Metsien kasvun edistäminen jalostetun metsänviljelyaineiston käytön avulla

MEKANEN

Alkamispäivä

01.05.2020

Päättymispäivä

31.12.2022

Rahoittajat

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Ilmastonmuutos tulee todennäköisesti aiheuttamaan muutoksia myös metsien kasvuun, terveydentilaan ja puulajien esiintymiseen. Metsien kasvun ja sitä kautta hiilensidonnan edistäminen muuttuvassa ilmastossa edellyttää niiden pysymistä terveinä ja monimuotoisina. Puulajien viljelypinta-alaosuuksilla mitattuna metsien monimuotoisuus on kuitenkin merkittävästi vähentynyt Suomessa koko 2000-luvun. Muutos johtuu pääasiassa kuusen osuuden kasvamisesta ja koivun osuuden pienenemisestä. Ilmastonmuutos luo myös konkreettisen tautiuhan tietyille luontaisille, mutta harvinaisille puulajeille.Metsien kasvua ja hiilensidontaa voidaan toisaalta myös lisätä nykyisestä jalostetun metsän-viljelymateriaalin osuutta kasvattamalla. Esimerkiksi männyllä jalostetun siemenen käyttö verrattuna metsikkösiemeneen käyttö parantaa puiden tilavuuskasvua 15–25 %. Metsäkylvössä jalostetun siemenen käytön esteenä on joillain alueilla alhaisen taimettumisen edellyttämä suuri hehtaarikohtainen kylvösiemenmäärä.Hankkeen tavoitteina on tuottaa tietoa puulajivalikoiman monipuolistamisesta, turvata kotimaisten jalojen lehtipuiden alkuperien säilyminen ja kestävä käyttö tulevaisuudessa, sekä taimettumista parantamalla ja sitä kautta hehtaarikohtaista siemenkulutusta vähentämällä lisätä jalostetun siemenen osuutta männyn metsäkylvössä. Siemenkulutuksen vähentäminen pienentää uudistamiskustannusta ja parantaa näin ollen myös metsätalouden kannattavuutta.