Joulukuusia ja koristepuita kuusen erikoismuodoista

Koristekuusia

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Viherrakentamisessa käytetään Suomessa havupuita melko vähän. Kestäviä ja koristeellisia kotimaisia havupuulajikkeita on tarjolla niukasti. Tuomalla kotimaiseen tuotantoon ja markkinoille erikoismuotokokoelmissa ja lisäystarhoissa olevia huippuyksilöitä voidaan koristehavupuiden valikoimaa olennaisesti laajentaa ja tuoda markkinoille tuontitaimia paremmin Suomen ilmastoa kestäviä lajikkeita.

Suomessa myydään vuosittain noin 1,2 miljoonaa kasvatettua joulupuuta. Tuonnin osuus tästä on alle 20 %. Joulupuuviljelyyn kaivataan lajikkeita, jotka kasvattavat tiheän, säännöllisen kartiomaisen latvuksen ilman runsaasti työtä vaativaa leikkaamista. Valitsemalla ja tuomalla joulupuuviljelyyn tällaisia lajikkeita voidaan joulupuuviljelyn kannattavuutta lisätä.

Hankkeen tavoitteena on korvata koristehavupuiden tuontia kotimaisella tuotannolla. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä havupuiden käyttöä viherrakentamisessa ja samalla parantaa rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ympäri vuoden. Joulupuiden osalta tavoitteena on valita ja ottaa lisättäviksi kymmenkunta joulupuulajikkeiksi sopivaa kuusen erikoismuotoa.

Hankkeen tavoitteena on myös siirtää
2) Toteutus ja 3) tuotokset
Hankkeen tavoitteisiin päästään siirtämällä erikoismuotojen lisäämiseen liittyvää osaamista tutkimuksesta käytäntöön hyödyntäen ja vahvistaen jo olemassa olevia kumppanuuksia ja yhteistyökanavia.

”Joulukuusia ja koristepuita kuusen erikoismuodoista” - hankkeen tarkoituksena on tuottaa markkinoille tuoteperhe viherrakentamiseen sekä joulupuuviljelyyn sopivia, kotimaisia havupuiden erikoismuotoja. Työ toteutetaan yhteistyössä taimituottajien, joulupuuviljelijöiden sekä alan muiden toimijoiden kanssa.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Tässä hankkeessa haetaan lisäarvoa vuosikymmenten ajan julkisin varoin tehdylle työlle hyödyntämällä ja tuotteistamalla geenivarakokoelmiin ja erikoismuotopuistoihin koottuja havupuiden normaalista poikkeavia muotoja. Hankkeessa luodaan kotimaisten koristehavupuiden ja joulupuiden tuoteperhe. Hankkeessa käytäntöön viedään sekä kasvullisen lisäämisen osaamista että joulu- ja koristepuiksi sopivaa taimiaineistoa.

5) Asiakkaat
Yhteistyökumppaneiden, Taimistoviljelijät ja Joulupuuseura, lisäksi asiakkaita ovat myös viherrakentamisen suunnittelijat ja toteuttajat, joulupuiden tukkuostaja- ja vähittäismyyntipoirras, kuluttajat ja suuri yleisö.