Nykyisten metsätalouskäytäntöjen vaikutukset metsien monimuotoisuuteen

NykyMeMo

Alkamispäivä

01.08.2017

Päättymispäivä

31.08.2019

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on selvittää metsätalouskäytäntöjen vaikutuksia metsien monimuotoisuuteen, tunnistaa monimuotoisuuden näkökulmasta puutteet/vahvuudet nykyisissä metsänkäsittelymenetelmissä sekä kehittää metsätalouden käytäntöjä havaittujen puutteiden/vahvuuksien perusteella.

Tuotokset

Raportti Luken raporttisarjassa