Kuluttajanäkökulma ilmastopolitiikkaan

Kuluilma

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.10.2019

Tavoitteet

Tämän työn tavoitteena on selkeyttää ja jäsentää kuluttajanäkökulman käsittelyä ilmastopolitiikan yhteydessä. Työ kohdentuu 1) asumiseen 2) ruokaan 3) liikkumiseen sekä 4) muihin kotitalouksien tuote- ja palveluketjuihin, jolloin tarkastelussa on mukana myös tuonti ja vienti.

Tuotokset

Loppuraportti