Vesiensuojelun laatuloikka – malleista käytäntöön

Vesiloikka ESR

Alkamispäivä

01.09.2018

Päättymispäivä

30.06.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Konkreettisina tavoitteina on kouluttaa eteläsavolaiset metsäalan toimijat ja vesienhoidon asiantuntijat uusien digitaalisten, paikkatietoon
perustuvien vesiensuojelumenetelmien käyttöön metsänkäsittelyn vesiensuojeluratkaisuja tehtäessä sekä kouluttaa metsäalan toimijoille uusinta tutkimustietoa metsätalouden aiheuttamasta vesistökuormituksesta ja sen
merkityksestä. Erityisenä koulutusaiheena on turvemaametsien käsittely.
menetelmät on kehitetty ”Vesiensuojelun laatuloikka- me

Tuotokset

Yhteistyöverkosto, koulutusmateriaali ja tapahtumat ja koulutusradat.