Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle pääprojekti

VILMA pääprojekti

Alkamispäivä

01.11.2015

Päättymispäivä

31.10.2018

Tiivistelmä

Hankkeen päätavoite on edistää maaseudun tarpeista lähtevää ilmastotyötä, sekä ilmastonmuutoksen hillintää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Hanke tiedottaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti ilmastotoimista, jotka auttavat maatiloja varautumaan ilmastonmuutokseen ja edistävät sopeutumiskyvyn tietotaitoa suomalaisilla maatiloilla.

Hankkeessa tavoitteena on tuoda havainnollisesti ja kiinnostavasti esiin, luoda, jalostaa ja jalkauttaa maaseudulle sopivia ilmastoviisaita ratkaisuja yhdessä maaseudun toimijoiden kanssa, yhteistoiminnallista oppimista hyödyntäen. Tutkimustietoa ja kokemusperäistä tietoa peilataan toisiinsa ja maaseudun toimijoiden (viljelijöiden, muiden maaseutuyrittäjien, asukkaiden ja maaseudun kehittäjien) tietämystä ja käsityksiä välitetään hallinnolle ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hanke jalostaa ja välittää tietoa sekä vahvistaa tietopohjaa ja toimintahalua maaseudun ja maatalouden ilmastoviisaiden ratkaisujen edistämiseksi. Hanke tukee sekä maatalouden ilmastoviisaiden ratkaisujen kehittämistä että myös laajemmin maaseutua elinympäristönä, sen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kestävyyttä.

VILMA-hankkeen ytimessä ovat kaikille kiinnostuneille avoimet tapahtumat (työpaja-roadshow etäseurantamahdollisuuksin) ja käytännönläheinen lähestymistapa maatilojen ilmastoratkaisujen esiintuontiin. Hankkeen toiminta koostuu viidestä ilmastoviisaita ratkaisuja edistävästä työpaketista:

1)maatalouden ja metsätalouden ilmastoratkaisuja käsittelevät teemaryhmät, työpajat ja webinaarit
2)ilmastoviisaita ratkaisuja edistävien pilottimaatilojen verkosto
3)valtakunnallinen viestintä verkossa, ammattilehdissä, esitteiden avulla, tapahtumissa sekä alkutapahtumassa ja loppuseminaarissa
4)selvitykset Neuvo2020-neuvojien ilmastotietotarpeista ja maatilojen ilmastoratkaisujen viemisestä käytäntöön
5)maatilan ilmastokestävyyden nettitestin kehittäminen ilmastotoimien konkretisointiin ja kokoamiseen erityisesti neuvojien ja maatilojen käyttöön.

Hanke on saanut rahoituksen valtakunnallisena tiedonvälityshankkeena Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Hanke toimii vuosina 2016-2018 ja sen rahoitus on 550 000 euroa.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen päätavoite on edistää maaseudun tarpeista lähtevää ilmastotyötä, sekä ilmastonmuutoksen hillintää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Hanke tiedottaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti ilmastotoimista, jotka auttavat maatiloja varautumaan ilmastonmuutokseen ja edistävät sopeutumiskyvyn tietotaitoa suomalaisilla maatiloilla.

-maatalouden ilmastoratkaisuja käsittelevät työpajat ja webinaarit
– ilmastoviisaita ratkaisuja edistävien maatilojen verkosto kertomassa kokeiluista ja kokemuksista
– valtakunnallinen viestintä verkossa, somessa, ammattilehdissä, tapahtumissa sekä aloituspajassa ja loppuseminaarissa.