Kilpailukykyinen ja vähähiilinen elintarvikealan tulevaisuus 2030 Etelä-Savossa – kestävää arvonluontia asiakkaille

KILTU Kilpailukykyinen ja vähä

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Etelä-Savon maatalouden ja elintarvikealan yritysten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja vaatimukset toiminnan vähähiilisyyttä ja tarve yhteistyötä kohtaan tulevat jatkossa vain
kasvamaan. Kilpailun kiristyessä maatalouden ja elintarvikealan eri tuotantosuuntien kyky
uusiutua ja sopeutua ratkaisevat menestymisen. Etelä-Savon maatalouden ja elintarvikealan
sopeutumis- ja muutostarpeisiin voidaan varautua hyödyntämällä ennakointimenetelmiä ja
arvioimalla vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita. Hankkeessa tuotettavaa ja jaettavaa tulevaisuustietoa hyödynnetään arvioimalla, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia eri
tulevaisuusskenaariot tarjoavat maatalousyrityksille ja elintarvikealalle, erityisesti maito-, luomu-, ja avomaatuotannolle. Hankkeen skenaarioita analysoidaan yhteisessä tulevaisuusprosessissa alan toimijoiden kanssa.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Etelä-Savon maatalouden ja elintarvikealan yritysten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja vaatimukset toiminnan vähähiilisyyttä ja tarve yhteistyötä kohtaan tulevat jatkossa vain kasvamaan. Etelä-Savon maatalouden ja elintarvikealan sopeutumis- ja muutostarpeisiin voidaan varautua hyödyntämällä ennakointimenetelmiä ja arvioimalla vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita yhdessä alan toimijoiden kanssa.

KILTU-julkaisut: