Maaseutuvaikutusten arviointi-menetelmän käyttö, kokemukset ja vaikutukset Suomessa

MAKOVA

Alkamispäivä

01.05.2019

Päättymispäivä

31.07.2021

Tavoitteet

MAKOVA-hankkeessa tarkastellaan maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän (MVA) käyttöä ja vaikuttavuutta etenkin kunta- ja maakunnallisen suunnittelun ja päätöksenteon tukena, erityisesti aluehallinto- ja sote-uudistuksen yhteydessä. Hankkeessa otetaan kantaa siihen, mitä tähänastisista MVA:han liittyvistä kokemuksista voidaan oppia, ja millä keinoilla MVA saataisiin yleistymään, jos tähän pyritään.

Tuotokset

Tulokset julkaistaan tutkimusraporttina sekä Politiikkasuositus-artikkelina maaseutupolitiikka.fi -internetsivustolla. Hankkeen päättyessä järjestetään sähköisiä työkaluja hyödyntäen webinaari tulosten levittämiseksi. Hankkeen tulokset ovat hyödyllisiä yleisesti kaikille niille tahoille, joiden toimilla ja päätöksillä on maaseutuvaikutuksia. Tuloksista hyötyvät myös kaikki Manner-Suomen ja maakunnat.