Vihannestuotannon kestävä ravinnehuolto

Vikera

Alkamispäivä

01.03.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Tavoitteina on 1. tuottaa tietoa typpi- ja fosforilannoituksen vaikutuksesta vihannesten satoon, viljelyn talouteen ja vesistökuormitukseen, 2. tarkentaa vihannesten typpilannoituksen määrää ja ajoitusta hyödyntämällä mallinnusta ja 3. lisätä viljelijöiden osaamista maaperän ja viljelykasvien ravinnetaloudesta ja havainnollistaa ravinnetalouteen liittyvien päätösten taloudellisia vaikutuksia.

Tuotokset

Hanke tuottaa aineistoa lannoitussuositusten päivittämiseen ja haitallisten vesistövaikutusten vähentämiseen.