Nautatilojen kuivikehuolto

Nauku

Alkamispäivä

01.07.2018

Päättymispäivä

30.06.2021

Rahoittajat

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja nautakasvattamoiden kuivikehuoltoon, jonka epävarmuus johtaa tällä hetkellä korkeisiin kuivituskustannuksiin ja toisaalta ohjaa rakentamista lämpimiin tuotantoympäristöihin. Hanke tuottaa tietoa peltobiomassojen viljelystä kuivikekäyttöön, oljen irtosäilönnästä ja varastoinnista, nautojen kuivikevaihtoehdoista ja kuivalannan ravinteiden hyväksikäytöstä peltoviljelyssä.

Ruokohelpeä peltoon ja kuivikkeeksi -tietokortti, PDF

Kuivikkeet kotieläintuotannossa -webinaari 13.4.2021, Tallenne

Esitykset: 

  • Kuivikelannan käyttö rehukasvien lannoituksessa, Erkki Joki-Tokola, PDF
  • Kuivikemateriaalien toimivuus kotieläimillä, Katriina Manni, PDF
  • Kuiviketurve eläinterveyden ja eläinten hyvinvoinnin kannalta, Leena Suojala, PDF
  • Joensuun Tila, Raahe, Sauli Joensuu, PDF
  • Elläinten lantaisuus ja kuivitus, Tuomas Herva, PDF