Biohajoavien tasojen käyttö broilerien virikkeenä

VIRIKETASO

Alkamispäivä

01.04.2019

Päättymispäivä

30.09.2021

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Virikkeillä pyritään lisäämään lintujen hyvinvointia ja tyydyttämään niiden luonnollisia käyttäytymistarpeita. Virikkeiden käyttö sisältyy hyvinvointikorvauksen ehtoihin, joihin suurin osa suomalaisista broilerituottajista on sitoutunut. Tasot on havaittu linnuille sopiviksi virikkeiksi. Ne lisäävät lintujen liikkumista, tarjoavat linnuille luonnollisia nukkumispaikkoja ja ehkäisevät jalkaongelmia. Muoviset rakenteet pitää pestä ja desinfioida joka erän välissä, mikä lisää työtä ja vähentää tilallisen halukkuutta käyttää niitä. Biohajoavat tasot voisivat vastata sekä tilallisen että lintujen tarpeeseen. Biohajoavat tasot olisivat helppokäyttöisiä tiloilla ja toimisivat sekä liikuntaa, että tutkimiskäyttäytymistä lisäävänä virikkeenä linnuille. Biohajoavien tasojen hävittäminen olisi helppoa pehkun ja lannan seassa. Hankkeen tavoitteena on arvioida biohajoavien tasojen käytettävyyttä, vaikutuksia eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, tasojen hävittämistä ja jätteen jalostamispotentiaalia sekä taloudellisuutta.

. Hanke tuottaa uutta tietoa lepotasoista ja niiden merkityksestä broilerin terveydelle ja hyvinvoinnille. Viriketasojen johdosta lisääntynyt broilereiden aktiivisuus voi myös näkyä tiettyjen teurashylkäyssyiden, kuten selluliitin, vähentyneenä määränä. Hanke edesauttaa broilereille sopivien, käytännöllisten ja hygieenisten tasojen käyttöä tiloilla. Biohajoavien tasojen avulla voidaan mahdollisesti myös parantaa broilerin lannan ja pehkun loppukäyttöä. Hanke toteutetaan vahvasti vuorovaikutteisena kokonaisuutena elinkeinon kanssa. Hankkeen tulosten perusteella saadaan tietoa sopivista virikeratkaisuista broilereille, mikä voi merkittävästi auttaa politiikka valmisteluissa tai hyvinvointikorvauksien ehtojen päivittämisessä.