Biohajoavien tasojen käyttö broilerien virikkeenä

VIRIKETASO

Alkamispäivä

01.04.2019

Päättymispäivä

31.03.2021

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tutkia biohajoavien tasojen käyttökelpoisuutta broileritiloilla. Hankkeessa
arvioidaan biohajoavien tasojen käytettävyyttä (sekä kasvattajien että eläinten kannalta),
vaikutuksia eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, vaikutusta pehkun jatkohyödyntämiseen lannoiteja
maanparannuskäytössä, sen energiapotentiaalia sekä käytön taloudellisuutta.

Tuotokset

Hanke tuottaa uutta tietoa lepotasoista ja niiden merkityksestä broilerin
terveydelle ja hyvinvoinnille. Hanke edesauttaa
broilereille sopivien, käytännöllisten ja hygieenisten tasojen käyttöä tiloilla. Biohajoavien tasojen
avulla voidaan mahdollisesti myös parantaa broilerin lannan ja pehkun loppukäyttöä.