Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit

PaiBiRa

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

31.08.2020

Tavoitteet

PaiBiRa-hankkeessa selvitetään uusien
paikallisten biopohjaisten materiaalien soveltuvuutta rakentamiseen. Hankkeessa testataan materiaaleja, joilla on
mahdollista korvata nykyisiä, energiaintensiivisiä, ympäristölle haitallisia tai huonosti kierrätettäviä
rakennusmateriaaleja.

Tuotokset

Tutkittavia materiaaleja ovat metsäteollisuuden sivuvirrat, metsä- ja peltobiomassat, järviruoko,
turve, lampaanvilla, hamppu ja sammal sekä mahdolliset muut biopohjaiset materiaalit, joista selvitetään materiaalien maakunnallinen potentiaali, tekninen ja rakennusfysikaalinen soveltuvuus rakennusvaipan eristämiseen ja mahdolliseen muuhun rakentamiseen. Lisäksi tehdään eri rakenteiden
simulointimallit ja kenttätestit sekä materiaalien laatuluokittelu, sekä LCA ja alustavat liiketoimintamallit.