Parempaa perunaa pohjoisesta -PPP

Parempaa perunaa pohjoisesta -PPP

Alkamispäivä

01.10.2016

Päättymispäivä

30.04.2019

Rahoittajat

Tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena on lisätä Suomen perunantuotannon eri tuotannonalojen kannattavuutta ja mahdollistaa peruna-alan kilpailukykyä ja kansainvälistymistä. Lisätavoitteina on laajentaa kuluttajatietämystä perunasta peruselintarvikkeena sekä tuottaa tietoa peruna-alan toimijoille menekinedistämistä ja liiketoiminnan kehittämistä varten.
Projektissa testataan peruna-lajikkeiden ominaisuuksia lyhyen ja pitkän päivän tuotanto-olosuhteissa. Saadut tulokset antavat lisätietoa perunalajikkeista, perunan ominaisuuksista eri käyttötarkoituksiin sekä perunalajikkeiden sekundääriyhdisteiden (flavonoidit, maku- ja väriaineet) muodostumisesta. Lisäksi saadun tiedon avulla mallinnetaan perunalle saatavan lisäarvon vaikutuksia toimialan kannattavuuteen ja hyödyn jakautumiseen toimialan sisällä ja eri osapuolten välillä.
Luonnonvarakeskus, Perunantutkimuslaitos ja Turun yliopisto toteuttavat hankkeen yhteistyössä peruna-alan yritysten, neuvonnan ja tuottajien kanssa.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Päätavoitteena on lisätä Suomen perunantuotannon eri tuotannonalojen kannattavuutta ja mahdollistaa peruna-alan kilpailukykyä ja kansainvälistymistä. Lisätavoitteina on laajentaa kuluttajatietämystä perunasta peruselintarvikkeena sekä tuottaa tietoa peruna-alan toimijoille menekinedistämistä ja liiketoiminnan kehittämistä varten.

Projektissa testataan peruna-lajikkeiden ominaisuuksia lyhyen ja pitkän päivän tuotanto-olosuhteissa. Saadut tulokset antavat lisätietoa perunalajikkeista, perunan ominaisuuksista eri käyttötarkoituksiin sekä perunalajikkeiden sekundääriyhdisteiden (flavonoidit, maku- ja väriaineet) muodostumisesta. Lisäksi saadun tiedon avulla mallinnetaan perunalle saatavan lisäarvon vaikutuksia toimialan kannattavuuteen ja hyödyn jakautumiseen toimialan sisällä ja eri osapuolten välillä.