Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen

Hyönteisalan tulevaisuus

Alkamispäivä

14.09.2018

Päättymispäivä

31.03.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeessa haetaan uusinta tietoa liittyen hyönteistuotantoon soveltuvista biomassoista, tuotannon kannattavuudesta ja talouden kulmakivistä, uusista liiketalousmalleista, hyönteistuotteiden tuotekehityksestä, kuluttajien preferensseistä sekä hyönteistuotteiden terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Tietoa välitetään erilaisten kohderyhmien hyödynnettäväksi.

Tuotokset

Hankkeessa järjestetään alueellisia tiedonsiirtotilaisuuksia hyönteisalasta kiinnostuneille yrittäjille, sekä muille toimijoille. Hankkeesta valmistuu julkinen raportti.

Katso myös