BIOTISLEEN JA –HIILEN KÄYTTÖ KOMPOSTOINNIN TEHOSTAJANA

TehoKomposti

Alkamispäivä

01.12.2017

Päättymispäivä

31.08.2019

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on todentaa kansainvälisten biohiilen ja -tisleen ja käyttöä koskevien kompostointitutkimusten tulokset Suomen olosuhteissa ja tuottaa uutta tietoa puuhiilen ja tisleen vaikutuksesta kompostoinnin nopeuteen ja syntyvän lopputuotteen laatuun.

Tuotokset