Suomalainen metsänomistaja 2020

MO2020

Alkamispäivä

01.05.2018

Päättymispäivä

31.12.2021

Rahoittajat

Tavoitteet

Kuvataan perhemetsänomistuksen nykyinen rakenne ja omistajien tavoitteet sekä tarkastellaan puuntarjonta- ja metsänhoitokäyttäytymistä omistajaryhmittäin. Hyödynnetään tehokkaasti sähköisissä järjestelmissä olevat metsänomistajatiedot, joita täydennetään kyselytutkimuksella.

Tuotokset

Raportti metsänomistuksen rakenteesta ja omistajien käyttäytymisestä. Keskeisistä tuloksista kootaan dia-esitys sidosryhmien käyttöön. Metsätilastointia varten tuotetaan tiedot metsänomistajien omatoimisesti tekemistä metsänhoitotöistä. Monipuolinen seuranta-aineisto metsänomistajatutkimuksia varten.

Kumppanit