Alueellisen ravinnekierron suunnittelun työkalu

Ravinnelaskuri

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

30.04.2019

Tavoitteet

Ravinnelaskuri on uudenlainen työkalu alueellisten ja valtakunnallisten ravinnekiertoja edistävien toimenpiteiden ohjaamiseen. Tässä vaiheessa se luodaan viranomaisten käyttöön. Laskuri yhdistää laajoja tietoaineistoja Suomessa muodostuvista biomassoista, maataloustuotannosta ja peltomaasta sekä prosessointiteknologioista. Se laskee erilaisten nykytilan ja tulevaisuuden vaihtoehtoisten skenaarioiden vaikutukset kierrätysravinteiden tuotantoon ja käyttömahdollisuuksiin valitulla alueella.

Tuotokset

Ravinnelaskuri on työkalu, joka mahdollistaa valtakunnallisen ja alueellisen ravinnekiertojen suunnittelun ja toimenpiteiden vaikutusten tarkastelun.