Alamitan noston vaikutus kaupallisten kalastajien kuhasaaliisiin ja kuhakantaan Saaristomerellä

Kuhan alamitan noston vaikutus

Alkamispäivä

05.04.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Tavoitteena on saada selville kuhan alamitan noston vaikutukset kaupallisille kalastajille sekä
kuhakannalle.

Tuotokset

Hankesuunnitelma, kalastajien ohjeet ja datalomake, tallennettu aineisto. Tulosraportti.