Maankäyttösektorin toimien mahdollisuudet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

MISA

Alkamispäivä

01.02.2018

Päättymispäivä

30.11.2018

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tarkentuneen kokonaisnäkemyksen luominen maankäytön muutosten syistä, mahdollisista ohjauskeinoista vähentää metsäkatoa ja lisätä metsitystä sekä aiempaa tarkempien kustannus- ja vaikutusarvioiden tuottaminen.

Tuotokset

Hankkessa tuotetaan uutta tietoa ja tarkennetaan olemassa olevaa tietoa ja aineistoa maa- ja metsätalouden päästönvähennysmahdollisuuksista, päästönvähennyskustannuksista sekä tähän soveltuvista ohjauskeinoista erikseen toimijoille ja julkiselle vallalle. Hankkeessa tuotettua tietoa voidaan käyttää kasvuhuonekaasujen raportoinnin luotettavuuden parantamiseen ja tuleviin raportointitarpeisiin valmistautumiseen.