Tuotantovarmuutta nurmesta

VarmaNurmi

Alkamispäivä

01.04.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Rahoittajat

Tavoitteet

Tavoitteena on:
- Lisätä suomalaisen nautakarjatalouden tuotantovarmuutta sään ääri-ilmiöiden yleistyessä.
- Kehittää säilörehun tuotantoon täsmäratkaisuja, jotka vastaavat lypsylehmien ruokinnan tarpeisiin.
- Tuottaa työkaluja nurmentuotannon lohkokohtaiseen suunnitteluun ja tuotantopanosten oikeaan kohdentamiseen, lisäten resurssitehokkuutta.
- Toteuttaa hankkeen teemojen mukaisia toimenpiteitä pilottitiloilla yhteistyöverkostossa tutkimuksen, neuvonnan, koulutuksen ja yrittäjien kanssa.

Tuotokset

Hanke tuottaa ratkaisuja, joilla nurmipohjaisen nautakarjatalous sopeutumista sään ääri-ilmiöihin parannetaan ja joilla lisätään tuotannon resurssitehokkuutta. Hanke tuottaa julkaisuja ja moduulitilamallin sekä kehittää satokartoitustyökalun nurmille. Tulosten vaikuttavuutta tehostetaan hanketoimijoiden ja viljelijöiden monikanavaisella vuorovaikutuksella ja viestinnällä