Hyönteisprojekti

Hyönteiset ruokaketjussa

Alkamispäivä

01.10.2015

Päättymispäivä

31.10.2017

Tiivistelmä

Projektin tarkoituksena on lisätä tietoutta hyönteisten käytöstä valkuaisen lähteenä ihmisille ja kotieläimille. Tutkimuksella edistetään ekologisesti kestävää, turvallista hyönteisten tuotantoa sekä selvitetään edellytyksiä ja valmiuksia hyönteisten hyödyntämiseen ruokaketjussa ihmisten ja eläinten ravintona. Projektin tavoitteena on edistää hyönteisten tuotantoon ja jalostukseen perustuvan uudenlaisen osaamisen ja biotalouden arvoverkoston syntymistä Suomessa. Tutkimuksen avulla ymmärretään mahdollisuudet hyönteisten hyödyntämiselle arvoverkoston eri osissa uudenlaisena ruokaketjun raaka-aineena ja ruuanlähteenä. Lisäksi tutkimuksen tuottama tieto tukee hyönteisten tuotannon kehitystä ja vuoropuhelua yritysten, tutkimusyksiköiden ja viranomaistahojen kanssa.
Projekti yhdistää elintarvikealan, kalatalouden, siipikarjatalouden sekä ympäristöalan luonnontieteellisen tutkimuksen oikeustieteelliseen ja kuluttajatutkimuksen osaamiseen Turun yliopistossa ja Luonnonvarakeskuksessa. Projektissa luodaan myös Suomessa uudenlaista hyönteisbiotalouden osaamista. Laaja-alaisen tutkimusnäkökulman tarkoituksena on ennakoida muutoksia ruuantuotannossa ja lainsäädännössä, sekä toisaalta avata uusia tutkimuksen alueita hyönteisten hyödyntämiseen ja merkitykseen osana ruuan tuotantoketjua ja uudenlaista biotalouden arvoverkostoa.
Hankkeessa on neljä työpakettia: 1. Hyönteisten kasvatus ja prosessit, 2. Hyönteiset eläinrehuna, 3. Hyönteiset ruokana, 4. Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet.