Sekametsien kasvatusmallit

SEKAVA

Alkamispäivä

01.04.2020

Päättymispäivä

31.12.2023

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Työn tarkoituksena on selvittää:a) Miten nykyiset sekapuustoiset taimikot ja nuoret kasvatusmetsät ovat kasvaneet ja kehittyneet.b) Mikä on eri puulajien kasvunopeus ja dynamiikka sekametsikössä.c) Miten olemassa olevia sekametsiä tulee hoitaa, jotta niiden sekapuustoisuutta saadaan ylläpidettyä tai lisättyä.d) Millaisilla uudistamismenetelmillä sekametsä perustetaan ja miten taimikko hoidetaan, jotta puusto voidaan kasvattaa yksijaksoisena sekapuustoisena metsikkönä koko kiertoajan. SEKAVA projekti tuottaa tietoa siitä, miten nykyisiä sekametsiä voidaan kasvattaa ja miten uusia sekametsiä perustetaan ja kasvatetaan.  SEKAVA projekti tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa sekametsien kasvatusmalleista päätösten tueksi ja ohjeita sekametsien hoidolle.Hanke tuottaa kansallista metsästrategiaa ja ilmastotoimia tukevaa tutkimustietoa sekametsien kasvatuksesta.