Suomalainen metsänomistaja 2020

MO2020

Alkamispäivä

01.06.2018

Päättymispäivä

31.12.2021

Rahoittajat

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Kuvataan perhemetsänomistuksen nykyinen rakenne ja omistajien tavoitteet sekä tarkastellaan puuntarjonta- ja metsänhoitokäyttäytymistä omistajaryhmittäin. Hyödynnetään tehokkaasti sähköisissä järjestelmissä olevat metsänomistajatiedot, joita täydennetään kyselytutkimuksella.

Kumppanit