Puhos – water borne revival of regional wellbeing

Puhos

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

1. Kartoittaa Oriveden ja Pyhäjärven kalakannat ja potentiaaliset kutualueet
2. Auttaa Kiteen kaupunkia kunnostusvaihtoehtojen identifioimisessa ja valinnassa
3. kartoittaa luontomatkailupotentiaali
4. Laatia kustannus-hyötyanalyysi vaihtoehdoista

Tuotokset

1. Esiselvitys, jossa kalasto- ja matkailupotentiaali
2. kustannus-hyötyanayysi (pro gradu)
3. jatkohankkeiden rahoittaminen