Finnish superwood

Superwood

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tavoitteenamme on tutkia säsätiloissa käytettävien puumateriaalien 1) elvyttävää vaikutusta ihmiseen, joka voidaan mitata psykofysiologisilla mittareilla ja 2) vaikutusta silmän terveyteen päätetyöskentelyn aiheuttaman stressin aikana.

Tuotokset

Tutkimuksessa kehitetään testausympäristö, jossa materiaalien vaikutusta ihmiseen voidaan tutkia. Kehitämme myös haihtuvien yhdisteiden määritysmenetelmän ja arvioimme haihtuvien yhdisteiden terveysvaikutuksia. Puumateriaalien fysikaalisia ominaisuuksia tutkitaan suhteessa mm. materiaalin kosteudensitomiskykyyn. Haemme lisärahoitusta poikkitieteellistä konsortiota varten.