Maatalous- ja LULUCF-sektorien päästö- ja nielukehitys vuoteen 2050

MALULU

Alkamispäivä

01.07.2018

Päättymispäivä

01.03.2019

Tavoitteet

Tavoitteena on vaihtoehtoisten skenaarioiden avulla kuvata maatalous- ja LULUCF-sektorien päästö- ja nielukehitys vuoteen 2050 mennessä. Skenaariot tehdään käyttäen kasvihuonekaasuraportoinnin menetelmiä ja kirjallisuudesta saatavia tietoja. Maatalous- ja LULUCF-sektoreille lasketaan nykyilmaston mukainen vertailuskenaario ja politiikkaskenaario sekä vastaavat skenaariot, joissa on mukana IPCC:n ilmastonmuutosskenaarion RCP 2.6 mukainen vaikutus päästöihin ja nieluihin.

Tuotokset

Tehdään raportti vaihtoehtoisten skenaarioiden tuottamasta päästö- ja nielukehityksestä maatalous- ja LULUCF-sektoreilla. Raportti julkaistaan valtioneuvoston kanslian TEAS-toiminnan sähköisessä julkaisusarjassa. Lisäksi tuotetaan hankkeen tulokset kiteyttävä Policy Brief, joka on sähköisessä muodossa saatavilla Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilla.