päättynyt
Metsäenergian kestävän käytön ekologiset perusteet ja käytettävien kriteerien käyttökelpoisuus ja luotettavuus Metsäenergian kestävän käytön ekologiset Pohjoinen vihreä biotalous Aino Smolander 01.01.12 - 31.12.17 Päättynyt
Pehmeiden maiden hakkuiden tehostaminen Pehmeiden maiden hakkuiden teh Pohjoinen vihreä biotalous Jori Uusitalo 01.01.13 - 31.12.17 Päättynyt
Suometsien kunnostusojitustarpeen vaihtelu ja vaikutukset vesistökuormitukseen ja sekä puuntuotantoon metsälö- ja aluetasolla Suometsien kunnostusojitustarp Pohjoinen vihreä biotalous Hannu Hökkä 01.01.13 - 31.12.17 Päättynyt
Metsien vesitalous ja puiden ympäristövasteet RootDynamic Pohjoinen vihreä biotalous Tapani Repo 01.01.15 - 31.12.21 Käynnissä
Venäjän, Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsäsektorien ajankohtaisseuranta Idän metsätieto Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa Sari Karvinen 01.01.13 - 31.12.20 Käynnissä
Monimuotoisuuden ja puuston kehitys metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvissa käsittelyissä Monimuotoisuuden ja puuston HD Sauli Valkonen 01.01.13 - 31.12.23 Käynnissä
Koneistutus: taimituotanto ja taimien maastomenestyminen Konetaimi Pohjoinen vihreä biotalous Johanna Riikonen 01.01.12 - 31.12.17 Päättynyt
Kustannusten ja laadun hallinta metsänhoidossa Kustannusten ja laadun hallint Pohjoinen vihreä biotalous Timo Saksa 01.01.12 - 31.12.16 Päättynyt
Metsänkäsittelyn vaikutus tuotetun puuraaka-aineen ominaisuuksiin Metsänkäsittelyn vaikutus tuot Pohjoinen vihreä biotalous Harri Mäkinen 01.01.12 - 31.12.17 Päättynyt
Puunkäytön, metsänkäsittelymenetelmien ja omistajuuden vaikutukset alueellisiin hakkuumahdollisuuksiin ja metsävarojen kehitykseen Puunkäytön metsänkäsittelymen Pohjoinen vihreä biotalous Olli Salminen 01.01.12 - 30.04.17 Päättynyt
Toimitusvarmat ja tehokkaat puubiomassan hankintaketjut metsästä loppukäyttäjälle Toimitusvarmat ja tehokkaat pu Pohjoinen vihreä biotalous Juha Laitila 01.01.12 - 31.12.17 Päättynyt
Biomassavarojen arviointimenetelmät ja saatavuus Biomassavarojen arviointimenet