Lähde luomun matkaan! – Luomun lisäsarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa

LÄHE

Alkamispäivä

01.11.2017

Päättymispäivä

31.10.2020

Rahoittajat

Tiivistelmä

Etelä-Savon maakunnassa on laajamittaista luomupuutarhatuotantoa, kotieläintuotantoa, luomujatkojalostusta ja lisääntyvää kiinnostusta metsien luomusertifiointiin ja sen kaupalliseen hyödyntämiseen. Etelä-Savossa ei luomua ole
kuitenkaan vielä tarpeeksi laajasti ja monipuolisesti hyödynnetty matkailusektorilla. Tällä hetkellä suurin kehitys luomutuotannossa on tapahtunut metsissä. Luomumetsissä kasvavat luonnontuotteet tulisikin kytkeä tiiviimmin matkailuun. Hankkeessa innovoidaan, tuotteistetaan ja pilotoidaan yhdessä alueen matkailualan, ruokaketjun ja
luonnontuotealan yritysten kanssa matkailutuotteita/-palveluita, joissa luomu on jossain muodossa mukana.
Hankkeen tavoitteena on lisätä luomun ja luomubrändin käytettävyyttä matkailussa Etelä-Savossa. Alatavoitteet ovat:
- Tuottaa tietoa siitä, kuinka erilaisia matkailuun liittyviä tuotteita, palveluja ja aktiviteetteja voidaan tuotteistaa
hyödyntäen luomubrändiä.
- Mahdollistaa uusien luomua hyödyntävien tuote- ja palvelu innovaatioiden syntyminen.
- Mahdollistaa uusien yhteistyöverkostojen syntyminen ruokaketjun, matkailuyrityksien ja luonnontuotealan toimijoiden
kesken.
- Lisätä tietoa luomusertifioiduista metsistä ja edistää luomuluonnontuotteiden jalostamista ja luomusertifioitujen
metsien hyödyntämistä matkailupalveluissa.
- Lisätä (matkailu)yritysten tietoa muiden tuotteiden luomusertifioinnista sekä edistää yritysten luomuviestintää tuomalla
luomu näkyväksi osaksi yrityksen ulkoista viestintää.
Kohderyhmänä ovat maakunnan matkailualan, ruokaketjun ja luonnontuotealan yritykset.
Hanke koostuu neljästä työpaketista.
TP 1. Luomun mahdollisuuksien kartoittaminen matkailusektorilla: Hanke käynnistyy menestyvien yritysesimerkkien
kartoituksella maailmalta luomun tuotteistamisesta matkailussa sekä löydettyjen esimerkkien
hyödyntämismahdollisuuksien arvioimisella Etelä-Savon maakunnan toimintaympäristössä.
TP 2. Luomun tuotteistaminen Saimaan matkailussa – innovointi: yhdessä alueen matkailualan, ruokaketjun ja
luonnontuotealan yritysten kanssa muodostetaan innovatiivisia tuotteistamisaihioita, joissa luomu on jossain
muodossa mukana.
TP 3. Luomun tuotteistaminen - tuotekehitystoimenpiteet ja pilotointi: Kehitetään
tuotteita/palveluja/tuotekokonaisuuksia/konsepteja niin pitkälle, että ne voidaan pilotoida eli testata.
TP 4. Luomusta viestiminen: Kehitetään yritysten luomuun liittyvää viestintää niin, että se on lainsäädännön mukaan
oikein sekä asiakkaita houkuttelevaa.
Hankkeen tuloksena
• muodostuu käsitys luomun mahdollisuuksista matkailussa ja arvio käytettävyydestä/soveltuvuudesta Etelä-Savon
matkailuympäristöön,
• on kehitetty uusia luomumatkailutuotteita/-palveluita yhteistyössä ruokaketjun, matkailuyritysten ja luonnontuotealan
toimijoiden kanssa,
• luomusta viestitään oikein ja matkailijoita houkuttavasti.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on lisätä luomun ja luomubrändin käytettävyyttä matkailussa Etelä-Savossa.

Hankkeen tuloksena 1. muodostuu käsitys luomun mahdollisuuksista matkailussa ja arvio käytettävyydestä/soveltuvuudesta Etelä-Savon matkailuympäristöön, 2. on kehitetty uusia luomumatkailutuotteita/-palveluita yhteistyössä ruokaketjun, matkailuyritysten ja luonnontuotealan toimijoiden kanssa ja 3. luomusta viestitään oikein ja matkailijoita houkuttavasti.