Kestävä biotalous porolaitumilla

KEBIPORO

Alkamispäivä

01.05.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa analyysi- ja synteesitietoa sekä kehittämisehdotuksia siitä, miten poronhoitoa ja poronhoitoalueen maankäyttöä voidaan kehittää ja ohjata ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämmäksi. Samalla hanke tuottaa tietoa ja toimintamalleja, joilla voidaan sovittaa yhteen erilaisia intressejä ja lieventää poronhoitoon, maankäyttöön ja eri elinkeinoihin liittyviä ristiriitoja.

Tuotokset

Hankkeessa laaditaan erilaisia vaihtoehtoskenaarioita porotalouden mahdollisista kehityssuunnista eri alueilla. Samalla selvennetään, miten ja mihin suuntaan erilaiset mekanismit, tekijät ja toimenpiteet ohjaavat poronhoitoa sekä laidunten tilaa eri alueilla. Lopuksi laaditaan erilaisia toimenpidesuosituksia, joilla voidaan kehittää eri alueilla toimivaa poronhoitoa ekologisesti, tuotannollisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti entistä kestävävämmäksi.