Nautatilojen kuivikehuolto

Nauku

Alkamispäivä

01.07.2018

Päättymispäivä

30.06.2021

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja nautakasvattamoiden kuivikehuoltoon, jonka epävarmuus johtaa tällä hetkellä korkeisiin kuivituskustannuksiin ja toisaalta ohjaa rakentamista lämpimiin tuotantoympäristöihin.

Tuotokset

Hanke tuottaa tietoa peltobiomassojen viljelystä kuivikekäyttöön, oljen irtosäilönnästä ja varastoinnista, nautojen kuivikevaihtoehdoista ja kuivalannan ravinteiden hyväksikäytöstä peltoviljelyssä.

Kumppanit