Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen

Hyönteisalan tulevaisuus

Alkamispäivä

14.09.2018

Päättymispäivä

31.03.2020

Rahoittajat

Tiivistelmä

Hyönteisalan rakentuminen länsimaissa on alkuvaiheessaan. Ala kasvaa nopeasti ja uudet toimijat, tuotteet sekä teknologiat muovaavat kilpailua. Hyönteiselintarvikkeet ovat juuri tulleet markkinoille, mutta rehuja vielä odotetaan. Suomalaiset ovat osoittautuneet Euroopan hyönteisruokamyönteisimmäksi maaksi, mutta vakaata laajojen kuluttajaryhmien kysyntää hyönteistuotteille voidaan odottaa vasta useamman vuoden kuluessa. Tässä hankkeessa haetaan olemassa olevaa tietoa kotimaisista ja kansainvälisistä tiedetapahtumista, käynnissä olevista hankkeista sekä kirjallisuudesta. Hankkeessa kootaan toimijaverkostoa käsittäen koko hyönteistuotteiden arvoketjun kotimaassa ja välitetään hyönteistuotantoon sekä tuotteisiin liittyvää kokemusta ja tietoa käyttäjäystävällisessä muodossa erilaisille kohderyhmille tarkoitetuissa materiaaleissa ja tapahtumissa.
Hyönteistuotannosta odotetaan vaihtoehtoa apua maaseudun elinkeinojen uudistumiselle, mutta toisaalta hyönteistuotanto voisi tulevaisuudessa olla osa myös agroteollisia symbiooseja, tuoden ratkaisuja kiertotalouden haasteisiin. Nopeasti muuttuvassa kilpailutilanteessa selviytyminen edellyttää kykyä ennustaa alan kehitystä ja sopeutua muutokseen. Tämän hankkeen tavoitteena on koota luoda ennakointitietoa ja kokonaiskuvaa alan tämänhetkisestä kehityksestä ja välittää tietoa kasvun tarpeisiin lisäten suomalaisen hyönteisalan kilpailukykyä kansainvälisesti.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeessa haetaan uusinta tietoa liittyen hyönteistuotantoon soveltuvista biomassoista, tuotannon kannattavuudesta ja talouden kulmakivistä, uusista liiketalousmalleista, hyönteistuotteiden tuotekehityksestä, kuluttajien preferensseistä sekä hyönteistuotteiden terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Tietoa välitetään erilaisten kohderyhmien hyödynnettäväksi.

Hankkeessa järjestetään alueellisia tiedonsiirtotilaisuuksia hyönteisalasta kiinnostuneille yrittäjille, sekä muille toimijoille. Hankkeesta valmistuu julkinen raportti.

Katso myös