Siipikarjan ja sikojen hyvinvointi laajaperäisissä ja luomutuotantojärjestelmissä

PPILOW

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.08.2024

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

PPILOW-hankkeen tavoitteena on rakentaa yhdessä kotieläinalan toimijoiden kanssa ratkaisuja siipikarjan ja sikojen hyvinvoinnin parantamiseksi luonnonmukaisissa ja ekstensiivisissä tuotantojärjestelmissä. PPILOW-projekti toimii yhteistyössä toimijoiden kanssa läpi koko tuotantoketjun viljelijöistä kuluttajiin ehdottaessaan ja tutkiessaan hyvinvoinnin parantamiskeinoja. PPILOW tuottaa valikoiman keinoja eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi, ja käytännön ratkaisuja, joita voidaan soveltaa sekä yleiseurooppalaisella pohjalla että ottaen huomioon kansalaisten odotukset ja kohdemarkkinat. Hanke tekee yhteistyötä loppukäyttäjien kanssa, tuottaa hyvinvoinnin itsearviointityökaluja, ja innovatiivisia kasvatustapoja, joilla parannetaan eläinten hyvinvointia.Projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horizon 2020-tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (grant no 816472).