Puutarha-alan työhyvinvointi ja tuottavuus

HortiProw

Alkamispäivä

01.04.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa yrityksille ratkaisuja tuottavuuden nostoon ja työurien jatkamiseen työhyvinvointia parantamalla ja vakiinnuttaa ne osaksi yritysten toimintaa, muodostaa yrityspareja/-ryhmiä, jotka yhdessä ideoivat työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämistoimia sekä vahvistaa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittymistä puutarha-alalla näiden pilottien kautta.

Tuotokset

Hankkeessa toteutetaan yrityskohtaisia kehittämisprojekteja ja tuotetaan yhteenvetona materiaalia työterveyshuollon käyttöön.