Ruokahävikin seuranta ja vähentäminen – tiekartta kohti kustannustehokkaita, kokonaisvaltaisia ratkaisuja

Ruokahävikkiseuranta ja -tiekartta

Alkamispäivä

15.06.2018

Päättymispäivä

30.11.2019

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää luotettavat, edistykselliset työkalut ruokahävikin seurantaan, kasvattaa kansallista ymmärrystämme ruokahävikin mittaamisesta (yhdenmukaiset määritelmät ym.), parantaa ketjun yhteistyötä hävikin vähentämiseksi ja viestiä hankkeen tuloksista näyttävästi ja aktiivisesti niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Hanke tuottaa yhden vuoden baseline-tiedon ruokahävikin määrästä koko elintarvikeketjusta ja sen eri vaiheista.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on kehittää luotettavat, edistykselliset työkalut ruokahävikin seurantaan, kasvattaa kansallista ymmärrystämme ruokahävikin mittaamisesta (yhdenmukaiset määritelmät ym.), parantaa ketjun yhteistyötä hävikin vähentämiseksi ja viestiä hankkeen tuloksista näyttävästi ja aktiivisesti niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Hanke tuottaa yhden vuoden baseline-tiedon ruokahävikin määrästä koko elintarvikeketjusta ja sen eri vaiheista.

Hävikin seurantasysteemi ja sen työkalut ja baseline-arvio